Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Hoepner, Johann: Christliche Leichpredigt Vber das Trostsprüchlein des 42. Psalms. Leipzig, 1632.

Bild:
<< vorherige Seite


RECTOR ACADE-
MIAE
LIPSIENSIS.

INter similitudines caeteras, qvibus
naturae vitaeq; humanae praestantia simul,
atq; inconstantia ob oculos ponitur, & il-
lustratur, nulla accuratior esse videtur,
atq; commodior ea, qua hominem cum
vitro solidioris sapientiae promi-condi
compararunt. Vitrum certe (qvod oculorum sensus ar-
guit, nec ab ullo in dubium vocatur) terrestrium, ex qui-
bus conflatum est, partium naturam si non exuit penitaus,
formae tamen nobilitate adeo vel subactam, vel exaltatam
habet, ut terrae conditiones supergressum, sublimium coe-
li corporum indolem induisse videatur. Sive enim ma-
teriae subtilitatem, sive substantiae puritatem, five candoris
pellucidi splendorem, & elegantiam intuemur, nihil,
qvod terram fapiat, aut natalium vilitatem redoleat, de-
prehendimus in eo, praeter fragilitatem. Sine qva si esset,
neq; argento, neq; auro, omnium alias metallorum Phoe-
nici ac Phoebo, sua constarent precia. Qvod veritus Ro-
manorum Imperator Tiberius, flexibilis ductilisq; vitri ar-
tificem in Tiberim praecipitem dari, totamq; ejus offici-
nam aboleri jussit. Qvid aliud, qvaeso, homo est? aut
qvid dici de eo congruentius, & rectius potest? Terre-
nam hic, non secus ac vitrum, originem agnoscit, e limo
terrae, qvemadmodum Scriptura sacra docet, fictus & fa-
ctus: sed spiraculo vitae, illa divinae particula aurae, anima-
tus, tantis pollet eminentiae dotibus, ut, mortalitatem si

exci-


RECTOR ACADE-
MIÆ
LIPSIENSIS.

INter ſimilitudines cæteras, qvibus
naturæ vitæq́; humanæ præſtantia ſimul,
atq; inconſtantia ob oculos ponitur, & il-
luſtratur, nulla accuratior eſſe videtur,
atq; commodior eâ, quâ hominem cum
vitro ſolidioris ſapientiæ promi-condi
comparârunt. Vitrum certè (qvod oculorum ſenſus ar-
guit, nec ab ullo in dubium vocatur) terreſtrium, ex qui-
bus conflatum eſt, partium naturam ſi non exuit penitûs,
formæ tamen nobilitate adeò vel ſubactam, vel exaltatam
habet, ut terræ conditiones ſupergreſſum, ſublimium cœ-
li corporum indolem induiſſe videatur. Sive enim ma-
teriæ ſubtilitatem, ſive ſubſtantiæ puritatem, five candoris
pellucidi ſplendorem, & elegantiam intuemur, nihil,
qvod terram fapiat, aut natalium vilitatem redoleat, de-
prehendimus in eo, præter fragilitatem. Sine qvâ ſi eſſet,
neq; argento, neq; auro, omnium aliâs metallorum Phœ-
nici ac Phœbo, ſua conſtarent precia. Qvod veritus Ro-
manorum Imperator Tiberius, flexibilis ductilisq́; vitri ar-
tificem in Tiberim præcipitem dari, totamq́; ejus offici-
nam aboleri juſſit. Qvid aliud, qvæſo, homo eſt? aut
qvid dici de eo congruentiùs, & rectiùs poteſt? Terre-
nam hic, non ſecus ac vitrum, originem agnoſcit, è limo
terræ, qvemadmodum Scriptura ſacra docet, fictus & fa-
ctus: ſed ſpiraculo vitæ, illâ divinæ particulâ auræ, anima-
tus, tantis pollet eminentiæ dotibus, ut, mortalitatem ſi

exci-
<TEI>
 <text>
  <body>
   <pb facs="#f0023" n="[23]"/>
   <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
   <div type="fsAcademicOration" n="1">
    <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">RECTOR ACADE-<lb/>
MIÆ</hi> LIPSIENSIS.</hi> </head><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">I</hi>Nter &#x017F;imilitudines cæteras, qvibus<lb/>
naturæ vitæq&#x0301;; humanæ præ&#x017F;tantia &#x017F;imul,<lb/>
atq; incon&#x017F;tantia ob oculos ponitur, &amp; il-<lb/>
lu&#x017F;tratur, nulla accuratior e&#x017F;&#x017F;e videtur,<lb/>
atq; commodior eâ, quâ hominem cum<lb/>
vitro &#x017F;olidioris &#x017F;apientiæ promi-condi<lb/>
comparârunt. Vitrum certè (qvod oculorum &#x017F;en&#x017F;us ar-<lb/>
guit, nec ab ullo in dubium vocatur) terre&#x017F;trium, ex qui-<lb/>
bus conflatum e&#x017F;t, partium naturam &#x017F;i non exuit penitûs,<lb/>
formæ tamen nobilitate adeò vel &#x017F;ubactam, vel exaltatam<lb/>
habet, ut terræ conditiones &#x017F;upergre&#x017F;&#x017F;um, &#x017F;ublimium c&#x0153;-<lb/>
li corporum indolem indui&#x017F;&#x017F;e videatur. Sive enim ma-<lb/>
teriæ &#x017F;ubtilitatem, &#x017F;ive &#x017F;ub&#x017F;tantiæ puritatem, five candoris<lb/>
pellucidi &#x017F;plendorem, &amp; elegantiam intuemur, nihil,<lb/>
qvod terram fapiat, aut natalium vilitatem redoleat, de-<lb/>
prehendimus in eo, præter fragilitatem. Sine qvâ &#x017F;i e&#x017F;&#x017F;et,<lb/>
neq; argento, neq; auro, omnium aliâs metallorum Ph&#x0153;-<lb/>
nici ac Ph&#x0153;bo, &#x017F;ua con&#x017F;tarent precia. Qvod veritus Ro-<lb/>
manorum Imperator Tiberius, flexibilis ductilisq&#x0301;; vitri ar-<lb/>
tificem in Tiberim præcipitem dari, totamq&#x0301;; ejus offici-<lb/>
nam aboleri ju&#x017F;&#x017F;it. Qvid aliud, qvæ&#x017F;o, homo e&#x017F;t? aut<lb/>
qvid dici de eo congruentiùs, &amp; rectiùs pote&#x017F;t? Terre-<lb/>
nam hic, non &#x017F;ecus ac vitrum, originem agno&#x017F;cit, è limo<lb/>
terræ, qvemadmodum Scriptura &#x017F;acra docet, fictus &amp; fa-<lb/>
ctus: &#x017F;ed &#x017F;piraculo vitæ, illâ divinæ particulâ auræ, anima-<lb/>
tus, tantis pollet eminentiæ dotibus, ut, mortalitatem &#x017F;i</hi><lb/>
     <fw type="catch" place="bottom"> <hi rendition="#aq">exci-</hi> </fw><lb/>
    </p>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[23]/0023] RECTOR ACADE- MIÆ LIPSIENSIS. INter ſimilitudines cæteras, qvibus naturæ vitæq́; humanæ præſtantia ſimul, atq; inconſtantia ob oculos ponitur, & il- luſtratur, nulla accuratior eſſe videtur, atq; commodior eâ, quâ hominem cum vitro ſolidioris ſapientiæ promi-condi comparârunt. Vitrum certè (qvod oculorum ſenſus ar- guit, nec ab ullo in dubium vocatur) terreſtrium, ex qui- bus conflatum eſt, partium naturam ſi non exuit penitûs, formæ tamen nobilitate adeò vel ſubactam, vel exaltatam habet, ut terræ conditiones ſupergreſſum, ſublimium cœ- li corporum indolem induiſſe videatur. Sive enim ma- teriæ ſubtilitatem, ſive ſubſtantiæ puritatem, five candoris pellucidi ſplendorem, & elegantiam intuemur, nihil, qvod terram fapiat, aut natalium vilitatem redoleat, de- prehendimus in eo, præter fragilitatem. Sine qvâ ſi eſſet, neq; argento, neq; auro, omnium aliâs metallorum Phœ- nici ac Phœbo, ſua conſtarent precia. Qvod veritus Ro- manorum Imperator Tiberius, flexibilis ductilisq́; vitri ar- tificem in Tiberim præcipitem dari, totamq́; ejus offici- nam aboleri juſſit. Qvid aliud, qvæſo, homo eſt? aut qvid dici de eo congruentiùs, & rectiùs poteſt? Terre- nam hic, non ſecus ac vitrum, originem agnoſcit, è limo terræ, qvemadmodum Scriptura ſacra docet, fictus & fa- ctus: ſed ſpiraculo vitæ, illâ divinæ particulâ auræ, anima- tus, tantis pollet eminentiæ dotibus, ut, mortalitatem ſi exci-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/510784
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/510784/23
Zitationshilfe: Hoepner, Johann: Christliche Leichpredigt Vber das Trostsprüchlein des 42. Psalms. Leipzig, 1632, S. [23]. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/510784/23>, abgerufen am 09.07.2020.