Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

Interim tamen vix dici potest, nostram militiam melio4
rem esse, quam veterum: cum non in armis & instrumentis
bellicis, sed in bene exercitatis belli Ducibus atq; militibus
laus rei militaris & salus belli consistat. Hienim certissima &
praecipua parandae victoriae instrumenta sunt: quitamen hoc
nostro saeculo rari reperiuntur: ut suo loco in libris de bello
& re militari plenius exposui, & simul, quomodo haec emen-
denda sint, declaravi.

DE IIS QVAE AD ARMA
pertinent.

Non autem commeatus pabuli & frumenti, nec arma1
sufficiunt: sed etiam ea necessaria sunt, quae ad arma perti-
nent. Haec sunt, sine quibus vel arma non habere, vel ijs uti
non possumus. Primigeneris sunt artifices, qui arma confi-2
cere solent. Itaque statim in principio belli Turcici diligen-
ter videndum, ut omne artificiorum ad bellum necessario-
rum genus, in promptu sit: qui primo quoquetempore o-
mnia necessaria arma praeparent. Nec enim talia semper fa-
cta emi possunt, ac licet possent: minus tamen apta sunt,
quam si Artificibus singulariter conficienda injunguntur.
At posterioris generis sunt pulvis bombardicus glandes fer-3
rei & plumbei, currus, quadrigae, jumenta. Non enim sine
his, machinis fulminalibus utipossumus Et propterea dan-
da quoq; est opera, ut in principio statim belli adsit pulvis
bombardicus, quantum satis est: adsint quoque glandes fer-
rei & plumbei, elychma, currus, quadrige, jumenta, quae
instrumenta bellica & alias resvehant, & alia hujus generis
quam plurima.

Jam vero quibus haec omnia modis commode acquiri4

possint,
H

Interim tamen vix dici poteſt, noſtram militiam melio4
rem eſſe, quàm veterum: cum non in armis & inſtrumentis
bellicis, ſed in benè exercitatis belli Ducibus atq; militibus
laus rei militaris & ſalus belli conſiſtat. Hienim certiſſima &
præcipua parandæ victoriæ inſtrumenta ſunt: quitamen hoc
noſtro ſæculo rari reperiuntur: ut ſuo loco in libris de bello
& re militari plenius expoſui, & ſimul, quomodo hæc emen-
denda ſint, declaravi.

DE IIS QVÆ AD ARMA
pertinent.

Non autem commeatus pabuli & frumenti, nec arma1
ſufficiunt: ſed etiam ea neceſſaria ſunt, quæ ad arma perti-
nent. Hæc ſunt, ſine quibus vel arma non habere, vel ijs uti
non poſſumus. Primigeneris ſunt artifices, qui arma confi-2
cere ſolent. Itaque ſtatim in principio belli Turcici diligen-
ter videndum, ut omne artificiorum ad bellum neceſſario-
rum genus, in promptu ſit: qui primo quoquetempore o-
mnia neceſſaria arma præparent. Nec enim talia ſemper fa-
cta emi poſſunt, ac licet poſſent: minus tamen apta ſunt,
quàm ſi Artificibus ſingulariter conficienda injunguntur.
At poſterioris generis ſunt pulvis bombardicus glandes fer-3
rei & plumbei, currus, quadrigæ, jumenta. Non enim ſine
his, machinis fulminalibus utipoſſumus Et propterea dan-
da quoq; eſt opera, ut in principio ſtatim belli adſit pulvis
bombardicus, quantùm ſatis eſt: adſint quoque glandes fer-
rei & plumbei, elychma, currus, quadrige, jumenta, quæ
inſtrumenta bellica & alias resvehant, & alia hujus generis
quàm plurima.

Jam verò quibus hæc omnia modis commodè acquiri4

poſſint,
H
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <div n="2">
     <div n="2">
      <pb facs="#f0071" n="55"/>
      <p> <hi rendition="#aq">Interim tamen vix dici pote&#x017F;t, no&#x017F;tram militiam melio<note place="right">4</note><lb/>
rem e&#x017F;&#x017F;e, quàm veterum: cum non in armis &amp; in&#x017F;trumentis<lb/>
bellicis, &#x017F;ed in benè exercitatis belli Ducibus atq; militibus<lb/>
laus rei militaris &amp; &#x017F;alus belli con&#x017F;i&#x017F;tat. Hienim certi&#x017F;&#x017F;ima &amp;<lb/>
præcipua parandæ victoriæ in&#x017F;trumenta &#x017F;unt: quitamen hoc<lb/>
no&#x017F;tro &#x017F;æculo rari reperiuntur: ut &#x017F;uo loco in libris de bello<lb/>
&amp; re militari plenius expo&#x017F;ui, &amp; &#x017F;imul, quomodo hæc emen-<lb/>
denda &#x017F;int, declaravi.</hi> </p>
     </div><lb/>
     <div n="2">
      <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"><hi rendition="#g">DE IIS QVÆ AD ARMA</hi><lb/>
pertinent.</hi> </hi> </head><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Non autem commeatus pabuli &amp; frumenti, nec arma<note place="right">1</note><lb/>
&#x017F;ufficiunt: &#x017F;ed etiam ea nece&#x017F;&#x017F;aria &#x017F;unt, quæ ad arma perti-<lb/>
nent. Hæc &#x017F;unt, &#x017F;ine quibus vel arma non habere, vel ijs uti<lb/>
non po&#x017F;&#x017F;umus. <hi rendition="#i">Primigeneris</hi> &#x017F;unt artifices, qui arma confi-<note place="right">2</note><lb/>
cere &#x017F;olent. Itaque &#x017F;tatim in principio belli Turcici diligen-<lb/>
ter videndum, ut omne artificiorum ad bellum nece&#x017F;&#x017F;ario-<lb/>
rum genus, in promptu &#x017F;it: qui primo quoquetempore o-<lb/>
mnia nece&#x017F;&#x017F;aria arma præparent. Nec enim talia &#x017F;emper fa-<lb/>
cta emi po&#x017F;&#x017F;unt, ac licet po&#x017F;&#x017F;ent: minus tamen apta &#x017F;unt,<lb/>
quàm &#x017F;i Artificibus &#x017F;ingulariter conficienda injunguntur.<lb/><hi rendition="#i">At po&#x017F;terioris generis</hi> &#x017F;unt pulvis bombardicus glandes fer-<note place="right">3</note><lb/>
rei &amp; plumbei, currus, quadrigæ, jumenta. Non enim &#x017F;ine<lb/>
his, machinis fulminalibus utipo&#x017F;&#x017F;umus Et propterea dan-<lb/>
da quoq; e&#x017F;t opera, ut in principio &#x017F;tatim belli ad&#x017F;it pulvis<lb/>
bombardicus, quantùm &#x017F;atis e&#x017F;t: ad&#x017F;int quoque glandes fer-<lb/>
rei &amp; plumbei, elychma, currus, quadrige, jumenta, quæ<lb/>
in&#x017F;trumenta bellica &amp; alias resvehant, &amp; alia hujus generis<lb/>
quàm plurima.</hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Jam verò quibus hæc omnia modis commodè acquiri</hi> <note place="right">4</note><lb/>
       <fw place="bottom" type="sig"> <hi rendition="#aq">H</hi> </fw>
       <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">po&#x017F;&#x017F;int,</hi> </fw><lb/>
      </p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[55/0071] Interim tamen vix dici poteſt, noſtram militiam melio rem eſſe, quàm veterum: cum non in armis & inſtrumentis bellicis, ſed in benè exercitatis belli Ducibus atq; militibus laus rei militaris & ſalus belli conſiſtat. Hienim certiſſima & præcipua parandæ victoriæ inſtrumenta ſunt: quitamen hoc noſtro ſæculo rari reperiuntur: ut ſuo loco in libris de bello & re militari plenius expoſui, & ſimul, quomodo hæc emen- denda ſint, declaravi. DE IIS QVÆ AD ARMA pertinent. Non autem commeatus pabuli & frumenti, nec arma ſufficiunt: ſed etiam ea neceſſaria ſunt, quæ ad arma perti- nent. Hæc ſunt, ſine quibus vel arma non habere, vel ijs uti non poſſumus. Primigeneris ſunt artifices, qui arma confi- cere ſolent. Itaque ſtatim in principio belli Turcici diligen- ter videndum, ut omne artificiorum ad bellum neceſſario- rum genus, in promptu ſit: qui primo quoquetempore o- mnia neceſſaria arma præparent. Nec enim talia ſemper fa- cta emi poſſunt, ac licet poſſent: minus tamen apta ſunt, quàm ſi Artificibus ſingulariter conficienda injunguntur. At poſterioris generis ſunt pulvis bombardicus glandes fer- rei & plumbei, currus, quadrigæ, jumenta. Non enim ſine his, machinis fulminalibus utipoſſumus Et propterea dan- da quoq; eſt opera, ut in principio ſtatim belli adſit pulvis bombardicus, quantùm ſatis eſt: adſint quoque glandes fer- rei & plumbei, elychma, currus, quadrige, jumenta, quæ inſtrumenta bellica & alias resvehant, & alia hujus generis quàm plurima. Jam verò quibus hæc omnia modis commodè acquiri poſſint, 4 H

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/71
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 55. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/71>, abgerufen am 09.08.2020.