Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Wentzel, Johann Christoph: Aulici Pii Et Felicis Imago. Bautzen, 1713.

Bild:
<< vorherige Seite
Programma, quo invitabantur Auditores.

SAgacissimus rerum antiquarum indagator Christianus
Franciscus Paullini
, civis meus ac fautor, dum viveret,
opti[m]us, nummicujusdam argentei in coenobio Ame-
lunxbornensi sibi oblati meminit, cujus autorem Danck-
marum, Abbatem Corbejensem
fuisse suspicatur. Conspi-
ciebantur in altera ejus facie quinque lilia, additis in margine lite-
ris, B. A. N. D. inferiusque signo crucis. Per literas illas quatu-
or non Germanorum
Band/ sed voces latinas, Bene, at non diu
significari addit. (Philos.
Lusist. P. I. p. 498.) Equidem, cuinam
rei aut personae jucunda haec imago dicata fuerit, diserte non indi-
cat: procul dubio vero in memoriam atque honorem laudati Ab-
batis, qui eandem loco symboli, per vitam constanter circumtu-
lisse legitur, posteritas grata excuderat. Verum, nisi metuendum
esset, ne ineptientis cujusdam
akairias arguerer, sub adultam hanc
autumnitatem, qua, licet praeter morem blanda ac mansveta,
omne fere florum decus contumulatum est, quasi postliminio li-
liorum familiam reducens: pulcerrimam illam imaginem me-
moriae Nobilissimi, Amplissimi atque Proecellentissimi quondain Viri
DOMINI GODOFREDI HOFFMANNI, Rectoris Gymnasii no-
stri undiquaque celebratissimi, Philologi ac Polyhistoris de orbe lite-
rario, Scholisque Germanorum universis meritissimi
, consecrarem.
Ast quis jure ad absurda referat, quod sapientissima mater, natu-
ra, absurdorum censui exemit? Memoriae proditum est, ea ipsa
nocte, qua gloriosissimus Romanorum Imperator, Hispanorum-
que Rex, Carolus Qvintus, decessit, lilium, in horto secessui ip-
sius contiguo, postquam per integrum mensium aestivorum
decursum, calicis sui apertionem minitatum fuisset, subito can-
didum suum decus, non sine spectantium admiratione, pulcher-
rime explicasse. Si itaque naturam non puduit, tempore tam alie-

no
Programma, quo invitabantur Auditores.

SAgaciſſimus rerum antiquarum indagator Christianus
Franciſcus Paullini
, civis meus ac fautor, dum viveret,
opti[m]us, nummicujusdam argentei in cœnobio Ame-
lunxbornenſi ſibi oblati meminit, cujus autorem Danck-
marum, Abbatem Corbejenſem
fuiſſe ſuſpicatur. Conſpi-
ciebantur in altera ejus facie quinque lilia, additis in margine lite-
ris, B. A. N. D. inferiusque ſigno crucis. Per literas illas quatu-
or non Germanorum
Band/ ſed voces latinas, Bene, at non diu
ſignificari addit. (Philoſ.
Luſiſt. P. I. p. 498.) Equidem, cuinam
rei aut perſonæ jucunda hæc imago dicata fuerit, diſertè non indi-
cat: procul dubio verò in memoriam atque honorem laudati Ab-
batis, qui eandem loco ſymboli, per vitam conſtanter circumtu-
liſſe legitur, poſteritas grata excuderat. Verum, niſi metuendum
eſſet, ne ineptientis cujusdam
ἀκαιρίας arguerer, ſub adultam hanc
autumnitatem, qua, licet præter morem blanda ac manſveta,
omne fere florum decus contumulatum eſt, quaſi poſtliminio li-
liorum familiam reducens: pulcerrimam illam imaginem me-
moriæ Nobiliſſimi, Ampliſſimi atque Prœcellentiſſimi quondain Viri
DOMINI GODOFREDI HOFFMANNI, Rectoris Gymnaſii no-
ſtri undiquaque celebratiſſimi, Philologi ac Polyhiſtoris de orbe lite-
rario, Scholisque Germanorum univerſis meritiſſimi
, conſecrarem.
Aſt quis jure ad abſurda referat, quod ſapientiſſima mater, natu-
ra, abſurdorum cenſui exemit? Memoriæ proditum eſt, ea ipſa
nocte, qua glorioſiſſimus Romanorum Imperator, Hiſpanorum-
que Rex, Carolus Qvintus, deceſſit, lilium, in horto ſeceſſui ip-
ſius contiguo, poſtquam per integrum menſium æſtivorum
decurſum, calicis ſui apertionem minitatum fuiſſet, ſubito can-
didum ſuum decus, non ſine ſpectantium admiratione, pulcher-
rime explicaſſe. Si itaque naturam non puduit, tempore tam alie-

no
<TEI>
 <text>
  <body>
   <pb facs="#f0002" n="2"/>
   <div type="fsProgrammaAcademicum" n="1">
    <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Programma, quo invitabantur Auditores.</hi> </hi> </head><lb/>
    <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">S</hi>Agaci&#x017F;&#x017F;imus rerum antiquarum indagator <hi rendition="#i">Christianus<lb/>
Franci&#x017F;cus Paullini</hi>, civis meus ac fautor, dum viveret,<lb/>
opti<supplied>m</supplied>us, nummicujusdam argentei in c&#x0153;nobio Ame-<lb/>
lunxbornen&#x017F;i &#x017F;ibi oblati meminit, cujus autorem <hi rendition="#i">Danck-<lb/>
marum, Abbatem Corbejen&#x017F;em</hi> fui&#x017F;&#x017F;e &#x017F;u&#x017F;picatur. Con&#x017F;pi-<lb/>
ciebantur in altera ejus facie <hi rendition="#i">quinque lilia</hi>, additis in margine lite-<lb/>
ris, B. A. N. D. inferiusque &#x017F;igno crucis. Per literas illas quatu-<lb/>
or non Germanorum</hi> Band/ <hi rendition="#aq">&#x017F;ed voces latinas, <hi rendition="#i">Bene, at non diu</hi><lb/>
&#x017F;ignificari addit. (Philo&#x017F;.</hi> Lu&#x017F;i&#x017F;t. <hi rendition="#aq">P. I. p. 498.) Equidem, cuinam<lb/>
rei aut per&#x017F;onæ jucunda hæc imago dicata fuerit, di&#x017F;ertè non indi-<lb/>
cat: procul dubio verò in memoriam atque honorem laudati Ab-<lb/>
batis, qui eandem loco &#x017F;ymboli, per vitam con&#x017F;tanter circumtu-<lb/>
li&#x017F;&#x017F;e legitur, po&#x017F;teritas grata excuderat. Verum, ni&#x017F;i metuendum<lb/>
e&#x017F;&#x017F;et, ne ineptientis cujusdam</hi> &#x1F00;&#x03BA;&#x03B1;&#x03B9;&#x03C1;&#x03AF;&#x03B1;&#x03C2; <hi rendition="#aq">arguerer, &#x017F;ub adultam hanc<lb/>
autumnitatem, qua, licet præter morem blanda ac man&#x017F;veta,<lb/>
omne fere florum decus contumulatum e&#x017F;t, qua&#x017F;i po&#x017F;tliminio li-<lb/>
liorum familiam reducens: pulcerrimam illam imaginem me-<lb/>
moriæ <hi rendition="#i">Nobili&#x017F;&#x017F;imi, Ampli&#x017F;&#x017F;imi atque Pr&#x0153;cellenti&#x017F;&#x017F;imi quondain Viri</hi><lb/>
DOMINI GODOFREDI HOFFMANNI, <hi rendition="#i">Rectoris Gymna&#x017F;ii no-<lb/>
&#x017F;tri undiquaque celebrati&#x017F;&#x017F;imi, Philologi ac Polyhi&#x017F;toris de orbe lite-<lb/>
rario, Scholisque Germanorum univer&#x017F;is meriti&#x017F;&#x017F;imi</hi>, con&#x017F;ecrarem.<lb/>
A&#x017F;t quis jure ad ab&#x017F;urda referat, quod &#x017F;apienti&#x017F;&#x017F;ima mater, natu-<lb/>
ra, ab&#x017F;urdorum cen&#x017F;ui exemit? Memoriæ proditum e&#x017F;t, ea ip&#x017F;a<lb/>
nocte, qua glorio&#x017F;i&#x017F;&#x017F;imus Romanorum Imperator, Hi&#x017F;panorum-<lb/>
que Rex, <hi rendition="#i">Carolus Qvintus</hi>, dece&#x017F;&#x017F;it, lilium, in horto &#x017F;ece&#x017F;&#x017F;ui ip-<lb/>
&#x017F;ius contiguo, po&#x017F;tquam per integrum men&#x017F;ium æ&#x017F;tivorum<lb/>
decur&#x017F;um, calicis &#x017F;ui apertionem minitatum fui&#x017F;&#x017F;et, &#x017F;ubito can-<lb/>
didum &#x017F;uum decus, non &#x017F;ine &#x017F;pectantium admiratione, pulcher-<lb/>
rime explica&#x017F;&#x017F;e. Si itaque naturam non puduit, tempore tam alie-</hi><lb/>
<fw type="catch" place="bottom"><hi rendition="#aq">no</hi></fw><lb/></p>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[2/0002] Programma, quo invitabantur Auditores. SAgaciſſimus rerum antiquarum indagator Christianus Franciſcus Paullini, civis meus ac fautor, dum viveret, optimus, nummicujusdam argentei in cœnobio Ame- lunxbornenſi ſibi oblati meminit, cujus autorem Danck- marum, Abbatem Corbejenſem fuiſſe ſuſpicatur. Conſpi- ciebantur in altera ejus facie quinque lilia, additis in margine lite- ris, B. A. N. D. inferiusque ſigno crucis. Per literas illas quatu- or non Germanorum Band/ ſed voces latinas, Bene, at non diu ſignificari addit. (Philoſ. Luſiſt. P. I. p. 498.) Equidem, cuinam rei aut perſonæ jucunda hæc imago dicata fuerit, diſertè non indi- cat: procul dubio verò in memoriam atque honorem laudati Ab- batis, qui eandem loco ſymboli, per vitam conſtanter circumtu- liſſe legitur, poſteritas grata excuderat. Verum, niſi metuendum eſſet, ne ineptientis cujusdam ἀκαιρίας arguerer, ſub adultam hanc autumnitatem, qua, licet præter morem blanda ac manſveta, omne fere florum decus contumulatum eſt, quaſi poſtliminio li- liorum familiam reducens: pulcerrimam illam imaginem me- moriæ Nobiliſſimi, Ampliſſimi atque Prœcellentiſſimi quondain Viri DOMINI GODOFREDI HOFFMANNI, Rectoris Gymnaſii no- ſtri undiquaque celebratiſſimi, Philologi ac Polyhiſtoris de orbe lite- rario, Scholisque Germanorum univerſis meritiſſimi, conſecrarem. Aſt quis jure ad abſurda referat, quod ſapientiſſima mater, natu- ra, abſurdorum cenſui exemit? Memoriæ proditum eſt, ea ipſa nocte, qua glorioſiſſimus Romanorum Imperator, Hiſpanorum- que Rex, Carolus Qvintus, deceſſit, lilium, in horto ſeceſſui ip- ſius contiguo, poſtquam per integrum menſium æſtivorum decurſum, calicis ſui apertionem minitatum fuiſſet, ſubito can- didum ſuum decus, non ſine ſpectantium admiratione, pulcher- rime explicaſſe. Si itaque naturam non puduit, tempore tam alie- no

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/360150
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/360150/2
Zitationshilfe: Wentzel, Johann Christoph: Aulici Pii Et Felicis Imago. Bautzen, 1713, S. 2. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/360150/2>, abgerufen am 24.03.2023.