Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Münch, Johann: Christliche Leichpredigt. Straßburg, 1619.

Bild:
<< vorherige Seite

bratione, alios quoque honoris & gloriae spe accendendi, &
adimitationem virtutis, doctrinaeque inflammandi. Partim
enim Monumenta & Epithaphia in honorem ipsorum extru-
untur splendida, magnifica, sumptuosa, & vel fusoris aut la-
picidae manu affabre facta: vel pictoris artificioso penicillo ex-
ornata, aut inscriptionibus varijs, ornamentis alijs, maximis
non ra[unleserliches Material - Zeichen fehlt]sumptibus conquisitis, illustrata: partim, juxta illud
Ciceronis secundo de legib: Honoratorum virorum laudes in
concione memorantor,
deducto honeste funere, & matri suae ter-
rae commisso corpore, loco coene exequialis, silicernij, & alio-
rum ejusmodi apparatuum funeralium, parentationes haben-
tur, & in publicum emittuntur. Debitam hanc, piam &
laudabilem, non novam, sed jam pridem usitatam consuetu-
dinem secutus, Clarissimus & Doctissimus Vir, Dominus
Marcus Florus, Eloquentiae in Academia nostra
Professor disertissimus & celeberrimus: Collegij Thomani
Decanus Reverendus & Spectabilis: patronus, fautor, collega
& compater meus plurimum honorandus, tum ut totius no-
strae Academiae, (cujus petitioni hac in parte ultro lubensque
assensit) propriumque dolorem, ob acerbissimum, nuper a
praepotenti Deo inflictum vulnus leniret, & imposito quasi
cataplasmate anodyno, aliquantum mitigaret: tum ut grata
etiam mente benemerita recoleret, animis hominum infun-
deret, firmiusque infigeret, in publica Academiae nostrae

panegurei, orationem ejusmodi funebrem, brevem dico repe-
titionem, praecipuarum tantum virtutum, beneficiorum, &
meritorum, nunquam satis laudati, & incomparabilis Viri,
Domini Joannis Ludovici Hawenreuteri
p. m. Medici experientissimi, Philosophi solertissimi, Profes-
soris celeberrimi, & Capituli Thomani Praepositi dignissimi,

D 3

bratione, alios quoque honoris & gloriæ ſpe accendendi, &
adimitationem virtutis, doctrinæque inflammandi. Partim
enim Monumenta & Epithaphia in honorem ipſorum extru-
untur ſplendida, magnifica, ſumptuoſa, & vel fuſoris aut la-
picidæ manu affabrè facta: vel pictoris artificioſo penicillo ex-
ornata, aut inſcriptionibus varijs, ornamentis alijs, maximis
non ra[unleserliches Material – Zeichen fehlt]ſumptibus conquiſitis, illuſtrata: partim, juxta illud
Ciceronis ſecundo de legib: Honoratorum virorum laudes in
concione memorantor,
deducto honeſtè funere, & matri ſuæ ter-
ræ commiſſo corpore, loco cœnę exequialis, ſilicernij, & alio-
rum ejuſmodi apparatuum funeralium, parentationes haben-
tur, & in publicum emittuntur. Debitam hanc, piam &
laudabilem, non novam, ſed jam pridem uſitatam conſuetu-
dinem ſecutus, Clariſſimus & Doctiſſimus Vir, Dominus
Marcus Florus, Eloquentiæ in Academiâ noſtrâ
Profeſſor diſertiſſimus & celeberrimus: Collegij Thomani
Decanus Reverendus & Spectabilis: patronus, fautor, collega
& compater meus plurimum honorandus, tum ut totius no-
ſtræ Academiæ, (cujus petitioni hac in parte ultrò lubensque
aſſenſit) propriumque dolorem, ob acerbiſſimum, nuper à
præpotenti Deo inflictum vulnus leniret, & impoſito quaſi
cataplaſmate anodyno, aliquantum mitigaret: tum ut gratâ
etiam mente benemerita recoleret, animis hominum infun-
deret, firmiusque infigeret, in publicâ Academiæ noſtræ

πανηγύρει, orationem ejusmodi funebrem, brevem dico repe-
titionem, præcipuarum tantum virtutum, beneficiorum, &
meritorum, nunquam ſatis laudati, & incomparabilis Viri,
Domini Joannis Ludovici Hawenreuteri
p. m. Medici experientiſſimi, Philoſophi ſolertiſſimi, Profeſ-
ſoris celeberrimi, & Capituli Thomani Præpoſiti digniſsimi,

D 3
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <floatingText>
     <body>
      <div type="fsOtherPublication" n="1">
       <p><pb facs="#f0029" n="27"/><hi rendition="#aq">bratione, alios quoque honoris &amp; gloriæ &#x017F;pe accendendi, &amp;<lb/>
adimitationem virtutis, doctrinæque inflammandi. Partim<lb/>
enim Monumenta &amp; Epithaphia in honorem ip&#x017F;orum extru-<lb/>
untur &#x017F;plendida, magnifica, &#x017F;umptuo&#x017F;a, &amp; vel fu&#x017F;oris aut la-<lb/>
picidæ manu affabrè facta<hi rendition="#i">:</hi> vel pictoris artificio&#x017F;o penicillo ex-<lb/>
ornata, aut in&#x017F;criptionibus varijs, ornamentis alijs, maximis<lb/>
non ra<gap reason="illegible" unit="chars"/>&#x017F;umptibus conqui&#x017F;itis, illu&#x017F;trata: partim, juxta illud<lb/>
Ciceronis &#x017F;ecundo de legib: <hi rendition="#i">Honoratorum virorum laudes in<lb/>
concione memorantor,</hi> deducto hone&#x017F;tè funere, &amp; matri &#x017F;uæ ter-<lb/>
ræ commi&#x017F;&#x017F;o corpore, loco c&#x0153;n&#x0119; exequialis, &#x017F;ilicernij, &amp; alio-<lb/>
rum eju&#x017F;modi apparatuum funeralium, parentationes haben-<lb/>
tur, &amp; in publicum emittuntur. Debitam hanc, piam &amp;<lb/>
laudabilem, non novam, &#x017F;ed jam pridem u&#x017F;itatam con&#x017F;uetu-<lb/>
dinem &#x017F;ecutus, Clari&#x017F;&#x017F;imus &amp; Docti&#x017F;&#x017F;imus Vir, Dominus<lb/><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Marcus Florus,</hi></hi> Eloquentiæ in Academiâ no&#x017F;trâ<lb/>
Profe&#x017F;&#x017F;or di&#x017F;erti&#x017F;&#x017F;imus &amp; celeberrimus: Collegij Thomani<lb/>
Decanus Reverendus &amp; Spectabilis: patronus, fautor, collega<lb/>
&amp; compater meus plurimum honorandus, tum ut totius no-<lb/>
&#x017F;træ Academiæ, (cujus petitioni hac in parte ultrò lubensque<lb/>
a&#x017F;&#x017F;en&#x017F;it) propriumque dolorem, ob acerbi&#x017F;&#x017F;imum, nuper à<lb/>
præpotenti Deo inflictum vulnus leniret, &amp; impo&#x017F;ito qua&#x017F;i<lb/>
catapla&#x017F;mate anodyno, aliquantum mitigaret<hi rendition="#i">:</hi> tum ut gratâ<lb/>
etiam mente benemerita recoleret, animis hominum infun-<lb/>
deret, firmiusque infigeret, in publicâ Academiæ no&#x017F;træ</hi><lb/>
&#x03C0;&#x03B1;&#x03BD;&#x03B7;&#x03B3;&#x03CD;&#x03C1;&#x03B5;&#x03B9;, <hi rendition="#aq">orationem ejusmodi funebrem, brevem dico repe-<lb/>
titionem, præcipuarum tantum virtutum, beneficiorum, &amp;<lb/>
meritorum, nunquam &#x017F;atis laudati, &amp; incomparabilis Viri,<lb/>
Domini <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Joannis Ludovici Hawenreuteri</hi></hi><lb/>
p. m. Medici experienti&#x017F;&#x017F;imi, Philo&#x017F;ophi &#x017F;olerti&#x017F;&#x017F;imi, Profe&#x017F;-<lb/>
&#x017F;oris celeberrimi, &amp; Capituli Thomani Præpo&#x017F;iti digni&#x017F;simi,</hi><lb/>
<fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">D</hi> 3</fw><lb/></p>
      </div>
     </body>
    </floatingText>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[27/0029] bratione, alios quoque honoris & gloriæ ſpe accendendi, & adimitationem virtutis, doctrinæque inflammandi. Partim enim Monumenta & Epithaphia in honorem ipſorum extru- untur ſplendida, magnifica, ſumptuoſa, & vel fuſoris aut la- picidæ manu affabrè facta: vel pictoris artificioſo penicillo ex- ornata, aut inſcriptionibus varijs, ornamentis alijs, maximis non ra_ ſumptibus conquiſitis, illuſtrata: partim, juxta illud Ciceronis ſecundo de legib: Honoratorum virorum laudes in concione memorantor, deducto honeſtè funere, & matri ſuæ ter- ræ commiſſo corpore, loco cœnę exequialis, ſilicernij, & alio- rum ejuſmodi apparatuum funeralium, parentationes haben- tur, & in publicum emittuntur. Debitam hanc, piam & laudabilem, non novam, ſed jam pridem uſitatam conſuetu- dinem ſecutus, Clariſſimus & Doctiſſimus Vir, Dominus Marcus Florus, Eloquentiæ in Academiâ noſtrâ Profeſſor diſertiſſimus & celeberrimus: Collegij Thomani Decanus Reverendus & Spectabilis: patronus, fautor, collega & compater meus plurimum honorandus, tum ut totius no- ſtræ Academiæ, (cujus petitioni hac in parte ultrò lubensque aſſenſit) propriumque dolorem, ob acerbiſſimum, nuper à præpotenti Deo inflictum vulnus leniret, & impoſito quaſi cataplaſmate anodyno, aliquantum mitigaret: tum ut gratâ etiam mente benemerita recoleret, animis hominum infun- deret, firmiusque infigeret, in publicâ Academiæ noſtræ πανηγύρει, orationem ejusmodi funebrem, brevem dico repe- titionem, præcipuarum tantum virtutum, beneficiorum, & meritorum, nunquam ſatis laudati, & incomparabilis Viri, Domini Joannis Ludovici Hawenreuteri p. m. Medici experientiſſimi, Philoſophi ſolertiſſimi, Profeſ- ſoris celeberrimi, & Capituli Thomani Præpoſiti digniſsimi, D 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/523602
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/523602/29
Zitationshilfe: Münch, Johann: Christliche Leichpredigt. Straßburg, 1619, S. 27. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/523602/29>, abgerufen am 19.09.2021.