Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

Cicero, non modo justum, sedetiam necessarium est: cum vi,
vis illata defenditur.

DE SVMMO MAGISTRATV.

Non autem suffieit Jus adesse: sed etiam summum Ma-5.
gistratum accedere oportet: quia hic est [fremdsprachliches Material].
Principem enim in bello efficiendi locum habet: quia hic
solus bellum indicere, & indictum gerere potest. Hic enim
omne Illud potest: quod ad perfectam Reip. administratio-
nem exigitur: quia haecilli commissa est. Non autem perfe-
cte administrat, quia subditis vim illatam non repellit, nec
illam vindicat.

Ex quo cum Majest: Tua caput sit totius Romani Impe-6.
rij: & cum hujus administrationem, suae fidei atque curae
concreditam habeat, inde abunde constat: posse, atque et-
iam debere Majest: Tuam grassanti Turcaese opponere: & si
necessarium ac utile videtur eidem quoque bellum inferre.

Nisi enim superbissimi hostis vis mature reprimatur: &
nisi crudelissimi inimici barbaricus Dominatus, primo
quoque tempore, a nostris cervicibus depellatur: metuen-
dum ne brevi hunc Tyrannum in Austria, Bavaria, imo & in
tota Germania regnantem videamus.

DE TVRCIS CHRISTIANO-
rum Hostibus.

Nec vero negari potest Turcas Christianorum & Imperij7.
certissimos hostes esse: quia nulla foedera, cum Imperio fa-
cta servant: & quia Christianorum sanguinem sitiunt, nec
horum caedibus saturari possunt: quia denique totum Im-
perium, & una cum Imperio, omnem religionem atque li-
bertatem, funditus extirpare conantur. Interire autem Im-
8.

perium
A 3

Cicero, non modo juſtum, ſedetiam neceſſarium eſt: cum vi,
vis illata defenditur.

DE SVMMO MAGISTRATV.

Non autem ſuffieit Jus adeſſe: ſed etiam ſummum Ma-5.
giſtratum accedere oportet: quia hic eſt [fremdsprachliches Material].
Principem enim in bello efficiendi locum habet: quia hic
ſolus bellum indicere, & indictum gerere poteſt. Hic enim
omne Illud poteſt: quod ad perfectam Reip. adminiſtratio-
nem exigitur: quia hæcilli commiſſa eſt. Non autem perfe-
ctè adminiſtrat, quià ſubditis vim illatam non repellit, nec
illam vindicat.

Ex quo cum Majeſt: Tua caput ſit totius Romani Impe-6.
rij: & cum hujus adminiſtrationem, ſuæ fidei atque curæ
concreditam habeat, inde abundè conſtat: poſſe, atque et-
iam debere Majeſt: Tuam graſſanti Turcæſe opponere: & ſi
neceſſarium ac utile videtur eidem quoque bellum inferre.

Niſi enim ſuperbiſſimi hoſtis vis maturè reprimatur: &
niſi crudeliſſimi inimici barbaricus Dominatus, primo
quoque tempore, à noſtris cervicibus depellatur: metuen-
dum nè brevi hunc Tyrannum in Auſtria, Bavaria, imò & in
tota Germania regnantem videamus.

DE TVRCIS CHRISTIANO-
rum Hoſtibus.

Nec vero negari poteſt Turcas Chriſtianorum & Imperij7.
certiſſimos hoſtes eſſe: quia nulla fœdera, cum Imperio fa-
cta ſervant: & quia Chriſtianorum ſanguinem ſitiunt, nec
horum cædibus ſaturari poſſunt: quia denique totum Im-
perium, & unà cum Imperio, omnem religionem atque li-
bertatem, funditùs extirpare conantur. Interire autem Im-
8.

perium
A 3
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <div n="2">
     <div n="3">
      <p>
       <pb facs="#f0019" n="3"/> <hi rendition="#aq">Cicero, <hi rendition="#i">non modo ju&#x017F;tum, &#x017F;edetiam nece&#x017F;&#x017F;arium e&#x017F;t: cum vi,<lb/>
vis illata defenditur.</hi></hi> </p>
     </div><lb/>
     <div n="3">
      <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"> <hi rendition="#g">DE SVMMO MAGISTRATV.</hi> </hi> </hi> </head><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Non autem &#x017F;uffieit <hi rendition="#g">Jus</hi> ade&#x017F;&#x017F;e: &#x017F;ed etiam &#x017F;ummum Ma-<note place="right">5.</note><lb/>
gi&#x017F;tratum accedere oportet: quia hic e&#x017F;t <foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm"/></foreign>.<lb/>
Principem enim in bello efficiendi locum habet: quia hic<lb/>
&#x017F;olus bellum indicere, &amp; indictum gerere pote&#x017F;t. Hic enim<lb/>
omne Illud pote&#x017F;t: quod ad perfectam Reip. admini&#x017F;tratio-<lb/>
nem exigitur: quia hæcilli commi&#x017F;&#x017F;a e&#x017F;t. Non autem perfe-<lb/>
ctè admini&#x017F;trat, quià &#x017F;ubditis vim illatam non repellit, nec<lb/>
illam vindicat.</hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Ex quo cum Maje&#x017F;t: Tua caput &#x017F;it totius Romani Impe-<note place="right">6.</note><lb/>
rij: &amp; cum hujus admini&#x017F;trationem, &#x017F;uæ fidei atque curæ<lb/>
concreditam habeat, inde abundè con&#x017F;tat: po&#x017F;&#x017F;e, atque et-<lb/>
iam debere Maje&#x017F;t: Tuam gra&#x017F;&#x017F;anti Turcæ&#x017F;e opponere: &amp; &#x017F;i<lb/>
nece&#x017F;&#x017F;arium ac utile videtur eidem quoque bellum inferre.</hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Ni&#x017F;i enim &#x017F;uperbi&#x017F;&#x017F;imi ho&#x017F;tis vis maturè reprimatur: &amp;<lb/>
ni&#x017F;i crudeli&#x017F;&#x017F;imi inimici barbaricus Dominatus, primo<lb/>
quoque tempore, à no&#x017F;tris cervicibus depellatur: metuen-<lb/>
dum nè brevi hunc Tyrannum in Au&#x017F;tria, Bavaria, imò &amp; in<lb/>
tota Germania regnantem videamus.</hi> </p>
     </div><lb/>
     <div n="3">
      <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"><hi rendition="#g">DE TVRCIS CHRISTIANO-</hi><lb/>
rum Ho&#x017F;tibus.</hi> </hi> </head><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Nec vero negari pote&#x017F;t Turcas Chri&#x017F;tianorum &amp; Imperij<note place="right">7.</note><lb/>
certi&#x017F;&#x017F;imos ho&#x017F;tes e&#x017F;&#x017F;e: quia nulla f&#x0153;dera, cum Imperio fa-<lb/>
cta &#x017F;ervant: &amp; quia Chri&#x017F;tianorum &#x017F;anguinem &#x017F;itiunt, nec<lb/>
horum cædibus &#x017F;aturari po&#x017F;&#x017F;unt: quia denique totum Im-<lb/>
perium, &amp; unà cum Imperio, omnem religionem atque li-<lb/>
bertatem, funditùs extirpare conantur. Interire autem Im-</hi> <note place="right">8.</note><lb/>
       <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">A</hi> 3</fw>
       <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">perium</hi> </fw><lb/>
      </p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[3/0019] Cicero, non modo juſtum, ſedetiam neceſſarium eſt: cum vi, vis illata defenditur. DE SVMMO MAGISTRATV. Non autem ſuffieit Jus adeſſe: ſed etiam ſummum Ma- giſtratum accedere oportet: quia hic eſt _ . Principem enim in bello efficiendi locum habet: quia hic ſolus bellum indicere, & indictum gerere poteſt. Hic enim omne Illud poteſt: quod ad perfectam Reip. adminiſtratio- nem exigitur: quia hæcilli commiſſa eſt. Non autem perfe- ctè adminiſtrat, quià ſubditis vim illatam non repellit, nec illam vindicat. Ex quo cum Majeſt: Tua caput ſit totius Romani Impe- rij: & cum hujus adminiſtrationem, ſuæ fidei atque curæ concreditam habeat, inde abundè conſtat: poſſe, atque et- iam debere Majeſt: Tuam graſſanti Turcæſe opponere: & ſi neceſſarium ac utile videtur eidem quoque bellum inferre. Niſi enim ſuperbiſſimi hoſtis vis maturè reprimatur: & niſi crudeliſſimi inimici barbaricus Dominatus, primo quoque tempore, à noſtris cervicibus depellatur: metuen- dum nè brevi hunc Tyrannum in Auſtria, Bavaria, imò & in tota Germania regnantem videamus. DE TVRCIS CHRISTIANO- rum Hoſtibus. Nec vero negari poteſt Turcas Chriſtianorum & Imperij certiſſimos hoſtes eſſe: quia nulla fœdera, cum Imperio fa- cta ſervant: & quia Chriſtianorum ſanguinem ſitiunt, nec horum cædibus ſaturari poſſunt: quia denique totum Im- perium, & unà cum Imperio, omnem religionem atque li- bertatem, funditùs extirpare conantur. Interire autem Im- perium 8. A 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/19
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 3. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/19>, abgerufen am 09.08.2020.