Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Marperger, Paul Jacob: Der allzeit-fertige Handels-Correspondent. 4. Aufl. Hamburg, 1717.

Bild:
<< vorherige Seite

Fracht-See-Bodmerey-
deaux om met den eersten goeden Wind, die
God verleenen sal, to zeylen na Lübek, alwaar
myn regte Ontladinge zyn sal, bekenne ont-
fangen te hebben onder den Overloop van
myn Schyp van u Jean Trap te Weten 150. Vatt
Wyn, 20. Stücken Brandewyn en 16. Stücken
Pruymen, al droog en wel geconditioneert,
ende gemerkt met dit voorstaande Merck. Al
het welke ik beloove te leveren (indien my
God behouden Reyse verleent) aan Monsieur
Pierre Pomeau of aan syn Ordere, mits my be-
talende voor myn Vragt 10. Rt. segge tien Rix-
daeler per Vatt, gerekent 4. Oxhofft per Vatt
en 5. Stück per Last, en de Averye na der usan-
tie van der Zee. En om te voldoen dat voorß
is, soo verbinde ik my selven. en al myn Goet,
en myn voorß. Schip met alle syn Toebehoo-
ren. In Kennisse der Waarheyt, soo heb ik
drie Connossementen hier af met myn Hand
ondertekent of myn Scribent van mynentwe-
gen, al van eender Inhoud; het eene voldaan,
de andere van geener Waarden. Geschreven
in

Bourdeaux, den 27. Octobr. Anno 1716.
Hans Sibbers.
VIII. Ein Jtaliänisches Connoissament.

HA Caricato con il Nome di Dio e buon Sal-
vamento una volta tanto, in qvesto Porto
di Zante il Sigr. Carlo Theodori pr. ordr. dei
Sigr. Gio Bolfardo e Gio Emerico Auracher di
Venetia, e per Conto di che Spetta -- -- sotto

coper-

Fracht-See-Bodmerey-
deaux om met den eerſten goeden Wind, die
God verleenen ſal, to zeylen na Lübek, alwaar
myn regte Ontladinge zyn ſal, bekenne ont-
fangen te hebben onder den Overloop van
myn Schyp van u Jean Trap te Weten 150. Vatt
Wyn, 20. Stücken Brandewyn en 16. Stücken
Pruymen, al droog en wel geconditioneert,
ende gemerkt met dit voorſtaande Merck. Al
het welke ik beloove te leveren (indien my
God behouden Reyſe verleent) aan Monſieur
Pierre Pomeau of aan ſyn Ordere, mits my be-
talende voor myn Vragt 10. Rt. ſegge tien Rix-
daeler per Vatt, gerekent 4. Oxhofft per Vatt
en 5. Stück per Laſt, en de Averye na der uſan-
tie van der Zee. En om te voldoen dat voorſz
is, ſoo verbinde ik my ſelven. en al myn Goet,
en myn voorſz. Schip met alle ſyn Toebehoo-
ren. In Kenniſſe der Waarheyt, ſoo heb ik
drie Connoſſementen hier af met myn Hand
ondertekent of myn Scribent van mynentwe-
gen, al van eender Inhoud; het eene voldaan,
de andere van geener Waarden. Geſchreven
in

Bourdeaux, den 27. Octobr. Anno 1716.
Hans Sibbers.
VIII. Ein Jtaliaͤniſches Connoiſſament.

HA Caricato con il Nome di Dio e buon Sal-
vamento una volta tanto, in qveſto Porto
di Zante il Sigr. Carlo Theodori pr. ordr. dei
Sigr. Gio Bolfardo e Gio Emerico Auracher di
Venetia, e per Conto di che Spetta — — ſotto

coper-
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <div n="3">
      <p>
       <pb facs="#f0412" n="392"/>
       <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#b">Fracht-See-Bodmerey-</hi> </fw><lb/> <hi rendition="#aq">deaux om met den eer&#x017F;ten goeden Wind, die<lb/>
God verleenen &#x017F;al, to zeylen na Lübek, alwaar<lb/>
myn regte Ontladinge zyn &#x017F;al, bekenne ont-<lb/>
fangen te hebben onder den Overloop van<lb/>
myn Schyp van u Jean Trap te Weten 150. Vatt<lb/>
Wyn, 20. Stücken Brandewyn en 16. Stücken<lb/>
Pruymen, al droog en wel geconditioneert,<lb/>
ende gemerkt met dit voor&#x017F;taande Merck. Al<lb/>
het welke ik beloove te leveren (indien my<lb/>
God behouden Rey&#x017F;e verleent) aan Mon&#x017F;ieur<lb/>
Pierre Pomeau of aan &#x017F;yn Ordere, mits my be-<lb/>
talende voor myn Vragt 10. Rt. &#x017F;egge tien Rix-<lb/>
daeler per Vatt, gerekent 4. Oxhofft per Vatt<lb/>
en 5. Stück per La&#x017F;t, en de Averye na der u&#x017F;an-<lb/>
tie van der Zee. En om te voldoen dat voor&#x017F;z<lb/>
is, &#x017F;oo verbinde ik my &#x017F;elven. en al myn Goet,<lb/>
en myn voor&#x017F;z. Schip met alle &#x017F;yn Toebehoo-<lb/>
ren. In Kenni&#x017F;&#x017F;e der Waarheyt, &#x017F;oo heb ik<lb/>
drie Conno&#x017F;&#x017F;ementen hier af met myn Hand<lb/>
ondertekent of myn Scribent van mynentwe-<lb/>
gen, al van eender Inhoud; het eene voldaan,<lb/>
de andere van geener Waarden. Ge&#x017F;chreven<lb/>
in</hi> </p><lb/>
      <closer>
       <salute><hi rendition="#aq">Bourdeaux, den 27. Octobr. Anno</hi> 1716.<lb/><hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Hans Sibbers.</hi></hi></salute>
      </closer>
     </div><lb/>
     <div n="3">
      <head> <hi rendition="#aq">VIII.</hi> <hi rendition="#fr">Ein Jtalia&#x0364;ni&#x017F;ches</hi> <hi rendition="#aq">Connoi&#x017F;&#x017F;ament.</hi> </head><lb/>
      <dateline> <hi rendition="#et"> <hi rendition="#aq">Adi 18. Marzo 1716. Zante.</hi> </hi> </dateline><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">H</hi>A Caricato con il Nome di Dio e buon Sal-<lb/>
vamento una volta tanto, in qve&#x017F;to Porto<lb/>
di Zante il Sigr. Carlo Theodori pr. ordr. dei<lb/>
Sigr. Gio Bolfardo e Gio Emerico Auracher di<lb/>
Venetia, e per Conto di che Spetta &#x2014; &#x2014; &#x017F;otto</hi><lb/>
       <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">coper-</hi> </fw><lb/>
      </p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[392/0412] Fracht-See-Bodmerey- deaux om met den eerſten goeden Wind, die God verleenen ſal, to zeylen na Lübek, alwaar myn regte Ontladinge zyn ſal, bekenne ont- fangen te hebben onder den Overloop van myn Schyp van u Jean Trap te Weten 150. Vatt Wyn, 20. Stücken Brandewyn en 16. Stücken Pruymen, al droog en wel geconditioneert, ende gemerkt met dit voorſtaande Merck. Al het welke ik beloove te leveren (indien my God behouden Reyſe verleent) aan Monſieur Pierre Pomeau of aan ſyn Ordere, mits my be- talende voor myn Vragt 10. Rt. ſegge tien Rix- daeler per Vatt, gerekent 4. Oxhofft per Vatt en 5. Stück per Laſt, en de Averye na der uſan- tie van der Zee. En om te voldoen dat voorſz is, ſoo verbinde ik my ſelven. en al myn Goet, en myn voorſz. Schip met alle ſyn Toebehoo- ren. In Kenniſſe der Waarheyt, ſoo heb ik drie Connoſſementen hier af met myn Hand ondertekent of myn Scribent van mynentwe- gen, al van eender Inhoud; het eene voldaan, de andere van geener Waarden. Geſchreven in Bourdeaux, den 27. Octobr. Anno 1716. Hans Sibbers. VIII. Ein Jtaliaͤniſches Connoiſſament. Adi 18. Marzo 1716. Zante. HA Caricato con il Nome di Dio e buon Sal- vamento una volta tanto, in qveſto Porto di Zante il Sigr. Carlo Theodori pr. ordr. dei Sigr. Gio Bolfardo e Gio Emerico Auracher di Venetia, e per Conto di che Spetta — — ſotto coper-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Grundlage der vorliegenden digitalen Ausgabe bild… [mehr]

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/marperger_correspondent_1717
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/marperger_correspondent_1717/412
Zitationshilfe: Marperger, Paul Jacob: Der allzeit-fertige Handels-Correspondent. 4. Aufl. Hamburg, 1717, S. 392. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/marperger_correspondent_1717/412>, abgerufen am 21.11.2019.