Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

no, major semper est Dei misericordia, quam omnium pec-
catorum miscria. Et propterea non in brachio carnali, non
etiam in arcium, & urbium praesidijs & munitionibus, sed in
solo Deo spem nostram collocemus: non luxuriae & volu-
ptatibus indulgeamus: sed in convivijs, in vestibus, in aedifi-
ciorum extructionibus, inque omnibus voluptatibus mo-
derationem adhibeamus: non item erga proximum immi-
sericordes & inhumani simus: sed omnem illi misericor-
diam & humanitatem praestemus: & cogitemus, idem no-
bis accidere posse, quod alijsjam evenit: non deniquein
impietate perseveremus: sed potius Deum timeamus, Sa-
crosanctum illius verbum colamus, & juxta hoc omnem
vitam nostram instituamus. Hoc sifaciemus, certum est, ut
Rex Asa exigua cum manu Zaram AEthiopum Regem,
decies centena millia armatorum, & trecentos currus in
exercitu suo habentem, fudit: ita & nos infinitas prope Tur-
cici Tyranni copias, facile superaturos. Quod ut fiat faxit
Deus Trinus Optimus Maximus.

DE MATVRA DELIBERATIONE.

Deo Opt. Max. invocato, mox cum Magnatibus, vi-8.
ris prudentibus, acrei militaris peritis, Matura Delibe-
ratio
est habenda: ut ita bellum non nisi post longam
deliberationem, & rebusin utrumque eventum paratis su-
scipiatur.

Inprimis videndum est, ne in Imperio, & huic coniunctis9.
regnis atque provincijs, ulla sint intestina, & domestica dis-
sidia. Haec enim testibus Historicis, semper prohibuerunt,
quo minus adversus omnes Turcarum Duces nulla justa,
hocest, ita firma & diuturna auxilia haberi potuerint, qui-
bus tantus hostis reprimi & superari valuisset.

Vitandae
B

no, major ſemper eſt Dei miſericordia, quam omnium pec-
catorum miſcria. Et propterea non in brachio carnali, non
etiam in arcium, & urbium præſidijs & munitionibus, ſed in
ſolo Deo ſpem noſtram collocemus: non luxuriæ & volu-
ptatibus indulgeamus: ſed in convivijs, in veſtibus, in ædifi-
ciorum extructionibus, inque omnibus voluptatibus mo-
derationem adhibeamus: non item erga proximum immi-
ſericordes & inhumani ſimus: ſed omnem illi miſericor-
diam & humanitatem præſtemus: & cogitemus, idem no-
bis accidere poſſe, quod alijsjam evenit: non deniquein
impietate perſeveremus: ſed potius Deum timeamus, Sa-
croſanctum illius verbum colamus, & juxta hoc omnem
vitam noſtram inſtituamus. Hoc ſifaciemus, certum eſt, ut
Rex Aſa exigua cum manu Zaram Æthiopum Regem,
decies centena millia armatorum, & trecentos currus in
exercitu ſuo habentem, fudit: ita & nos infinitas prope Tur-
cici Tyranni copias, facile ſuperaturos. Quod ut fiat faxit
Deus Trinus Optimus Maximus.

DE MATVRA DELIBERATIONE.

Deo Opt. Max. invocato, mox cum Magnatibus, vi-8.
ris prudentibus, acrei militaris peritis, Matura Delibe-
ratio
eſt habenda: ut ita bellum non niſi poſt longam
deliberationem, & rebusin utrumque eventum paratis ſu-
ſcipiatur.

Inprimis videndum eſt, nè in Imperio, & huic coniunctis9.
regnis atque provincijs, ulla ſint inteſtina, & domeſtica diſ-
ſidia. Hæc enim teſtibus Hiſtoricis, ſemper prohibuerunt,
quo minus adverſus omnes Turcarum Duces nulla juſta,
hoceſt, ita firma & diuturna auxilia haberi potuerint, qui-
bus tantus hoſtis reprimi & ſuperari valuiſſet.

Vitandæ
B
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <div n="2">
     <div n="3">
      <p>
       <pb facs="#f0023" n="7"/> <hi rendition="#aq">no, major &#x017F;emper e&#x017F;t <hi rendition="#k">Dei</hi> mi&#x017F;ericordia, quam omnium pec-<lb/>
catorum mi&#x017F;cria. Et propterea non in brachio carnali, non<lb/>
etiam in arcium, &amp; urbium præ&#x017F;idijs &amp; munitionibus, &#x017F;ed in<lb/>
&#x017F;olo <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Deo</hi></hi> &#x017F;pem no&#x017F;tram collocemus: non luxuriæ &amp; volu-<lb/>
ptatibus indulgeamus: &#x017F;ed in convivijs, in ve&#x017F;tibus, in ædifi-<lb/>
ciorum extructionibus, inque omnibus voluptatibus mo-<lb/>
derationem adhibeamus: non item erga proximum immi-<lb/>
&#x017F;ericordes &amp; inhumani &#x017F;imus: &#x017F;ed omnem illi mi&#x017F;ericor-<lb/>
diam &amp; humanitatem præ&#x017F;temus: &amp; cogitemus, idem no-<lb/>
bis accidere po&#x017F;&#x017F;e, quod alijsjam evenit: non deniquein<lb/>
impietate per&#x017F;everemus: &#x017F;ed potius <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Deum</hi></hi> timeamus, Sa-<lb/>
cro&#x017F;anctum illius verbum colamus, &amp; juxta hoc omnem<lb/>
vitam no&#x017F;tram in&#x017F;tituamus. Hoc &#x017F;ifaciemus, certum e&#x017F;t, ut<lb/>
Rex A&#x017F;a exigua cum manu Zaram Æthiopum Regem,<lb/>
decies centena millia armatorum, &amp; trecentos currus in<lb/>
exercitu &#x017F;uo habentem, fudit: ita &amp; nos infinitas prope Tur-<lb/>
cici Tyranni copias, facile &#x017F;uperaturos. Quod ut fiat faxit<lb/><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Deus Trinus Optimus Maximus.</hi></hi></hi> </p>
     </div><lb/>
     <div n="3">
      <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"> <hi rendition="#g">DE MATVRA DELIBERATIONE.</hi> </hi> </hi> </head><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Deo Opt. Max.</hi></hi> invocato, mox cum Magnatibus, vi-<note place="right">8.</note><lb/>
ris prudentibus, acrei militaris peritis, <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Matura Delibe-<lb/>
ratio</hi></hi> e&#x017F;t habenda: ut ita bellum non ni&#x017F;i po&#x017F;t longam<lb/>
deliberationem, &amp; rebusin utrumque eventum paratis &#x017F;u-<lb/>
&#x017F;cipiatur.</hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Inprimis videndum e&#x017F;t, nè in Imperio, &amp; huic coniunctis<note place="right">9.</note><lb/>
regnis atque provincijs, ulla &#x017F;int inte&#x017F;tina, &amp; dome&#x017F;tica di&#x017F;-<lb/>
&#x017F;idia. Hæc enim te&#x017F;tibus Hi&#x017F;toricis, &#x017F;emper prohibuerunt,<lb/>
quo minus adver&#x017F;us omnes Turcarum Duces nulla ju&#x017F;ta,<lb/>
hoce&#x017F;t, ita firma &amp; diuturna auxilia haberi potuerint, qui-<lb/>
bus tantus ho&#x017F;tis reprimi &amp; &#x017F;uperari valui&#x017F;&#x017F;et.</hi> </p><lb/>
      <fw place="bottom" type="sig"> <hi rendition="#aq">B</hi> </fw>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Vitandæ</hi> </fw><lb/>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[7/0023] no, major ſemper eſt Dei miſericordia, quam omnium pec- catorum miſcria. Et propterea non in brachio carnali, non etiam in arcium, & urbium præſidijs & munitionibus, ſed in ſolo Deo ſpem noſtram collocemus: non luxuriæ & volu- ptatibus indulgeamus: ſed in convivijs, in veſtibus, in ædifi- ciorum extructionibus, inque omnibus voluptatibus mo- derationem adhibeamus: non item erga proximum immi- ſericordes & inhumani ſimus: ſed omnem illi miſericor- diam & humanitatem præſtemus: & cogitemus, idem no- bis accidere poſſe, quod alijsjam evenit: non deniquein impietate perſeveremus: ſed potius Deum timeamus, Sa- croſanctum illius verbum colamus, & juxta hoc omnem vitam noſtram inſtituamus. Hoc ſifaciemus, certum eſt, ut Rex Aſa exigua cum manu Zaram Æthiopum Regem, decies centena millia armatorum, & trecentos currus in exercitu ſuo habentem, fudit: ita & nos infinitas prope Tur- cici Tyranni copias, facile ſuperaturos. Quod ut fiat faxit Deus Trinus Optimus Maximus. DE MATVRA DELIBERATIONE. Deo Opt. Max. invocato, mox cum Magnatibus, vi- ris prudentibus, acrei militaris peritis, Matura Delibe- ratio eſt habenda: ut ita bellum non niſi poſt longam deliberationem, & rebusin utrumque eventum paratis ſu- ſcipiatur. Inprimis videndum eſt, nè in Imperio, & huic coniunctis regnis atque provincijs, ulla ſint inteſtina, & domeſtica diſ- ſidia. Hæc enim teſtibus Hiſtoricis, ſemper prohibuerunt, quo minus adverſus omnes Turcarum Duces nulla juſta, hoceſt, ita firma & diuturna auxilia haberi potuerint, qui- bus tantus hoſtis reprimi & ſuperari valuiſſet. Vitandæ B

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/23
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 7. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/23>, abgerufen am 09.08.2020.