Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Fabricius, Johann Andreas: Philosophische Oratorie. Leipzig, 1724.

Bild:
<< vorherige Seite
Register der sachen.
beurtheilung 179. Sprachrichter 172. 208.: sprachen wissen,
30. 94. sprachverderber 208. 175. 174
Staats-reden 476.
Steganographie 526.
Stilus.
Was er sey 199. dessen eigenschafften überhaupt 202. Asiaticus
345. Atticus 345. 346. argutus 315. aequiuocus 209. aequa-
lis 212. artificialis 334. caerimoniosus 351. concisus 169. 345.
347. concinuus 346. curiae 311. 351. der criticorum 168. dia-
logifticus 349. dogmaticus 352 diffusus 345. declamatorius
335. 342. epistolaris 351. eruditus 310. 176. fluidus 169. frigi-
dus 299. 235. figuratus 335. familiaris 349. galanter 349.
350. humilis 238. 313. 335. historieus 313. 348. ingeniosus 168.
314. judiciosus 168. 314. Juridicus 311. joeosus 348. 334. lu-
xurians 345. laconicus 345. 347. Lateinischer 335. lächerlicher
333. magnificus 168. memorialischer 168. 314. Medicus 312.
Mathematicus 312. mediocris 160. 314. 239. naturalis 334.
obscurus 209. Oratorius 342. 345. 346. polemieus 352. pedan-
discher, phantastischer 235. pöbelhafftig 239. poeticus 331. pa-
theticus 310. 314. proprius 335. reeitatiuus, relatiuus 348.
satyricus 330. 330. 352. schläfriger 233. 126. serius 348. sim-
plex 334. Teutscher 335. 317. Theologicus 310. Philosophicus
176. 312. sublimis 237. 239 277. 314. tumidus 209. 235. tropicus
335. theatralis 344. vehemens 349. theoreticus 310. 314. tem-
peratus 349. rotundus 346. siehe ausdruck.
Stroh-krantz-reden. 467.
Sublimis stilus siehe stilus.
Subiectum 62. 156. 159. 163.
Suspensio. 198.
Syllogismus 89. 382.
Syncrisis. 197.
Symploce. 194.
Symbole. 197.
Syllepsis. 192.
Synizesis. 193.
Synecdoche. 193
Synonyma 156. 159
Synonymia. 193. 88.
Systole. 193.
T.
Tachygraphie 524
Tapinosis. 187. 197.
Tautologia. 194.
Technopaegnia. 43.

Termi-
Regiſter der ſachen.
beurtheilung 179. Sprachrichter 172. 208.: ſprachen wiſſen,
30. 94. ſprachverderber 208. 175. 174
Staats-reden 476.
Steganographie 526.
Stilus.
Was er ſey 199. deſſen eigenſchafften uͤberhaupt 202. Aſiaticus
345. Atticus 345. 346. argutus 315. aequiuocus 209. aequa-
lis 212. artificialis 334. caerimonioſus 351. conciſus 169. 345.
347. concinuus 346. curiae 311. 351. der criticorum 168. dia-
logifticus 349. dogmaticus 352 diffuſus 345. declamatorius
335. 342. epiſtolaris 351. eruditus 310. 176. fluidus 169. frigi-
dus 299. 235. figuratus 335. familiaris 349. galanter 349.
350. humilis 238. 313. 335. hiſtorieus 313. 348. ingenioſus 168.
314. judicioſus 168. 314. Juridicus 311. joeoſus 348. 334. lu-
xurians 345. laconicus 345. 347. Lateiniſcher 335. laͤcherlicher
333. magnificus 168. memorialiſcher 168. 314. Medicus 312.
Mathematicus 312. mediocris 160. 314. 239. naturalis 334.
obſcurus 209. Oratorius 342. 345. 346. polemieus 352. pedan-
diſcher, phantaſtiſcher 235. poͤbelhafftig 239. poeticus 331. pa-
theticus 310. 314. proprius 335. reeitatiuus, relatiuus 348.
ſatyricus 330. 330. 352. ſchlaͤfriger 233. 126. ſerius 348. ſim-
plex 334. Teutſcher 335. 317. Theologicus 310. Philoſophicus
176. 312. ſublimis 237. 239 277. 314. tumidus 209. 235. tropicus
335. theatralis 344. vehemens 349. theoreticus 310. 314. tem-
peratus 349. rotundus 346. ſiehe ausdruck.
Stroh-krantz-reden. 467.
Sublimis ſtilus ſiehe ſtilus.
Subiectum 62. 156. 159. 163.
Suſpenſio. 198.
Syllogiſmus 89. 382.
Syncriſis. 197.
Symploce. 194.
Symbole. 197.
Syllepſis. 192.
Synizeſis. 193.
Synecdoche. 193
Synonyma 156. 159
Synonymia. 193. 88.
Syſtole. 193.
T.
Tachygraphie 524
Tapinoſis. 187. 197.
Tautologia. 194.
Technopaegnia. 43.

Termi-
<TEI>
 <text>
  <back>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <list>
      <item><pb facs="#f0592" n="[574]"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#b">Regi&#x017F;ter der                   &#x017F;achen.</hi></fw><lb/>
beurtheilung <ref>179</ref>.               Sprachrichter <ref>172</ref>. <ref>208</ref>.: &#x017F;prachen wi&#x017F;&#x017F;en,<lb/><ref>30</ref>. <ref>94</ref>. &#x017F;prachverderber <ref>208</ref>.                 <ref>175</ref>. <ref>174</ref><lb/><list><item><hi rendition="#fr">Staats-reden</hi><ref>476</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Steganographie</hi><ref>526</ref>.<lb/><hi rendition="#c"><hi rendition="#fr">Stilus.</hi></hi></item></list></item><lb/>
      <item>Was er &#x017F;ey <ref>199</ref>. de&#x017F;&#x017F;en               eigen&#x017F;chafften u&#x0364;berhaupt <ref>202</ref>. A&#x017F;iaticus<lb/><ref>345</ref>. Atticus <ref>345</ref>. <ref>346</ref>. argutus                 <ref>315</ref>. aequiuocus <ref>209</ref>. aequa-<lb/>
lis                 <ref>212</ref>. artificialis <ref>334</ref>. caerimonio&#x017F;us                 <ref>351</ref>. conci&#x017F;us <ref>169</ref>. <ref>345</ref>.<lb/><ref>347</ref>. concinuus <ref>346</ref>. curiae <ref>311</ref>.                 <ref>351</ref>. der criticorum <ref>168</ref>. dia-<lb/>
logifticus                 <ref>349</ref>. dogmaticus <ref>352</ref> diffu&#x017F;us                 <ref>345</ref>. declamatorius<lb/><ref>335</ref>. <ref>342</ref>. epi&#x017F;tolaris <ref>351</ref>.               eruditus <ref>310</ref>. <ref>176</ref>. fluidus <ref>169</ref>.               frigi-<lb/>
dus <ref>299</ref>. <ref>235</ref>. figuratus <ref><hi rendition="#g">335</hi></ref>. familiaris <ref>349</ref>.               galanter <ref>349</ref>.<lb/><ref>350</ref>. humilis <ref>238</ref>. <ref>313</ref>. <ref>335</ref>.               hi&#x017F;torieus <ref>313</ref>. <ref>348</ref>. ingenio&#x017F;us                 <ref>168</ref>.<lb/><ref>314</ref>. judicio&#x017F;us <ref>168</ref>. <ref>314</ref>.               Juridicus <ref>311</ref>. joeo&#x017F;us <ref>348</ref>. <ref>334</ref>.               lu-<lb/>
xurians <ref>345</ref>. laconicus <ref>345</ref>.                 <ref>347</ref>. Lateini&#x017F;cher <ref>335</ref>. la&#x0364;cherlicher<lb/><ref>333</ref>. magnificus <ref>168</ref>. memoriali&#x017F;cher                 <ref>168</ref>. <ref>314</ref>. Medicus <ref>312</ref>.<lb/>
Mathematicus <ref>312</ref>. mediocris <ref>160</ref>. <ref>314</ref>.                 <ref>239</ref>. naturalis <ref>334</ref>.<lb/>
ob&#x017F;curus                 <ref>209</ref>. Oratorius <ref>342</ref>. <ref>345</ref>.                 <ref>346</ref>. polemieus <ref>352</ref>. pedan-<lb/>
di&#x017F;cher, phanta&#x017F;ti&#x017F;cher <ref>235</ref>.               po&#x0364;belhafftig <ref>239</ref>. poeticus <ref>331</ref>. pa-<lb/>
theticus <ref>310</ref>. <ref>314</ref>. proprius <ref>335</ref>.               reeitatiuus, relatiuus <ref>348</ref>.<lb/>
&#x017F;atyricus                 <ref>330</ref>. <ref>330</ref>. <ref>352</ref>.               &#x017F;chla&#x0364;friger <ref>233</ref>. <ref>126</ref>. &#x017F;erius                 <ref>348</ref>. &#x017F;im-<lb/>
plex <ref>334</ref>.               Teut&#x017F;cher <ref>335</ref>. <ref>317</ref>. Theologicus                 <ref>310</ref>. Philo&#x017F;ophicus<lb/><ref>176</ref>. <ref>312</ref>. &#x017F;ublimis <ref>237</ref>.                 <ref>239</ref>               <ref>277</ref>. <ref>314</ref>. tumidus <ref>209</ref>. <ref>235</ref>. tropicus<lb/><ref>335</ref>. theatralis <ref>344</ref>. vehemens <ref>349</ref>.               theoreticus <ref>310</ref>. <ref>314</ref>. tem-<lb/>
peratus                 <ref>349</ref>. rotundus <ref>346</ref>. &#x017F;iehe ausdruck.<lb/><list><item><hi rendition="#fr">Stroh-krantz-reden.</hi><ref>467</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Sublimis &#x017F;tilus &#x017F;iehe                     &#x017F;tilus.</hi></item><lb/><item><hi rendition="#fr">Subiectum</hi><ref>62</ref>. <ref>156</ref>. <ref>159</ref>.                   <ref>163</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Su&#x017F;pen&#x017F;io.</hi><ref>198</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Syllogi&#x017F;mus</hi><ref>89</ref>. <ref>382</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Syncri&#x017F;is.</hi><ref>197</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Symploce.</hi><ref>194</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Symbole.</hi><ref>197</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Syllep&#x017F;is.</hi><ref>192</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Synize&#x017F;is.</hi><ref>193</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Synecdoche.</hi><ref>193</ref></item><lb/><item><hi rendition="#fr">Synonyma</hi><ref>156</ref>. <ref>159</ref></item><lb/><item><hi rendition="#fr">Synonymia.</hi><ref>193</ref>. <ref>88</ref>.</item><lb/><item><hi rendition="#fr">Sy&#x017F;tole.</hi><ref>193</ref>.</item></list></item>
     </list>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#fr">T.</hi> </head><lb/>
     <list>
      <item> <hi rendition="#fr">Tachygraphie</hi> <ref>524</ref>
      </item><lb/>
      <item><hi rendition="#fr">Tapino&#x017F;is.</hi><ref>187</ref>. <ref>197</ref>.</item><lb/>
      <item><hi rendition="#fr">Tautologia.</hi><ref>194</ref>.</item><lb/>
      <item><hi rendition="#fr">Technopaegnia.</hi><ref>43</ref>.</item>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#fr">Termi-</hi> </fw><lb/>
     </list>
    </div>
   </div>
  </back>
 </text>
</TEI>
[[574]/0592] Regiſter der ſachen. beurtheilung 179. Sprachrichter 172. 208.: ſprachen wiſſen, 30. 94. ſprachverderber 208. 175. 174 Staats-reden 476. Steganographie 526. Stilus. Was er ſey 199. deſſen eigenſchafften uͤberhaupt 202. Aſiaticus 345. Atticus 345. 346. argutus 315. aequiuocus 209. aequa- lis 212. artificialis 334. caerimonioſus 351. conciſus 169. 345. 347. concinuus 346. curiae 311. 351. der criticorum 168. dia- logifticus 349. dogmaticus 352 diffuſus 345. declamatorius 335. 342. epiſtolaris 351. eruditus 310. 176. fluidus 169. frigi- dus 299. 235. figuratus 335. familiaris 349. galanter 349. 350. humilis 238. 313. 335. hiſtorieus 313. 348. ingenioſus 168. 314. judicioſus 168. 314. Juridicus 311. joeoſus 348. 334. lu- xurians 345. laconicus 345. 347. Lateiniſcher 335. laͤcherlicher 333. magnificus 168. memorialiſcher 168. 314. Medicus 312. Mathematicus 312. mediocris 160. 314. 239. naturalis 334. obſcurus 209. Oratorius 342. 345. 346. polemieus 352. pedan- diſcher, phantaſtiſcher 235. poͤbelhafftig 239. poeticus 331. pa- theticus 310. 314. proprius 335. reeitatiuus, relatiuus 348. ſatyricus 330. 330. 352. ſchlaͤfriger 233. 126. ſerius 348. ſim- plex 334. Teutſcher 335. 317. Theologicus 310. Philoſophicus 176. 312. ſublimis 237. 239 277. 314. tumidus 209. 235. tropicus 335. theatralis 344. vehemens 349. theoreticus 310. 314. tem- peratus 349. rotundus 346. ſiehe ausdruck. Stroh-krantz-reden. 467. Sublimis ſtilus ſiehe ſtilus. Subiectum 62. 156. 159. 163. Suſpenſio. 198. Syllogiſmus 89. 382. Syncriſis. 197. Symploce. 194. Symbole. 197. Syllepſis. 192. Synizeſis. 193. Synecdoche. 193 Synonyma 156. 159 Synonymia. 193. 88. Syſtole. 193. T. Tachygraphie 524 Tapinoſis. 187. 197. Tautologia. 194. Technopaegnia. 43. Termi-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/fabricius_oratorie_1724
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/fabricius_oratorie_1724/592
Zitationshilfe: Fabricius, Johann Andreas: Philosophische Oratorie. Leipzig, 1724, S. [574]. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/fabricius_oratorie_1724/592>, abgerufen am 15.10.2019.