Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Mochinger, Johannes: Diis ac Piis Manibus Nobiliss. Danzig, 1631.

Bild:
<< vorherige Seite

Phil. Med. & J. U. D. celeberrimi, Com. Pal. Caes. relicta
vidua, matrona honoratissima Barbara: quam natam
Dresdae accepimus Anno Christi incarnati infinity D LXIIX.
Patre M. Elja Vogelio, olim causarum Feudalium &
judicialium Secretario ibidem Electorali, & Reipubl.
Dresdensis Consule prudentissimo: Matre vero Sybil-
la,
Dn. Melchioris
Scheutzlichen quondam apud An-
naebergenses Metallicorum Magistri filia. Ad pietatem,
probitatem, modestiam, omnemque foeminei sexus virtu-
tem accurate educata ipso XVI. aetatis anno, qui tum e-
rat Christi infinity D. XXCIV. supradicto Dn. D. Schrö-
tero
fuit elocata, quo cum annos transegit in matrimo-
nio secundo ac foecundo XLI. Nam mater fuit facta libe-
rorum novem, ex quibus Johannes Fridericus, Pe-
trus Eljas u. J. d.
& Consiliarius, Cancellariusque
primum Ducum Saxoniae, Angariae & VV est phaliae, post
Principum Anhaltinorum, Fridericus, & Johannes
Jacobus,
potioris sexaus; sequioris vero Magdale-
na, & Sybilla
jam olim diem obierunt suum: Sed Bar-
bara
matri cognominis, Dn. Petro Kirstenio, Med.
D. apud VVratislavienses celeberrimo, & Anna, Dn.
Christ Jano Volhardo, apud Vinarienses Juris
Practico, nuptum sunt datae Anna vero Marja Dn.
Johanni Georgio
Pitzsch. J. U. D. est desponsata. Post
mariti obitum quinquennium & Septimanas X. in vidu-
atu exegit ea sorte, quae sequi hunc vitae statum solet: in
qua tamen spem suam atque fiduciam omnem in eo, qui vi-
duarum atque orphanorum Pater est ac patronus, posuit.
Cujus rei vel potissimum morbus ipsius, qui ex vulnere
periculoso, quod ante biennium ex lapsu in altero crure
accepit, originem traxit, esse testimonio luculentissimo po-
test. Nam etsi quidem hoc vulnus aliquatenus curatum,
ut domo exire & visitare templum rursus potuerit, nun-
quam tamen vere consolidari potuit, sed recrudescens ma-

jores

Phil. Med. & J. U. D. celeberrimi, Com. Pal. Cæſ. relicta
vidua, matrona honoratiſſima Barbara: quam natam
Dreſdæ accepimus Anno Chriſti incarnati ∞ D LXIIX.
Patre M. Elja Vogelio, olim cauſarum Feudalium &
judicialium Secretario ibidem Electorali, & Reipubl.
Dreſdenſis Conſule prudentiſſimo: Matre verò Sybil-
la,
Dn. Melchioris
Scheutzlichen quondam apud An-
næbergenſes Metallicorum Magiſtri filiâ. Ad pietatem,
probitatem, modeſtiam, omnemq́ue fœminei ſexus virtu-
tem accuratè educata ipſo XVI. ætatis anno, qui tum e-
rat Chriſti ∞ D. XXCIV. ſupradicto Dn. D. Schrö-
tero
fuit elocata, quo cum annos tranſegit in matrimo-
nio ſecundo ac fœcundo XLI. Nam mater fuit facta libe-
rorum novem, ex quibus Johannes Fridericus, Pe-
trus Eljas u. J. d.
& Conſiliarius, Cancellariusq́ue
primùm Ducum Saxoniæ, Angariæ & VV eſt phaliæ, pòſt
Principum Anhaltinorum, Fridericus, & Johannes
Jacobus,
potioris ſexûs; ſequioris verò Magdale-
na, & Sybilla
jam olim diem obierunt ſuum: Sed Bar-
bara
matri cognominis, Dn. Petro Kirstenio, Med.
D. apud VVratislavienſes celeberrimo, & Anna, Dn.
Christ Jano Volhardo, apud Vinarienſes Juris
Practico, nuptum ſunt datæ Anna verò Marja Dn.
Johanni Georgio
Pitzſch. J. U. D. eſt deſponſata. Poſt
mariti obitum quinquennium & Septimanas X. in vidu-
atu exegit eâ ſorte, quæ ſequi hunc vitæ ſtatum ſolet: in
qua tamen ſpem ſuam atque fiduciam omnem in eo, qui vi-
duarum atque orphanorum Pater eſt ac patronus, poſuit.
Cujus rei vel potiſſimum morbus ipſius, qui ex vulnere
periculoſo, quod ante biennium ex lapſu in altero crure
accepit, originem traxit, eſſe teſtimonio luculentiſſimo po-
teſt. Nam etſi quidem hoc vulnus aliquatenus curatum,
ut domo exire & viſitare templum rurſus potuerit, nun-
quam tamen verè conſolidari potuit, ſed recrudeſcens ma-

jores
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsProgrammaAcademicum" n="1">
    <p><pb facs="#f0019" n="[19]"/><hi rendition="#aq">Phil. Med. &amp; J. U. D. celeberrimi, Com. Pal. Cæ&#x017F;. relicta<lb/>
vidua, matrona honorati&#x017F;&#x017F;ima <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Barbara:</hi></hi> quam natam<lb/>
Dre&#x017F;dæ accepimus Anno Chri&#x017F;ti incarnati &#x221E; D LXIIX.<lb/>
Patre M. <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Elja Vogelio,</hi></hi> olim cau&#x017F;arum Feudalium &amp;<lb/>
judicialium Secretario ibidem Electorali, &amp; Reipubl.<lb/>
Dre&#x017F;den&#x017F;is Con&#x017F;ule prudenti&#x017F;&#x017F;imo: Matre verò <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Sybil-<lb/>
la,</hi></hi> Dn. <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Melchioris</hi></hi></hi> Scheutzlichen <hi rendition="#aq">quondam apud An-<lb/>
næbergen&#x017F;es Metallicorum Magi&#x017F;tri filiâ. Ad pietatem,<lb/>
probitatem, mode&#x017F;tiam, omnemq&#x0301;ue f&#x0153;minei &#x017F;exus virtu-<lb/>
tem accuratè educata ip&#x017F;o XVI. ætatis anno, qui tum e-<lb/>
rat Chri&#x017F;ti &#x221E; D. <hi rendition="#g">XXCIV.</hi> &#x017F;upradicto Dn. D. <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Schrö-<lb/>
tero</hi></hi> fuit elocata, quo cum annos tran&#x017F;egit in matrimo-<lb/>
nio &#x017F;ecundo ac f&#x0153;cundo XLI. Nam mater fuit facta libe-<lb/>
rorum novem, ex quibus <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Johannes Fridericus, Pe-<lb/>
trus Eljas u. J. d.</hi></hi> &amp; Con&#x017F;iliarius, Cancellariusq&#x0301;ue<lb/>
primùm Ducum Saxoniæ, Angariæ &amp; VV e&#x017F;t phaliæ, pò&#x017F;t<lb/>
Principum Anhaltinorum, <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Fridericus, &amp; Johannes<lb/>
Jacobus,</hi></hi> potioris &#x017F;exûs; &#x017F;equioris verò <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Magdale-<lb/>
na, &amp; Sybilla</hi></hi> jam olim diem obierunt &#x017F;uum: Sed <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Bar-<lb/>
bara</hi></hi> matri cognominis, Dn. <hi rendition="#k">Petro <hi rendition="#g">Kirstenio,</hi></hi> Med.<lb/>
D. apud VVratislavien&#x017F;es celeberrimo, &amp; <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Anna,</hi></hi> Dn.<lb/><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Christ Jano Volhardo,</hi></hi> apud Vinarien&#x017F;es Juris<lb/>
Practico, nuptum &#x017F;unt datæ <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Anna</hi></hi> verò <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Marja</hi></hi> Dn.<lb/><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Johanni Georgio</hi></hi></hi> Pitz&#x017F;ch. <hi rendition="#aq">J. U. D. e&#x017F;t de&#x017F;pon&#x017F;ata. Po&#x017F;t<lb/>
mariti obitum quinquennium &amp; Septimanas X. in vidu-<lb/>
atu exegit eâ &#x017F;orte, quæ &#x017F;equi hunc vitæ &#x017F;tatum &#x017F;olet: in<lb/>
qua tamen &#x017F;pem &#x017F;uam atque fiduciam omnem in eo, qui vi-<lb/>
duarum atque orphanorum Pater e&#x017F;t ac patronus, po&#x017F;uit.<lb/>
Cujus rei vel poti&#x017F;&#x017F;imum morbus ip&#x017F;ius, qui ex vulnere<lb/>
periculo&#x017F;o, quod ante biennium ex lap&#x017F;u in altero crure<lb/>
accepit, originem traxit, e&#x017F;&#x017F;e te&#x017F;timonio lucul<choice><abbr>e&#x0303;</abbr><expan>en</expan></choice>ti&#x017F;&#x017F;imo po-<lb/>
te&#x017F;t. Nam et&#x017F;i quidem hoc vulnus aliquatenus curatum,<lb/>
ut domo exire &amp; vi&#x017F;itare templum rur&#x017F;us potuerit, nun-<lb/>
quam tamen verè c<choice><abbr>o&#x0303;</abbr><expan>on</expan></choice>&#x017F;olidari potuit, &#x017F;ed recrude&#x017F;cens ma-</hi><lb/>
<fw type="catch" place="bottom"><hi rendition="#aq">jores</hi></fw><lb/></p>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[19]/0019] Phil. Med. & J. U. D. celeberrimi, Com. Pal. Cæſ. relicta vidua, matrona honoratiſſima Barbara: quam natam Dreſdæ accepimus Anno Chriſti incarnati ∞ D LXIIX. Patre M. Elja Vogelio, olim cauſarum Feudalium & judicialium Secretario ibidem Electorali, & Reipubl. Dreſdenſis Conſule prudentiſſimo: Matre verò Sybil- la, Dn. Melchioris Scheutzlichen quondam apud An- næbergenſes Metallicorum Magiſtri filiâ. Ad pietatem, probitatem, modeſtiam, omnemq́ue fœminei ſexus virtu- tem accuratè educata ipſo XVI. ætatis anno, qui tum e- rat Chriſti ∞ D. XXCIV. ſupradicto Dn. D. Schrö- tero fuit elocata, quo cum annos tranſegit in matrimo- nio ſecundo ac fœcundo XLI. Nam mater fuit facta libe- rorum novem, ex quibus Johannes Fridericus, Pe- trus Eljas u. J. d. & Conſiliarius, Cancellariusq́ue primùm Ducum Saxoniæ, Angariæ & VV eſt phaliæ, pòſt Principum Anhaltinorum, Fridericus, & Johannes Jacobus, potioris ſexûs; ſequioris verò Magdale- na, & Sybilla jam olim diem obierunt ſuum: Sed Bar- bara matri cognominis, Dn. Petro Kirstenio, Med. D. apud VVratislavienſes celeberrimo, & Anna, Dn. Christ Jano Volhardo, apud Vinarienſes Juris Practico, nuptum ſunt datæ Anna verò Marja Dn. Johanni Georgio Pitzſch. J. U. D. eſt deſponſata. Poſt mariti obitum quinquennium & Septimanas X. in vidu- atu exegit eâ ſorte, quæ ſequi hunc vitæ ſtatum ſolet: in qua tamen ſpem ſuam atque fiduciam omnem in eo, qui vi- duarum atque orphanorum Pater eſt ac patronus, poſuit. Cujus rei vel potiſſimum morbus ipſius, qui ex vulnere periculoſo, quod ante biennium ex lapſu in altero crure accepit, originem traxit, eſſe teſtimonio luculẽtiſſimo po- teſt. Nam etſi quidem hoc vulnus aliquatenus curatum, ut domo exire & viſitare templum rurſus potuerit, nun- quam tamen verè cõſolidari potuit, ſed recrudeſcens ma- jores

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/524824
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/524824/19
Zitationshilfe: Mochinger, Johannes: Diis ac Piis Manibus Nobiliss. Danzig, 1631, S. [19]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/524824/19>, abgerufen am 29.05.2023.