Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

Decimo, similiter ad Fiscum spectant, bona committen-43
tium crimen laesae Majestatis: quod crimen cum primum,
maximu & scelestissimum a nostris appelletur: merito quo-
que graviter est coercendum. Hoc enim crimine offendi-
tur Princeps, qui Dei vicestenet: & cujus potestas est a Deo:
adeo ut Princeps dicatur Mundi Deus: & ut proditor Prin-
cipis, vocetur Proditor Dei, sicut nostri tradunt.

Unde si qui tam perfidi & scelesti reperiuntur, qui adver-44
sus M. T. Perduellionis crimen committunt, merito inter-
alias poenas etiam omnia illorum bona in Fiscum sunt trans-
ferenda: et si descendentes, velascendentes, vel collaterales,
ad tertium usque gradum adsint heredes, ut haec ab Impp.
Arcadio & Honorio pluribus constituta, & a me in tractatu
de Regalibus exposita habentur.

Etsi vero omnes jam explicati decem modi, non sine one-45
ribus esse videantur: quia tamen personae, sua culpa haec o-
nera sentiunt: ideo illa de jure sentire non videntur: & con-
sequenter nec a me pro modis onerosis fuerunt habendi.

DE MODIS QVIBVS SINE IVSTI-
tiae administratione accepta atque reditus abs-
que onere subditorum auge-
ri possunt.
TITULUS VII.

SAtis praecedente titulo de ijs modis egi, quibus median-1
te justitiae administratione M. T. sine onere subditorum
Fiscus locupletari potest. Hoc titulo reliquos modos perse-
quar: quorum adhucsunt non pauci.

Et quidem primo bona vacantia ad Imperatoris Fiscum2.

jure
D 3

Decimò, ſimiliter ad Fiſcum ſpectant, bona committen-43
tium crimen læſæ Majeſtatis: quod crimen cum primum,
maximū & ſceleſtiſſimum à noſtris appelletur: meritò quo-
que graviter eſt coërcendum. Hoc enim crimine offendi-
tur Princeps, qui Dei vicestenet: & cujus poteſtas eſt à Deo:
adeò ut Princeps dicatur Mundi Deus: & ut proditor Prin-
cipis, vocetur Proditor Dei, ſicut noſtri tradunt.

Unde ſi qui tàm perfidi & ſceleſti reperiuntur, qui adver-44
ſus M. T. Perduellionis crimen committunt, meritò inter-
alias pœnas etiam omnia illorum bona in Fiſcum ſunt trans-
ferenda: et ſi deſcendentes, velaſcendentes, vel collaterales,
ad tertium uſque gradum adſint heredes, ut hæc ab Impp.
Arcadio & Honorio pluribus conſtituta, & à me in tractatu
de Regalibus expoſita habentur.

Etſi verò omnes jam explicati decem modi, non ſine one-45
ribus eſſe videantur: quia tamen perſonæ, ſua culpa hæc o-
nera ſentiunt: ideò illa de jure ſentire non videntur: & con-
ſequenter nec à me pro modis oneroſis fuerunt habendi.

DE MODIS QVIBVS SINE IVSTI-
tiæ adminiſtratione accepta atque reditus abſ-
que onere ſubditorum auge-
ri poſſunt.
TITULUS VII.

SAtis præcedente titulo de ijs modis egi, quibus median-1
te juſtitiæ adminiſtratione M. T. ſine onere ſubditorum
Fiſcus locupletari poteſt. Hoc titulo reliquos modos perſe-
quar: quorum adhucſunt non pauci.

Et quidem primò bona vacantia ad Imperatoris Fiſcum2.

jure
D 3
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <div n="2">
     <pb facs="#f0043" n="27"/>
     <p> <hi rendition="#aq">Decimò, &#x017F;imiliter ad Fi&#x017F;cum &#x017F;pectant, bona committen-<note place="right">43</note><lb/>
tium crimen læ&#x017F;æ Maje&#x017F;tatis: quod crimen cum primum,<lb/>
maxim&#x016B; &amp; &#x017F;cele&#x017F;ti&#x017F;&#x017F;imum à no&#x017F;tris appelletur: meritò quo-<lb/>
que graviter e&#x017F;t coërcendum. Hoc enim crimine offendi-<lb/>
tur Princeps, qui <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Dei</hi></hi> vicestenet: &amp; cujus pote&#x017F;tas e&#x017F;t à <hi rendition="#k">Deo:</hi><lb/>
adeò ut Princeps dicatur Mundi <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Deus:</hi></hi> &amp; ut proditor Prin-<lb/>
cipis, vocetur Proditor <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Dei,</hi></hi> &#x017F;icut no&#x017F;tri tradunt.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Unde &#x017F;i qui tàm perfidi &amp; &#x017F;cele&#x017F;ti reperiuntur, qui adver-<note place="right">44</note><lb/>
&#x017F;us M. T. Perduellionis crimen committunt, meritò inter-<lb/>
alias p&#x0153;nas etiam omnia illorum bona in Fi&#x017F;cum &#x017F;unt trans-<lb/>
ferenda: et &#x017F;i de&#x017F;cendentes, vela&#x017F;cendentes, vel collaterales,<lb/>
ad tertium u&#x017F;que gradum ad&#x017F;int heredes, ut hæc ab Impp.<lb/>
Arcadio &amp; Honorio pluribus con&#x017F;tituta, &amp; à me in tractatu<lb/>
de Regalibus expo&#x017F;ita habentur.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Et&#x017F;i verò omnes jam explicati decem modi, non &#x017F;ine one-<note place="right">45</note><lb/>
ribus e&#x017F;&#x017F;e videantur: quia tamen per&#x017F;onæ, &#x017F;ua culpa hæc o-<lb/>
nera &#x017F;entiunt: ideò illa de jure &#x017F;entire non videntur: &amp; con-<lb/>
&#x017F;equenter nec à me pro modis onero&#x017F;is fuerunt habendi.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"><hi rendition="#g">DE MODIS QVIBVS SINE IVSTI-</hi><lb/>
tiæ admini&#x017F;tratione accepta atque reditus ab&#x017F;-<lb/>
que onere &#x017F;ubditorum auge-<lb/>
ri po&#x017F;&#x017F;unt.</hi> </hi> </head><lb/>
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">TITULUS VII.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">S</hi>Atis præcedente titulo de ijs modis egi, quibus median-<note place="right">1</note><lb/>
te ju&#x017F;titiæ admini&#x017F;tratione M. T. &#x017F;ine onere &#x017F;ubditorum<lb/>
Fi&#x017F;cus locupletari pote&#x017F;t. Hoc titulo reliquos modos per&#x017F;e-<lb/>
quar: quorum adhuc&#x017F;unt non pauci.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Et quidem primò bona vacantia ad Imperatoris Fi&#x017F;cum</hi> <note place="right">2.</note><lb/>
      <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">D</hi> 3</fw>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">jure</hi> </fw><lb/>
     </p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[27/0043] Decimò, ſimiliter ad Fiſcum ſpectant, bona committen- tium crimen læſæ Majeſtatis: quod crimen cum primum, maximū & ſceleſtiſſimum à noſtris appelletur: meritò quo- que graviter eſt coërcendum. Hoc enim crimine offendi- tur Princeps, qui Dei vicestenet: & cujus poteſtas eſt à Deo: adeò ut Princeps dicatur Mundi Deus: & ut proditor Prin- cipis, vocetur Proditor Dei, ſicut noſtri tradunt. Unde ſi qui tàm perfidi & ſceleſti reperiuntur, qui adver- ſus M. T. Perduellionis crimen committunt, meritò inter- alias pœnas etiam omnia illorum bona in Fiſcum ſunt trans- ferenda: et ſi deſcendentes, velaſcendentes, vel collaterales, ad tertium uſque gradum adſint heredes, ut hæc ab Impp. Arcadio & Honorio pluribus conſtituta, & à me in tractatu de Regalibus expoſita habentur. Etſi verò omnes jam explicati decem modi, non ſine one- ribus eſſe videantur: quia tamen perſonæ, ſua culpa hæc o- nera ſentiunt: ideò illa de jure ſentire non videntur: & con- ſequenter nec à me pro modis oneroſis fuerunt habendi. DE MODIS QVIBVS SINE IVSTI- tiæ adminiſtratione accepta atque reditus abſ- que onere ſubditorum auge- ri poſſunt. TITULUS VII. SAtis præcedente titulo de ijs modis egi, quibus median- te juſtitiæ adminiſtratione M. T. ſine onere ſubditorum Fiſcus locupletari poteſt. Hoc titulo reliquos modos perſe- quar: quorum adhucſunt non pauci. Et quidem primò bona vacantia ad Imperatoris Fiſcum jure 2. D 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/43
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 27. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/43>, abgerufen am 11.08.2020.