Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

12possunt: ut ita vere alienata non intelligantur. Cum his
congruit quod Livius lib. 31. Cum & privati, ait, aequum
postularent: nec tamen solvendo aere alieno Respubl. esset:
quod medium inter aequum & utile erat decre verunt: ut quo-
niam magna pars eorum agros vulgo Venales esse diceret,
& sibimet emptis opus esse: agri publici, qui intra quin-
quagesimum lapidem esset, copia iis fieret: consules agrum
aestimaturos, & in jugera, asses, vectigales, testandi cau-
sa publicum agrum esse, imposituros: ut si quis cum sol-
vere posset Populus, pecuniam habere, quam agrum mal-
let, restitueret agrum Populo. Laeti eam conditionem priva-
ti acceperunt, &c.

13

Sic etiam in Imperio oppignerationes bonorum ut
arcium, Oppidorum, & Urbium, receptae sunt: quae sic-
ut & venditiones, si ulla in causa, certe ob praesentem
summam necessitatem, in bonis Imperij admittendae &
suscipiendae essent: ad profligandum nimirum eum ho-
stem, qui, ut Annibal Poenus juravit, nunquam se fore
Populo Romano amicum: siciste inimicus, majorum suo-
rum Tredecim Tyrannorum vestigia sequens, nunquam
bellare desinet: antequam domi forisq; Imperij Christiani,
& omnium eorum, qui consortes necessitudinis Christianae
sunt, sanguinem vitamque eripuerit: & suum fecerit, quod-
cunque nostrum fuit, ut Praeceptor Dominus Joannes Stur-
mius Vir clarissimus & Eloquentissimus, in libello
Epitomico loquitur: Er haec de secundo
generali medio.

DE

12poſſunt: ut ita verè alienata non intelligantur. Cum his
congruit quòd Livius lib. 31. Cum & privati, ait, æquum
poſtularent: nec tamen ſolvendo ære alieno Reſpubl. eſſet:
quod medium inter æquum & utile erat decre verunt: ut quo-
niam magna pars eorum agros vulgò Venales eſſe diceret,
& ſibimet emptis opus eſſe: agri publici, qui intra quin-
quageſimum lapidem eſſet, copia iis fieret: conſules agrum
æstimaturos, & in jugera, aſſes, vectigales, teſtandi cau-
ſa publicum agrum eſſe, impoſituros: ut ſi quis cum ſol-
vere poſſet Populus, pecuniam habere, quam agrum m̀al-
let, reſtitueret agrum Populo. Læti eam conditionem priva-
ti acceperunt, &c.

13

Sic etiam in Imperio oppignerationes bonorum ut
arcium, Oppidorum, & Urbium, receptæ ſunt: quæ ſic-
ut & venditiones, ſi ulla in cauſa, certè ob præſentem
ſummam neceſſitatem, in bonis Imperij admittendæ &
ſuſcipiendæ eſſent: ad profligandum nimirum eum ho-
ſtem, qui, ut Annibal Pœnus juravit, nunquam ſe fore
Populo Romano amicum: ſiciſte inimicus, majorum ſuo-
rum Tredecim Tyrannorum veſtigia ſequens, nunquam
bellare deſinet: antequam domi forisq; Imperij Chriſtiani,
& omnium eorum, qui conſortes neceſſitudinis Chriſtianæ
ſunt, ſanguinem vitamque eripuerit: & ſuum fecerit, quod-
cunque noſtrum fuit, ut Præceptor Dominus Joannes Stur-
mius Vir clariſſimus & Eloquentiſſimus, in libello
Epitomico loquitur: Er hæc de ſecundo
generali medio.

DE
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <div n="2">
     <div n="3">
      <p>
       <pb facs="#f0036" n="20"/>
       <note place="left">12</note> <hi rendition="#aq">po&#x017F;&#x017F;unt: ut ita verè alienata non intelligantur. Cum his<lb/>
congruit quòd Livius lib. 31. <hi rendition="#i">Cum &amp; privati,</hi> ait, <hi rendition="#i">æquum<lb/>
po&#x017F;tularent: nec tamen &#x017F;olvendo ære alieno Re&#x017F;publ. e&#x017F;&#x017F;et:<lb/>
quod medium inter æquum &amp; utile erat decre verunt: ut quo-<lb/>
niam magna pars eorum agros vulgò Venales e&#x017F;&#x017F;e diceret,<lb/>
&amp; &#x017F;ibimet emptis opus e&#x017F;&#x017F;e: agri publici, qui intra quin-<lb/>
quage&#x017F;imum lapidem e&#x017F;&#x017F;et, copia iis fieret: con&#x017F;ules agrum<lb/>
æstimaturos, &amp; in jugera, a&#x017F;&#x017F;es, vectigales, te&#x017F;tandi cau-<lb/>
&#x017F;a publicum agrum e&#x017F;&#x017F;e, impo&#x017F;ituros: ut &#x017F;i quis cum &#x017F;ol-<lb/>
vere po&#x017F;&#x017F;et Populus, pecuniam habere, quam agrum m&#x0300;al-<lb/>
let, re&#x017F;titueret agrum Populo. Læti eam conditionem priva-<lb/>
ti acceperunt, &amp;c.</hi></hi> </p><lb/>
      <note place="left">13</note>
      <p> <hi rendition="#aq">Sic etiam in Imperio oppignerationes bonorum ut<lb/>
arcium, Oppidorum, &amp; Urbium, receptæ &#x017F;unt: quæ &#x017F;ic-<lb/>
ut &amp; venditiones, &#x017F;i ulla in cau&#x017F;a, certè ob præ&#x017F;entem<lb/>
&#x017F;ummam nece&#x017F;&#x017F;itatem, in bonis Imperij admittendæ &amp;<lb/>
&#x017F;u&#x017F;cipiendæ e&#x017F;&#x017F;ent: ad profligandum nimirum eum ho-<lb/>
&#x017F;tem, qui, ut Annibal P&#x0153;nus juravit, nunquam &#x017F;e fore<lb/>
Populo Romano amicum: &#x017F;ici&#x017F;te inimicus, majorum &#x017F;uo-<lb/>
rum Tredecim Tyrannorum ve&#x017F;tigia &#x017F;equens, nunquam<lb/>
bellare de&#x017F;inet: antequam domi forisq; Imperij Chri&#x017F;tiani,<lb/>
&amp; omnium eorum, qui con&#x017F;ortes nece&#x017F;&#x017F;itudinis Chri&#x017F;tianæ<lb/>
&#x017F;unt, &#x017F;anguinem vitamque eripuerit: &amp; &#x017F;uum fecerit, quod-<lb/>
cunque no&#x017F;trum fuit, ut Præceptor Dominus Joannes Stur-<lb/><hi rendition="#c">mius Vir clari&#x017F;&#x017F;imus &amp; Eloquenti&#x017F;&#x017F;imus, in libello<lb/>
Epitomico loquitur: Er hæc de &#x017F;ecundo<lb/>
generali medio.</hi></hi> </p>
     </div>
    </div><lb/>
    <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"> <hi rendition="#g">DE</hi> </hi> </hi> </fw><lb/>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[20/0036] poſſunt: ut ita verè alienata non intelligantur. Cum his congruit quòd Livius lib. 31. Cum & privati, ait, æquum poſtularent: nec tamen ſolvendo ære alieno Reſpubl. eſſet: quod medium inter æquum & utile erat decre verunt: ut quo- niam magna pars eorum agros vulgò Venales eſſe diceret, & ſibimet emptis opus eſſe: agri publici, qui intra quin- quageſimum lapidem eſſet, copia iis fieret: conſules agrum æstimaturos, & in jugera, aſſes, vectigales, teſtandi cau- ſa publicum agrum eſſe, impoſituros: ut ſi quis cum ſol- vere poſſet Populus, pecuniam habere, quam agrum m̀al- let, reſtitueret agrum Populo. Læti eam conditionem priva- ti acceperunt, &c. 12 Sic etiam in Imperio oppignerationes bonorum ut arcium, Oppidorum, & Urbium, receptæ ſunt: quæ ſic- ut & venditiones, ſi ulla in cauſa, certè ob præſentem ſummam neceſſitatem, in bonis Imperij admittendæ & ſuſcipiendæ eſſent: ad profligandum nimirum eum ho- ſtem, qui, ut Annibal Pœnus juravit, nunquam ſe fore Populo Romano amicum: ſiciſte inimicus, majorum ſuo- rum Tredecim Tyrannorum veſtigia ſequens, nunquam bellare deſinet: antequam domi forisq; Imperij Chriſtiani, & omnium eorum, qui conſortes neceſſitudinis Chriſtianæ ſunt, ſanguinem vitamque eripuerit: & ſuum fecerit, quod- cunque noſtrum fuit, ut Præceptor Dominus Joannes Stur- mius Vir clariſſimus & Eloquentiſſimus, in libello Epitomico loquitur: Er hæc de ſecundo generali medio. DE

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/36
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 20. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/36>, abgerufen am 28.09.2020.