Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

toti Imperio in rebus necessarijs conferendis pie succurrant.
Sic Electores, sic Principes, sic Comites, sic Civitates, Sic
Nobiles, singuli pro modo suarum facultatum, hac in re
plurimum prodesse, & toti Imperio optime adesse possunt.
Non enim commeatum tantum, sed etiam arma, & ea quae
ad arma pertinent, sine magno suo damno, at magno suo
commodo, magnaque sua gloria suppeditare possent.

Quid enim Statibus Imperij singulis nocere potest, parum8
tantum de suo largiri, cum ipsorum Majores omnia sua ve-
ctigalia, decimas, & fere majorem suorum bonorum par-
tem ab Imperio & Imperatoribus acceperint? Quid singulis
magis prodesse potest, quam si exiguo aliquo munere id ob-
tineant, ut non solum ipsi in pace vivere, & a suis limi-
tibus immanitatem hostis arcere: sed etiam reliqua sua bo-
na omnia salva & integra servare queant? Quid denique
laudabilius & gloriosius existere potest: qua min tam pia &
& necessaria causa Majest. Tuae singulos, pro modo suarum
facultatum res necessarias, bona tantum caduca & fragilia
impartiri, pro qua optimus & sapientissimus quisque, vitam
devovere, honestum & gloriosum existimat.

Haec quae in praesenti & praecedentibus titulis, de rebus ad9
bellum Turcicum necessarijs, pio & grato animo confe-
rendis dicta sunt, non tantum Imperij status, sed omnes
ubique Christianos Reges, Principes, Comites, & alios
movere deberent: ut omnes & singuli in tam pia & neces-
saria causa M. T. liberali manu succurrerent & opem fer-
rent: nisi praetermissae & neglectae Christianae dilectionis
Rei fieri, & se quandoque ipsos in extremam perniciem
conjicere atque praecipitare velint. Hic enim saevissimus
Christianorum hostis, ita bellare solet: ut omnes ubique

Chri-
H 2

toti Imperio in rebus neceſſarijs conferendis piè ſuccurrant.
Sic Electores, ſic Principes, ſic Comites, ſic Civitates, Sic
Nobiles, ſinguli pro modo ſuarum facultatum, hac in re
plurimùm prodeſſe, & toti Imperio optimè adeſſe poſſunt.
Non enim commeatum tantùm, ſed etiam arma, & ea quæ
ad arma pertinent, ſine magno ſuo damno, at magno ſuo
commodo, magnaque ſua gloria ſuppeditare poſſent.

Quid enim Statibus Imperij ſingulis nocere poteſt, parum8
tantum de ſuo largiri, cum ipſorum Majores omnia ſua ve-
ctigalia, decimas, & ferè majorem ſuorum bonorum par-
tem ab Imperio & Imperatoribus acceperint? Quid ſingulis
magis prodeſſe poteſt, quàm ſi exiguo aliquo munere id ob-
tineant, ut non ſolùm ipſi in pace vivere, & à ſuis limi-
tibus immanitatem hoſtis arcere: ſed etiam reliqua ſua bo-
na omnia ſalva & integra ſervare queant? Quid denique
laudabilius & glorioſius exiſtere poteſt: quà min tàm pia &
& neceſſaria cauſa Majeſt. Tuæ ſingulos, pro modo ſuarum
facultatum res neceſſarias, bona tantùm caduca & fragilia
impartiri, pro qua optimus & ſapientiſſimus quiſque, vitam
devovere, honeſtum & glorioſum exiſtimat.

Hæc quæ in præſenti & præcedentibus titulis, de rebus ad9
bellum Turcicum neceſſarijs, pio & grato animo confe-
rendis dicta ſunt, non tantum Imperij ſtatus, ſed omnes
ubique Chriſtianos Reges, Principes, Comites, & alios
movere deberent: ut omnes & ſinguli in tàm pia & neceſ-
ſaria cauſa M. T. liberali manu ſuccurrerent & opem fer-
rent: niſi prætermiſſæ & neglectæ Chriſtianæ dilectionis
Rei fieri, & ſe quandoque ipſos in extremam perniciem
conjicere atque præcipitare velint. Hic enim ſæviſſimus
Chriſtianorum hoſtis, ita bellare ſolet: ut omnes ubique

Chri-
H 2
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <div n="2">
     <div n="2">
      <p>
       <pb facs="#f0073" n="57"/> <hi rendition="#aq">toti Imperio in rebus nece&#x017F;&#x017F;arijs conferendis piè &#x017F;uccurrant.<lb/>
Sic Electores, &#x017F;ic Principes, &#x017F;ic Comites, &#x017F;ic Civitates, Sic<lb/>
Nobiles, &#x017F;inguli pro modo &#x017F;uarum facultatum, hac in re<lb/>
plurimùm prode&#x017F;&#x017F;e, &amp; toti Imperio optimè ade&#x017F;&#x017F;e po&#x017F;&#x017F;unt.<lb/>
Non enim commeatum tantùm, &#x017F;ed etiam arma, &amp; ea quæ<lb/>
ad arma pertinent, &#x017F;ine magno &#x017F;uo damno, at magno &#x017F;uo<lb/>
commodo, magnaque &#x017F;ua gloria &#x017F;uppeditare po&#x017F;&#x017F;ent.</hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Quid enim Statibus Imperij &#x017F;ingulis nocere pote&#x017F;t, parum<note place="right">8</note><lb/>
tantum de &#x017F;uo largiri, cum ip&#x017F;orum Majores omnia &#x017F;ua ve-<lb/>
ctigalia, decimas, &amp; ferè majorem &#x017F;uorum bonorum par-<lb/>
tem ab Imperio &amp; Imperatoribus acceperint? Quid &#x017F;ingulis<lb/>
magis prode&#x017F;&#x017F;e pote&#x017F;t, quàm &#x017F;i exiguo aliquo munere id ob-<lb/>
tineant, ut non &#x017F;olùm ip&#x017F;i in pace vivere, &amp; à &#x017F;uis limi-<lb/>
tibus immanitatem ho&#x017F;tis arcere: &#x017F;ed etiam reliqua &#x017F;ua bo-<lb/>
na omnia &#x017F;alva &amp; integra &#x017F;ervare queant? Quid denique<lb/>
laudabilius &amp; glorio&#x017F;ius exi&#x017F;tere pote&#x017F;t: quà min tàm pia &amp;<lb/>
&amp; nece&#x017F;&#x017F;aria cau&#x017F;a Maje&#x017F;t. Tuæ &#x017F;ingulos, pro modo &#x017F;uarum<lb/>
facultatum res nece&#x017F;&#x017F;arias, bona tantùm caduca &amp; fragilia<lb/>
impartiri, pro qua optimus &amp; &#x017F;apienti&#x017F;&#x017F;imus qui&#x017F;que, vitam<lb/>
devovere, hone&#x017F;tum &amp; glorio&#x017F;um exi&#x017F;timat.</hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Hæc quæ in præ&#x017F;enti &amp; præcedentibus titulis, de rebus ad<note place="right">9</note><lb/>
bellum Turcicum nece&#x017F;&#x017F;arijs, pio &amp; grato animo confe-<lb/>
rendis dicta &#x017F;unt, non tantum Imperij &#x017F;tatus, &#x017F;ed omnes<lb/>
ubique Chri&#x017F;tianos Reges, Principes, Comites, &amp; alios<lb/>
movere deberent: ut omnes &amp; &#x017F;inguli in tàm pia &amp; nece&#x017F;-<lb/>
&#x017F;aria cau&#x017F;a M. T. liberali manu &#x017F;uccurrerent &amp; opem fer-<lb/>
rent: ni&#x017F;i prætermi&#x017F;&#x017F;æ &amp; neglectæ Chri&#x017F;tianæ dilectionis<lb/>
Rei fieri, &amp; &#x017F;e quandoque ip&#x017F;os in extremam perniciem<lb/>
conjicere atque præcipitare velint. Hic enim &#x017F;ævi&#x017F;&#x017F;imus<lb/>
Chri&#x017F;tianorum ho&#x017F;tis, ita bellare &#x017F;olet: ut omnes ubique</hi><lb/>
       <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">H</hi> 2</fw>
       <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Chri-</hi> </fw><lb/>
      </p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[57/0073] toti Imperio in rebus neceſſarijs conferendis piè ſuccurrant. Sic Electores, ſic Principes, ſic Comites, ſic Civitates, Sic Nobiles, ſinguli pro modo ſuarum facultatum, hac in re plurimùm prodeſſe, & toti Imperio optimè adeſſe poſſunt. Non enim commeatum tantùm, ſed etiam arma, & ea quæ ad arma pertinent, ſine magno ſuo damno, at magno ſuo commodo, magnaque ſua gloria ſuppeditare poſſent. Quid enim Statibus Imperij ſingulis nocere poteſt, parum tantum de ſuo largiri, cum ipſorum Majores omnia ſua ve- ctigalia, decimas, & ferè majorem ſuorum bonorum par- tem ab Imperio & Imperatoribus acceperint? Quid ſingulis magis prodeſſe poteſt, quàm ſi exiguo aliquo munere id ob- tineant, ut non ſolùm ipſi in pace vivere, & à ſuis limi- tibus immanitatem hoſtis arcere: ſed etiam reliqua ſua bo- na omnia ſalva & integra ſervare queant? Quid denique laudabilius & glorioſius exiſtere poteſt: quà min tàm pia & & neceſſaria cauſa Majeſt. Tuæ ſingulos, pro modo ſuarum facultatum res neceſſarias, bona tantùm caduca & fragilia impartiri, pro qua optimus & ſapientiſſimus quiſque, vitam devovere, honeſtum & glorioſum exiſtimat. Hæc quæ in præſenti & præcedentibus titulis, de rebus ad bellum Turcicum neceſſarijs, pio & grato animo confe- rendis dicta ſunt, non tantum Imperij ſtatus, ſed omnes ubique Chriſtianos Reges, Principes, Comites, & alios movere deberent: ut omnes & ſinguli in tàm pia & neceſ- ſaria cauſa M. T. liberali manu ſuccurrerent & opem fer- rent: niſi prætermiſſæ & neglectæ Chriſtianæ dilectionis Rei fieri, & ſe quandoque ipſos in extremam perniciem conjicere atque præcipitare velint. Hic enim ſæviſſimus Chriſtianorum hoſtis, ita bellare ſolet: ut omnes ubique Chri- H 2

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/73
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 57. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/73>, abgerufen am 01.10.2020.