Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

terdicti, not. Abb. in c. ult. num. 2 ext. de secund. nupt. Felin. in c. 1.
num. 17. de Sponsal. & lason. in l. si filius a patre 28. §. si quis eo tem-
pore num.
1. D. de lib. & post. Ex quo ijs in locis, in quibus jus
Pontificium obtinet, non poterit ejusmodi maritis de indi-
gnitate quicquam opponi: nisi forte, ut plerunque fieri so-
let, novis provincialibus & municipalibus constitutioni-
bus jus civile approbatum sit.

Tertio hujus generis est, si quis damnatam adulterij uxo-34
rem duxit, l. Claudius 13 D. de his quib. ut indign. Ei enim ut in-
digno hujus mulieris successio auffertur, d. l. Claudius. Ex
quibus omnibus luce meridiana clarius apparet, non unum,
duos, vel tres, sed plurimos esse casus, in quibus jure nostro,
varijs personis bona relicta aufferuntur, & Fisco, seu AEra-
riis Magistratuum
, maxima cum utilitate, vindicantur. Ita-
que hi casus merito ab omnibus Magistratibus notandi, &
ad usum accommodandisunt, d. infra num 45. Et haec de primo
extrajudiciali medio: in quo licet etiam judiciales aliquot actus com-
prehendantur sup. n.
20. cum seqq. tamen cum actus judiciales, longe
ab actibus extrajudicialibus superentur, ab his medium hoc denomi-
nare volui.

DE SECVNDO EXTRA-
judiciali medio.

ZVm anderen ist auch in Rechten versehen/ das bona35
Damnatorum & Proscriptorum deß Oberherren
Cammer vnd Fisco heimfallen sollen. Damnatos autem
voco, de quibus ultimum supplicium est sumptum: at
Proscriptos appello Deportatos, qui civiliter sunt mortui,

cum
S

terdicti, not. Abb. in c. ult. num. 2 ext. de ſecund. nupt. Felin. in c. 1.
num. 17. de Sponſal. & laſon. in l. ſi filius à patre 28. §. ſi quis eo tem-
pore num.
1. D. de lìb. & post. Ex quo ijs in locis, in quibus jus
Pontificium obtinet, non poterit ejuſmodi maritis de indi-
gnitate quicquam opponi: niſi fortè, ut plerunque fieri ſo-
let, novis provincialibus & municipalibus conſtitutioni-
bus jus civile approbatum ſit.

Tertiò hujus generis eſt, ſi quis damnatam adulterij uxo-34
rem duxit, l. Claudius 13 D. de his quib. ut indign. Ei enim ut in-
digno hujus mulieris ſucceſſio auffertur, d. l. Claudius. Ex
quibus omnibus luce meridiana clarius apparet, non unum,
duos, vel tres, ſed plurimos eſſe caſus, in quibus jure noſtro,
varijs perſonis bona relicta aufferuntur, & Fiſco, ſeu Æra-
riis Magiſtratuum
, maxima cum utilitate, vindicantur. Ita-
que hi caſus meritò ab omnibus Magiſtratibus notandi, &
ad uſum accommodandiſunt, d. infrà num 45. Et hæc de primo
extrajudiciali medio: in quo licet etiam judiciales aliquot actus com-
prehendantur ſup. n.
20. cum ſeqq. tamen cum actus judiciales, longè
ab actibus extrajudicialibus ſuperentur, ab his medium hoc denomi-
nare volui.

DE SECVNDO EXTRA-
judiciali medio.

ZVm anderen iſt auch in Rechten verſehen/ das bona35
Damnatorum & Proſcriptorum deß Oberherꝛen
Cammer vnd Fiſco heimfallen ſollen. Damnatos autem
voco, de quibus ultimum ſupplicium eſt ſumptum: at
Proſcriptos appello Deportatos, qui civiliter ſunt mortui,

cum
S
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <div n="2">
      <p>
       <pb facs="#f0151" n="73"/> <hi rendition="#aq">terdicti, <hi rendition="#i">not. Abb. in c. ult. num.</hi> 2 <hi rendition="#i">ext. de &#x017F;ecund. nupt. Felin. in c.</hi> 1.<lb/><hi rendition="#i">num.</hi> 17. <hi rendition="#i">de Spon&#x017F;al. &amp; la&#x017F;on. in l. &#x017F;i filius à patre</hi> 28. <hi rendition="#i">§. &#x017F;i quis eo tem-<lb/>
pore num.</hi> 1. <hi rendition="#i">D. de lìb. &amp; post.</hi> Ex quo ijs in locis, in quibus jus<lb/>
Pontificium obtinet, non poterit eju&#x017F;modi maritis de indi-<lb/>
gnitate quicquam opponi: ni&#x017F;i fortè, ut plerunque fieri &#x017F;o-<lb/>
let, novis provincialibus &amp; municipalibus con&#x017F;titutioni-<lb/>
bus jus civile approbatum &#x017F;it.</hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Tertiò</hi> hujus generis e&#x017F;t, &#x017F;i quis damnatam adulterij uxo-</hi> <note place="right">34</note><lb/> <hi rendition="#aq">rem duxit, <hi rendition="#i">l. Claudius</hi> 13 <hi rendition="#i">D. de his quib. ut indign.</hi> Ei enim ut in-<lb/>
digno hujus mulieris &#x017F;ucce&#x017F;&#x017F;io auffertur, <hi rendition="#i">d. l. Claudius.</hi> Ex<lb/>
quibus omnibus luce meridiana clarius apparet, non unum,<lb/>
duos, vel tres, &#x017F;ed plurimos e&#x017F;&#x017F;e ca&#x017F;us, in quibus jure no&#x017F;tro,<lb/>
varijs per&#x017F;onis bona relicta aufferuntur, &amp; <hi rendition="#i">Fi&#x017F;co,</hi> &#x017F;eu <hi rendition="#i">Æra-<lb/>
riis Magi&#x017F;tratuum</hi>, maxima cum utilitate, vindicantur. Ita-<lb/>
que hi ca&#x017F;us meritò ab omnibus <hi rendition="#i">Magi&#x017F;tratibus</hi> notandi, &amp;<lb/>
ad u&#x017F;um accommodandi&#x017F;unt, <hi rendition="#i">d. infrà num</hi> 45. <hi rendition="#i">Et hæc de primo<lb/>
extrajudiciali medio: in quo licet etiam judiciales aliquot actus com-<lb/>
prehendantur &#x017F;up. n.</hi> 20. <hi rendition="#i">cum &#x017F;eqq. tamen cum actus judiciales, longè<lb/>
ab actibus extrajudicialibus &#x017F;uperentur, ab his medium hoc denomi-<lb/>
nare volui.</hi></hi> </p><lb/>
      <div n="3">
       <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"><hi rendition="#g">DE SECVNDO EXTRA-</hi><lb/>
judiciali medio.</hi> </hi> </head><lb/>
       <p><hi rendition="#in">Z</hi><hi rendition="#fr">Vm anderen</hi> i&#x017F;t auch in Rechten ver&#x017F;ehen/ das <hi rendition="#aq">bona</hi><note place="right">35</note><lb/><hi rendition="#aq">Damnatorum &amp; Pro&#x017F;criptorum</hi> deß <hi rendition="#fr">Oberher&#xA75B;en</hi><lb/>
Cammer vnd <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Fi&#x017F;co</hi></hi> heimfallen &#x017F;ollen. <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Damnatos</hi> autem<lb/>
voco, de quibus ultimum &#x017F;upplicium e&#x017F;t &#x017F;umptum<hi rendition="#i">:</hi> at<lb/><hi rendition="#i">Pro&#x017F;criptos</hi> appello Deportatos, qui civiliter &#x017F;unt mortui,</hi><lb/>
<fw place="bottom" type="sig">S</fw><fw place="bottom" type="catch"><hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">cum</hi></hi></fw><lb/></p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[73/0151] terdicti, not. Abb. in c. ult. num. 2 ext. de ſecund. nupt. Felin. in c. 1. num. 17. de Sponſal. & laſon. in l. ſi filius à patre 28. §. ſi quis eo tem- pore num. 1. D. de lìb. & post. Ex quo ijs in locis, in quibus jus Pontificium obtinet, non poterit ejuſmodi maritis de indi- gnitate quicquam opponi: niſi fortè, ut plerunque fieri ſo- let, novis provincialibus & municipalibus conſtitutioni- bus jus civile approbatum ſit. Tertiò hujus generis eſt, ſi quis damnatam adulterij uxo- rem duxit, l. Claudius 13 D. de his quib. ut indign. Ei enim ut in- digno hujus mulieris ſucceſſio auffertur, d. l. Claudius. Ex quibus omnibus luce meridiana clarius apparet, non unum, duos, vel tres, ſed plurimos eſſe caſus, in quibus jure noſtro, varijs perſonis bona relicta aufferuntur, & Fiſco, ſeu Æra- riis Magiſtratuum, maxima cum utilitate, vindicantur. Ita- que hi caſus meritò ab omnibus Magiſtratibus notandi, & ad uſum accommodandiſunt, d. infrà num 45. Et hæc de primo extrajudiciali medio: in quo licet etiam judiciales aliquot actus com- prehendantur ſup. n. 20. cum ſeqq. tamen cum actus judiciales, longè ab actibus extrajudicialibus ſuperentur, ab his medium hoc denomi- nare volui. 34 DE SECVNDO EXTRA- judiciali medio. ZVm anderen iſt auch in Rechten verſehen/ das bona Damnatorum & Proſcriptorum deß Oberherꝛen Cammer vnd Fiſco heimfallen ſollen. Damnatos autem voco, de quibus ultimum ſupplicium eſt ſumptum: at Proſcriptos appello Deportatos, qui civiliter ſunt mortui, cum 35 S

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/151
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 73. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/151>, abgerufen am 09.08.2020.