Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Briaeus, Franciscus: Leichpredigt/ Bey der Begrebnuß. Marburg, 1616.

Bild:
<< vorherige Seite


CASPAR STURMIUS, SS.
THEOLOGIAE DOCTOR ET PROFESSOR,
Stipendiariorum Ephorus, et Con-

sistorii Ecclesiastici Assessor in Academia
Marpurgensi.
JOANNI APPELLERO IN ECCLESIA NA-
stadiensi Ministro fideli, suo Domino & Amico
perveteri.
S[unleserliches Material - 1 Zeichen fehlt] Doctissime mi Appellere, Praeter spem meam
omnem accidit, ut tibi luctuoso obsequio invi-
tus gratificarer. Eheu spes nostras fallaces! Spe-
raveram fore ut quanquam senex Te tamen ali-
quando laetiorem conspicarer: Sed quoniam fa-
ti necessitas vel potius Dei inevitabilis volun-
tas ita tulit, hanc quoque fortunam feremus. Interim qua pie-
tate es, Tibi ipse dolorem leni recordatione tum illarum rerum,
quae Christianos Maxime decent, tum Virtutis in Agnete tua,
quam in illa ex concione transmissa egregiam, & non Tibi
uni Marito, sed vicinis quoque gratam admodum fuisse intel-
lexi. Epitaphia duo Tibi mitto, non illa quidem vel docta,
vel accurate elaborata, sed quae a Sene Tui amantissimo Tuaque
in causa non minimum Testi provenire potuerunt. Deus Te ipse
soletur, & in liberis tuis sancte educandis virtute efficaciaq; sua
Te etiam atq; etiam juvet. Equidem juxta Te Tuosq;, dum Dei
me clementia sospitaverit, ju vare, vobisq;, qua potero, conmodare
non cessabo. Nec est quod metuas, ne meus erga Te animus bene-
volentissimus vel loci distantia, vel raritate congressuum, vel of-
fensione aliqua minuatur. Facilime hoc metu liberabere si quam
Te Ego prae caeteris complurib. ob virtutem doctrinamq; hacte-
nus semper complexus sim arctissime, satis perpenderis. Securum
itaq; Te quietumq; esse jubeo, polliceorq; prius futurum, ut--
Qui
A 2


CASPAR STURMIUS, SS.
THEOLOGIÆ DOCTOR ET PROFESSOR,
Stipendiariorum Ephorus, et Con-

ſiſtorii Eccleſiaſtici Aſſeſſor in Academia
Marpurgenſi.
JOANNI APPELLERO IN ECCLESIA NA-
ſtadienſi Miniſtro fideli, ſuo Domino & Amico
perveteri.
S[unleserliches Material – 1 Zeichen fehlt] Doctiſſime mi Appellere, Præter ſpem meam
omnem accidit, ut tibi luctuoſo obſequio invi-
tus gratificarer. Eheu ſpes noſtras fallaces! Spe-
raveram fore ut quanquam ſenex Te tamen ali-
quando lætiorem conſpicarer: Sed quoniam fa-
ti neceſſitas vel potius Dei inevitabilis volun-
tas ita tulit, hanc quoque fortunam feremus. Interim qua pie-
tate es, Tibi ipſe dolorem leni recordatione tùm illarum rerum,
quæ Chriſtianos Maximè decent, tùm Virtutis in Agnete tua,
quam in illa ex concione transmiſſa egregiam, & non Tibi
uni Marito, ſed vicinis quoque gratam admodum fuiſſe intel-
lexi. Epitaphia duo Tibi mitto, non illa quidem vel docta,
vel accuratè elaborata, ſed quæ à Sene Tui amantiſſimo Tuâque
in cauſa non minimùm Teſti provenire potuerunt. Deus Te ipſe
ſoletur, & in liberis tuis ſanctè educandis virtute efficaciaq́; ſua
Te etiam atq; etiam juvet. Equidem juxtà Te Tuoſq́;, dum Dei
me clementia ſoſpitaverit, ju vare, vobisq́;, quâ potero, cõmodare
nõ ceſſabo. Nec eſt quod metuas, ne meus erga Te animus bene-
volentiſſimus vel loci diſtantiâ, vel raritate congreſſuum, vel of-
fenſione aliqua minuatur. Facilimè hoc metu liberabere ſi quàm
Te Ego præ cæteris complurib. ob virtutem doctrinamq́; hacte-
nus ſemper complexus ſim arctiſſimè, ſatis perpenderis. Securum
itaq; Te quietumq́; eſſe jubeo, polliceorq́; priùs futurum, ut--
Qui
A 2
<TEI>
 <text>
  <body>
   <pb facs="#f0003" n="[3]"/>
   <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
   <div type="fsOtherPublication" n="1">
    <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g"><hi rendition="#b">CASPAR STURMIUS, SS.</hi><lb/>
THEOLOGIÆ DOCTOR ET PROFESSOR,<lb/><hi rendition="#k">Stipendiariorum Ephorus, et Con-</hi></hi><lb/>
&#x017F;i&#x017F;torii Eccle&#x017F;ia&#x017F;tici A&#x017F;&#x017F;e&#x017F;&#x017F;or in Academia<lb/>
Marpurgen&#x017F;i.<lb/><hi rendition="#i"><hi rendition="#g">JOANNI APPELLERO IN ECCLESIA NA-</hi><lb/>
&#x017F;tadien&#x017F;i Mini&#x017F;tro fideli, &#x017F;uo Domino &amp; Amico<lb/>
perveteri.</hi></hi> </head><lb/>
    <lg type="poem">
     <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">S</hi><gap reason="illegible" unit="chars" quantity="1"/> Docti&#x017F;&#x017F;ime mi Appellere, Præter &#x017F;pem meam</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">omnem accidit, ut tibi luctuo&#x017F;o ob&#x017F;equio invi-</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">tus gratificarer. Eheu &#x017F;pes no&#x017F;tras fallaces! Spe-</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">raveram fore ut quanquam &#x017F;enex Te tamen ali-</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">quando lætiorem con&#x017F;picarer: Sed quoniam fa-</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">ti nece&#x017F;&#x017F;itas vel potius Dei inevitabilis volun-</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">tas ita tulit, hanc quoque fortunam feremus. Interim qua pie-</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">tate es, Tibi ip&#x017F;e dolorem leni recordatione tùm illarum rerum,</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">quæ Chri&#x017F;tianos Maximè decent, tùm Virtutis in Agnete tua,</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">quam in illa ex concione transmi&#x017F;&#x017F;a egregiam, &amp; non Tibi</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">uni Marito, &#x017F;ed vicinis quoque gratam admodum fui&#x017F;&#x017F;e intel-</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">lexi. Epitaphia duo Tibi mitto, non illa quidem vel docta,</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">vel accuratè elaborata, &#x017F;ed quæ à Sene Tui amanti&#x017F;&#x017F;imo Tuâque</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">in cau&#x017F;a non minimùm Te&#x017F;ti provenire potuerunt. Deus Te ip&#x017F;e</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">&#x017F;oletur, &amp; in liberis tuis &#x017F;anctè educandis virtute efficaciaq&#x0301;; &#x017F;ua</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Te etiam atq; etiam juvet. Equidem juxtà Te Tuo&#x017F;q&#x0301;;, dum Dei</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">me clementia &#x017F;o&#x017F;pitaverit, ju vare, vobisq&#x0301;;, quâ potero, co&#x0303;modare</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">no&#x0303; ce&#x017F;&#x017F;abo. Nec e&#x017F;t quod metuas, ne meus erga Te animus bene-</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">volenti&#x017F;&#x017F;imus vel loci di&#x017F;tantiâ, vel raritate congre&#x017F;&#x017F;uum, vel of-</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">fen&#x017F;ione aliqua minuatur. Facilimè hoc metu liberabere &#x017F;i quàm</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Te Ego præ cæteris complurib. ob virtutem doctrinamq&#x0301;; hacte-</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">nus &#x017F;emper complexus &#x017F;im arcti&#x017F;&#x017F;imè, &#x017F;atis perpenderis. Securum</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">itaq; Te quietumq&#x0301;; e&#x017F;&#x017F;e jubeo, polliceorq&#x0301;; priùs futurum, ut--</hi> </l><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">A</hi> 2</fw>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Qui</hi> </hi> </fw><lb/>
    </lg>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[3]/0003] CASPAR STURMIUS, SS. THEOLOGIÆ DOCTOR ET PROFESSOR, Stipendiariorum Ephorus, et Con- ſiſtorii Eccleſiaſtici Aſſeſſor in Academia Marpurgenſi. JOANNI APPELLERO IN ECCLESIA NA- ſtadienſi Miniſtro fideli, ſuo Domino & Amico perveteri. S_ Doctiſſime mi Appellere, Præter ſpem meam omnem accidit, ut tibi luctuoſo obſequio invi- tus gratificarer. Eheu ſpes noſtras fallaces! Spe- raveram fore ut quanquam ſenex Te tamen ali- quando lætiorem conſpicarer: Sed quoniam fa- ti neceſſitas vel potius Dei inevitabilis volun- tas ita tulit, hanc quoque fortunam feremus. Interim qua pie- tate es, Tibi ipſe dolorem leni recordatione tùm illarum rerum, quæ Chriſtianos Maximè decent, tùm Virtutis in Agnete tua, quam in illa ex concione transmiſſa egregiam, & non Tibi uni Marito, ſed vicinis quoque gratam admodum fuiſſe intel- lexi. Epitaphia duo Tibi mitto, non illa quidem vel docta, vel accuratè elaborata, ſed quæ à Sene Tui amantiſſimo Tuâque in cauſa non minimùm Teſti provenire potuerunt. Deus Te ipſe ſoletur, & in liberis tuis ſanctè educandis virtute efficaciaq́; ſua Te etiam atq; etiam juvet. Equidem juxtà Te Tuoſq́;, dum Dei me clementia ſoſpitaverit, ju vare, vobisq́;, quâ potero, cõmodare nõ ceſſabo. Nec eſt quod metuas, ne meus erga Te animus bene- volentiſſimus vel loci diſtantiâ, vel raritate congreſſuum, vel of- fenſione aliqua minuatur. Facilimè hoc metu liberabere ſi quàm Te Ego præ cæteris complurib. ob virtutem doctrinamq́; hacte- nus ſemper complexus ſim arctiſſimè, ſatis perpenderis. Securum itaq; Te quietumq́; eſſe jubeo, polliceorq́; priùs futurum, ut-- Qui A 2

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/523927
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/523927/3
Zitationshilfe: Briaeus, Franciscus: Leichpredigt/ Bey der Begrebnuß. Marburg, 1616, S. [3]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/523927/3>, abgerufen am 29.01.2022.