Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692.

Bild:
<< vorherige Seite
DOMINICA SEPTUAGESIMAE.
Ite & vos in vineam meam. Matth. 20.

QUamplurimi inveniuntur, qui vocantis Dei salubres Inspirationes
vilipendunt, sed erit tempus, quo Justissimum Numen non amplius
vocabit, sed vacabit.
Ein sträffliche Grobheit/ wann sich jemand gegen
GOtt stellt/ als thue er nit hören. Vid. p. 408. & seq.

Non cessat Satnanas suadere malum, sed nec Deus cessat suade-
re bonum. S. P. August. Serm. 132. de temp.

DOMINICA SEXAGESIMAE.
Ad tempus, credunt, & in tempore tentationis recedunt. Luc. 8.

HIc potest haberi sermode male fundatis Politicis, sive de amicis, qui
amiciuntur pallio fidelitatis, intus autem sunt lupi rapaces.
Es gibt
in Gütern und Gemüthern Leonische [W]ahren. Vid. p. 309. & p. 333.

Quia nihil boni in abscondito facis, ne a cunctis cognitus de-
testeris, finge de foris esse, quod intus non appetis, Religio vera re-
spondeat. Imo magis satage esse, quod es, nam ostendere te homini-
bus, quod non es, quid aliud quam damnatio est? S. P. August. tom. 9.
lib. de conflict. vit. & vir.

DOMINICA QINQUAGESIMAE.
Domine ut videam. Luc. 18.

EX hac occasione hujus thematis potest ostendi coeca stultita, aut stul-
ta coecitas mortalium, quod non videant vanitatem mundi.
Der ist
wol ein rechter Veitl/ der nit sicht daß alles eytl. Vid. p 279.

Vincula hujus mundi asperitatem habent veram, jucunditatem
falsam: certum dolorem, incertam voluptatem: durum laborem, timi-
dam quietem: rem plenam miseriae, spem beatitudinis inanem. S. P.
Augustinus apud Lang. in Polyanth.

DOMINICA QUADRAGESIMAE.
Si filius DEI es, mitte te deorsum. Matth. 4.

TUrpissimum genus mortis est, sibimet propria manu inferre ne-
cem, & ut verba hic alligata indicant, ejusmodi morte Christum
voluit Daemon, sed conatus eum fefellit.
Der ist ein Narr/ der sein
eigner Hencker ist. Vid. circa p. 530.

Judas enim cum se occidit, sceleratum hominem occidit: & ta-
men non solum Christi, verum etiam suae mortis reus finivit hanc
vitam, quia licet propter suum scelus, alio scelere suo occisus est. S. P.
Augustinus 1. Civit. c.
17.

DO-
DOMINICA SEPTUAGESIMÆ.
Ite & vos in vineam meam. Matth. 20.

QUamplurimi inveniuntur, qui vocantis Dei ſalubres Inſpirationes
vilipendunt, ſed erit tempus, quo Juſtiſſimum Numen non ampliùs
vocabit, ſed vacabit.
Ein ſtraͤffliche Grobheit/ wann ſich jemand gegen
GOtt ſtellt/ als thue er nit hoͤren. Vid. p. 408. & ſeq.

Non ceſſat Satnanas ſuadere malum, ſed nec Deus ceſſat ſuade-
re bonum. S. P. Auguſt. Serm. 132. de temp.

DOMINICA SEXAGESIMÆ.
Ad tempus, credunt, & in tempore tentationis recedunt. Luc. 8.

HIc poteſt haberi ſermode malè fundatis Politicis, ſivè de amicis, qui
amiciuntur pallio fidelitatis, intus autem ſunt lupi rapaces.
Es gibt
in Guͤtern und Gemuͤthern Leoniſche [W]ahren. Vid. p. 309. & p. 333.

Quia nihil boni in abſcondito facis, ne à cunctis cognitus de-
teſteris, finge de foris eſſe, quod intus non appetis, Religio vera re-
ſpondeat. Imò magis ſatage eſſe, quod es, nam oſtendere te homini-
bus, quod non es, quid aliud quàm damnatio eſt? S. P. Auguſt. tom. 9.
lib. de conflict. vit. & vir.

DOMINICA QINQUAGESIMÆ.
Domine ut videam. Luc. 18.

EX hâc occaſione hujus thematis poteſt oſtendi cœca ſtultita, aut ſtul-
ta cœcitas mortalium, quod non videant vanitatem mundi.
Der iſt
wol ein rechter Veitl/ der nit ſicht daß alles eytl. Vid. p 279.

Vincula hujus mundi aſperitatem habent veram, jucunditatem
falſam: certum dolorem, incertam voluptatem: durum laborem, timi-
dam quietem: rem plenam miſeriæ, ſpem beatitudinis inanem. S. P.
Auguſtinus apud Lang. in Polyanth.

DOMINICA QUADRAGESIMÆ.
Si filius DEI es, mitte te deorſum. Matth. 4.

TUrpiſſimum genus mortis eſt, ſibimet propriâ manu inferre ne-
cem, & ut verba hic alligata indicant, ejusmodi morte Chriſtum
voluit Dæmon, ſed conatus eum fefellit.
Der iſt ein Narr/ der ſein
eigner Hencker iſt. Vid. circa p. 530.

Judas enim cum ſe occidit, ſceleratum hominem occidit: & ta-
men nòn ſolum Chriſti, verùm etiam ſuæ mortis reus finivit hanc
vitam, quia licet propter ſuum ſcelus, alio ſcelere ſuo occiſus eſt. S. P.
Auguſtinus 1. Civit. c.
17.

DO-
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div n="1">
    <pb facs="#f0023"/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA SEPTUAGESIMÆ</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Ite &amp; vos in vineam meam. Matth.</hi> 20.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">Q</hi>Uamplurimi inveniuntur, qui vocantis Dei &#x017F;alubres In&#x017F;pirationes<lb/>
vilipendunt, &#x017F;ed erit tempus, quo Ju&#x017F;ti&#x017F;&#x017F;imum Numen non ampliùs<lb/>
vocabit, &#x017F;ed vacabit.</hi> Ein &#x017F;tra&#x0364;ffliche Grobheit/ wann &#x017F;ich jemand gegen<lb/>
GOtt &#x017F;tellt/ als thue er nit ho&#x0364;ren. <hi rendition="#aq">Vid. p. 408. &amp; &#x017F;eq.</hi></p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Non ce&#x017F;&#x017F;at Satnanas &#x017F;uadere malum, &#x017F;ed nec Deus ce&#x017F;&#x017F;at &#x017F;uade-<lb/>
re bonum. S. P. Augu&#x017F;t. Serm. 132. de temp.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA SEXAGESIMÆ</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Ad tempus, credunt, &amp; in tempore tentationis recedunt. Luc.</hi> 8.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">H</hi>Ic pote&#x017F;t haberi &#x017F;ermode malè fundatis Politicis, &#x017F;ivè de amicis, qui<lb/>
amiciuntur pallio fidelitatis, intus autem &#x017F;unt lupi rapaces.</hi> Es gibt<lb/>
in Gu&#x0364;tern und Gemu&#x0364;thern Leoni&#x017F;che <supplied>W</supplied>ahren. <hi rendition="#aq">Vid. p. 309. &amp; p.</hi> 333.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Quia nihil boni in ab&#x017F;condito facis, ne à cunctis cognitus de-<lb/>
te&#x017F;teris, finge de foris e&#x017F;&#x017F;e, quod intus non appetis, Religio vera re-<lb/>
&#x017F;pondeat. Imò magis &#x017F;atage e&#x017F;&#x017F;e, quod es, nam o&#x017F;tendere te homini-<lb/>
bus, quod non es, quid aliud quàm damnatio e&#x017F;t? S. P. Augu&#x017F;t. tom. 9.<lb/>
lib. de conflict. vit. &amp; vir.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA QINQUAGESIMÆ</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Domine ut videam. Luc.</hi> 18.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">E</hi>X hâc occa&#x017F;ione hujus thematis pote&#x017F;t o&#x017F;tendi c&#x0153;ca &#x017F;tultita, aut &#x017F;tul-<lb/>
ta c&#x0153;citas mortalium, quod non videant vanitatem mundi.</hi> Der i&#x017F;t<lb/>
wol ein rechter Veitl/ der nit &#x017F;icht daß alles eytl. <hi rendition="#aq">Vid. p</hi> 279.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Vincula hujus mundi a&#x017F;peritatem habent veram, jucunditatem<lb/>
fal&#x017F;am: certum dolorem, incertam voluptatem: durum laborem, timi-<lb/>
dam quietem: rem plenam mi&#x017F;eriæ, &#x017F;pem beatitudinis inanem. S. P.<lb/>
Augu&#x017F;tinus apud Lang. in Polyanth.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA QUADRAGESIMÆ</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Si filius DEI es, mitte te deor&#x017F;um. Matth.</hi> 4.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">T</hi>Urpi&#x017F;&#x017F;imum genus mortis e&#x017F;t, &#x017F;ibimet propriâ manu inferre ne-<lb/>
cem, &amp; ut verba hic alligata indicant, ejusmodi morte Chri&#x017F;tum<lb/>
voluit Dæmon, &#x017F;ed conatus eum fefellit.</hi> Der i&#x017F;t ein Narr/ der &#x017F;ein<lb/>
eigner Hencker i&#x017F;t. <hi rendition="#aq">Vid. circa p.</hi> 530.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Judas enim cum &#x017F;e occidit, &#x017F;celeratum hominem occidit: &amp; ta-<lb/>
men nòn &#x017F;olum Chri&#x017F;ti, verùm etiam &#x017F;uæ mortis reus finivit hanc<lb/>
vitam, quia licet propter &#x017F;uum &#x017F;celus, alio &#x017F;celere &#x017F;uo occi&#x017F;us e&#x017F;t. S. P.<lb/>
Augu&#x017F;tinus 1. Civit. c.</hi> 17.</p>
    </div><lb/>
    <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">DO-</hi> </hi> </fw><lb/>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0023] DOMINICA SEPTUAGESIMÆ. Ite & vos in vineam meam. Matth. 20. QUamplurimi inveniuntur, qui vocantis Dei ſalubres Inſpirationes vilipendunt, ſed erit tempus, quo Juſtiſſimum Numen non ampliùs vocabit, ſed vacabit. Ein ſtraͤffliche Grobheit/ wann ſich jemand gegen GOtt ſtellt/ als thue er nit hoͤren. Vid. p. 408. & ſeq. Non ceſſat Satnanas ſuadere malum, ſed nec Deus ceſſat ſuade- re bonum. S. P. Auguſt. Serm. 132. de temp. DOMINICA SEXAGESIMÆ. Ad tempus, credunt, & in tempore tentationis recedunt. Luc. 8. HIc poteſt haberi ſermode malè fundatis Politicis, ſivè de amicis, qui amiciuntur pallio fidelitatis, intus autem ſunt lupi rapaces. Es gibt in Guͤtern und Gemuͤthern Leoniſche Wahren. Vid. p. 309. & p. 333. Quia nihil boni in abſcondito facis, ne à cunctis cognitus de- teſteris, finge de foris eſſe, quod intus non appetis, Religio vera re- ſpondeat. Imò magis ſatage eſſe, quod es, nam oſtendere te homini- bus, quod non es, quid aliud quàm damnatio eſt? S. P. Auguſt. tom. 9. lib. de conflict. vit. & vir. DOMINICA QINQUAGESIMÆ. Domine ut videam. Luc. 18. EX hâc occaſione hujus thematis poteſt oſtendi cœca ſtultita, aut ſtul- ta cœcitas mortalium, quod non videant vanitatem mundi. Der iſt wol ein rechter Veitl/ der nit ſicht daß alles eytl. Vid. p 279. Vincula hujus mundi aſperitatem habent veram, jucunditatem falſam: certum dolorem, incertam voluptatem: durum laborem, timi- dam quietem: rem plenam miſeriæ, ſpem beatitudinis inanem. S. P. Auguſtinus apud Lang. in Polyanth. DOMINICA QUADRAGESIMÆ. Si filius DEI es, mitte te deorſum. Matth. 4. TUrpiſſimum genus mortis eſt, ſibimet propriâ manu inferre ne- cem, & ut verba hic alligata indicant, ejusmodi morte Chriſtum voluit Dæmon, ſed conatus eum fefellit. Der iſt ein Narr/ der ſein eigner Hencker iſt. Vid. circa p. 530. Judas enim cum ſe occidit, ſceleratum hominem occidit: & ta- men nòn ſolum Chriſti, verùm etiam ſuæ mortis reus finivit hanc vitam, quia licet propter ſuum ſcelus, alio ſcelere ſuo occiſus eſt. S. P. Auguſtinus 1. Civit. c. 17. DO-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/23
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692, S. . In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/23>, abgerufen am 22.02.2020.