Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692.

Bild:
<< vorherige Seite
DOMINICA XVIII. POST PENTECOSTEN.
Surge tolle grabatum tuum. Matth. 9.

IDoneus iste locus est dicendi de quibusdam delicatulis, qui etiam
minimam recusant ferre paenitentram. v. p. 36.

Excrucio me plane ut ille parcat, do de me poenas ut ille subve-
niat, ut placeam oculis ejus, nam & victima excruciatur, ut in aurum
imponatur. S. P. Aug. rract. de Vit. 1.

DOMINICA XIX. POST PENTECOSTEN.
Quoscunque in veneritis, vocate ad nuptias. Matth. 22.

NUllus Status excluditur a Regno coelorum, quia Deus credentes
non status diversitate, sed fidei merito ponderat.
GOTT gehet
mitten durch. v. p. 390.

Sicut scala, per quam ascerditur in altum, ex vari[i]s composita
est & constructa gradibus, ita fideles Redemptionis & meritorum Chri-
sti effecti participes, per varios gradus vocationum, Professionum &
statuum ascendunt ad coelum. Anonym.

DOMINICA XX. POST PENTECOSTEN.
Incipiebat enim mori. Joan. 4.

QUalis vits, finis ita. Der Todt ein Copey deß Lebens. v. p. 500.
[&]seq.

Volunt homines vivere, ut Peccatores, & mori ut justi, sed Do-
minus non novit, aut consuevit dare mortem jussorum, nisi justis.
Oleast. in num. c. 23.

DOMINICA XXI. POST PENTECOSTEN,
Serve nequam. Matth. 18.

LIquide constat, hunc servum voluntatem Domini sui cognovisse,
ut & ipse misericordia uteretur, erga conservum suum, qua tamen
usus non est, magna igitur malitia quorundam servorum.
Das Ge-
sind ist selten ohne Sünd. v. p. 360.

DOMINICA XXII. POST PENTECOSTEN.
Quid me tentatis Hypocritae. Matth. 9.

FAlsus, falla, falsum, falsus mundus, falsa terra, falsum genus huma.
num, denique ut plurimum omnia falsa,
Es ist kein öfftere Music auff
der Welt zu hören/ als der Falschheit. v. p. 272.

Nulla res sic exterminat bonum, sicut simulatum bonum, nam
manifestum malum, quasi malum fugitur, & cavetur, malum autem
sub specie boni celatum, dum non cognoscitur, non cavetur, sed
quasi bonum suscipitur. S. Chrysost. hom. 19. in Macth.

DO-
DOMINICA XVIII. POST PENTECOSTEN.
Surge tolle grabatum tuum. Matth. 9.

IDoneus iſte locus eſt dicendi de quibuſdam delicatulis, qui etiam
minimam recuſant ferre pænitentram. v. p. 36.

Excrucio me planè ut ille parcat, do de me pœnas ut ille ſubve-
niat, ut placeam oculis ejus, nam & victima excruciatur, ut in aurum
imponatur. S. P. Aug. rract. de Vit. 1.

DOMINICA XIX. POST PENTECOSTEN.
Quoſcunque in veneritis, vocate ad nuptias. Matth. 22.

NUllus Status excluditur à Regno cœlorum, quia Deus credentes
non ſtatus diverſitate, ſed fidei merito ponderat.
GOTT gehet
mitten durch. v. p. 390.

Sicut ſcala, per quam aſcerditur in altum, ex vari[i]s compoſita
eſt & conſtructa gradibus, ita fideles Redemptionis & meritorum Chri-
ſti effecti participes, per varios gradus vocationum, Profeſſionum &
ſtatuum aſcendunt ad cœlum. Anonym.

DOMINICA XX. POST PENTECOSTEN.
Incipiebat enim mori. Joan. 4.

QUalis vits, finis ita. Der Todt ein Copey deß Lebens. v. p. 500.
[&]ſeq.

Volunt homines vivere, ut Peccatores, & mori ut juſti, ſed Do-
minus non novit, aut conſuevit dare mortem juſſorum, niſi juſtis.
Oleaſt. in num. c. 23.

DOMINICA XXI. POST PENTECOSTEN,
Serve nequam. Matth. 18.

LIquidè conſtat, hunc ſervum voluntatem Domini ſui cognoviſſe,
ut & ipſe miſericordiâ uteretur, ergà conſervum ſuum, quâ tamen
uſus non eſt, magna igitur malitia quorundam ſervorum.
Das Ge-
ſind iſt ſelten ohne Suͤnd. v. p. 360.

DOMINICA XXII. POST PENTECOSTEN.
Quid me tentatis Hypocritæ. Matth. 9.

FAlſus, falla, falſum, falſus mundus, falſa terra, falſum genus huma.
num, denique ut plurimùm omnia falſa,
Es iſt kein oͤfftere Muſic auff
der Welt zu hoͤren/ als der Falſchheit. v. p. 272.

Nulla res ſic exterminat bonum, ſicut ſimulatum bonum, nam
manifeſtum malum, quaſi malum fugitur, & cavetur, malum autem
ſub ſpecie boni celatum, dum non cognoſcitur, non cavetur, ſed
quaſi bonum ſuſcipitur. S. Chryſoſt. hom. 19. in Macth.

DO-
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div n="1">
    <pb facs="#f0031"/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XVIII. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Surge tolle grabatum tuum. Matth.</hi> 9.</hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">I</hi>Doneus i&#x017F;te locus e&#x017F;t dicendi de quibu&#x017F;dam delicatulis, qui etiam<lb/>
minimam recu&#x017F;ant ferre pænitentram. v. p. 36.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Excrucio me planè ut ille parcat, do de me p&#x0153;nas ut ille &#x017F;ubve-<lb/>
niat, ut placeam oculis ejus, nam &amp; victima excruciatur, ut in aurum<lb/>
imponatur. S. P. Aug. rract. de Vit. 1.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XIX. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Quo&#x017F;cunque in veneritis, vocate ad nuptias. Matth.</hi> 22.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">N</hi>Ullus Status excluditur à Regno c&#x0153;lorum, quia Deus credentes<lb/>
non &#x017F;tatus diver&#x017F;itate, &#x017F;ed fidei merito ponderat.</hi> GOTT gehet<lb/>
mitten durch. <hi rendition="#aq">v. p.</hi> 390.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Sicut &#x017F;cala, per quam a&#x017F;cerditur in altum, ex vari<supplied>i</supplied>s compo&#x017F;ita<lb/>
e&#x017F;t &amp; con&#x017F;tructa gradibus, ita fideles Redemptionis &amp; meritorum Chri-<lb/>
&#x017F;ti effecti participes, per varios gradus vocationum, Profe&#x017F;&#x017F;ionum &amp;<lb/>
&#x017F;tatuum a&#x017F;cendunt ad c&#x0153;lum. Anonym.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XX. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Incipiebat enim mori. Joan.</hi> 4.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">Q</hi>Ualis vits, finis ita.</hi> Der Todt ein Copey deß Lebens. <hi rendition="#aq">v. p. 500.<lb/><supplied>&amp;</supplied>&#x017F;eq.</hi></p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Volunt homines vivere, ut Peccatores, &amp; mori ut ju&#x017F;ti, &#x017F;ed Do-<lb/>
minus non novit, aut con&#x017F;uevit dare mortem ju&#x017F;&#x017F;orum, ni&#x017F;i ju&#x017F;tis.<lb/>
Olea&#x017F;t. in num. c. 23.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XXI. POST PENTECOSTEN</hi>,<lb/><hi rendition="#i">Serve nequam. Matth.</hi> 18.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">L</hi>Iquidè con&#x017F;tat, hunc &#x017F;ervum voluntatem Domini &#x017F;ui cognovi&#x017F;&#x017F;e,<lb/>
ut &amp; ip&#x017F;e mi&#x017F;ericordiâ uteretur, ergà con&#x017F;ervum &#x017F;uum, quâ tamen<lb/>
u&#x017F;us non e&#x017F;t, magna igitur malitia quorundam &#x017F;ervorum.</hi> Das Ge-<lb/>
&#x017F;ind i&#x017F;t &#x017F;elten ohne Su&#x0364;nd. <hi rendition="#aq">v. p.</hi> 360.</p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA XXII. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Quid me tentatis Hypocritæ. Matth.</hi> 9.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">F</hi>Al&#x017F;us, falla, fal&#x017F;um, fal&#x017F;us mundus, fal&#x017F;a terra, fal&#x017F;um genus huma.<lb/>
num, denique ut plurimùm omnia fal&#x017F;a,</hi> Es i&#x017F;t kein o&#x0364;fftere <hi rendition="#aq">Mu&#x017F;ic</hi> auff<lb/>
der Welt zu ho&#x0364;ren/ als der Fal&#x017F;chheit. <hi rendition="#aq">v. p.</hi> 272.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Nulla res &#x017F;ic exterminat bonum, &#x017F;icut &#x017F;imulatum bonum, nam<lb/>
manife&#x017F;tum malum, qua&#x017F;i malum fugitur, &amp; cavetur, malum autem<lb/>
&#x017F;ub &#x017F;pecie boni celatum, dum non cogno&#x017F;citur, non cavetur, &#x017F;ed<lb/>
qua&#x017F;i bonum &#x017F;u&#x017F;cipitur. S. Chry&#x017F;o&#x017F;t. hom. 19. in Macth.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">DO-</hi> </fw><lb/>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0031] DOMINICA XVIII. POST PENTECOSTEN. Surge tolle grabatum tuum. Matth. 9. IDoneus iſte locus eſt dicendi de quibuſdam delicatulis, qui etiam minimam recuſant ferre pænitentram. v. p. 36. Excrucio me planè ut ille parcat, do de me pœnas ut ille ſubve- niat, ut placeam oculis ejus, nam & victima excruciatur, ut in aurum imponatur. S. P. Aug. rract. de Vit. 1. DOMINICA XIX. POST PENTECOSTEN. Quoſcunque in veneritis, vocate ad nuptias. Matth. 22. NUllus Status excluditur à Regno cœlorum, quia Deus credentes non ſtatus diverſitate, ſed fidei merito ponderat. GOTT gehet mitten durch. v. p. 390. Sicut ſcala, per quam aſcerditur in altum, ex variis compoſita eſt & conſtructa gradibus, ita fideles Redemptionis & meritorum Chri- ſti effecti participes, per varios gradus vocationum, Profeſſionum & ſtatuum aſcendunt ad cœlum. Anonym. DOMINICA XX. POST PENTECOSTEN. Incipiebat enim mori. Joan. 4. QUalis vits, finis ita. Der Todt ein Copey deß Lebens. v. p. 500. &ſeq. Volunt homines vivere, ut Peccatores, & mori ut juſti, ſed Do- minus non novit, aut conſuevit dare mortem juſſorum, niſi juſtis. Oleaſt. in num. c. 23. DOMINICA XXI. POST PENTECOSTEN, Serve nequam. Matth. 18. LIquidè conſtat, hunc ſervum voluntatem Domini ſui cognoviſſe, ut & ipſe miſericordiâ uteretur, ergà conſervum ſuum, quâ tamen uſus non eſt, magna igitur malitia quorundam ſervorum. Das Ge- ſind iſt ſelten ohne Suͤnd. v. p. 360. DOMINICA XXII. POST PENTECOSTEN. Quid me tentatis Hypocritæ. Matth. 9. FAlſus, falla, falſum, falſus mundus, falſa terra, falſum genus huma. num, denique ut plurimùm omnia falſa, Es iſt kein oͤfftere Muſic auff der Welt zu hoͤren/ als der Falſchheit. v. p. 272. Nulla res ſic exterminat bonum, ſicut ſimulatum bonum, nam manifeſtum malum, quaſi malum fugitur, & cavetur, malum autem ſub ſpecie boni celatum, dum non cognoſcitur, non cavetur, ſed quaſi bonum ſuſcipitur. S. Chryſoſt. hom. 19. in Macth. DO-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/31
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692, S. . In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/31>, abgerufen am 25.02.2020.