Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Lavater, Johann Caspar: Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe. Bd. 4. Leipzig u. a., 1778.

Bild:
<< vorherige Seite
III. Abschnitt. III. Fragment.
Drittes Fragment.
Stellen aus Bakon.
1.

Astra inclinationis natur alis obscurantur nonnunquam a sole virtutis et disciplinae.

2.

Quicunque in persona sua aliquid habet quod contentum inducit perpetuum habet in se stimulum,
quo a contemtu se vindicet. Itaque deformes semper audacissimi; in principio, veluti in defensione sua,
utpote qui contemptui exponuntur; sed processu temporis ex habitu acquisito. Iterum deformitas indu-
striam acuit; ejus generis industriam, ut aliorum defectus et infirmitates sedulo rimentur,
*) unde habeant,
quod rependant.
Praeterea in potentioribus suspiciones et zelotypiam versus eos, extinguit; veluti homi-
nes, quos tuto despicere liceat; competitores autem et aemulos consopit; utpote nihil suspicantes de pro-
motione eorum ad honores, donec ipsos in possessione honorum videant. Adeo, ut si rem diligenter in-
trospicis, in magnis ingeniis deformitas ascensum ad honores patefaciat. Reges antiquis temporibus (at-
que hodie etiam in imperiis nonnullis) Eunuchorum fidei magnopere initi solebant: Qui enim erga omnes
infidi sunt, uni magis fidi sunt, et obnoxii. Attamen fidem illis adhibent, potius, ut rimatoribus, bonis
susurronibus, quam ut magistratibus aut ministris publicis. -- Deformes, si animosi sunt, a derisu et igno-
minia liberare se gnaviter contendent: Quod fieri non potest, nisi aut per virtutem, aut per malitiam. Ita-
que nil mirum cuiquam videatur, si quandoque in viros egregios evadant, qualis fuit Agesilaus, Zangeras,
Solymanni
filius; Aesopus, Gasca Peruviae Praefectus; quin et Socrates illis annumerari possit cum aliis.

Alle verwachsene zartgebildete Menschen, die ich kenne, haben -- drey Sachen mit einander ge-
mein -- Sie sind pünktlich und reinlich in ihren Schriften, Rechnungen, Haussachen. Sie sind
stillüberlegenden Geistes -- und unathletisch. Die meisten heftig und kalt.

3. Notitia
*) Omnes, quibus res sunt minus fecundae, magis sunt, nescio quomodo,
Suspiciosi: Ad contumeliam omnia accipiunt magis
Propter suam impotentiam: se semper credunt negligi.
Terent.
III. Abſchnitt. III. Fragment.
Drittes Fragment.
Stellen aus Bakon.
1.

Aſtra inclinationis natur alis obſcurantur nonnunquam a ſole virtutis et diſciplinae.

2.

Quicunque in perſona ſua aliquid habet quod contentum inducit perpetuum habet in ſe ſtimulum,
quo a contemtu ſe vindicet. Itaque deformes ſemper audaciſſimi; in principio, veluti in defenſione ſua,
utpote qui contemptui exponuntur; ſed proceſſu temporis ex habitu acquiſito. Iterum deformitas indu-
ſtriam acuit; ejus generis induſtriam, ut aliorum defectus et infirmitates ſedulo rimentur,
*) unde habeant,
quod rependant.
Praeterea in potentioribus ſuſpiciones et zelotypiam verſus eos, extinguit; veluti homi-
nes, quos tuto deſpicere liceat; competitores autem et aemulos conſopit; utpote nihil ſuſpicantes de pro-
motione eorum ad honores, donec ipſos in poſſeſſione honorum videant. Adeo, ut ſi rem diligenter in-
troſpicis, in magnis ingeniis deformitas aſcenſum ad honores patefaciat. Reges antiquis temporibus (at-
que hodie etiam in imperiis nonnullis) Eunuchorum fidei magnopere initi ſolebant: Qui enim erga omnes
infidi ſunt, uni magis fidi ſunt, et obnoxii. Attamen fidem illis adhibent, potius, ut rimatoribus, bonis
ſuſurronibus, quam ut magiſtratibus aut miniſtris publicis. — Deformes, ſi animoſi ſunt, a deriſu et igno-
minia liberare ſe gnaviter contendent: Quod fieri non poteſt, niſi aut per virtutem, aut per malitiam. Ita-
que nil mirum cuiquam videatur, ſi quandoque in viros egregios evadant, qualis fuit Ageſilaus, Zangeras,
Solymanni
filius; Aeſopus, Gaſca Peruviae Praefectus; quin et Socrates illis annumerari poſſit cum aliis.

Alle verwachſene zartgebildete Menſchen, die ich kenne, haben — drey Sachen mit einander ge-
mein — Sie ſind puͤnktlich und reinlich in ihren Schriften, Rechnungen, Hausſachen. Sie ſind
ſtilluͤberlegenden Geiſtes — und unathletiſch. Die meiſten heftig und kalt.

3. Notitia
*) Omnes, quibus res ſunt minus fecundae, magis ſunt, neſcio quomodo,
Suſpicioſi: Ad contumeliam omnia accipiunt magis
Propter ſuam impotentiam: ſe ſemper credunt negligi.
Terent.
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <pb facs="#f0210" n="180"/>
     <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#b"> <hi rendition="#g"><hi rendition="#aq">III.</hi> Ab&#x017F;chnitt. <hi rendition="#aq">III.</hi> Fragment.</hi> </hi> </fw><lb/>
     <div n="3">
      <head> <hi rendition="#b">Drittes Fragment.<lb/><hi rendition="#g">Stellen aus Bakon.</hi></hi> </head><lb/>
      <div n="4">
       <head>1.</head><lb/>
       <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">A</hi><hi rendition="#i">&#x017F;tra inclinationis natur alis</hi> ob&#x017F;curantur nonnunquam a <hi rendition="#i">&#x017F;ole virtutis et di&#x017F;ciplinae.</hi></hi> </p>
      </div><lb/>
      <div n="4">
       <head>2.</head><lb/>
       <p><hi rendition="#aq">Quicunque in per&#x017F;ona &#x017F;ua aliquid habet quod contentum inducit perpetuum habet in &#x017F;e &#x017F;timulum,<lb/>
quo a contemtu &#x017F;e vindicet. Itaque deformes &#x017F;emper audaci&#x017F;&#x017F;imi; in principio, veluti in defen&#x017F;ione &#x017F;ua,<lb/>
utpote qui contemptui exponuntur; &#x017F;ed proce&#x017F;&#x017F;u temporis ex habitu acqui&#x017F;ito. Iterum deformitas indu-<lb/>
&#x017F;triam acuit; <hi rendition="#i">ejus generis indu&#x017F;triam, ut aliorum defectus et infirmitates &#x017F;edulo rimentur</hi>,</hi><note place="foot" n="*)"><cit><quote><hi rendition="#aq">Omnes, quibus res &#x017F;unt minus fecundae, magis &#x017F;unt, ne&#x017F;cio quomodo,<lb/>
Su&#x017F;picio&#x017F;i: Ad contumeliam omnia accipiunt magis<lb/>
Propter &#x017F;uam impotentiam: &#x017F;e &#x017F;emper credunt negligi.<lb/><hi rendition="#et">Terent.</hi></hi></quote></cit></note><hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">unde habeant,<lb/>
quod rependant.</hi> Praeterea in potentioribus &#x017F;u&#x017F;piciones et zelotypiam ver&#x017F;us eos, extinguit; veluti homi-<lb/>
nes, quos tuto de&#x017F;picere liceat; competitores autem et aemulos con&#x017F;opit; utpote nihil &#x017F;u&#x017F;picantes de pro-<lb/>
motione eorum ad honores, donec ip&#x017F;os in po&#x017F;&#x017F;e&#x017F;&#x017F;ione honorum videant. Adeo, ut &#x017F;i rem diligenter in-<lb/>
tro&#x017F;picis, in magnis ingeniis <hi rendition="#i">deformitas</hi> a&#x017F;cen&#x017F;um ad honores patefaciat. Reges antiquis temporibus (at-<lb/>
que hodie etiam in imperiis nonnullis) <hi rendition="#i">Eunuchorum</hi> fidei magnopere initi &#x017F;olebant: Qui enim erga omnes<lb/>
infidi &#x017F;unt, uni magis fidi &#x017F;unt, et obnoxii. Attamen fidem illis adhibent, potius, ut rimatoribus, bonis<lb/>
&#x017F;u&#x017F;urronibus, quam ut magi&#x017F;tratibus aut mini&#x017F;tris publicis. &#x2014; Deformes, &#x017F;i animo&#x017F;i &#x017F;unt, a deri&#x017F;u et igno-<lb/>
minia liberare &#x017F;e gnaviter contendent: Quod fieri non pote&#x017F;t, ni&#x017F;i aut per virtutem, aut per malitiam. Ita-<lb/>
que nil mirum cuiquam videatur, &#x017F;i quandoque in viros egregios evadant, qualis fuit <hi rendition="#i">Age&#x017F;ilaus, Zangeras,<lb/>
Solymanni</hi> filius; <hi rendition="#i">Ae&#x017F;opus, Ga&#x017F;ca</hi> Peruviae Praefectus; quin et <hi rendition="#i">Socrates</hi> illis annumerari po&#x017F;&#x017F;it cum aliis.</hi><lb/>
Alle verwach&#x017F;ene zartgebildete Men&#x017F;chen, die ich kenne, haben &#x2014; drey Sachen mit einander ge-<lb/>
mein &#x2014; Sie &#x017F;ind <hi rendition="#fr">pu&#x0364;nktlich</hi> und <hi rendition="#fr">reinlich</hi> in ihren Schriften, Rechnungen, Haus&#x017F;achen. Sie &#x017F;ind<lb/><hi rendition="#fr">&#x017F;tillu&#x0364;berlegenden Gei&#x017F;tes</hi> &#x2014; und <hi rendition="#fr">unathleti&#x017F;ch.</hi> Die mei&#x017F;ten heftig und kalt.</p>
      </div><lb/>
      <fw place="bottom" type="catch">3. <hi rendition="#aq">Notitia</hi></fw><lb/>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[180/0210] III. Abſchnitt. III. Fragment. Drittes Fragment. Stellen aus Bakon. 1. Aſtra inclinationis natur alis obſcurantur nonnunquam a ſole virtutis et diſciplinae. 2. Quicunque in perſona ſua aliquid habet quod contentum inducit perpetuum habet in ſe ſtimulum, quo a contemtu ſe vindicet. Itaque deformes ſemper audaciſſimi; in principio, veluti in defenſione ſua, utpote qui contemptui exponuntur; ſed proceſſu temporis ex habitu acquiſito. Iterum deformitas indu- ſtriam acuit; ejus generis induſtriam, ut aliorum defectus et infirmitates ſedulo rimentur, *) unde habeant, quod rependant. Praeterea in potentioribus ſuſpiciones et zelotypiam verſus eos, extinguit; veluti homi- nes, quos tuto deſpicere liceat; competitores autem et aemulos conſopit; utpote nihil ſuſpicantes de pro- motione eorum ad honores, donec ipſos in poſſeſſione honorum videant. Adeo, ut ſi rem diligenter in- troſpicis, in magnis ingeniis deformitas aſcenſum ad honores patefaciat. Reges antiquis temporibus (at- que hodie etiam in imperiis nonnullis) Eunuchorum fidei magnopere initi ſolebant: Qui enim erga omnes infidi ſunt, uni magis fidi ſunt, et obnoxii. Attamen fidem illis adhibent, potius, ut rimatoribus, bonis ſuſurronibus, quam ut magiſtratibus aut miniſtris publicis. — Deformes, ſi animoſi ſunt, a deriſu et igno- minia liberare ſe gnaviter contendent: Quod fieri non poteſt, niſi aut per virtutem, aut per malitiam. Ita- que nil mirum cuiquam videatur, ſi quandoque in viros egregios evadant, qualis fuit Ageſilaus, Zangeras, Solymanni filius; Aeſopus, Gaſca Peruviae Praefectus; quin et Socrates illis annumerari poſſit cum aliis. Alle verwachſene zartgebildete Menſchen, die ich kenne, haben — drey Sachen mit einander ge- mein — Sie ſind puͤnktlich und reinlich in ihren Schriften, Rechnungen, Hausſachen. Sie ſind ſtilluͤberlegenden Geiſtes — und unathletiſch. Die meiſten heftig und kalt. 3. Notitia *) Omnes, quibus res ſunt minus fecundae, magis ſunt, neſcio quomodo, Suſpicioſi: Ad contumeliam omnia accipiunt magis Propter ſuam impotentiam: ſe ſemper credunt negligi. Terent.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/lavater_fragmente04_1778
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/lavater_fragmente04_1778/210
Zitationshilfe: Lavater, Johann Caspar: Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe. Bd. 4. Leipzig u. a., 1778, S. 180. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/lavater_fragmente04_1778/210>, abgerufen am 05.12.2020.