Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Münch, Johann: Christliche Leichpredigt. Straßburg, 1619.

Bild:
<< vorherige Seite

ibidem cum fructu magno, & admiratione legerentur: qui
multorum Principum, Comitum, Baronum, Nobilium gra-
tia floruit; cujus videndi cupiditate, ut Livij olim Romam,
plures ex remotioribus terrae oris, longis bene itineribus ad
urbem nostram contenderunt, Dominum dico Johan-
nem Ludouicum Hawenreuterum,
Medici-
nae & Philosophiae Doctorem eximium, Professorem Acade-
miae nostrae celeberrimum & Capituli Thomani Praepositum
dignissimum. Natus is patre Viro Excellentissimo, Domino
Sebaldo Hawenreutero Medicinae Doctore, &
Reipub. Physico celeberrimo, ac matre honestissima, omniq;
virtute cumulatissima foemina Margaretha Beche-
rerin:
ab ijsdem parentibus fuis, cum in ipso primis mox
annis, omnium virtutum scintillae emicarent, in vera pietate
& religione pura informatus, studijsque & artibus liberalibus
enutriendus concreditus fuit, ubi Classico cursu absoluto, la-
boriosa sua industria, paucis annis, eo usque progressus est,
ut non modo Anno 1574 9. Februarij, in prima hujus Acade-
miae promotione Magistrali, summa Phylosophiae laurea, a
Venerando Domino Valentino Erythreo, tum
temporis Academiae Decano spectabili, ornatus: sed ad Phy-
fica & Logica in eadem Academia nostra publice tradenda
admissus fuerit. De familia deinceps propria constituenda
cogitans, Anno 1576. 4. Augusti, matrimonio sibi junxit, pu-
dicissimam & castissimam Virginem, Magdalenam
Bergheimerin,
Viri eximij Balthasari a
Bergheim & Magdalenae a Zweybrucken
Filiam, relictam nunc ejus viduam moestissimam: cum qua
integros quadraginta duos annos, & qui excurrit, amice pla-
cideque vixit, quaeque eundem filijs tribus beavit, qui tamen

hac

ibidem cum fructu magno, & admiratione legerentur: qui
multorum Principum, Comitum, Baronum, Nobilium gra-
tiâ floruit; cujus videndi cupiditate, ut Livij olim Romam,
plures ex remotioribus terræ oris, longis benè itineribus ad
urbem noſtram contenderunt, Dominum dico Johan-
nem Ludouicum Hawenreuterum,
Medici-
næ & Philoſophiæ Doctorem eximium, Profeſſorem Acade-
miæ noſtræ celeberrimum & Capituli Thomani Præpoſitum
digniſſimum. Natus is patre Viro Excellentiſſimo, Domino
Sebaldo Hawenreutero Medicinæ Doctore, &
Reipub. Phyſico celeberrimo, ac matre honeſtiſſima, omniq́;
virtute cumulatiſſima fœmina Margaretha Beche-
rerin:
ab ijſdem parentibus fuis, cum in ipſo primis mox
annis, omnium virtutum ſcintillæ emicarent, in vera pietate
& religione pura informatus, ſtudijsq́ue & artibus liberalibus
enutriendus concreditus fuit, ubi Claſſico curſu abſoluto, la-
boriosâ ſuâ induſtriâ, paucis annis, eô uſque progreſſus eſt,
ut non modò Anno 1574 9. Februarij, in prima hujus Acade-
miæ promotione Magiſtrali, ſummâ Phyloſophiæ laureâ, à
Venerando Domino Valentino Erythreo, tum
temporis Academiæ Decano ſpectabili, ornatus: ſed ad Phy-
fica & Logica in eadem Academiâ noſtrâ publicè tradenda
admiſſus fuerit. De familia deinceps propria conſtituenda
cogitans, Anno 1576. 4. Auguſti, matrimonio ſibi junxit, pu-
diciſſimam & caſtiſſimam Virginem, Magdalenam
Bergheimerin,
Viri eximij Balthasari à
Bergheim & Magdalenæ à Zweybrucken
Filiam, relictam nunc ejus viduam mœſtiſſimam: cum qua
integros quadraginta duos annos, & qui excurrit, amicè pla-
cidèque vixit, quæque eundem filijs tribus beavit, qui tamen

hâc
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsProgrammaAcademicum" n="1">
    <p>
     <pb facs="#f0004" n="2"/> <hi rendition="#aq">ibidem cum fructu magno, &amp; admiratione legerentur<hi rendition="#i">:</hi> qui<lb/>
multorum Principum, Comitum, Baronum, Nobilium gra-<lb/>
tiâ floruit; cujus videndi cupiditate, ut Livij olim Romam,<lb/>
plures ex remotioribus terræ oris, longis benè itineribus ad<lb/>
urbem no&#x017F;tram contenderunt, Dominum dico <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Johan-<lb/>
nem Ludouicum Hawenreuterum,</hi></hi> Medici-<lb/>&amp; Philo&#x017F;ophiæ Doctorem eximium, Profe&#x017F;&#x017F;orem Acade-<lb/>
miæ no&#x017F;træ celeberrimum &amp; Capituli Thomani Præpo&#x017F;itum<lb/>
digni&#x017F;&#x017F;imum. Natus is patre Viro Excellenti&#x017F;&#x017F;imo, Domino<lb/><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Sebaldo Hawenreutero</hi></hi> Medicinæ Doctore, &amp;<lb/>
Reipub. Phy&#x017F;ico celeberrimo, ac matre hone&#x017F;ti&#x017F;&#x017F;ima, omniq&#x0301;;<lb/>
virtute cumulati&#x017F;&#x017F;ima f&#x0153;mina <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Margaretha Beche-<lb/>
rerin:</hi></hi> ab ij&#x017F;dem parentibus fuis, cum in ip&#x017F;o primis mox<lb/>
annis, omnium virtutum &#x017F;cintillæ emicarent, in vera pietate<lb/>
&amp; religione pura informatus, &#x017F;tudijsq&#x0301;ue &amp; artibus liberalibus<lb/>
enutriendus concreditus fuit, ubi Cla&#x017F;&#x017F;ico cur&#x017F;u ab&#x017F;oluto, la-<lb/>
boriosâ &#x017F;uâ indu&#x017F;triâ, paucis annis, eô u&#x017F;que progre&#x017F;&#x017F;us e&#x017F;t,<lb/>
ut non modò Anno 1574 9. Februarij, in prima hujus Acade-<lb/>
miæ promotione Magi&#x017F;trali, &#x017F;ummâ Phylo&#x017F;ophiæ laureâ, à<lb/>
Venerando Domino <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Valentino Erythreo,</hi></hi> tum<lb/>
temporis Academiæ Decano &#x017F;pectabili, ornatus: &#x017F;ed ad Phy-<lb/>
fica &amp; Logica in eadem Academiâ no&#x017F;trâ publicè tradenda<lb/>
admi&#x017F;&#x017F;us fuerit. De familia deinceps propria con&#x017F;tituenda<lb/>
cogitans, Anno 1576. 4. Augu&#x017F;ti, matrimonio &#x017F;ibi junxit, pu-<lb/>
dici&#x017F;&#x017F;imam &amp; ca&#x017F;ti&#x017F;&#x017F;imam Virginem, <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Magdalenam<lb/>
Bergheimerin,</hi></hi> Viri eximij <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Balthasari</hi></hi> à<lb/><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Bergheim &amp; Magdalenæ</hi></hi> à <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Zweybrucken</hi></hi><lb/>
Filiam, relictam nunc ejus viduam m&#x0153;&#x017F;ti&#x017F;&#x017F;imam<hi rendition="#i">:</hi> cum qua<lb/>
integros quadraginta duos annos, &amp; qui excurrit, amicè pla-<lb/>
cidèque vixit, quæque eundem filijs tribus beavit, qui tamen</hi><lb/>
     <fw type="catch" place="bottom"> <hi rendition="#aq">hâc</hi> </fw><lb/>
    </p>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[2/0004] ibidem cum fructu magno, & admiratione legerentur: qui multorum Principum, Comitum, Baronum, Nobilium gra- tiâ floruit; cujus videndi cupiditate, ut Livij olim Romam, plures ex remotioribus terræ oris, longis benè itineribus ad urbem noſtram contenderunt, Dominum dico Johan- nem Ludouicum Hawenreuterum, Medici- næ & Philoſophiæ Doctorem eximium, Profeſſorem Acade- miæ noſtræ celeberrimum & Capituli Thomani Præpoſitum digniſſimum. Natus is patre Viro Excellentiſſimo, Domino Sebaldo Hawenreutero Medicinæ Doctore, & Reipub. Phyſico celeberrimo, ac matre honeſtiſſima, omniq́; virtute cumulatiſſima fœmina Margaretha Beche- rerin: ab ijſdem parentibus fuis, cum in ipſo primis mox annis, omnium virtutum ſcintillæ emicarent, in vera pietate & religione pura informatus, ſtudijsq́ue & artibus liberalibus enutriendus concreditus fuit, ubi Claſſico curſu abſoluto, la- boriosâ ſuâ induſtriâ, paucis annis, eô uſque progreſſus eſt, ut non modò Anno 1574 9. Februarij, in prima hujus Acade- miæ promotione Magiſtrali, ſummâ Phyloſophiæ laureâ, à Venerando Domino Valentino Erythreo, tum temporis Academiæ Decano ſpectabili, ornatus: ſed ad Phy- fica & Logica in eadem Academiâ noſtrâ publicè tradenda admiſſus fuerit. De familia deinceps propria conſtituenda cogitans, Anno 1576. 4. Auguſti, matrimonio ſibi junxit, pu- diciſſimam & caſtiſſimam Virginem, Magdalenam Bergheimerin, Viri eximij Balthasari à Bergheim & Magdalenæ à Zweybrucken Filiam, relictam nunc ejus viduam mœſtiſſimam: cum qua integros quadraginta duos annos, & qui excurrit, amicè pla- cidèque vixit, quæque eundem filijs tribus beavit, qui tamen hâc

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/523602
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/523602/4
Zitationshilfe: Münch, Johann: Christliche Leichpredigt. Straßburg, 1619, S. 2. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/523602/4>, abgerufen am 05.06.2023.