Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Kinder- und Haus-Märchen. Bd. 1. Berlin, 1812.

Bild:
<< vorherige Seite

Vrouw, daar ik geen Arbeid meer had, en zy
morgen er tog aan moest, heb ik ze maar geslagt,
en hier is een Lok van haar Haar, en 't Hart,
als ook wat warm Bloed, de rest hebben de Hon-
den al gevreten, en ik schrab de Darmen. De Heer
waar also gerust, dat zy dood waar.

Zy komt intuschen met de Hooywagen op een
naby gelegen Slot aan, waar 't Hooy aan ver-
kogt was, en zy met uyt 't Hooy komt, en zy de
gansche Saak vertelt, -- en versogt wort, daar
eenigen Tyd te blyven; na verloop van eenige
Tyd nodigt de Heer van dezen adelyk Slot de
gansche naby zynde Edelieden op een groot Feest,
en veranderen 't Gesigt en Kleding van de vreem-
de Mamsel, so dat zy niet gekend konde [w]or[d]en,
wyl ook de Heer van dat Moord-Casteel daar ver-
sogt was.

Toen zy alle daar waren, moest een jeder
een Vertelsel verhalen, thoen de Reie aan de
Mamsel kwaam, vertelde zy bewußte Historie.
Waar by 't den zogenaanden Heer Graaf zo be-
nauwd om 't Hert wierd, dat er met Gewalt weg
wilde, maar de goede Heer van 't adelyk Huys
hadt intuschen gesorgd, dat 't Geregt onsen fraye
Heer Graaf in Hegtenis nam, zyn Casteel uyt
roeyde en zyn Goederen alle aan de Mamsel toe
eigende, welke naderhand met de Soon des Huy-
ses, waar zy zo good in ontfangen was, trouwde,
en Jaaren lang leefde.

Zur Nelke. No. 76.

damit scheint verwandt die Redensart unter dem
Volk:
"Wenn mein Schatz ein Nelkenstock wär,
setzt ich ihn vors Fenster, daß ihn jedermann
sah."

Zum Drechsler. No. 77.

nur unvollständig erhalten; schon daß das Mär-
chen von dem Drechsler abspringt, dem auch wohl
das folgende selbst begegnen könnte, ist unrecht.

Vrouw, daar ik geen Arbeid meer had, en zy
morgen er tog aan moeſt, heb ik ze maar geſlagt,
en hier is een Lok van haar Haar, en 't Hart,
als ook wat warm Bloed, de reſt hebben de Hon-
den al gevreten, en ik ſchrab de Darmen. De Heer
waar alſo geruſt, dat zy dood waar.

Zy komt intuſchen met de Hooywagen op een
naby gelegen Slot aan, waar 't Hooy aan ver-
kogt was, en zy met uyt 't Hooy komt, en zy de
ganſche Saak vertelt, — en verſogt wort, daar
eenigen Tyd te blyven; na verloop van eenige
Tyd nodigt de Heer van dezen adelyk Slot de
ganſche naby zynde Edelieden op een groot Feeſt,
en veranderen 't Geſigt en Kleding van de vreem-
de Mamſel, ſo dat zy niet gekend konde [w]or[d]en,
wyl ook de Heer van dat Moord-Caſteel daar ver-
ſogt was.

Toen zy alle daar waren, moeſt een jeder
een Vertelſel verhalen, thoen de Reie aan de
Mamſel kwaam, vertelde zy bewußte Hiſtorie.
Waar by 't den zogenaanden Heer Graaf zo be-
nauwd om 't Hert wierd, dat er met Gewalt weg
wilde, maar de goede Heer van 't adelyk Huys
hadt intuſchen geſorgd, dat 't Geregt onſen fraye
Heer Graaf in Hegtenis nam, zyn Caſteel uyt
roeyde en zyn Goederen alle aan de Mamſel toe
eigende, welke naderhand met de Soon des Huy-
ſes, waar zy zo good in ontfangen was, trouwde,
en Jaaren lang leefde.

Zur Nelke. No. 76.

damit ſcheint verwandt die Redensart unter dem
Volk:
„Wenn mein Schatz ein Nelkenſtock waͤr,
ſetzt ich ihn vors Fenſter, daß ihn jedermann
ſah.“

Zum Drechsler. No. 77.

nur unvollſtaͤndig erhalten; ſchon daß das Maͤr-
chen von dem Drechsler abſpringt, dem auch wohl
das folgende ſelbſt begegnen koͤnnte, iſt unrecht.

<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <div n="3">
      <p><pb facs="#f0472" n="L"/>
Vrouw, daar ik geen Arbeid meer had, en zy<lb/>
morgen er tog aan moe&#x017F;t, heb ik ze maar ge&#x017F;lagt,<lb/>
en hier is een Lok van haar Haar, en 't Hart,<lb/>
als ook wat warm Bloed, de re&#x017F;t hebben de Hon-<lb/>
den al gevreten, en ik &#x017F;chrab de Darmen. De Heer<lb/>
waar al&#x017F;o geru&#x017F;t, dat zy dood waar.</p><lb/>
      <p>Zy komt intu&#x017F;chen met de Hooywagen op een<lb/>
naby gelegen Slot aan, waar 't Hooy aan ver-<lb/>
kogt was, en zy met uyt 't Hooy komt, en zy de<lb/>
gan&#x017F;che Saak vertelt, &#x2014; en ver&#x017F;ogt wort, daar<lb/>
eenigen Tyd te blyven; na verloop van eenige<lb/>
Tyd nodigt de Heer van dezen adelyk Slot de<lb/>
gan&#x017F;che naby zynde Edelieden op een groot Fee&#x017F;t,<lb/>
en veranderen 't Ge&#x017F;igt en Kleding van de vreem-<lb/>
de Mam&#x017F;el, &#x017F;o dat zy niet gekend konde <supplied>w</supplied>or<supplied>d</supplied>en,<lb/>
wyl ook de Heer van dat Moord-Ca&#x017F;teel daar ver-<lb/>
&#x017F;ogt was.</p><lb/>
      <p>Toen zy alle daar waren, moe&#x017F;t een jeder<lb/>
een Vertel&#x017F;el verhalen, thoen de Reie aan de<lb/>
Mam&#x017F;el kwaam, vertelde zy bewußte Hi&#x017F;torie.<lb/>
Waar by 't den zogenaanden Heer Graaf zo be-<lb/>
nauwd om 't Hert wierd, dat er met Gewalt weg<lb/>
wilde, maar de goede Heer van 't adelyk Huys<lb/>
hadt intu&#x017F;chen ge&#x017F;orgd, dat 't Geregt on&#x017F;en fraye<lb/>
Heer Graaf in Hegtenis nam, zyn Ca&#x017F;teel uyt<lb/>
roeyde en zyn Goederen alle aan de Mam&#x017F;el toe<lb/>
eigende, welke naderhand met de Soon des Huy-<lb/>
&#x017F;es, waar zy zo good in ontfangen was, trouwde,<lb/>
en Jaaren lang leefde.</p>
     </div>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head>Zur Nelke. No. 76.</head><lb/>
     <p>damit &#x017F;cheint verwandt die Redensart unter dem<lb/>
Volk:<lb/><hi rendition="#et">&#x201E;Wenn mein Schatz ein Nelken&#x017F;tock wa&#x0364;r,<lb/>
&#x017F;etzt ich ihn vors Fen&#x017F;ter, daß ihn jedermann<lb/>
&#x017F;ah.&#x201C;</hi></p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head>Zum Drechsler. No. 77.</head><lb/>
     <p>nur unvoll&#x017F;ta&#x0364;ndig erhalten; &#x017F;chon daß das Ma&#x0364;r-<lb/>
chen von dem Drechsler ab&#x017F;pringt, dem auch wohl<lb/>
das folgende &#x017F;elb&#x017F;t begegnen ko&#x0364;nnte, i&#x017F;t unrecht.<lb/></p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[L/0472] Vrouw, daar ik geen Arbeid meer had, en zy morgen er tog aan moeſt, heb ik ze maar geſlagt, en hier is een Lok van haar Haar, en 't Hart, als ook wat warm Bloed, de reſt hebben de Hon- den al gevreten, en ik ſchrab de Darmen. De Heer waar alſo geruſt, dat zy dood waar. Zy komt intuſchen met de Hooywagen op een naby gelegen Slot aan, waar 't Hooy aan ver- kogt was, en zy met uyt 't Hooy komt, en zy de ganſche Saak vertelt, — en verſogt wort, daar eenigen Tyd te blyven; na verloop van eenige Tyd nodigt de Heer van dezen adelyk Slot de ganſche naby zynde Edelieden op een groot Feeſt, en veranderen 't Geſigt en Kleding van de vreem- de Mamſel, ſo dat zy niet gekend konde worden, wyl ook de Heer van dat Moord-Caſteel daar ver- ſogt was. Toen zy alle daar waren, moeſt een jeder een Vertelſel verhalen, thoen de Reie aan de Mamſel kwaam, vertelde zy bewußte Hiſtorie. Waar by 't den zogenaanden Heer Graaf zo be- nauwd om 't Hert wierd, dat er met Gewalt weg wilde, maar de goede Heer van 't adelyk Huys hadt intuſchen geſorgd, dat 't Geregt onſen fraye Heer Graaf in Hegtenis nam, zyn Caſteel uyt roeyde en zyn Goederen alle aan de Mamſel toe eigende, welke naderhand met de Soon des Huy- ſes, waar zy zo good in ontfangen was, trouwde, en Jaaren lang leefde. Zur Nelke. No. 76. damit ſcheint verwandt die Redensart unter dem Volk: „Wenn mein Schatz ein Nelkenſtock waͤr, ſetzt ich ihn vors Fenſter, daß ihn jedermann ſah.“ Zum Drechsler. No. 77. nur unvollſtaͤndig erhalten; ſchon daß das Maͤr- chen von dem Drechsler abſpringt, dem auch wohl das folgende ſelbſt begegnen koͤnnte, iſt unrecht.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/grimm_maerchen01_1812
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/grimm_maerchen01_1812/472
Zitationshilfe: Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Kinder- und Haus-Märchen. Bd. 1. Berlin, 1812, S. L. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/grimm_maerchen01_1812/472>, abgerufen am 23.01.2019.