Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692.

Bild:
<< vorherige Seite

Nihil est turpius, quam excellentem esse quemlibet culmine, &
despicabilem vilitate, quid est dignitas indigno, nisi ornamentum in
luto? & ideo cunctos, qui sacri Altaris suggestu eminent, tantum ex-
celler. oportet merito, quantum gradu. Salvi. lib 2 Eccl. Cath.

DOMINICA XIII. POST PENTECOSTEN.
Ite ostendite vos Sacerdotibus. Luc. 17.

HIc commodum est disserere de virtute & efficacia Confessionis
Sacramentalis, prout superius innuimus. v. p. 341.

DOMINICA XIV. POST PENTECOSTEN.
Nonne anima plus est quam esca. Matth. 6.

CUm tanta sit excellentia animae, quae merito pro Regina haberi po-
test, haud scio quommodo subversus sit Ordo & corpori utpote
vili mancipio plus serviatur, quam animae. v. p. 264.

Quemadmodum fatendum est, animam humanam non esse, quod
Deus est, ita praesumendum, nihil inter ea omnia, quae creavit, Deo
esse propinquius. S. P. Aug. lib. de an. c. 2.

DOMINICA XV. POST PENTECOSTEN.
Adolescens tibi dico, surge. Luc. 14.

Vivis coloribus poterit hic mors depingi, quae non solum Senibus,
sed etiam Adolescentiae & Juventuti insidatur.
Was den Tod an-
belangt/ ist der Mensch Vog frey. v. p 263.

Quis resistit morti? resistitur ignibus, undis, ferro, resistitur po-
testatibus, Regibusque. Venit una mors, qui ei resistit? nihil est il-
la fortius. S. P. Aug. in Psal. 111.

DOMINICA XVI. POST PENTECNSTEN.
Si licet Sabbato curare. L. 14.

EX hoc themate poterit agi de diebus festivis observandis, die Fest
halt man vost/ aber wie? v. p. 173. & 176.

DOMINICA XVII. POST PENTECOSTEN.
Interrogavit eum uns ex eis Legis Doctor. Matth. 22.

O casio est disserendi de statu Advocatorum. Ob die 3 Buchstaben
J. U. D. den rechten Titul vorstellen/ hoc solum intelligendum de
illis, qui contra conscientiam agunt. v. p. 23.

DO-

Nihil eſt turpiùs, quàm excellentem eſſe quemlibet culmine, &
deſpicabilem vilitate, quid eſt dignitas indigno, niſi ornamentum in
luto? & ideò cunctos, qui ſacri Altaris ſuggeſtu eminent, tantum ex-
celler. oportet merito, quantum gradu. Salvi. lib 2 Eccl. Cath.

DOMINICA XIII. POST PENTECOSTEN.
Ite oſtendite vos Sacerdotibus. Luc. 17.

HIc commodum eſt diſſerere de virtute & efficacia Confeſſionis
Sacramentalis, prout ſuperius innuimus. v. p. 341.

DOMINICA XIV. POST PENTECOSTEN.
Nonne anima plus eſt quàm eſca. Matth. 6.

CUm tanta ſit excellentia animæ, quæ meritò pro Regina haberi po-
teſt, haud ſcio quommodò ſubverſus ſit Ordo & corpori utpotè
vili mancipio plùs ſerviatur, quàm animæ. v. p. 264.

Quemadmodùm fatendum eſt, animam humanam non eſſe, quod
Deus eſt, ita præſumendum, nihil inter ea omnia, quæ creavit, Deo
eſſe propinquius. S. P. Aug. lib. de an. c. 2.

DOMINICA XV. POST PENTECOSTEN.
Adoleſcens tibi dico, ſurge. Luc. 14.

Vivis coloribus poterit hic mors depingi, quæ non ſolùm Senibus,
ſed etiam Adoleſcentiæ & Juventuti inſidatur.
Was den Tod an-
belangt/ iſt der Menſch Vog frey. v. p 263.

Quis reſiſtit morti? reſiſtitur ignibus, undis, ferro, reſiſtitur po-
teſtatibus, Regibuſque. Venit una mors, qui ei reſiſtit? nihil eſt il-
la fortiùs. S. P. Aug. in Pſal. 111.

DOMINICA XVI. POST PENTECNSTEN.
Si licet Sabbato curare. L. 14.

EX hoc themate poterit agi de diebus feſtivis obſervandis, die Feſt
halt man voſt/ aber wie? v. p. 173. & 176.

DOMINICA XVII. POST PENTECOSTEN.
Interrogavit eum uns ex eis Legis Doctor. Matth. 22.

O caſio eſt diſſerendi de ſtatu Advocatorum. Ob die 3 Buchſtaben
J. U. D. den rechten Titul vorſtellen/ hoc ſolùm intelligendum de
illis, qui contra conſcientiam agunt. v. p. 23.

DO-
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <pb facs="#f0030"/>
     <p> <hi rendition="#aq">Nihil e&#x017F;t turpiùs, quàm excellentem e&#x017F;&#x017F;e quemlibet culmine, &amp;<lb/>
de&#x017F;picabilem vilitate, quid e&#x017F;t dignitas indigno, ni&#x017F;i ornamentum in<lb/>
luto? &amp; ideò cunctos, qui &#x017F;acri Altaris &#x017F;ugge&#x017F;tu eminent, tantum ex-<lb/>
celler. oportet merito, quantum gradu. Salvi. lib 2 Eccl. Cath.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XIII. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Ite o&#x017F;tendite vos Sacerdotibus. Luc.</hi> 17.</hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">H</hi>Ic commodum e&#x017F;t di&#x017F;&#x017F;erere de virtute &amp; efficacia Confe&#x017F;&#x017F;ionis<lb/>
Sacramentalis, prout &#x017F;uperius innuimus. v. p. 341.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XIV. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Nonne anima plus e&#x017F;t quàm e&#x017F;ca. Matth.</hi> 6.</hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">C</hi>Um tanta &#x017F;it excellentia animæ, quæ meritò pro Regina haberi po-<lb/>
te&#x017F;t, haud &#x017F;cio quommodò &#x017F;ubver&#x017F;us &#x017F;it Ordo &amp; corpori utpotè<lb/>
vili mancipio plùs &#x017F;erviatur, quàm animæ. v. p. 264.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Quemadmodùm fatendum e&#x017F;t, animam humanam non e&#x017F;&#x017F;e, quod<lb/>
Deus e&#x017F;t, ita præ&#x017F;umendum, nihil inter ea omnia, quæ creavit, Deo<lb/>
e&#x017F;&#x017F;e propinquius. S. P. Aug. lib. de an. c. 2.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XV. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Adole&#x017F;cens tibi dico, &#x017F;urge. Luc.</hi> 14.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">V</hi>ivis coloribus poterit hic mors depingi, quæ non &#x017F;olùm Senibus,<lb/>
&#x017F;ed etiam Adole&#x017F;centiæ &amp; Juventuti in&#x017F;idatur.</hi> Was den Tod an-<lb/>
belangt/ i&#x017F;t der Men&#x017F;ch Vog frey. <hi rendition="#aq">v. p</hi> 263.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Quis re&#x017F;i&#x017F;tit morti? re&#x017F;i&#x017F;titur ignibus, undis, ferro, re&#x017F;i&#x017F;titur po-<lb/>
te&#x017F;tatibus, Regibu&#x017F;que. Venit una mors, qui ei re&#x017F;i&#x017F;tit? nihil e&#x017F;t il-<lb/>
la fortiùs. S. P. Aug. in P&#x017F;al. 111.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XVI. POST PENTECNSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Si licet Sabbato curare. L.</hi> 14.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">E</hi>X hoc themate poterit agi de diebus fe&#x017F;tivis ob&#x017F;ervandis,</hi> die Fe&#x017F;t<lb/>
halt man vo&#x017F;t/ aber wie? <hi rendition="#aq">v. p. 173. &amp;</hi> 176.</p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XVII. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Interrogavit eum uns ex eis Legis Doctor. Matth.</hi> 22.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">O</hi> ca&#x017F;io e&#x017F;t di&#x017F;&#x017F;erendi de &#x017F;tatu Advocatorum.</hi> Ob die 3 Buch&#x017F;taben<lb/><hi rendition="#aq">J. U. D.</hi> den rechten Titul vor&#x017F;tellen/ <hi rendition="#aq">hoc &#x017F;olùm intelligendum de<lb/>
illis, qui contra con&#x017F;cientiam agunt. v. p. 23.</hi></p>
    </div><lb/>
    <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">DO-</hi> </fw><lb/>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0030] Nihil eſt turpiùs, quàm excellentem eſſe quemlibet culmine, & deſpicabilem vilitate, quid eſt dignitas indigno, niſi ornamentum in luto? & ideò cunctos, qui ſacri Altaris ſuggeſtu eminent, tantum ex- celler. oportet merito, quantum gradu. Salvi. lib 2 Eccl. Cath. DOMINICA XIII. POST PENTECOSTEN. Ite oſtendite vos Sacerdotibus. Luc. 17. HIc commodum eſt diſſerere de virtute & efficacia Confeſſionis Sacramentalis, prout ſuperius innuimus. v. p. 341. DOMINICA XIV. POST PENTECOSTEN. Nonne anima plus eſt quàm eſca. Matth. 6. CUm tanta ſit excellentia animæ, quæ meritò pro Regina haberi po- teſt, haud ſcio quommodò ſubverſus ſit Ordo & corpori utpotè vili mancipio plùs ſerviatur, quàm animæ. v. p. 264. Quemadmodùm fatendum eſt, animam humanam non eſſe, quod Deus eſt, ita præſumendum, nihil inter ea omnia, quæ creavit, Deo eſſe propinquius. S. P. Aug. lib. de an. c. 2. DOMINICA XV. POST PENTECOSTEN. Adoleſcens tibi dico, ſurge. Luc. 14. Vivis coloribus poterit hic mors depingi, quæ non ſolùm Senibus, ſed etiam Adoleſcentiæ & Juventuti inſidatur. Was den Tod an- belangt/ iſt der Menſch Vog frey. v. p 263. Quis reſiſtit morti? reſiſtitur ignibus, undis, ferro, reſiſtitur po- teſtatibus, Regibuſque. Venit una mors, qui ei reſiſtit? nihil eſt il- la fortiùs. S. P. Aug. in Pſal. 111. DOMINICA XVI. POST PENTECNSTEN. Si licet Sabbato curare. L. 14. EX hoc themate poterit agi de diebus feſtivis obſervandis, die Feſt halt man voſt/ aber wie? v. p. 173. & 176. DOMINICA XVII. POST PENTECOSTEN. Interrogavit eum uns ex eis Legis Doctor. Matth. 22. O caſio eſt diſſerendi de ſtatu Advocatorum. Ob die 3 Buchſtaben J. U. D. den rechten Titul vorſtellen/ hoc ſolùm intelligendum de illis, qui contra conſcientiam agunt. v. p. 23. DO-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.




Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/30
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692, S. . In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/30>, abgerufen am 21.10.2019.