Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Weber, Michael: Christliche Trawr- und Leichpredigt. [Nürnberg], 1647.

Bild:
<< vorherige Seite

incommodo famulatu adesse, intelligeret: Philosophiam
non ita, ut canis Nilum, gusta bat; sed imbibebat avidissi-
me: ut magna cum laude, & totius theatri Philosophici
adplausu, Magister Philosophiae renunciaretur: quem ho-
norem Disputationibus aliquot Philosophicis, in publi-
cum emissis, reddidit illustriorem.

Nevero sine remige videretur pelagus Theologiae
adscendisse: Naucleros sibi eligebat Viros aeterno enco-
mio dignissimos: Menzerum, Balduinum, Meisnerum,
Gerhardum, alios: quorum vigili industria ad luculentae
Eruditionis portum devehebatur: ex quo ipsum Magni-
ficus & Amplissimus hujus Reipubl. Senatus ad Professo-
ria & Concionatoria munia unanimi suffragatione Al-
torfii evexit.

Qualem heic Noster se praestitit?

Praestitit se fidelem mysteriorum Divinorum dispen-
satorem; qui sciret, & posset ea, quae ad salutem sunt ne-
cessaria, dextre explicare, commode ex suis principiis de-
ducere, probare, confirmare, contra adversarios defen-
dere; &, citra mollis, quibusdam aliquando usitatae, ad-
ulationis notam, ulcus auditorum suorum tangere, & vi-
tia non virtutum, sed debito vitiorum nomine, publici-
tus adpellare. Nec hoc solum: sed vita etiam ut doctrinae
responderet, adnitebatur: quo exemplum integritatis gre-
gi suo exhibere posset.

Inde Noribergam, vocatione solenni delatus, quan-
tum in stuporem devotos rapuit auditores! quam lauda-
bilem Ecclesiae & Scholis operam, per aliquot annorum
lustra, navavit! quam sincere dixit! quam inculpate vi-
xit!

Hujusmodi tandem vitam quam placida & beata
mors est subsecuta? Mors certe talis, quae verae fuit vitae
initium.

Et hic

incommodo famulatu adesſe, intelligeret: Philoſophiam
non ita, ut canis Nilum, guſta bat; ſed imbibebat avidisſi-
mè: ut magna cum laude, & totius theatri Philoſophici
adplauſu, Magiſter Philoſophiæ renunciaretur: quem ho-
norem Diſputationibus aliquot Philoſophicis, in publi-
cum emisſis, reddidit illuſtriorem.

Neverò ſine remige videretur pelagus Theologiæ
adſcendisſe: Naucleros ſibi eligebat Viros æterno enco-
mio dignisſimos: Menzerum, Balduinum, Meiſnerum,
Gerhardum, alios: quorum vigili induſtriâ ad luculentæ
Eruditionis portum devehebatur: ex quo ipſum Magni-
ficus & Amplisſimus hujus Reipubl. Senatus ad Profesſo-
ria & Concionatoria munia unanimi ſuffragatione Al-
torfii evexit.

Qualem hîc Noſter ſe præſtitit?

Præſtitit ſe fidelem myſteriorum Divinorum diſpen-
ſatorem; qui ſciret, & posſet ea, quæ ad ſalutem ſunt ne-
cesſaria, dextrè explicare, commodè ex ſuis principiis de-
ducere, probare, confirmare, contra adverſarios defen-
dere; &, citra mollis, quibusdam aliquando uſitatæ, ad-
ulationis notam, ulcus auditorum ſuorum tangere, & vi-
tia non virtutum, ſed debito vitiorum nomine, publici-
tùs adpellare. Nec hoc ſolùm: ſed vita etiam ut doctrinæ
reſponderet, adnitebatur: quò exemplum integritatis gre-
gi ſuo exhibere posſet.

Inde Noribergam, vocatione ſolenni delatus, quan-
tum in ſtuporem devotos rapuit auditores! quàm lauda-
bilem Eccleſiæ & Scholis operam, per aliquot annorum
luſtra, navavit! quàm ſincerè dixit! quàm inculpatè vi-
xit!

Hujusmodi tandem vitam quàm placida & beata
mors eſt ſubſecuta? Mors certè talis, quæ veræ fuit vitæ
initium.

Et hic
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <p>
      <pb facs="#f0070" n="61"/> <hi rendition="#aq">incommodo famulatu ades&#x017F;e, intelligeret: Philo&#x017F;ophiam<lb/>
non ita, ut canis Nilum, gu&#x017F;ta bat; &#x017F;ed imbibebat avidis&#x017F;i-<lb/>
mè: ut magna cum laude, &amp; totius theatri Philo&#x017F;ophici<lb/>
adplau&#x017F;u, Magi&#x017F;ter Philo&#x017F;ophiæ renunciaretur: quem ho-<lb/>
norem Di&#x017F;putationibus aliquot Philo&#x017F;ophicis, in publi-<lb/>
cum emis&#x017F;is, reddidit illu&#x017F;triorem.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Neverò &#x017F;ine remige videretur pelagus Theologiæ<lb/>
ad&#x017F;cendis&#x017F;e: Naucleros &#x017F;ibi eligebat Viros æterno enco-<lb/>
mio dignis&#x017F;imos: Menzerum, Balduinum, Mei&#x017F;nerum,<lb/>
Gerhardum, alios: quorum vigili indu&#x017F;triâ ad luculentæ<lb/>
Eruditionis portum devehebatur: ex quo ip&#x017F;um Magni-<lb/>
ficus &amp; Amplis&#x017F;imus hujus Reipubl. Senatus ad Profes&#x017F;o-<lb/>
ria &amp; Concionatoria munia unanimi &#x017F;uffragatione Al-<lb/>
torfii evexit.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Qualem hîc No&#x017F;ter &#x017F;e præ&#x017F;titit?</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Præ&#x017F;titit &#x017F;e fidelem my&#x017F;teriorum Divinorum di&#x017F;pen-<lb/>
&#x017F;atorem; qui &#x017F;ciret, &amp; pos&#x017F;et ea, quæ ad &#x017F;alutem &#x017F;unt ne-<lb/>
ces&#x017F;aria, dextrè explicare, commodè ex &#x017F;uis principiis de-<lb/>
ducere, probare, confirmare, contra adver&#x017F;arios defen-<lb/>
dere; &amp;, citra mollis, quibusdam aliquando u&#x017F;itatæ, ad-<lb/>
ulationis notam, ulcus auditorum &#x017F;uorum tangere, &amp; vi-<lb/>
tia non virtutum, &#x017F;ed debito vitiorum nomine, publici-<lb/>
tùs adpellare. Nec hoc &#x017F;olùm: &#x017F;ed vita etiam ut doctrinæ<lb/>
re&#x017F;ponderet, adnitebatur: quò exemplum integritatis gre-<lb/>
gi &#x017F;uo exhibere pos&#x017F;et.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Inde Noribergam, vocatione &#x017F;olenni delatus, quan-<lb/>
tum in &#x017F;tuporem devotos rapuit auditores! quàm lauda-<lb/>
bilem Eccle&#x017F;&amp; Scholis operam, per aliquot annorum<lb/>
lu&#x017F;tra, navavit! quàm &#x017F;incerè dixit! quàm inculpatè vi-<lb/>
xit!</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Hujusmodi tandem vitam quàm placida &amp; beata<lb/>
mors e&#x017F;t &#x017F;ub&#x017F;ecuta? Mors certè talis, quæ veræ fuit vitæ<lb/>
initium.</hi> </p><lb/>
     <fw type="catch" place="bottom"> <hi rendition="#aq">Et hic</hi> </fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[61/0070] incommodo famulatu adesſe, intelligeret: Philoſophiam non ita, ut canis Nilum, guſta bat; ſed imbibebat avidisſi- mè: ut magna cum laude, & totius theatri Philoſophici adplauſu, Magiſter Philoſophiæ renunciaretur: quem ho- norem Diſputationibus aliquot Philoſophicis, in publi- cum emisſis, reddidit illuſtriorem. Neverò ſine remige videretur pelagus Theologiæ adſcendisſe: Naucleros ſibi eligebat Viros æterno enco- mio dignisſimos: Menzerum, Balduinum, Meiſnerum, Gerhardum, alios: quorum vigili induſtriâ ad luculentæ Eruditionis portum devehebatur: ex quo ipſum Magni- ficus & Amplisſimus hujus Reipubl. Senatus ad Profesſo- ria & Concionatoria munia unanimi ſuffragatione Al- torfii evexit. Qualem hîc Noſter ſe præſtitit? Præſtitit ſe fidelem myſteriorum Divinorum diſpen- ſatorem; qui ſciret, & posſet ea, quæ ad ſalutem ſunt ne- cesſaria, dextrè explicare, commodè ex ſuis principiis de- ducere, probare, confirmare, contra adverſarios defen- dere; &, citra mollis, quibusdam aliquando uſitatæ, ad- ulationis notam, ulcus auditorum ſuorum tangere, & vi- tia non virtutum, ſed debito vitiorum nomine, publici- tùs adpellare. Nec hoc ſolùm: ſed vita etiam ut doctrinæ reſponderet, adnitebatur: quò exemplum integritatis gre- gi ſuo exhibere posſet. Inde Noribergam, vocatione ſolenni delatus, quan- tum in ſtuporem devotos rapuit auditores! quàm lauda- bilem Eccleſiæ & Scholis operam, per aliquot annorum luſtra, navavit! quàm ſincerè dixit! quàm inculpatè vi- xit! Hujusmodi tandem vitam quàm placida & beata mors eſt ſubſecuta? Mors certè talis, quæ veræ fuit vitæ initium. Et hic

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/346672
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/346672/70
Zitationshilfe: Weber, Michael: Christliche Trawr- und Leichpredigt. [Nürnberg], 1647, S. 61. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/346672/70>, abgerufen am 23.10.2020.