Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Mochinger, Johannes: Diis ac Piis Manibus Nobiliss. Danzig, 1631.

Bild:
<< vorherige Seite
letzte Seite

jores indies dolores ac molestias procreavit, tandemque ante
hebdomadas XIV. lecto plane eam affixit. Toto ergo hoc
decubitaus & morbi tempore precibus sese Deo commendavit,
Sacra etiam synaxi frequenter & superiori quoque Martis die,
fuit usa. Hoc itaque viatico iterum instructa piis se precibus
ac suspiriis corporis ac animae vero Medico Deo ter Opt.
ter Max. totam commisit, secutura animo prontissimo, quando-
cunque ille ex hoc tempestatum mari ad tranquillum aeternae
sanitatis ac beatitatis portum avocaturus ipsam esset. Hu-
jus ergo jussu nudiustertius circa horam IIdam pomerid.
pie placideque non tam mortem obiit, quam sub spe cer-
tissima resuscitationis ad aeternae felicitatis gaudia in no-
vissimo die obdormivit, postquam hac in vita annos LX
II. & hebdomadas XVI. transegit. Funus hodie post
hor. IIdam pomerid. efferetur: quod ut frequenti comi-
tatu nostrae subjecti Jurisdictioni cohonestent maximo-
pere censemus & hortamur. P. P. XI. Februar. anno
infinity. D. CXXXI.Iohann: 5. . 28. & 29.
[fremdsprachliches Material - 4 Zeilen fehlen]
Veniet hora audient in ea omnes qui in sepulchris vo-
cem ejus. Et egredientur qui operati sunt bonitatem
in resurrectionem vitae. Et qui operati sunt
malitiam in resurrectionem ju-
dicij.

jores indies dolores ac moleſtias procreavit, tandemq́ue ante
hebdomadas XIV. lecto planè eam affixit. Toto ergò hoc
decubitûs & morbi tempore precibus ſeſe Deo commendavit,
Sacrâ etiam ſynaxi frequenter & ſuperiori quoque Martis die,
fuit uſa. Hoc itaque viatico iterum inſtructa piis ſe precibus
ac ſuſpiriis corporis ac animæ vero Medico Deo ter Opt.
ter Max. totam commiſit, ſecutura animo prontiſſimo, quando-
cunque ille ex hoc tempeſtatum mari ad tranquillum æternæ
ſanitatis ac beatitatis portum avocaturus ipſam eſſet. Hu-
jus ergò juſſu nudiustertius circa horam IIdam pomerid.
piè placideq́ue non tàm mortem obiit, quàm ſub ſpe cer-
tiſſima reſuſcitationis ad æternæ felicitatis gaudia in no-
viſſimo die obdormivit, poſtquam hac in vita annos LX
II. & hebdomadas XVI. tranſegit. Funus hodiè poſt
hor. IIdam pomerid. efferetur: quod ut frequenti comi-
tatu noſtræ ſubjecti Jurisdictioni cohoneſtent maximo-
perè cenſemus & hortamur. P. P. XI. Februar. anno
∞. D. CXXXI.Iohann: 5. ꝟ. 28. & 29.
[fremdsprachliches Material – 4 Zeilen fehlen]
Veniet hora audient in ea omnes qui in ſepulchris vo-
cem ejus. Et egredientur qui operati ſunt bonitatem
in reſurrectionem vitæ. Et qui operati ſunt
malitiam in reſurrectionem ju-
dicij.
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsProgrammaAcademicum" n="1">
    <p>
     <pb facs="#f0020" n="[20]"/> <hi rendition="#aq">jores indies dolores ac mole&#x017F;tias procreavit, tand<choice><abbr>e&#x0303;</abbr><expan>em</expan></choice><choice><abbr>q&#x0301;;</abbr><expan>q&#x0301;ue</expan></choice> ante<lb/>
hebdomadas XIV. lecto planè e<choice><abbr>a&#x0303;</abbr><expan>am</expan></choice> affixit. Toto ergò hoc<lb/>
decubitûs &amp; morbi t<choice><abbr>e&#x0303;</abbr><expan>em</expan></choice>pore precibus &#x017F;e&#x017F;e Deo c<choice><abbr>o&#x0303;</abbr><expan>om</expan></choice>mendavit,<lb/>
Sacrâ eti<choice><abbr>a&#x0303;</abbr><expan>am</expan></choice> &#x017F;ynaxi frequ<choice><abbr>e&#x0303;</abbr><expan>en</expan></choice>ter &amp; &#x017F;uperiori quo<choice><abbr>q;</abbr><expan>que</expan></choice> Martis die,<lb/>
fuit u&#x017F;a. Hoc ita<choice><abbr>q;</abbr><expan>que</expan></choice> viatico iter<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice> in&#x017F;tructa piis &#x017F;e precibus<lb/>
ac &#x017F;u&#x017F;piriis corporis ac animæ vero Medico Deo ter Opt.<lb/>
ter Max. tot<choice><abbr>a&#x0303;</abbr><expan>am</expan></choice> c<choice><abbr>o&#x0303;</abbr><expan>om</expan></choice>mi&#x017F;it, &#x017F;ecutura animo pr<choice><abbr>o&#x0303;</abbr><expan>on</expan></choice>ti&#x017F;&#x017F;imo, qu<choice><abbr>a&#x0303;</abbr><expan>an</expan></choice>do-<lb/>
cunque ille ex hoc tempe&#x017F;tat<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice> mari ad tranquill<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice> æternæ<lb/>
&#x017F;anitatis ac beatitatis portum avocaturus ip&#x017F;am e&#x017F;&#x017F;et. Hu-<lb/>
jus ergò ju&#x017F;&#x017F;u nudiustertius circa horam IIdam pomerid.<lb/>
piè placideq&#x0301;ue non tàm mortem obiit, quàm &#x017F;ub &#x017F;pe cer-<lb/>
ti&#x017F;&#x017F;ima re&#x017F;u&#x017F;citationis ad æternæ felicitatis gaudia in no-<lb/>
vi&#x017F;&#x017F;imo die obdormivit, po&#x017F;tquam hac in vita annos LX<lb/>
II. &amp; hebdomadas <hi rendition="#g">XVI.</hi> tran&#x017F;egit. Funus hodiè po&#x017F;t<lb/>
hor. IIdam pomerid. efferetur: quod ut frequenti comi-<lb/>
tatu no&#x017F;træ &#x017F;ubjecti Jurisdictioni cohone&#x017F;tent maximo-<lb/>
perè cen&#x017F;emus &amp; hortamur. P. P. XI. Februar. anno<lb/>
&#x221E;. D. <hi rendition="#g">CXXXI.</hi></hi> </p>
   </div><lb/>
   <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
   <div n="1">
    <head/>
    <cit>
     <bibl> <hi rendition="#c"><hi rendition="#aq">Iohann: 5. &#xA75F;. 28. &amp;</hi> 29.</hi> </bibl><lb/>
     <quote>
      <gap reason="fm" unit="lines" quantity="4"/><lb/> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#c">Veniet hora audient in ea omnes qui in &#x017F;epulchris vo-<lb/>
cem ejus. Et egredientur qui operati &#x017F;unt bonitatem<lb/>
in re&#x017F;urrectionem vitæ. Et qui operati &#x017F;unt<lb/>
malitiam in re&#x017F;urrectionem ju-<lb/>
dicij.</hi> </hi> </quote>
     <bibl/>
    </cit>
   </div><lb/>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[20]/0020] jores indies dolores ac moleſtias procreavit, tandẽq́; ante hebdomadas XIV. lecto planè eã affixit. Toto ergò hoc decubitûs & morbi tẽpore precibus ſeſe Deo cõmendavit, Sacrâ etiã ſynaxi frequẽter & ſuperiori quoq; Martis die, fuit uſa. Hoc itaq; viatico iterũ inſtructa piis ſe precibus ac ſuſpiriis corporis ac animæ vero Medico Deo ter Opt. ter Max. totã cõmiſit, ſecutura animo prõtiſſimo, quãdo- cunque ille ex hoc tempeſtatũ mari ad tranquillũ æternæ ſanitatis ac beatitatis portum avocaturus ipſam eſſet. Hu- jus ergò juſſu nudiustertius circa horam IIdam pomerid. piè placideq́ue non tàm mortem obiit, quàm ſub ſpe cer- tiſſima reſuſcitationis ad æternæ felicitatis gaudia in no- viſſimo die obdormivit, poſtquam hac in vita annos LX II. & hebdomadas XVI. tranſegit. Funus hodiè poſt hor. IIdam pomerid. efferetur: quod ut frequenti comi- tatu noſtræ ſubjecti Jurisdictioni cohoneſtent maximo- perè cenſemus & hortamur. P. P. XI. Februar. anno ∞. D. CXXXI. Iohann: 5. ꝟ. 28. & 29. ____ Veniet hora audient in ea omnes qui in ſepulchris vo- cem ejus. Et egredientur qui operati ſunt bonitatem in reſurrectionem vitæ. Et qui operati ſunt malitiam in reſurrectionem ju- dicij.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/524824
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/524824/20
Zitationshilfe: Mochinger, Johannes: Diis ac Piis Manibus Nobiliss. Danzig, 1631, S. [20]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/524824/20>, abgerufen am 05.06.2023.