Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

plena difficultatis atque periculi nobis fingenda & persua-
denda sunt. Tantum enim Turcarum robur est, ut ad no-
stras vires collatum, eas plurimum superet. Habemus non
solum potentissimum, sed etiam vigilantissimum hostem:
qui nihil fere tentat, quod non culpa nostra, pervincit: &
qui nunquam dormit, nisi ut nos inconsultiores reddat, se
quandoque dormire simulat. Habemus quoque jam Tur-
cicum Tyrannum pene adhuc puerum, at animi sagacis, &
ad omnem crudelitatem promptissimi: & quia suis Bassis &
Berlebegis adversus nos omni momento incitatur.

Auxilia Turcarum ad nos quacunque ratione, & quavis24
arte sunt transferenda: vel ne hosti subveniant, procuran-
dum: quod etsi difficilius fieri possit, tamen ut fiat non est

[fremdsprachliches Material]. Quod enim non per nos, id per alios nempe Mo-
scovitas, Persas, Gregorianos efficere possumus. Sed cum
haec & alia multa in 1. lib. de bello, & re militari prolixius
persequar: hoc loco eadem pluribus repetere superfluum
videtur praesertim cum mihi ad ea properandum sit, de qui-
bus in hoc scripto praecipue agere constitui.

DE NECESSARIARVM RERVM
comparatione: & praecipue de modis, quibus cum
onere subditorum pecunia compara-
ri poßit.
TITULUS IV.

POstquam, Augustissime Imperator, de supe-1.
rioribus rebus matura Deliberatio est habita: mox &
alia est instituenda, quomodo nimirum res ad bellum ne-
cessariae comparandae sint. Nisi enim hae tempestive sint2.
quaesitae: postea amplius acquiri nequeunt quia si semel ho-

stis
B 3

plena difficultatis atque periculi nobis fingenda & perſua-
denda ſunt. Tantum enim Turcarum robur eſt, ut ad no-
ſtras vires collatum, eas plurimùm ſuperet. Habemus non
ſolum potentiſſimum, ſed etiam vigilantiſſimum hoſtem:
qui nihil ferè tentat, quod non culpa noſtra, pervincit: &
qui nunquam dormit, niſi ut nos inconſultiores reddat, ſe
quandoque dormire ſimulat. Habemus quoque jam Tur-
cicum Tyrannum penè adhuc puerum, at animi ſagacis, &
ad omnem crudelitatem promptiſſimi: & quià ſuis Baſſis &
Berlebegis adverſus nos omni momento incitatur.

Auxilia Turcarum ad nos quacunque ratione, & quavis24
arte ſunt transferenda: vel nè hoſti ſubveniant, procuran-
dum: quod etſi difficilius fieri poſſit, tamen ut fiat non eſt

[fremdsprachliches Material]. Quod enim non per nos, id per alios nempè Mo-
ſcovitas, Perſas, Gregorianos efficere poſſumus. Sed cum
hæc & alia multa in 1. lib. de bello, & re militari prolixius
perſequar: hoc loco eadem pluribus repetere ſuperfluum
videtur præſertim cùm mihi ad ea properandum ſit, de qui-
bus in hoc ſcripto præcipuè agere conſtitui.

DE NECESSARIARVM RERVM
comparatione: & præcipuè de modis, quibus cum
onere ſubditorum pecunia compara-
ri poßit.
TITULUS IV.

POſtquam, Augustissime Imperator, de ſupe-1.
rioribus rebus matura Deliberatio eſt habita: mox &
alia eſt inſtituenda, quomodo nimirum res ad bellum ne-
ceſſariæ comparandæ ſint. Niſi enim hæ tempeſtivè ſint2.
quæſitæ: poſtea amplius acquiri nequeunt quia ſi ſemel ho-

ſtis
B 3
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <div n="2">
     <div n="3">
      <p>
       <pb facs="#f0027" n="11"/> <hi rendition="#aq">plena difficultatis atque periculi nobis fingenda &amp; per&#x017F;ua-<lb/>
denda &#x017F;unt. Tantum enim Turcarum robur e&#x017F;t, ut ad no-<lb/>
&#x017F;tras vires collatum, eas plurimùm &#x017F;uperet. Habemus non<lb/>
&#x017F;olum potenti&#x017F;&#x017F;imum, &#x017F;ed etiam vigilanti&#x017F;&#x017F;imum ho&#x017F;tem:<lb/>
qui nihil ferè tentat, quod non culpa no&#x017F;tra, pervincit: &amp;<lb/>
qui nunquam dormit, ni&#x017F;i ut nos incon&#x017F;ultiores reddat, &#x017F;e<lb/>
quandoque dormire &#x017F;imulat. Habemus <choice><sic>qnoque</sic><corr>quoque</corr></choice> jam Tur-<lb/>
cicum Tyrannum penè adhuc puerum, at animi &#x017F;agacis, &amp;<lb/>
ad omnem crudelitatem prompti&#x017F;&#x017F;imi: &amp; quià &#x017F;uis Ba&#x017F;&#x017F;is &amp;<lb/>
Berlebegis adver&#x017F;us nos omni momento incitatur.</hi> </p><lb/>
      <p><hi rendition="#aq">Auxilia Turcarum ad nos quacunque ratione, &amp; quavis<note place="right">24</note><lb/>
arte &#x017F;unt transferenda: vel nè ho&#x017F;ti &#x017F;ubveniant, procuran-<lb/>
dum: quod et&#x017F;i difficilius fieri po&#x017F;&#x017F;it, tamen ut fiat non e&#x017F;t</hi><lb/><foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm"/></foreign>. <hi rendition="#aq">Quod enim non per nos, id per alios nempè Mo-<lb/>
&#x017F;covitas, Per&#x017F;as, Gregorianos efficere po&#x017F;&#x017F;umus. Sed cum<lb/>
hæc &amp; alia multa in 1. lib. de bello, &amp; re militari prolixius<lb/>
per&#x017F;equar: hoc loco eadem pluribus repetere &#x017F;uperfluum<lb/>
videtur præ&#x017F;ertim cùm mihi ad ea properandum &#x017F;it, de qui-<lb/>
bus in hoc &#x017F;cripto præcipuè agere con&#x017F;titui.</hi></p>
     </div>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"><hi rendition="#g">DE NECESSARIARVM RERVM</hi><lb/>
comparatione: &amp; præcipuè de modis, quibus cum<lb/>
onere &#x017F;ubditorum pecunia compara-<lb/>
ri poßit.</hi> </hi> </head><lb/>
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">TITULUS IV.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">P</hi>O&#x017F;tquam, <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Augustissime Imperator,</hi></hi> de &#x017F;upe-<note place="right">1.</note><lb/>
rioribus rebus matura Deliberatio e&#x017F;t habita: mox &amp;<lb/>
alia e&#x017F;t in&#x017F;tituenda, quomodo nimirum res ad bellum ne-<lb/>
ce&#x017F;&#x017F;ariæ comparandæ &#x017F;int. Ni&#x017F;i enim hæ tempe&#x017F;tivè &#x017F;int<note place="right">2.</note><lb/>
quæ&#x017F;itæ: po&#x017F;tea amplius acquiri nequeunt <hi rendition="#i">quia &#x017F;i &#x017F;emel ho-</hi></hi><lb/>
      <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">B</hi></hi> 3</fw>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">&#x017F;tis</hi> </hi> </fw><lb/>
     </p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[11/0027] plena difficultatis atque periculi nobis fingenda & perſua- denda ſunt. Tantum enim Turcarum robur eſt, ut ad no- ſtras vires collatum, eas plurimùm ſuperet. Habemus non ſolum potentiſſimum, ſed etiam vigilantiſſimum hoſtem: qui nihil ferè tentat, quod non culpa noſtra, pervincit: & qui nunquam dormit, niſi ut nos inconſultiores reddat, ſe quandoque dormire ſimulat. Habemus quoque jam Tur- cicum Tyrannum penè adhuc puerum, at animi ſagacis, & ad omnem crudelitatem promptiſſimi: & quià ſuis Baſſis & Berlebegis adverſus nos omni momento incitatur. Auxilia Turcarum ad nos quacunque ratione, & quavis arte ſunt transferenda: vel nè hoſti ſubveniant, procuran- dum: quod etſi difficilius fieri poſſit, tamen ut fiat non eſt _ . Quod enim non per nos, id per alios nempè Mo- ſcovitas, Perſas, Gregorianos efficere poſſumus. Sed cum hæc & alia multa in 1. lib. de bello, & re militari prolixius perſequar: hoc loco eadem pluribus repetere ſuperfluum videtur præſertim cùm mihi ad ea properandum ſit, de qui- bus in hoc ſcripto præcipuè agere conſtitui. DE NECESSARIARVM RERVM comparatione: & præcipuè de modis, quibus cum onere ſubditorum pecunia compara- ri poßit. TITULUS IV. POſtquam, Augustissime Imperator, de ſupe- rioribus rebus matura Deliberatio eſt habita: mox & alia eſt inſtituenda, quomodo nimirum res ad bellum ne- ceſſariæ comparandæ ſint. Niſi enim hæ tempeſtivè ſint quæſitæ: poſtea amplius acquiri nequeunt quia ſi ſemel ho- ſtis B 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/27
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 11. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/27>, abgerufen am 09.08.2020.