Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Lavater, Johann Caspar: Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe. Bd. 4. Leipzig u. a., 1778.

Bild:
<< vorherige Seite
Ueber Christusbilder.
Drittes Fragment.
Christusbilder.
A. Christus mit einer Hand.
Des IV Ban-
des LIII. Ta-
fel. I. C. a.

Schrecklich mißzeichneter, fader Christus, von etwa 23. Jahren. Die Schiefheit
des Ganzen ist auffallend; auffallend die Kahlheit besonders der Gegend um die Au-
[Spaltenumbruch]

gen
"in vultu quiddam sidereum, nunquam eum statim se-
"cuti fuissent Apostoli, nec qui ad comprehendum eum
"venerant, corruissent."
S. 419.
"Si, quibus Deus aliquando ad pauxillum temporis
"spatium arctius conjunctus fuit, hoc pulcriores, ha-
"bilioresque effecti sunt, quod Mosis
kalliprosopou
"et Petri atque Iacobi et Ioannis aliorumque gloriae
"divinae civium, insigni claritate et pulcritudine lu-
"centium, exemplo patet, multo elegantior multoque
"pulcrior reddetur is, qui
pan pleroma tes theotetos
"unitissime sibi habuit copulatum. S. 442.


"Forma itaque Theoprepes faciem lactam et alacrem,
"animum hilarem et erectum, in ipsis sese vultus li-
"neamentis cum insigni jucunditate et admiranda sua-
"vitate ostentantem designat.
S. 446.


"Enim vero, inquit Auctor religionis medici, artem
"quondam physiognomicam esse arbitror, qua classici
"isti rogatores, usi misericordem oris aspectum con-
"tinuo internoscunt et in quo vultu signaturas et in-
"dicia humanitatis conspiciunt, eum e media turba
"sibi adoriendum seligunt. Habet enim vultus mysti-
"cos quosdam characteres, animam ipsam exprimen-
"tes, quorum alphabethum quicunque calleat, inge-
"nium ipsum ex fronte legerit. Quo itaque quis pul-
"criori facie est, eo divinius de eo divinamus inge-
"nium, cumque, juxta Aristotelem non tam facile sit,
"animi pulcritudinem, quam corporis intueri, natura
"plerumque hoc praestat, ut qualem cuilibet homini
[Spaltenumbruch] "animum finxerit, in ipso quasi frontis vestibulo ma-
"nifestet. Quamquam enim nonnumquam existant
"animo quam forma meliores, nonnumquam vero
"formositas corporis cum deformitate certet mentis,
"adeoque decipiant multoties, quae ex vultu habitu-
"que sumuntur de hominum indole atque moribus
"conjecturae, si praesertim negligentius exerceantur,
"in Christo tamen nulla prorsus caussa est, cur habi-
"tus corporis cum habitu mentis non amicissime con-
"spiret. Ex quo ipso non tantum id sequitur, quod
"infert Vavassor: non deformem esse debuisse Chri-
"stum, sed et id, quod nos volumus; ideo externas
"signaturas pulcerrimas fuisse, quia ab interna ejus
"constitutione non discreparunt.
S. 780.


"Si mediocri forma, quod vult Vavassor, fuerit
"Christus, documentum equidem facto suo dedit mor-
"talibus, excellentem, si adsit, corporis formam, non
"plurimi aestimandam esse, si desit, non admodum
"flagitandam. Si vero prae caeteris praestitit pul-
"critudine, incitamentum nobis suit, ut ad recupe-
"randam in nobis imaginem divinam, cujus effectus
"est eximia corporis species, christianam operam im-
"penderemus; cujus exemplo certi esse possumus, ad
"eandem nos cum ipso et majorem pulcritudinem
"quondam perventuros esse, si vitam pariter ipsius et
"mortis pro divina veritate promptitudinem imite-
"mur."

Hier sollte ich auch nicht vergessen Junkers Christus-
köpfe
1777. Schade, daß die meisten sehr verunglückt
sind.
J i i 3
Ueber Chriſtusbilder.
Drittes Fragment.
Chriſtusbilder.
A. Chriſtus mit einer Hand.
Des IV Ban-
des LIII. Ta-
fel. I. C. a.

Schrecklich mißzeichneter, fader Chriſtus, von etwa 23. Jahren. Die Schiefheit
des Ganzen iſt auffallend; auffallend die Kahlheit beſonders der Gegend um die Au-
[Spaltenumbruch]

gen
„in vultu quiddam ſidereum, nunquam eum ſtatim ſe-
„cuti fuiſſent Apoſtoli, nec qui ad comprehendum eum
„venerant, corruiſſent.“
S. 419.
„Si, quibus Deus aliquando ad pauxillum temporis
„ſpatium arctius conjunctus fuit, hoc pulcriores, ha-
„bilioresque effecti ſunt, quod Moſis
καλλιπροσώπου
„et Petri atque Iacobi et Ioannis aliorumque gloriae
„divinae civium, inſigni claritate et pulcritudine lu-
„centium, exemplo patet, multo elegantior multoque
„pulcrior reddetur is, qui
πᾶν πληρώμα τῆς ϑέοτητος
„unitiſſime ſibi habuit copulatum. S. 442.


„Forma itaque Θεοπρεπὴς faciem lactam et alacrem,
„animum hilarem et erectum, in ipſis ſeſe vultus li-
„neamentis cum inſigni jucunditate et admiranda ſua-
„vitate oſtentantem deſignat.
S. 446.


„Enim vero, inquit Auctor religionis medici, artem
„quondam phyſiognomicam eſſe arbitror, qua claſſici
„iſti rogatores, uſi miſericordem oris aſpectum con-
„tinuo internoſcunt et in quo vultu ſignaturas et in-
„dicia humanitatis conſpiciunt, eum e media turba
„ſibi adoriendum ſeligunt. Habet enim vultus myſti-
„cos quosdam characteres, animam ipſam exprimen-
„tes, quorum alphabethum quicunque calleat, inge-
„nium ipſum ex fronte legerit. Quo itaque quis pul-
„criori facie eſt, eo divinius de eo divinamus inge-
„nium, cumque, juxta Ariſtotelem non tam facile ſit,
„animi pulcritudinem, quam corporis intueri, natura
„plerumque hoc praeſtat, ut qualem cuilibet homini
[Spaltenumbruch] „animum finxerit, in ipſo quaſi frontis veſtibulo ma-
„nifeſtet. Quamquam enim nonnumquam exiſtant
„animo quam forma meliores, nonnumquam vero
„formoſitas corporis cum deformitate certet mentis,
„adeoque decipiant multoties, quae ex vultu habitu-
„que ſumuntur de hominum indole atque moribus
„conjecturae, ſi praeſertim negligentius exerceantur,
„in Chriſto tamen nulla prorſus cauſſa eſt, cur habi-
„tus corporis cum habitu mentis non amiciſſime con-
„ſpiret. Ex quo ipſo non tantum id ſequitur, quod
„infert Vavaſſor: non deformem eſſe debuiſſe Chri-
„ſtum, ſed et id, quod nos volumus; ideo externas
„ſignaturas pulcerrimas fuiſſe, quia ab interna ejus
„conſtitutione non diſcreparunt.
S. 780.


„Si mediocri forma, quod vult Vavaſſor, fuerit
„Chriſtus, documentum equidem facto ſuo dedit mor-
„talibus, excellentem, ſi adſit, corporis formam, non
„plurimi aeſtimandam eſſe, ſi deſit, non admodum
„flagitandam. Si vero prae caeteris praeſtitit pul-
„critudine, incitamentum nobis ſuit, ut ad recupe-
„randam in nobis imaginem divinam, cujus effectus
„eſt eximia corporis ſpecies, chriſtianam operam im-
„penderemus; cujus exemplo certi eſſe poſſumus, ad
„eandem nos cum ipſo et majorem pulcritudinem
„quondam perventuros eſſe, ſi vitam pariter ipſius et
„mortis pro divina veritate promptitudinem imite-
„mur.“

Hier ſollte ich auch nicht vergeſſen Junkers Chriſtus-
koͤpfe
1777. Schade, daß die meiſten ſehr verungluͤckt
ſind.
J i i 3
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <pb facs="#f0559" n="437"/>
     <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#b">Ueber Chri&#x017F;tusbilder.</hi> </fw><lb/>
     <div n="3">
      <head> <hi rendition="#b"><hi rendition="#g">Drittes Fragment.</hi><lb/>
Chri&#x017F;tusbilder.</hi> </head><lb/>
      <div n="4">
       <head> <hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">A.</hi> Chri&#x017F;tus mit einer Hand.</hi> </head><lb/>
       <note place="left">Des <hi rendition="#aq">IV</hi> Ban-<lb/>
des <hi rendition="#aq">LIII.</hi> Ta-<lb/>
fel. <hi rendition="#aq">I. C. a.</hi></note>
       <p><hi rendition="#in">S</hi>chrecklich mißzeichneter, fader Chri&#x017F;tus, von etwa 23. Jahren. Die Schiefheit<lb/>
des Ganzen i&#x017F;t auffallend; auffallend die Kahlheit be&#x017F;onders der Gegend um die Au-<lb/>
<fw place="bottom" type="sig">J i i 3</fw><fw place="bottom" type="catch">gen</fw><lb/><cb/>
<note xml:id="a56" prev="#a55" place="foot" n="*)"><hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">&#x201E;in vultu quiddam &#x017F;idereum, nunquam eum &#x017F;tatim &#x017F;e-<lb/>
&#x201E;cuti fui&#x017F;&#x017F;ent Apo&#x017F;toli, nec qui ad comprehendum eum<lb/>
&#x201E;venerant, corrui&#x017F;&#x017F;ent.&#x201C;</hi></hi> S. 419.<lb/><hi rendition="#aq">&#x201E;Si, quibus Deus aliquando ad pauxillum temporis<lb/>
&#x201E;&#x017F;patium arctius conjunctus fuit, hoc pulcriores, ha-<lb/>
&#x201E;bilioresque effecti &#x017F;unt, quod Mo&#x017F;is</hi> &#x03BA;&#x03B1;&#x03BB;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C0;&#x03C1;&#x03BF;&#x03C3;&#x03CE;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;<lb/><hi rendition="#aq">&#x201E;et Petri atque Iacobi et Ioannis aliorumque gloriae<lb/>
&#x201E;divinae civium, in&#x017F;igni claritate et pulcritudine lu-<lb/>
&#x201E;centium, exemplo patet, multo elegantior multoque<lb/>
&#x201E;pulcrior reddetur is, qui</hi> &#x03C0;&#x1FB6;&#x03BD; &#x03C0;&#x03BB;&#x03B7;&#x03C1;&#x03CE;&#x03BC;&#x03B1; &#x03C4;&#x1FC6;&#x03C2; &#x03D1;&#x03AD;&#x03BF;&#x03C4;&#x03B7;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C2;<lb/><hi rendition="#aq">&#x201E;uniti&#x017F;&#x017F;ime &#x017F;ibi habuit copulatum.</hi> S. 442.<lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/><hi rendition="#aq">&#x201E;Forma itaque</hi> &#x0398;&#x03B5;&#x03BF;&#x03C0;&#x03C1;&#x03B5;&#x03C0;&#x1F74;&#x03C2; <hi rendition="#aq">faciem lactam et alacrem,<lb/>
&#x201E;animum hilarem et erectum, in ip&#x017F;is &#x017F;e&#x017F;e vultus li-<lb/>
&#x201E;neamentis cum in&#x017F;igni jucunditate et admiranda &#x017F;ua-<lb/>
&#x201E;vitate o&#x017F;tentantem de&#x017F;ignat.</hi> S. 446.<lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/><hi rendition="#aq">&#x201E;Enim vero, inquit Auctor religionis medici, artem<lb/>
&#x201E;quondam phy&#x017F;iognomicam e&#x017F;&#x017F;e arbitror, qua cla&#x017F;&#x017F;ici<lb/>
&#x201E;i&#x017F;ti rogatores, u&#x017F;i mi&#x017F;ericordem oris a&#x017F;pectum con-<lb/>
&#x201E;tinuo interno&#x017F;cunt et in quo vultu &#x017F;ignaturas et in-<lb/>
&#x201E;dicia humanitatis con&#x017F;piciunt, eum e media turba<lb/>
&#x201E;&#x017F;ibi adoriendum &#x017F;eligunt. Habet enim vultus my&#x017F;ti-<lb/>
&#x201E;cos quosdam characteres, animam ip&#x017F;am exprimen-<lb/>
&#x201E;tes, quorum alphabethum quicunque calleat, inge-<lb/>
&#x201E;nium ip&#x017F;um ex fronte legerit. Quo itaque quis pul-<lb/>
&#x201E;criori facie e&#x017F;t, eo divinius de eo divinamus inge-<lb/>
&#x201E;nium, cumque, juxta <hi rendition="#i">Ari&#x017F;totelem</hi> non tam facile &#x017F;it,<lb/>
&#x201E;animi pulcritudinem, quam corporis intueri, natura<lb/>
&#x201E;plerumque hoc prae&#x017F;tat, ut qualem cuilibet homini<lb/><cb/>
&#x201E;animum finxerit, in ip&#x017F;o qua&#x017F;i frontis ve&#x017F;tibulo ma-<lb/>
&#x201E;nife&#x017F;tet. Quamquam enim nonnumquam exi&#x017F;tant<lb/>
&#x201E;animo quam forma meliores, nonnumquam vero<lb/>
&#x201E;formo&#x017F;itas corporis cum deformitate certet mentis,<lb/>
&#x201E;adeoque decipiant multoties, quae ex vultu habitu-<lb/>
&#x201E;que &#x017F;umuntur de hominum indole atque moribus<lb/>
&#x201E;conjecturae, &#x017F;i prae&#x017F;ertim negligentius exerceantur,<lb/>
&#x201E;in Chri&#x017F;to tamen nulla pror&#x017F;us cau&#x017F;&#x017F;a e&#x017F;t, cur habi-<lb/>
&#x201E;tus corporis cum habitu mentis non amici&#x017F;&#x017F;ime con-<lb/>
&#x201E;&#x017F;piret. Ex quo ip&#x017F;o non tantum id &#x017F;equitur, quod<lb/>
&#x201E;infert <hi rendition="#i">Vava&#x017F;&#x017F;or:</hi> non deformem e&#x017F;&#x017F;e debui&#x017F;&#x017F;e Chri-<lb/>
&#x201E;&#x017F;tum, &#x017F;ed et id, quod nos volumus; ideo externas<lb/>
&#x201E;&#x017F;ignaturas pulcerrimas fui&#x017F;&#x017F;e, quia ab interna ejus<lb/>
&#x201E;con&#x017F;titutione non di&#x017F;creparunt.</hi> S. 780.<lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/><hi rendition="#aq">&#x201E;Si mediocri forma, quod vult <hi rendition="#i">Vava&#x017F;&#x017F;or,</hi> fuerit<lb/>
&#x201E;Chri&#x017F;tus, documentum equidem facto &#x017F;uo dedit mor-<lb/>
&#x201E;talibus, excellentem, &#x017F;i ad&#x017F;it, corporis formam, non<lb/>
&#x201E;plurimi ae&#x017F;timandam e&#x017F;&#x017F;e, &#x017F;i de&#x017F;it, non admodum<lb/>
&#x201E;flagitandam. Si vero prae caeteris prae&#x017F;titit pul-<lb/>
&#x201E;critudine, incitamentum nobis &#x017F;uit, ut ad recupe-<lb/>
&#x201E;randam in nobis imaginem divinam, cujus effectus<lb/>
&#x201E;e&#x017F;t eximia corporis &#x017F;pecies, chri&#x017F;tianam operam im-<lb/>
&#x201E;penderemus; cujus exemplo certi e&#x017F;&#x017F;e po&#x017F;&#x017F;umus, ad<lb/>
&#x201E;eandem nos cum ip&#x017F;o et majorem pulcritudinem<lb/>
&#x201E;quondam perventuros e&#x017F;&#x017F;e, &#x017F;i vitam pariter ip&#x017F;ius et<lb/>
&#x201E;mortis pro divina veritate promptitudinem imite-<lb/>
&#x201E;mur.&#x201C;</hi><lb/>
Hier &#x017F;ollte ich auch nicht verge&#x017F;&#x017F;en <hi rendition="#fr">Junkers Chri&#x017F;tus-<lb/>
ko&#x0364;pfe</hi> 1777. Schade, daß die mei&#x017F;ten &#x017F;ehr verunglu&#x0364;ckt<lb/>
&#x017F;ind.</note><lb/></p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[437/0559] Ueber Chriſtusbilder. Drittes Fragment. Chriſtusbilder. A. Chriſtus mit einer Hand. Schrecklich mißzeichneter, fader Chriſtus, von etwa 23. Jahren. Die Schiefheit des Ganzen iſt auffallend; auffallend die Kahlheit beſonders der Gegend um die Au- gen *) *) „in vultu quiddam ſidereum, nunquam eum ſtatim ſe- „cuti fuiſſent Apoſtoli, nec qui ad comprehendum eum „venerant, corruiſſent.“ S. 419. „Si, quibus Deus aliquando ad pauxillum temporis „ſpatium arctius conjunctus fuit, hoc pulcriores, ha- „bilioresque effecti ſunt, quod Moſis καλλιπροσώπου „et Petri atque Iacobi et Ioannis aliorumque gloriae „divinae civium, inſigni claritate et pulcritudine lu- „centium, exemplo patet, multo elegantior multoque „pulcrior reddetur is, qui πᾶν πληρώμα τῆς ϑέοτητος „unitiſſime ſibi habuit copulatum. S. 442. „Forma itaque Θεοπρεπὴς faciem lactam et alacrem, „animum hilarem et erectum, in ipſis ſeſe vultus li- „neamentis cum inſigni jucunditate et admiranda ſua- „vitate oſtentantem deſignat. S. 446. „Enim vero, inquit Auctor religionis medici, artem „quondam phyſiognomicam eſſe arbitror, qua claſſici „iſti rogatores, uſi miſericordem oris aſpectum con- „tinuo internoſcunt et in quo vultu ſignaturas et in- „dicia humanitatis conſpiciunt, eum e media turba „ſibi adoriendum ſeligunt. Habet enim vultus myſti- „cos quosdam characteres, animam ipſam exprimen- „tes, quorum alphabethum quicunque calleat, inge- „nium ipſum ex fronte legerit. Quo itaque quis pul- „criori facie eſt, eo divinius de eo divinamus inge- „nium, cumque, juxta Ariſtotelem non tam facile ſit, „animi pulcritudinem, quam corporis intueri, natura „plerumque hoc praeſtat, ut qualem cuilibet homini „animum finxerit, in ipſo quaſi frontis veſtibulo ma- „nifeſtet. Quamquam enim nonnumquam exiſtant „animo quam forma meliores, nonnumquam vero „formoſitas corporis cum deformitate certet mentis, „adeoque decipiant multoties, quae ex vultu habitu- „que ſumuntur de hominum indole atque moribus „conjecturae, ſi praeſertim negligentius exerceantur, „in Chriſto tamen nulla prorſus cauſſa eſt, cur habi- „tus corporis cum habitu mentis non amiciſſime con- „ſpiret. Ex quo ipſo non tantum id ſequitur, quod „infert Vavaſſor: non deformem eſſe debuiſſe Chri- „ſtum, ſed et id, quod nos volumus; ideo externas „ſignaturas pulcerrimas fuiſſe, quia ab interna ejus „conſtitutione non diſcreparunt. S. 780. „Si mediocri forma, quod vult Vavaſſor, fuerit „Chriſtus, documentum equidem facto ſuo dedit mor- „talibus, excellentem, ſi adſit, corporis formam, non „plurimi aeſtimandam eſſe, ſi deſit, non admodum „flagitandam. Si vero prae caeteris praeſtitit pul- „critudine, incitamentum nobis ſuit, ut ad recupe- „randam in nobis imaginem divinam, cujus effectus „eſt eximia corporis ſpecies, chriſtianam operam im- „penderemus; cujus exemplo certi eſſe poſſumus, ad „eandem nos cum ipſo et majorem pulcritudinem „quondam perventuros eſſe, ſi vitam pariter ipſius et „mortis pro divina veritate promptitudinem imite- „mur.“ Hier ſollte ich auch nicht vergeſſen Junkers Chriſtus- koͤpfe 1777. Schade, daß die meiſten ſehr verungluͤckt ſind. J i i 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/lavater_fragmente04_1778
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/lavater_fragmente04_1778/559
Zitationshilfe: Lavater, Johann Caspar: Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe. Bd. 4. Leipzig u. a., 1778, S. 437. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/lavater_fragmente04_1778/559>, abgerufen am 23.07.2019.