Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Weber, Michael: Christliche Trawr- und Leichpredigt. [Nürnberg], 1647.

Bild:
<< vorherige Seite

Huicce vias bonus adcoelos Deus ipse serenat,
esse jubet civem perpetuumq Poli.

Haec fundebat contristatus
Johannes Hieronymus Loffelholtz.
CXII.
LAMENTATIO
super obitu
Viri plurimum Reverendi Excellentissimiq
Dn. JOHANNIS SAUBERTI, &c.
Patrismei spiritualis.

SAtis irato coelo sanguinis datum putavimus, sub-
latis uno anno tot insignibus Viris. Post tam gra-
ves procellas halcedonia expectata sunt, & firma
quaedam tranquillitas maris. Ecclesia quidem, amisso
CORNELIO suo (a quo veritas nunquam spernet elo-
gium vigilantiae, pietatis, mansuetudinis ac doctrinae) ad
superstitem SAUBERTUM respiciebat. Ille con-
solabatur; ille delectabat; ille desiderium alterius magnis
virtutibus, ingenio divino, gravitate temperata, prudenti
zelo, labore indefesso supplebat. Concepta passim lege-
bamus vota; fundebantur pro superstitis valetudine pre-
ces; sed quam aestimatae sint apud Deum, tristissimus'
proh dolor! eventus docuit. Adhuc plethorica videba-
tur Civitas nostra. Secatur iterum vena, & quis putasset?
copiosissime sanguis mittitur. Postremum tempus vo-
cat ille, quo Domitianus non per intervalla ac spiramenta
tem porum, sed continuo & velut uno ictu Remp. exhau-
sit. Quale nostrum opinabimur? Neque nunc dedit ullam
vacationem inimica Fors. Per recentes cicatrices subinde
percussi sumus, & fax, quae huic rogo subdita modo fuit,

alterum

Huicce vias bonus adcœlos Deus ipſe ſerenat,
eſſe jubet civem perpetuumq Poli.

Hæc fundebat contriſtatus
Johannes Hieronymus Lôffelholtz.
CXII.
LAMENTATIO
ſuper obitu
Viri plurimùm Reverendi Excellentiſſimiq
Dn. JOHANNIS SAUBERTI, &c.
Patrismei ſpiritualis.

SAtis irato cœlo ſanguinis datum putavimus, ſub-
latis uno anno tot inſignibus Viris. Poſt tam gra-
ves procellas halcedonia expectata ſunt, & firma
quædam tranquillitas maris. Eccleſia quidem, amiſſo
CORNELIO ſuo (à quo veritas nunquam ſpernet elo-
gium vigilantiæ, pietatis, manſuetudinis ac doctrinæ) ad
ſuperſtitem SAUBERTUM reſpiciebat. Ille con-
ſolabatur; ille delectabat; ille deſiderium alterius magnis
virtutibus, ingenio divino, gravitate temperatâ, prudenti
zelo, labore indefeſſo ſupplebat. Concepta paſſim lege-
bamus vota; fundebantur pro ſuperſtitis valetudine pre-
ces; ſed quàm æſtimatæ ſint apud Deum, triſtiſſimus’
proh dolor! eventus docuit. Adhuc plethorica videba-
tur Civitas noſtra. Secatur iterum vena, & quis putâſſet?
copioſiſſimè ſanguis mittitur. Poſtremum tempus vo-
cat ille, quo Domitianus non per intervalla ac ſpiramenta
tem porum, ſed continuo & velut uno ictu Remp. exhau-
ſit. Quale noſtrum opinabimur? Neque nunc dedit ullam
vacationem inimica Fors. Per recentes cicatrices ſubinde
percuſſi ſumus, & fax, quæ huic rogo ſubdita modò fuit,

alterum
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsEpicedia" n="1">
    <div n="2">
     <lg>
      <pb facs="#f0225"/>
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Huicce</hi> vias bonus <hi rendition="#i">adc&#x0153;los Deus ip&#x017F;e</hi> &#x017F;erenat,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#et"> <hi rendition="#aq #i">e&#x017F;&#x017F;e jubet civem perpetuumq Poli.</hi> </hi> </l><lb/>
     </lg>
     <closer>
      <salute> <hi rendition="#et"> <hi rendition="#aq">Hæc fundebat contri&#x017F;tatus<lb/>
Johannes Hieronymus Lôffelholtz.</hi> </hi> </salute>
     </closer>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq">CXII.<lb/><hi rendition="#g">LAMENTATIO</hi><lb/>
&#x017F;uper obitu<lb/><hi rendition="#i">Viri plurimùm Reverendi Excellenti&#x017F;&#x017F;imiq</hi><lb/>
Dn. <hi rendition="#g">JOHANNIS SAUBERTI, &amp;c.</hi><lb/>
Patrismei &#x017F;piritualis.</hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">S</hi>Atis irato c&#x0153;lo &#x017F;anguinis datum putavimus, &#x017F;ub-<lb/>
latis uno anno tot in&#x017F;ignibus Viris. Po&#x017F;t tam gra-<lb/>
ves procellas halcedonia expectata &#x017F;unt, &amp; firma<lb/>
quædam tranquillitas maris. Eccle&#x017F;ia quidem, ami&#x017F;&#x017F;o<lb/><hi rendition="#g">CORNELIO</hi> &#x017F;uo (à quo veritas nunquam &#x017F;pernet elo-<lb/>
gium vigilantiæ, pietatis, man&#x017F;uetudinis ac doctrinæ) ad<lb/>
&#x017F;uper&#x017F;titem <hi rendition="#g">SAUBERTUM</hi> re&#x017F;piciebat. Ille con-<lb/>
&#x017F;olabatur; ille delectabat; ille de&#x017F;iderium alterius magnis<lb/>
virtutibus, ingenio divino, gravitate temperatâ, prudenti<lb/>
zelo, labore indefe&#x017F;&#x017F;o &#x017F;upplebat. Concepta pa&#x017F;&#x017F;im lege-<lb/>
bamus vota; fundebantur pro &#x017F;uper&#x017F;titis valetudine pre-<lb/>
ces; &#x017F;ed quàm æ&#x017F;timatæ &#x017F;int apud <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Deum,</hi></hi> tri&#x017F;ti&#x017F;&#x017F;imus&#x2019;<lb/>
proh dolor! eventus docuit. Adhuc plethorica videba-<lb/>
tur Civitas no&#x017F;tra. Secatur iterum vena, &amp; quis putâ&#x017F;&#x017F;et?<lb/>
copio&#x017F;i&#x017F;&#x017F;imè &#x017F;anguis mittitur. Po&#x017F;tremum tempus vo-<lb/>
cat ille, quo Domitianus non per intervalla ac &#x017F;piramenta<lb/>
tem porum, &#x017F;ed continuo &amp; velut uno ictu Remp. exhau-<lb/>
&#x017F;it. Quale no&#x017F;trum opinabimur? Neque nunc dedit ullam<lb/>
vacationem inimica Fors. Per recentes cicatrices &#x017F;ubinde<lb/>
percu&#x017F;&#x017F;i &#x017F;umus, &amp; fax, quæ huic rogo &#x017F;ubdita modò fuit,</hi><lb/>
      <fw type="catch" place="bottom"> <hi rendition="#aq">alterum</hi> </fw><lb/>
     </p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0225] Huicce vias bonus adcœlos Deus ipſe ſerenat, eſſe jubet civem perpetuumq Poli. Hæc fundebat contriſtatus Johannes Hieronymus Lôffelholtz. CXII. LAMENTATIO ſuper obitu Viri plurimùm Reverendi Excellentiſſimiq Dn. JOHANNIS SAUBERTI, &c. Patrismei ſpiritualis. SAtis irato cœlo ſanguinis datum putavimus, ſub- latis uno anno tot inſignibus Viris. Poſt tam gra- ves procellas halcedonia expectata ſunt, & firma quædam tranquillitas maris. Eccleſia quidem, amiſſo CORNELIO ſuo (à quo veritas nunquam ſpernet elo- gium vigilantiæ, pietatis, manſuetudinis ac doctrinæ) ad ſuperſtitem SAUBERTUM reſpiciebat. Ille con- ſolabatur; ille delectabat; ille deſiderium alterius magnis virtutibus, ingenio divino, gravitate temperatâ, prudenti zelo, labore indefeſſo ſupplebat. Concepta paſſim lege- bamus vota; fundebantur pro ſuperſtitis valetudine pre- ces; ſed quàm æſtimatæ ſint apud Deum, triſtiſſimus’ proh dolor! eventus docuit. Adhuc plethorica videba- tur Civitas noſtra. Secatur iterum vena, & quis putâſſet? copioſiſſimè ſanguis mittitur. Poſtremum tempus vo- cat ille, quo Domitianus non per intervalla ac ſpiramenta tem porum, ſed continuo & velut uno ictu Remp. exhau- ſit. Quale noſtrum opinabimur? Neque nunc dedit ullam vacationem inimica Fors. Per recentes cicatrices ſubinde percuſſi ſumus, & fax, quæ huic rogo ſubdita modò fuit, alterum

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/346672
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/346672/225
Zitationshilfe: Weber, Michael: Christliche Trawr- und Leichpredigt. [Nürnberg], 1647, S. . In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/346672/225>, abgerufen am 23.10.2020.