Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

Christianos funditus extirpet, & nemini, qui Christum Sal-
vatorem agnoscit, parcat.

DE PRAECEDENTIBVS AD
constitutionem belli accommo-
dandis.
TITULUS VIII.
1

REs necessarias recte sequuntur homines necessarij. Re-
bus enim ad bellum necessari s comparatis, electio
Ducis belli, illius Legati, Tribunorum & Praefectorum, &
collectio militum fieri debet: qui omnes non minus ac res,
ad bellum necessarij sunt. Collectio aute sub se vocationem
militum, vocatorum probationem, & probatoru receptio-
nem, velrejectionem continet. At recepti milites, ad consti-
tutionem belli accommodantur cinguli datione, seu armo-
rum instructione, in cettos numeros & ordines, atque of-
ficia distributione, & juramenti praestatione, quo milites
authorati dicuntur: quasi obaerati, hoc est, aere stipen-
diario devincti & non amplius sui arbit ij. Sed quia de his
omnibus & singulis in primo libro de bello & re militari
prolixe ago, non opus esse puto hoc loco eadem persequi:
praesertim cum in praesenti consilio mihi longe alius scopus
fuerit propositus.

2

Haec sunt Augustissime & Invictissime Imperator, quae
de superiori quaestione in principio proposita, & praecipue
de modis, comparandires ad bellum necessarias, hoc tem-
pore consulere potui: in quo si quid Reipublicae Christia-
nae utile ac salutare reperitur, est quod gaudeam, non
mea privatim, sed publice omnium causa: sin minus,

Deum

Chriſtianos funditùs extirpet, & nemini, qui Chriſtum Sal-
vatorem agnoſcit, parcat.

DE PRÆCEDENTIBVS AD
conſtitutionem belli accommo-
dandis.
TITULUS VIII.
1

REs neceſſarias rectè ſequuntur homines neceſſarij. Re-
bus enim ad bellum neceſſari s comparatis, electio
Ducis belli, illius Legati, Tribunorum & Præfectorum, &
collectio militum fieri debet: qui omnes non minus ac res,
ad bellum neceſſarij ſunt. Collectio autē ſub ſe vocationem
militum, vocatorum probationem, & probatorū receptio-
nem, velrejectionem continet. At recepti milites, ad conſti-
tutionem belli accommodantur cinguli datione, ſeu armo-
rum inſtructione, in cettos numeros & ordines, atque of-
ficia diſtributione, & juramenti præſtatione, quo milites
authorati dicuntur: quaſi obærati, hoc eſt, ære ſtipen-
diario devincti & non amplius ſui arbit ij. Sed quia de his
omnibus & ſingulis in primo libro de bello & re militari
prolixè ago, non opus eſſe puto hoc loco eadem perſequi:
præſertim cum in præſenti conſilio mihi longè alius ſcopus
fuerit propoſitus.

2

Hæc ſunt Auguſtiſſime & Invictiſſime Imperator, quæ
de ſuperiori quæſtione in principio propoſita, & præcipuè
de modis, comparandires ad bellum neceſſarias, hoc tem-
pore conſulere potui: in quo ſi quid Reipublicæ Chriſtia-
næ utile ac ſalutare reperitur, eſt quod gaudeam, non
mea privatim, ſed publicè omnium cauſa: ſin minus,

Deum
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <div n="2">
     <div n="2">
      <p>
       <pb facs="#f0074" n="58"/> <hi rendition="#aq">Chri&#x017F;tianos funditùs extirpet, &amp; nemini, qui Chri&#x017F;tum Sal-<lb/>
vatorem agno&#x017F;cit, parcat.</hi> </p>
     </div>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"><hi rendition="#g">DE PRÆCEDENTIBVS AD</hi><lb/>
con&#x017F;titutionem belli accommo-<lb/>
dandis.</hi> </hi> </head><lb/>
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">TITULUS VIII.</hi> </hi> </head><lb/>
     <note place="left">1</note>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">R</hi>Es nece&#x017F;&#x017F;arias rectè &#x017F;equuntur homines nece&#x017F;&#x017F;arij. Re-<lb/>
bus enim ad bellum nece&#x017F;&#x017F;ari s comparatis, electio<lb/>
Ducis belli, illius Legati, Tribunorum &amp; Præfectorum, &amp;<lb/>
collectio militum fieri debet: qui omnes non minus ac res,<lb/>
ad bellum nece&#x017F;&#x017F;arij &#x017F;unt. Collectio aut&#x0113; &#x017F;ub &#x017F;e vocationem<lb/>
militum, vocatorum probationem, &amp; probator&#x016B; receptio-<lb/>
nem, velrejectionem continet. At recepti milites, ad con&#x017F;ti-<lb/>
tutionem belli accommodantur cinguli datione, &#x017F;eu armo-<lb/>
rum in&#x017F;tructione, in cettos numeros &amp; ordines, atque of-<lb/>
ficia di&#x017F;tributione, &amp; juramenti præ&#x017F;tatione, quo milites<lb/>
authorati dicuntur: qua&#x017F;i obærati, hoc e&#x017F;t, ære &#x017F;tipen-<lb/>
diario devincti &amp; non amplius &#x017F;ui arbit ij. Sed quia de his<lb/>
omnibus &amp; &#x017F;ingulis in primo libro de bello &amp; re militari<lb/>
prolixè ago, non opus e&#x017F;&#x017F;e puto hoc loco eadem per&#x017F;equi:<lb/>
præ&#x017F;ertim cum in præ&#x017F;enti con&#x017F;ilio mihi longè alius &#x017F;copus<lb/>
fuerit propo&#x017F;itus.</hi> </p><lb/>
     <note place="left">2</note>
     <p> <hi rendition="#aq">Hæc &#x017F;unt Augu&#x017F;ti&#x017F;&#x017F;ime &amp; Invicti&#x017F;&#x017F;ime Imperator, quæ<lb/>
de &#x017F;uperiori quæ&#x017F;tione in principio propo&#x017F;ita, &amp; præcipuè<lb/>
de modis, comparandires ad bellum nece&#x017F;&#x017F;arias, hoc tem-<lb/>
pore con&#x017F;ulere potui: in quo &#x017F;i quid Reipublicæ Chri&#x017F;tia-<lb/>
næ utile ac &#x017F;alutare reperitur, e&#x017F;t quod gaudeam, non<lb/>
mea privatim, &#x017F;ed publicè omnium cau&#x017F;a: &#x017F;in minus,</hi><lb/>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#k">Deum</hi> </hi> </hi> </fw><lb/>
     </p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[58/0074] Chriſtianos funditùs extirpet, & nemini, qui Chriſtum Sal- vatorem agnoſcit, parcat. DE PRÆCEDENTIBVS AD conſtitutionem belli accommo- dandis. TITULUS VIII. REs neceſſarias rectè ſequuntur homines neceſſarij. Re- bus enim ad bellum neceſſari s comparatis, electio Ducis belli, illius Legati, Tribunorum & Præfectorum, & collectio militum fieri debet: qui omnes non minus ac res, ad bellum neceſſarij ſunt. Collectio autē ſub ſe vocationem militum, vocatorum probationem, & probatorū receptio- nem, velrejectionem continet. At recepti milites, ad conſti- tutionem belli accommodantur cinguli datione, ſeu armo- rum inſtructione, in cettos numeros & ordines, atque of- ficia diſtributione, & juramenti præſtatione, quo milites authorati dicuntur: quaſi obærati, hoc eſt, ære ſtipen- diario devincti & non amplius ſui arbit ij. Sed quia de his omnibus & ſingulis in primo libro de bello & re militari prolixè ago, non opus eſſe puto hoc loco eadem perſequi: præſertim cum in præſenti conſilio mihi longè alius ſcopus fuerit propoſitus. Hæc ſunt Auguſtiſſime & Invictiſſime Imperator, quæ de ſuperiori quæſtione in principio propoſita, & præcipuè de modis, comparandires ad bellum neceſſarias, hoc tem- pore conſulere potui: in quo ſi quid Reipublicæ Chriſtia- næ utile ac ſalutare reperitur, eſt quod gaudeam, non mea privatim, ſed publicè omnium cauſa: ſin minus, Deum

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/74
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 58. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/74>, abgerufen am 01.10.2020.