Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Weißhäupt, Johann: Christliche Leichpredigt. Marburg, 1618.

Bild:
<< vorherige Seite

duceret, sic ille etiam noster non aliter ac Archimedes arti intentus,
nullum melius, a turbis & negotiis remotus, securitat is signum dare
potuit. Obiit pie & placide, & viduae
Matri, quam ille solari, cui
extremacondere debuit, desiderium, omnibus coelestis gloriae Candida-
tis, sempiternum industriae, modestiae & pietatis exemplar reliquit.
Cum igitur ipsius virtus p[r]aemultis aliis praeclare enituerit, nec im-
merito immaturus ipsius obitus omnibus Academiae civibus funestus
& luctuosus esse debeat, Funus ad horam secundam pom solenniter vo-
bis indicendum putavimus. Reverendos ita & Clarissimos Acade-
miae Professores, Doctores, Magistros rogamus & in vitamus, reli-
quos virtutum & art. studiosos & cives sedulo monemus & horta-
mur, ut funeri ex domo viduae Iacobi
Brauns Chirurgi ducendo fre-
quentes intersint, & ex lubricitate humanae vitae, virtutis vero pieta-
tis immortalitate, vitam mores ad immarcessibilem coronam aeter-
na gloria obtinendam componere annitantur. PP. 10. Septemb. Anno
salut is reparatae
1617.RODOLPHI GOCLENII SENIORIS
PRAEFICA IN OBITUM PRAEMATURUM

Nobilissimi & regiarum scientiarum Studiossimi Juvenis
Dn. Wolffgangi Pogwisen Holsati.
LUget Nobilitasque literata,
Luget Sobrietasque temperata:
Virtutum speculumque comiorum
Squalet: Cum Uranie dea mathesis
Demittit caput heu dolore languens.
Nam cultor bonus artium altiorum
Et sidus patriae & decus parentis
(Consolabilis o sit illa mater)
Vnicum occidit Eutyches Poviseus,
Et nunc est civis atque inanis umbra.
O factum
G

duceret, ſic ille etiam noſter non aliter ac Archimedes arti intentus,
nullum melius, à turbis & negotiis remotus, ſecuritat is ſignum dare
potuit. Obiit piè & placidè, & viduæ
Matri, quam ille ſolari, cui
extremacondere debuit, deſiderium, omnibus cœleſtis gloriæ Candida-
tis, ſempiternum induſtriæ, modeſtiæ & pietatis exemplar reliquit.
Cùm igitur ipſius virtus p[r]æmultis aliis præclarè enituerit, nec im-
meritò immaturus ipſius obitus omnibus Academiæ civibus funeſtus
& luctuoſus eſſe debeat, Funus ad horam ſecundam pom ſolenniter vo-
bis indicendum putavimus. Reverendos itaꝙ & Clariſſimos Acade-
miæ Profeſſores, Doctores, Magiſtros rogamus & in vitamus, reli-
quosꝙ́ virtutum & art. ſtudioſos & cives ſedulò monemus & horta-
mur, ut funeri ex domo viduæ Iacobi
Brauns Chirurgi ducendo fre-
quentes interſint, & ex lubricitate humanæ vitæ, virtutis verò pieta-
tisꝙ immortalitate, vitam moresꝙ́ ad immarceſſibilem coronam æter-
nâ gloriâ obtinendam componere annitantur. PP. 10. Septemb. Anno
ſalut is reparatæ
1617.RODOLPHI GOCLENII SENIORIS
PRÆFICA IN OBITUM PRÆMATURUM

Nobiliſſimi & regiarum ſcientiarum Studioſſimi Juvenis
Dn. Wolffgangi Pogwisen Holſati.
LUget Nobilitaſque literata,
Luget Sobrietaſque temperata:
Virtutum ſpeculumque comiorum
Squalet: Cum Uranie dea mathesis
Demittit caput heu dolore languens.
Nam cultor bonus artium altiorum
Et ſidus patriæ & decus parentis
(Conſolabilis ô ſit illa mater)
Vnicum occidit Eutyches Poviſeus,
Et nunc est civis atque inanis umbra.
O factum
G
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsProgrammaAcademicum" n="1">
    <p><pb facs="#f0049" n="49"/><hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">duceret, &#x017F;ic ille etiam no&#x017F;ter non aliter ac Archimedes arti intentus,<lb/>
nullum melius, à turbis &amp; negotiis remotus, &#x017F;ecuritat is &#x017F;ignum dare<lb/>
potuit. Obiit piè &amp; placidè, &amp; viduæ</hi><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Matri,</hi></hi><hi rendition="#i">quam ille &#x017F;olari, cui<lb/>
extremacondere debuit, de&#x017F;iderium, omnibus c&#x0153;le&#x017F;tis gloriæ Candida-<lb/>
tis, &#x017F;empiternum indu&#x017F;triæ, mode&#x017F;tiæ &amp; pietatis exemplar reliquit.<lb/>
Cùm igitur ip&#x017F;ius virtus p<supplied>r</supplied>æmultis aliis præclarè enituerit, nec im-<lb/>
meritò immaturus ip&#x017F;ius obitus omnibus Academiæ civibus fune&#x017F;tus<lb/>
&amp; luctuo&#x017F;us e&#x017F;&#x017F;e debeat, Funus ad horam &#x017F;ecundam pom &#x017F;olenniter vo-<lb/>
bis indicendum putavimus. Reverendos ita&#xA759; &amp; Clari&#x017F;&#x017F;imos Acade-<lb/>
miæ Profe&#x017F;&#x017F;ores, Doctores, Magi&#x017F;tros rogamus &amp; in vitamus, reli-<lb/>
quos&#xA759;&#x0301; virtutum &amp; art. &#x017F;tudio&#x017F;os &amp; cives &#x017F;edulò monemus &amp; horta-<lb/>
mur, ut funeri ex domo viduæ Iacobi</hi></hi> Brauns <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Chirurgi ducendo fre-<lb/>
quentes inter&#x017F;int, &amp; ex lubricitate humanæ vitæ, virtutis verò pieta-<lb/>
tis&#xA759; immortalitate, vitam mores&#xA759;&#x0301; ad immarce&#x017F;&#x017F;ibilem coronam æter-<lb/>
nâ gloriâ obtinendam componere annitantur. PP. 10. Septemb. Anno<lb/>
&#x017F;alut is reparatæ</hi></hi> 1617.</p>
   </div><lb/>
   <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
   <div type="fsEpicedia" n="1">
    <head/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">RODOLPHI GOCLENII SENIORIS<lb/>
PRÆFICA IN OBITUM PRÆMATURUM</hi><lb/>
Nobili&#x017F;&#x017F;imi &amp; regiarum &#x017F;cientiarum Studio&#x017F;&#x017F;imi Juvenis<lb/><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Dn. Wolffgangi Pogwisen</hi></hi> Hol&#x017F;ati.</hi> </head><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#in">L</hi> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#k">Uget</hi> </hi> <hi rendition="#i">Nobilita&#x017F;que literata,</hi> </hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Luget Sobrieta&#x017F;que temperata</hi>:</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Virtutum &#x017F;peculumque comiorum</hi> </hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Squalet</hi>: <hi rendition="#i">Cum</hi><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Uranie dea mathesis</hi></hi></hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Demittit caput heu dolore languens.</hi> </hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Nam cultor bonus artium altiorum</hi> </hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Et &#x017F;idus patriæ &amp; decus parentis</hi> </hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">(Con&#x017F;olabilis ô &#x017F;it illa mater)</hi> </hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Vnicum occidit Eutyches Povi&#x017F;eus</hi>,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Et nunc est civis atque inanis umbra.</hi> </hi> </l><lb/>
      <fw type="sig" place="bottom"> <hi rendition="#aq">G</hi> </fw>
      <fw type="catch" place="bottom"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">O factum</hi> </hi> </fw><lb/>
     </lg>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[49/0049] duceret, ſic ille etiam noſter non aliter ac Archimedes arti intentus, nullum melius, à turbis & negotiis remotus, ſecuritat is ſignum dare potuit. Obiit piè & placidè, & viduæ Matri, quam ille ſolari, cui extremacondere debuit, deſiderium, omnibus cœleſtis gloriæ Candida- tis, ſempiternum induſtriæ, modeſtiæ & pietatis exemplar reliquit. Cùm igitur ipſius virtus præmultis aliis præclarè enituerit, nec im- meritò immaturus ipſius obitus omnibus Academiæ civibus funeſtus & luctuoſus eſſe debeat, Funus ad horam ſecundam pom ſolenniter vo- bis indicendum putavimus. Reverendos itaꝙ & Clariſſimos Acade- miæ Profeſſores, Doctores, Magiſtros rogamus & in vitamus, reli- quosꝙ́ virtutum & art. ſtudioſos & cives ſedulò monemus & horta- mur, ut funeri ex domo viduæ Iacobi Brauns Chirurgi ducendo fre- quentes interſint, & ex lubricitate humanæ vitæ, virtutis verò pieta- tisꝙ immortalitate, vitam moresꝙ́ ad immarceſſibilem coronam æter- nâ gloriâ obtinendam componere annitantur. PP. 10. Septemb. Anno ſalut is reparatæ 1617. RODOLPHI GOCLENII SENIORIS PRÆFICA IN OBITUM PRÆMATURUM Nobiliſſimi & regiarum ſcientiarum Studioſſimi Juvenis Dn. Wolffgangi Pogwisen Holſati. LUget Nobilitaſque literata, Luget Sobrietaſque temperata: Virtutum ſpeculumque comiorum Squalet: Cum Uranie dea mathesis Demittit caput heu dolore languens. Nam cultor bonus artium altiorum Et ſidus patriæ & decus parentis (Conſolabilis ô ſit illa mater) Vnicum occidit Eutyches Poviſeus, Et nunc est civis atque inanis umbra. O factum G

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/523616
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/523616/49
Zitationshilfe: Weißhäupt, Johann: Christliche Leichpredigt. Marburg, 1618, S. 49. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/523616/49>, abgerufen am 17.04.2024.