Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692.

Bild:
<< vorherige Seite
DOMINICA PALMARUM.
Hosanna filio David, benedictus qui venit in Nomine Domini.
Matth. 21.

PLacuit hic puerorum Cantus Salvatori triumphanti, placet non mi-
nus sacra huculque usitata in Ecclesia Psalmodia, utpote coelestium
geniorum, sed necesse est, ut clament, seu cantent pueri, id est puri.
Vid. p. 89.

Tunc in toto corde clamatur, quando aliunde non cogi atur, ta-
les orationes rarae sunt multis, crebrae paucis, utrum nec cuiquam,
nescio. S. P. Augustinus in Psalm. 85.

DOMINICA RESURRECTIONIS.
Surrexit, non est hic. Marc. 16.

PErsuaderi potest, ut Auditores cum Christo resurgere conentur, spi.
ritualiter, ut videlicet iterum Deo per exactam confessionem, & vi-
tae emendationem concilientur.
Auff solche Weiß hat der Mensch rechte
glückseelige Osterfeyrtag. Vid. p. 333.

Quis peccatorem mortuum in peccatis suscitabit, nisi qui remo-
to lapide clamavit dicens: Lazare prodi foras. Quid est autem fo-
ras prodire, nisi quod occultum erat, foras prodere? qui confitetur
foras prodit. S. P. Augustinus S. de verb. Domini.

DOMINICA I. POST PASCHA.
Noli esse incerdulus, sed fidelis. Joan. 20.

ELucidari hic possunt singularia quaedam de fide Orthodoxa, quae
tamen in adultis siue ope operum bonorum operam perdit.
Ein
grosser Underschid ist zwischen Catholisch vnd Kalt-tolisch. v. p. 399.

Christi ille non famulus, sed subsannator & Irrisor est, qui ejus se
servum dicit, cui servire dissimulat. S. P. Augustinus de vit. Christi
tom. 9. c. 1.

DOMINICA II. POST PASCHA.
Pastor bonus animam suam dat pro ovibus suis.
Joan.
10.

PRivata commoda sunt bono publico postponenda, sed contrarium
plerumque in aulis Principum cernitur.
Es heist halt/ das Hembd ist
mir nähender als der Rock. v. p. 391.

DO-
)( )( )(
DOMINICA PALMARUM.
Hoſanna filio David, benedictus qui venit in Nomine Domini.
Matth. 21.

PLacuit hic puerorum Cantus Salvatori triumphanti, placet non mi-
nus ſacra huculque uſitata in Eccleſia Pſalmodia, utpote cœleſtium
geniorum, ſed neceſſe eſt, ut clament, ſeu cantent pueri, id eſt puri.
Vid. p. 89.

Tunc in toto corde clamatur, quando aliunde non cogi atur, ta-
les orationes raræ ſunt multis, crebræ paucis, utrum nec cuiquam,
neſcio. S. P. Auguſtinus in Pſalm. 85.

DOMINICA RESURRECTIONIS.
Surrexit, non eſt hic. Marc. 16.

PErſuaderi poteſt, ut Auditores cum Chriſto reſurgere conentur, ſpi.
ritualiter, ut videlicet iterum Deo per exactam confeſſionem, & vi-
tæ emendationem concilientur.
Auff ſolche Weiß hat der Menſch rechte
gluͤckſeelige Oſterfeyrtag. Vid. p. 333.

Quis peccatorem mortuum in peccatis ſuſcitabit, niſi qui remo-
to lapide clamavit dicens: Lazare prodi foras. Quid eſt autem fo-
ras prodire, niſi quod occultum erat, foras prodere? qui confitetur
foras prodit. S. P. Auguſtinus S. de verb. Domini.

DOMINICA I. POST PASCHA.
Noli eſſe incerdulus, ſed fidelis. Joan. 20.

ELucidari hic poſſunt ſingularia quædam de fide Orthodoxâ, quæ
tamen in adultis ſiue ope operum bonorum operam perdit.
Ein
groſſer Underſchid iſt zwiſchen Catholiſch vnd Kalt-toliſch. v. p. 399.

Chriſti ille non famulus, ſed ſubſannator & Irriſor eſt, qui ejus ſe
ſervum dicit, cui ſervire diſſimulat. S. P. Auguſtinus de vit. Chriſti
tom. 9. c. 1.

DOMINICA II. POST PASCHA.
Paſtor bonus animam ſuam dat pro ovibus ſuis.
Joan.
10.

PRivata commoda ſunt bono publico poſtponenda, ſed contrarium
plerumque in aulis Principum cernitur.
Es heiſt halt/ das Hembd iſt
mir naͤhender als der Rock. v. p. 391.

DO-
)( )( )(
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div n="1">
    <pb facs="#f0025"/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA PALMARUM</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Ho&#x017F;anna filio David, benedictus qui venit in Nomine Domini.<lb/>
Matth. 21.</hi></hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">P</hi>Lacuit hic puerorum Cantus Salvatori triumphanti, placet non mi-<lb/>
nus &#x017F;acra huculque u&#x017F;itata in Eccle&#x017F;ia P&#x017F;almodia, utpote c&#x0153;le&#x017F;tium<lb/>
geniorum, &#x017F;ed nece&#x017F;&#x017F;e e&#x017F;t, ut clament, &#x017F;eu cantent pueri, id e&#x017F;t puri.<lb/>
Vid. p. 89.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Tunc in toto corde clamatur, quando aliunde non cogi atur, ta-<lb/>
les orationes raræ &#x017F;unt multis, crebræ paucis, utrum nec cuiquam,<lb/>
ne&#x017F;cio. S. P. Augu&#x017F;tinus in P&#x017F;alm. 85.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA RESURRECTIONIS</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Surrexit, non e&#x017F;t hic. Marc.</hi> 16.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">P</hi>Er&#x017F;uaderi pote&#x017F;t, ut Auditores cum Chri&#x017F;to re&#x017F;urgere conentur, &#x017F;pi.<lb/>
ritualiter, ut videlicet iterum Deo per exactam confe&#x017F;&#x017F;ionem, &amp; vi-<lb/>
tæ emendationem concilientur.</hi> Auff &#x017F;olche Weiß hat der Men&#x017F;ch rechte<lb/>
glu&#x0364;ck&#x017F;eelige O&#x017F;terfeyrtag. <hi rendition="#aq">Vid. p.</hi> 333.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Quis peccatorem mortuum in peccatis &#x017F;u&#x017F;citabit, ni&#x017F;i qui remo-<lb/>
to lapide clamavit dicens: Lazare prodi foras. Quid e&#x017F;t autem fo-<lb/>
ras prodire, ni&#x017F;i quod occultum erat, foras prodere? qui confitetur<lb/>
foras prodit. S. P. Augu&#x017F;tinus S. de verb. Domini.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA I. POST PASCHA</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Nol</hi>i <hi rendition="#i">e&#x017F;&#x017F;e incerdulus, &#x017F;ed fidelis. Joan.</hi> 20.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">E</hi>Lucidari hic po&#x017F;&#x017F;unt &#x017F;ingularia quædam de fide Orthodoxâ, quæ<lb/>
tamen in adultis &#x017F;iue ope operum bonorum operam perdit.</hi> Ein<lb/>
gro&#x017F;&#x017F;er Under&#x017F;chid i&#x017F;t zwi&#x017F;chen Catholi&#x017F;ch vnd Kalt-toli&#x017F;ch. <hi rendition="#aq">v. p.</hi> 399.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Chri&#x017F;ti ille non famulus, &#x017F;ed &#x017F;ub&#x017F;annator &amp; Irri&#x017F;or e&#x017F;t, qui ejus &#x017F;e<lb/>
&#x017F;ervum dicit, cui &#x017F;ervire di&#x017F;&#x017F;imulat. S. P. Augu&#x017F;tinus de vit. Chri&#x017F;ti<lb/>
tom. 9. c. 1.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA II. POST PASCHA</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Pa&#x017F;tor bonus animam &#x017F;uam dat pro ovibus &#x017F;uis.<lb/>
Joan.</hi> 10.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">P</hi>Rivata commoda &#x017F;unt bono publico po&#x017F;tponenda, &#x017F;ed contrarium<lb/>
plerumque in aulis Principum cernitur.</hi> Es hei&#x017F;t halt/ das Hembd i&#x017F;t<lb/>
mir na&#x0364;hender als der Rock. <hi rendition="#aq">v. p.</hi> 391.</p>
    </div><lb/>
    <fw place="bottom" type="sig">)( )( )(</fw>
    <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">DO-</hi> </hi> </fw><lb/>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0025] DOMINICA PALMARUM. Hoſanna filio David, benedictus qui venit in Nomine Domini. Matth. 21. PLacuit hic puerorum Cantus Salvatori triumphanti, placet non mi- nus ſacra huculque uſitata in Eccleſia Pſalmodia, utpote cœleſtium geniorum, ſed neceſſe eſt, ut clament, ſeu cantent pueri, id eſt puri. Vid. p. 89. Tunc in toto corde clamatur, quando aliunde non cogi atur, ta- les orationes raræ ſunt multis, crebræ paucis, utrum nec cuiquam, neſcio. S. P. Auguſtinus in Pſalm. 85. DOMINICA RESURRECTIONIS. Surrexit, non eſt hic. Marc. 16. PErſuaderi poteſt, ut Auditores cum Chriſto reſurgere conentur, ſpi. ritualiter, ut videlicet iterum Deo per exactam confeſſionem, & vi- tæ emendationem concilientur. Auff ſolche Weiß hat der Menſch rechte gluͤckſeelige Oſterfeyrtag. Vid. p. 333. Quis peccatorem mortuum in peccatis ſuſcitabit, niſi qui remo- to lapide clamavit dicens: Lazare prodi foras. Quid eſt autem fo- ras prodire, niſi quod occultum erat, foras prodere? qui confitetur foras prodit. S. P. Auguſtinus S. de verb. Domini. DOMINICA I. POST PASCHA. Noli eſſe incerdulus, ſed fidelis. Joan. 20. ELucidari hic poſſunt ſingularia quædam de fide Orthodoxâ, quæ tamen in adultis ſiue ope operum bonorum operam perdit. Ein groſſer Underſchid iſt zwiſchen Catholiſch vnd Kalt-toliſch. v. p. 399. Chriſti ille non famulus, ſed ſubſannator & Irriſor eſt, qui ejus ſe ſervum dicit, cui ſervire diſſimulat. S. P. Auguſtinus de vit. Chriſti tom. 9. c. 1. DOMINICA II. POST PASCHA. Paſtor bonus animam ſuam dat pro ovibus ſuis. Joan. 10. PRivata commoda ſunt bono publico poſtponenda, ſed contrarium plerumque in aulis Principum cernitur. Es heiſt halt/ das Hembd iſt mir naͤhender als der Rock. v. p. 391. DO- )( )( )(

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/25
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692, S. . In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/25>, abgerufen am 22.02.2020.