Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692.

Bild:
<< vorherige Seite
DOMINICA VIII. POST PENTECOSTEN.
Homo quidam erat dives. Luc. 16.

OStendatur vanitas & inanitas divitiarum, siquidem tam cito fit
Codrus, qui modo Croesus erat: Ergo sursum corda habemus ad
Dominum.
Der ist wol ein Limmel/ der nit sucht den Himmel.

Fuge Creaturas, si vis habere Creatorem, omnis creatura viles-
cat, ut Creator in corde dulcescat. S. P. Aug. 1. in Joan. 2.

DOMINICA IX. POST PENTECOSTEN.
Domus mea domus Orationis est, vos autem fecistis illam
speluncam latronum. Luc.
19.

SUpellectilis sacrae mundities & liberelitas in ornatum templorum
commendatur.
Wol gebutzt/ vnd nichts geschmutzt. v. p. 274.

Quam videtur absurdum, ut stratus ille diligentius excolatur,
ubi corruptibilis caro soporis quiete resolvitur, quam ara crucis, in
qua videlicet hostia Dominici corporis immolatur. Pet. Damian. in
Epist, ad Cardinal Vid. p. 274.

DOMINICA X POST PENTECOSTEN.
Publicanus percutiebat pectus suum. Luc 18.

POterit hic agi de Poenitentia, & contrito corde peccatoris, qui per
similes pectoris tunsiones ipsum verberare solet daemonium.
Das
gröste Layd ist/ wann man nit Layd trägt vber seine Sünden. v. p. 359.

Justitia de coelo prospexit, tanquam Dei dicentis: Parcamus
huic homini, quia ipse agnoseit, conversus est ad puniendum pecca-
tum suum, convertar & ego adliberandum eum S. P. Aug. sup. Psal. 84.

DOMINICA XI. POST PENTECOSTEN.
Adducunt ei surdum. Marc. 7.

ALiqui sunt surdi in audiendo Deo vocante ad certum statum, &
haec pericnlosa est surditas, juxta illud Prov. quia vocavi vos &c.
Alii surdi in Divino audiendo verbo: utraque surditas summe displi-
cet Deo.
Es heist zuweilen zu einem Ohr hinein/ zum andern wider her-
auß. v. p. 65.

Qui verbum Domini libenter audit, in aures animae de patria Pa-
radisi transmissas se suscepisse non dubitet. S. P. Aug. hom. 26. ex 50.

DOMINICA XII. POST PENTECOSTEN.
Sacerdos quidam viso illo praeterivit. Luc. 10.

OBjurgare poterat Sacerdos iste, quod hominem a Latronibus sau-
cium & semivivum in via jacentem deseruerit; nullum magis
abominabile scandalum, quam in pravis Sacerdotibus. v. p. 358.

Ni-
)( )( )( 3
DOMINICA VIII. POST PENTECOSTEN.
Homo quidam erat dives. Luc. 16.

OStendatur vanitas & inanitas divitiarum, ſiquidem tam citò fit
Codrus, qui modo Crœſus erat: Ergo ſurſum corda habemus ad
Dominum.
Der iſt wol ein Limmel/ der nit ſucht den Himmel.

Fuge Creaturas, ſi vis habere Creatorem, omnis creatura vileſ-
cat, ut Creator in corde dulceſcat. S. P. Aug. 1. in Joan. 2.

DOMINICA IX. POST PENTECOSTEN.
Domus mea domus Orationis eſt, vos autem feciſtis illam
ſpeluncam latronum. Luc.
19.

SUpellectilis ſacræ mundities & liberelitas in ornatum templorum
commendatur.
Wol gebutzt/ vnd nichts geſchmutzt. v. p. 274.

Quàm videtur abſurdum, ut ſtratus ille diligentius excolatur,
ubi corruptibilis caro ſoporis quiete reſolvitur, quàm ara crucis, in
qua videlicet hoſtia Dominici corporis immolatur. Pet. Damian. in
Epiſt, ad Cardinal Vid. p. 274.

DOMINICA X POST PENTECOSTEN.
Publicanus percutiebat pectus ſuum. Luc 18.

POterit hic agi de Pœnitentia, & contrito corde peccatoris, qui per
ſimiles pectoris tunſiones ipſum verberare ſolet dæmonium.
Das
groͤſte Layd iſt/ wann man nit Layd traͤgt vber ſeine Suͤnden. v. p. 359.

Juſtitia de cœlo proſpexit, tanquam Dei dicentis: Parcamus
huic homini, quia ipſe agnoſeit, converſus eſt ad puniendum pecca-
tum ſuum, convertar & ego adliberandum eum S. P. Aug. ſup. Pſal. 84.

DOMINICA XI. POST PENTECOSTEN.
Adducunt ei ſurdum. Marc. 7.

ALiqui ſunt ſurdi in audiendo Deo vocante ad certum ſtatum, &
hæc pericnloſa eſt ſurditas, juxta illud Prov. quia vocavi vos &c.
Alii ſurdi in Divino audiendo verbo: utraque ſurditas ſummè diſpli-
cet Deo.
Es heiſt zuweilen zu einem Ohr hinein/ zum andern wider her-
auß. v. p. 65.

Qui verbum Domini libenter audit, in aures animæ de patria Pa-
radiſi transmiſſas ſe ſuſcepiſſe non dubitet. S. P. Aug. hom. 26. ex 50.

DOMINICA XII. POST PENTECOSTEN.
Sacerdos quidam viſo illo præterivit. Luc. 10.

OBjurgare poterat Sacerdos iſte, quod hominem â Latronibus ſau-
cium & ſemivivum in via jacentem deſeruerit; nullum magis
abominabile ſcandalum, quàm in pravis Sacerdotibus. v. p. 358.

Ni-
)( )( )( 3
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div n="1">
    <pb facs="#f0029"/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA VIII. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Homo quidam erat dives. Luc.</hi> 16.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">O</hi>Stendatur vanitas &amp; inanitas divitiarum, &#x017F;iquidem tam citò fit<lb/>
Codrus, qui modo Cr&#x0153;&#x017F;us erat: Ergo &#x017F;ur&#x017F;um corda habemus ad<lb/>
Dominum.</hi> Der i&#x017F;t wol ein Limmel/ der nit &#x017F;ucht den Himmel.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Fuge Creaturas, &#x017F;i vis habere Creatorem, omnis creatura vile&#x017F;-<lb/>
cat, ut Creator in corde dulce&#x017F;cat. S. P. Aug. 1. in Joan. 2.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA IX. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Domus mea domus Orationis e&#x017F;t, vos autem feci&#x017F;tis illam<lb/>
&#x017F;peluncam latronum. Luc.</hi> 19.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">S</hi>Upellectilis &#x017F;acræ mundities &amp; liberelitas in ornatum templorum<lb/>
commendatur.</hi> Wol gebutzt/ vnd nichts ge&#x017F;chmutzt. <hi rendition="#aq">v. p.</hi> 274.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Quàm videtur ab&#x017F;urdum, ut &#x017F;tratus ille diligentius excolatur,<lb/>
ubi corruptibilis caro &#x017F;oporis quiete re&#x017F;olvitur, quàm ara crucis, in<lb/>
qua videlicet ho&#x017F;tia Dominici corporis immolatur. Pet. Damian. in<lb/>
Epi&#x017F;t, ad Cardinal Vid. p. 274.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA X POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Publicanus percutiebat pectus &#x017F;uum. Luc</hi> 18.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">P</hi>Oterit hic agi de P&#x0153;nitentia, &amp; contrito corde peccatoris, qui per<lb/>
&#x017F;imiles pectoris tun&#x017F;iones ip&#x017F;um verberare &#x017F;olet dæmonium.</hi> Das<lb/>
gro&#x0364;&#x017F;te Layd i&#x017F;t/ wann man nit Layd tra&#x0364;gt vber &#x017F;eine Su&#x0364;nden. <hi rendition="#aq">v. p.</hi> 359.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Ju&#x017F;titia de c&#x0153;lo pro&#x017F;pexit, tanquam Dei dicentis: Parcamus<lb/>
huic homini, quia ip&#x017F;e agno&#x017F;eit, conver&#x017F;us e&#x017F;t ad puniendum pecca-<lb/>
tum &#x017F;uum, convertar &amp; ego adliberandum eum S. P. Aug. &#x017F;up. P&#x017F;al. 84.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XI. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Adducunt ei &#x017F;urdum. Marc.</hi> 7.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">A</hi>Liqui &#x017F;unt &#x017F;urdi in audiendo Deo vocante ad certum &#x017F;tatum, &amp;<lb/>
hæc pericnlo&#x017F;a e&#x017F;t &#x017F;urditas, juxta illud Prov. quia vocavi vos &amp;c.<lb/>
Alii &#x017F;urdi in Divino audiendo verbo: utraque &#x017F;urditas &#x017F;ummè di&#x017F;pli-<lb/>
cet Deo.</hi> Es hei&#x017F;t zuweilen zu einem Ohr hinein/ zum andern wider her-<lb/>
auß. <hi rendition="#aq">v. p.</hi> 65.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Qui verbum Domini libenter audit, in aures animæ de patria Pa-<lb/>
radi&#x017F;i transmi&#x017F;&#x017F;as &#x017F;e &#x017F;u&#x017F;cepi&#x017F;&#x017F;e non dubitet. S. P. Aug. hom. 26. ex 50.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XII. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Sacerdos quidam vi&#x017F;o illo præterivit. Luc.</hi> 10.</hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">O</hi>Bjurgare poterat Sacerdos i&#x017F;te, quod hominem â Latronibus &#x017F;au-<lb/>
cium &amp; &#x017F;emivivum in via jacentem de&#x017F;eruerit; nullum magis<lb/>
abominabile &#x017F;candalum, quàm in pravis Sacerdotibus. v. p. 358.</hi> </p><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig">)( )( )( 3</fw>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Ni-</hi> </fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0029] DOMINICA VIII. POST PENTECOSTEN. Homo quidam erat dives. Luc. 16. OStendatur vanitas & inanitas divitiarum, ſiquidem tam citò fit Codrus, qui modo Crœſus erat: Ergo ſurſum corda habemus ad Dominum. Der iſt wol ein Limmel/ der nit ſucht den Himmel. Fuge Creaturas, ſi vis habere Creatorem, omnis creatura vileſ- cat, ut Creator in corde dulceſcat. S. P. Aug. 1. in Joan. 2. DOMINICA IX. POST PENTECOSTEN. Domus mea domus Orationis eſt, vos autem feciſtis illam ſpeluncam latronum. Luc. 19. SUpellectilis ſacræ mundities & liberelitas in ornatum templorum commendatur. Wol gebutzt/ vnd nichts geſchmutzt. v. p. 274. Quàm videtur abſurdum, ut ſtratus ille diligentius excolatur, ubi corruptibilis caro ſoporis quiete reſolvitur, quàm ara crucis, in qua videlicet hoſtia Dominici corporis immolatur. Pet. Damian. in Epiſt, ad Cardinal Vid. p. 274. DOMINICA X POST PENTECOSTEN. Publicanus percutiebat pectus ſuum. Luc 18. POterit hic agi de Pœnitentia, & contrito corde peccatoris, qui per ſimiles pectoris tunſiones ipſum verberare ſolet dæmonium. Das groͤſte Layd iſt/ wann man nit Layd traͤgt vber ſeine Suͤnden. v. p. 359. Juſtitia de cœlo proſpexit, tanquam Dei dicentis: Parcamus huic homini, quia ipſe agnoſeit, converſus eſt ad puniendum pecca- tum ſuum, convertar & ego adliberandum eum S. P. Aug. ſup. Pſal. 84. DOMINICA XI. POST PENTECOSTEN. Adducunt ei ſurdum. Marc. 7. ALiqui ſunt ſurdi in audiendo Deo vocante ad certum ſtatum, & hæc pericnloſa eſt ſurditas, juxta illud Prov. quia vocavi vos &c. Alii ſurdi in Divino audiendo verbo: utraque ſurditas ſummè diſpli- cet Deo. Es heiſt zuweilen zu einem Ohr hinein/ zum andern wider her- auß. v. p. 65. Qui verbum Domini libenter audit, in aures animæ de patria Pa- radiſi transmiſſas ſe ſuſcepiſſe non dubitet. S. P. Aug. hom. 26. ex 50. DOMINICA XII. POST PENTECOSTEN. Sacerdos quidam viſo illo præterivit. Luc. 10. OBjurgare poterat Sacerdos iſte, quod hominem â Latronibus ſau- cium & ſemivivum in via jacentem deſeruerit; nullum magis abominabile ſcandalum, quàm in pravis Sacerdotibus. v. p. 358. Ni- )( )( )( 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/29
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692, S. . In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/29>, abgerufen am 21.02.2020.