Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite
DE NOVORVM ACCEPTORVMET
redituum constitutione: & praecipue de modis qui-
bus mediante justitiae administratione acce-
pta augeri poßunt.
TITULUS VI.

IN hoc, & sequenti Titulo, de Tertio generali medio cu-1
jus supra tit. 5. num. 1. mentionem feci, est agendum,
nempe De no vorum acceptorum & redituum constitutione,
Quae sine onere subditorum fieri solet.
Hoc autem medium, vel
fit cum Justitiaeadministratione, vel sine hac aliis fit modis.

Mediante Iustitiae administratione decem praecipue fit2
modis. Nam primo
si in omnibus M. T. Regnis atque Pro-3
vincijs, poenales constitutiones stricte servantur: id non
solum publicae tranquillitati & honestati plurimum, sed
etiam Fisco non parum conducet. Exempli causa, Ex con-4
stitutionibus Imperij tam is qui mediate Deum contume-
lio & maledictis affecit, quam qui hoc audivit, nec Magi-
stratui denunciavit, marca, ut vocant, auri est puniendus.
Hoc si absque Personarum respectu observatur: magnam
summam pecuniae Fisco quotannis inferet: & simul Dei
Opt. Max.
gratiam & benedictionem afferet. Idem sta-
tuendum est, de reliquis poenalibus constitutionibus, qui-
busadulteria, stupra, ludi, monopolia & alia scelera coer-
centur.

Et quia in opiparis Conviviis, in compotationibus, in5
splendidis vestibus, & in magnificis AEdificijs, immensa ho-
die a subditis fit pecuniae profusio: pie quoque & utili-
ter huic pestilenti malo poenalialiqua constitutione occur-
reretur. Hac enim frugalitas obtineri, & plurima damna &

scelera,
DE NOVORVM ACCEPTORVMET
redituum conſtitutione: & præcipuè de modis qui-
bus mediantè juſtitiæ adminiſtratione acce-
pta augeri poßunt.
TITULUS VI.

IN hoc, & ſequenti Titulo, de Tertio generali medio cu-1
jus ſupra tit. 5. num. 1. mentionem feci, eſt agendum,
nempè De no vorum acceptorum & redituum conſtitutione,
Quæ ſine onere ſubditorum fieri ſolet.
Hoc autem medium, vel
fit cum Juſtitiæadminiſtratione, vel ſine hac aliis fit modis.

Mediante Iuſtitiæ administratione decem præcipuè fit2
modis. Nam primò
ſi in omnibus M. T. Regnis atque Pro-3
vincijs, pœnales conſtitutiones ſtrictè ſervantur: id non
ſolùm publicæ tranquillitati & honeſtati plurimùm, ſed
etiam Fiſco non parùm conducet. Exempli cauſa, Ex con-4
ſtitutionibus Imperij tàm is qui mediatè Deum contume-
lio & maledictis affecit, quàm qui hoc audivit, nec Magi-
ſtratui denunciavit, marca, ut vocant, auri eſt puniendus.
Hoc ſi absque Perſonarum reſpectu obſervatur: magnam
ſummam pecuniæ Fiſco quotannis inferet: & ſimul Dei
Opt. Max.
gratiam & benedictionem afferet. Idem ſta-
tuendum eſt, de reliquis pœnalibus conſtitutionibus, qui-
busadulteria, ſtupra, ludi, monopolia & alia ſcelera coër-
centur.

Et quia in opiparis Conviviis, in compotationibus, in5
ſplendidis veſtibus, & in magnificis Ædificijs, immenſa ho-
diè à ſubditis fit pecuniæ profuſio: piè quoque & utili-
ter huic peſtilenti malo pœnalialiqua conſtitutione occur-
reretur. Hac enim frugalitas obtineri, & plurima damna &

ſcelera,
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <pb facs="#f0037" n="21"/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"><hi rendition="#g">DE NOVORVM ACCEPTORVMET</hi><lb/>
redituum con&#x017F;titutione: &amp; præcipuè de modis qui-<lb/>
bus mediantè ju&#x017F;titiæ admini&#x017F;tratione acce-<lb/>
pta augeri poßunt.</hi> </hi> </head><lb/>
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">TITULUS VI.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">I</hi>N hoc, &amp; &#x017F;equenti Titulo, de Tertio generali medio cu-<note place="right">1</note><lb/>
jus &#x017F;upra tit. 5. num. 1. mentionem feci, e&#x017F;t agendum,<lb/>
nempè <hi rendition="#i">De no vorum acceptorum &amp; redituum con&#x017F;titutione,<lb/>
Quæ &#x017F;ine onere &#x017F;ubditorum fieri &#x017F;olet.</hi> Hoc autem medium, vel<lb/>
fit cum Ju&#x017F;titiæadmini&#x017F;tratione, vel &#x017F;ine hac aliis fit modis.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Mediante Iu&#x017F;titiæ administratione decem præcipuè fit<note place="right">2</note><lb/>
modis. Nam primò</hi> &#x017F;i in omnibus M. T. Regnis atque Pro-<note place="right">3</note><lb/>
vincijs, p&#x0153;nales con&#x017F;titutiones &#x017F;trictè &#x017F;ervantur: id non<lb/>
&#x017F;olùm publicæ tranquillitati &amp; hone&#x017F;tati plurimùm, &#x017F;ed<lb/>
etiam Fi&#x017F;co non parùm conducet. Exempli cau&#x017F;a, Ex con-<note place="right">4</note><lb/>
&#x017F;titutionibus Imperij tàm is qui mediatè Deum contume-<lb/>
lio &amp; maledictis affecit, quàm qui hoc audivit, nec Magi-<lb/>
&#x017F;tratui denunciavit, marca, ut vocant, auri e&#x017F;t puniendus.<lb/>
Hoc &#x017F;i absque Per&#x017F;onarum re&#x017F;pectu ob&#x017F;ervatur: magnam<lb/>
&#x017F;ummam pecuniæ Fi&#x017F;co quotannis inferet: &amp; &#x017F;imul <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Dei<lb/>
Opt. Max.</hi></hi> gratiam &amp; benedictionem afferet. Idem &#x017F;ta-<lb/>
tuendum e&#x017F;t, de reliquis p&#x0153;nalibus con&#x017F;titutionibus, qui-<lb/>
busadulteria, &#x017F;tupra, ludi, monopolia &amp; alia &#x017F;celera coër-<lb/>
centur.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Et quia in opiparis Conviviis, in compotationibus, in<note place="right">5</note><lb/>
&#x017F;plendidis ve&#x017F;tibus, &amp; in magnificis Ædificijs, immen&#x017F;a ho-<lb/>
diè à &#x017F;ubditis fit pecuniæ profu&#x017F;io: piè quoque &amp; utili-<lb/>
ter huic pe&#x017F;tilenti malo p&#x0153;nalialiqua con&#x017F;titutione occur-<lb/>
reretur. Hac enim frugalitas obtineri, &amp; plurima damna &amp;</hi><lb/>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">&#x017F;celera,</hi> </fw><lb/>
     </p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[21/0037] DE NOVORVM ACCEPTORVMET redituum conſtitutione: & præcipuè de modis qui- bus mediantè juſtitiæ adminiſtratione acce- pta augeri poßunt. TITULUS VI. IN hoc, & ſequenti Titulo, de Tertio generali medio cu- jus ſupra tit. 5. num. 1. mentionem feci, eſt agendum, nempè De no vorum acceptorum & redituum conſtitutione, Quæ ſine onere ſubditorum fieri ſolet. Hoc autem medium, vel fit cum Juſtitiæadminiſtratione, vel ſine hac aliis fit modis. Mediante Iuſtitiæ administratione decem præcipuè fit modis. Nam primò ſi in omnibus M. T. Regnis atque Pro- vincijs, pœnales conſtitutiones ſtrictè ſervantur: id non ſolùm publicæ tranquillitati & honeſtati plurimùm, ſed etiam Fiſco non parùm conducet. Exempli cauſa, Ex con- ſtitutionibus Imperij tàm is qui mediatè Deum contume- lio & maledictis affecit, quàm qui hoc audivit, nec Magi- ſtratui denunciavit, marca, ut vocant, auri eſt puniendus. Hoc ſi absque Perſonarum reſpectu obſervatur: magnam ſummam pecuniæ Fiſco quotannis inferet: & ſimul Dei Opt. Max. gratiam & benedictionem afferet. Idem ſta- tuendum eſt, de reliquis pœnalibus conſtitutionibus, qui- busadulteria, ſtupra, ludi, monopolia & alia ſcelera coër- centur. Et quia in opiparis Conviviis, in compotationibus, in ſplendidis veſtibus, & in magnificis Ædificijs, immenſa ho- diè à ſubditis fit pecuniæ profuſio: piè quoque & utili- ter huic peſtilenti malo pœnalialiqua conſtitutione occur- reretur. Hac enim frugalitas obtineri, & plurima damna & ſcelera,

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/37
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 21. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/37>, abgerufen am 29.09.2020.