Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Happel, Eberhard Werner: Der Academische Roman. Ulm, 1690.

Bild:
<< vorherige Seite

Romans II. Buch.
rum comessationum apparatus quccunque modo ad-
jutum iverit; iste quidem Professorio munere hoc
ipso futurus expers; hic vero pro ratione circum-
stantiarum graviter plectendus.

Haec Summa est Decreti Serenissimorum Saxoniae
Ducum utriusque Lineae de Pennalismo, foetu isto or-
cino, profligando & exterminando. Tuum jam est,
Juventus studiosa, tam Veterana, quam Novitia, juris-
jurandi, quo Te Serenissimis Principibus ac Magistra-
tui Academico obstrinxisti, memorem, mature obse-
qui. Pietatis est Magistratui DEI in terris Vicario obe-
dire. Nemo vestrum est, qui non malit pius, quam im-
pius audire. Virtutis est, ea vitare, quae vel speciem ma-
litiae prae se ferunt. Nemo vestrum est, qui non felices
malit studiorum successus, quam infelices. Bonam de-
nique famam conciliat eorum patratio, quae legibus
& honestati sunt conformia. Nemo vestrum est, qui
non malit honestus, quam infamis dici. Haec, Juven-
tus studiosa, Tecum meditare: &, si sapis, sponte ad
peragenda, cavendaque, quae Illustre Mandatum re-
quirit, Te compara, sin, (quod tamen nolimus,) expe-
rieris profecto, non deesse cum Serenissimis Principi-
bus, tum nobis ea adversus contumaciam remedia, quae
nolentes eo possint adigere. Nunquam, credite nobis,
continget, ut quae illi tanto consensu, tantoque cum
Zelo decreverunt, irrita reddi, seque adeo ludos fieri
patiantur. Vos quoque, reliqui cives Academici, da-
bitis operam, ne deinceps ulla re Pennalismum adju-
tum eatis. Sin, manebit & vos severa animadversio.
P. P. ipso festo visitationis B. Virginis, hoc est, d. II. Ju-
lii, A. C. cl l CLXI.

Das XXXIV. Capitul/

Proscriptio deß Pennalismi der Universität Giessen auch in
Lateinischer Sprache/ wie solche Anno 1660. herauß gegeben
worden.

Zu
N n n 2

Romans II. Buch.
rum comeſſationum apparatus quccunque modo ad-
jutum iverit; iſte quidem Profeſſorio munere hoc
ipſo futurus expers; hic verò pro ratione circum-
ſtantiarum graviter plectendus.

Hæc Summa eſt Decreti Sereniſſimorum Saxoniæ
Ducum utriusque Lineæ de Pennaliſmo, fœtu iſto or-
cino, profligando & exterminando. Tuum jam eſt,
Juventus ſtudioſa, tàm Veterana, quàm Novitia, juris-
jurandi, quo Te Sereniſſimis Principibus ac Magiſtra-
tui Academico obſtrinxiſti, memorem, maturè obſe-
qui. Pietatis eſt Magiſtratui DEI in terris Vicario obe-
dire. Nemo veſtrum eſt, qui non malit pius, quàm im-
pius audire. Virtutis eſt, ea vitare, quæ vel ſpeciem ma-
litiæ præ ſe ferunt. Nemo veſtrum eſt, qui non felices
malit ſtudiorum ſucceſſus, quam infelices. Bonam de-
nique famam conciliat eorum patratio, quæ legibus
& honeſtati ſunt conformia. Nemo veſtrum eſt, qui
non malit honeſtus, quam infamis dici. Hæc, Juven-
tus ſtudioſa, Tecum meditare: &, ſi ſapis, ſponte ad
peragenda, cavendaque, quæ Illuſtre Mandatum re-
quirit, Te compara, ſin, (quod tamen nolimus,) expe-
rieris profectò, non deeſſe cum Sereniſſimis Principi-
bus, tum nobis ea adverſus contumaciam remedia, quæ
nolentes eò poſſint adigere. Nunquam, credite nobis,
continget, ut quæ illi tanto conſenſu, tantoque cum
Zelo decreverunt, irrita reddi, ſeque adeò ludos fieri
patiantur. Vos quoque, reliqui cives Academici, da-
bitis operam, ne deinceps ulla re Pennaliſmum adju-
tum eatis. Sin, manebit & vos ſevera animadverſio.
P. P. ipſo feſto viſitationis B. Virginis, hoc eſt, d. II. Ju-
lii, A. C. ⅽⅼↄ ⅼↄ CLXI.

Das XXXIV. Capitul/

Proſcriptio deß Pennaliſmi der Univerſitaͤt Gieſſen auch in
Lateiniſcher Sprache/ wie ſolche Anno 1660. herauß gegeben
worden.

Zu
N n n 2
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <p>
      <pb facs="#f0951" n="931"/>
      <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#b">Romans <hi rendition="#aq">II.</hi> Buch.</hi> </fw><lb/> <hi rendition="#aq">rum come&#x017F;&#x017F;ationum apparatus quccunque modo ad-<lb/>
jutum iverit; i&#x017F;te quidem Profe&#x017F;&#x017F;orio munere hoc<lb/>
ip&#x017F;o futurus expers; hic verò pro ratione circum-<lb/>
&#x017F;tantiarum graviter plectendus.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Hæc Summa e&#x017F;t Decreti Sereni&#x017F;&#x017F;imorum Saxoniæ<lb/>
Ducum utriusque Lineæ de Pennali&#x017F;mo, f&#x0153;tu i&#x017F;to or-<lb/>
cino, profligando &amp; exterminando. Tuum jam e&#x017F;t,<lb/>
Juventus &#x017F;tudio&#x017F;a, tàm Veterana, quàm Novitia, juris-<lb/>
jurandi, quo Te Sereni&#x017F;&#x017F;imis Principibus ac Magi&#x017F;tra-<lb/>
tui Academico ob&#x017F;trinxi&#x017F;ti, memorem, maturè ob&#x017F;e-<lb/>
qui. Pietatis e&#x017F;t Magi&#x017F;tratui DEI in terris Vicario obe-<lb/>
dire. Nemo ve&#x017F;trum e&#x017F;t, qui non malit pius, quàm im-<lb/>
pius audire. Virtutis e&#x017F;t, ea vitare, quæ vel &#x017F;peciem ma-<lb/>
litiæ præ &#x017F;e ferunt. Nemo ve&#x017F;trum e&#x017F;t, qui non felices<lb/>
malit &#x017F;tudiorum &#x017F;ucce&#x017F;&#x017F;us, quam infelices. Bonam de-<lb/>
nique famam conciliat eorum patratio, quæ legibus<lb/>
&amp; hone&#x017F;tati &#x017F;unt conformia. Nemo ve&#x017F;trum e&#x017F;t, qui<lb/>
non malit hone&#x017F;tus, quam infamis dici. Hæc, Juven-<lb/>
tus &#x017F;tudio&#x017F;a, Tecum meditare: &amp;, &#x017F;i &#x017F;apis, &#x017F;ponte ad<lb/>
peragenda, cavendaque, quæ Illu&#x017F;tre Mandatum re-<lb/>
quirit, Te compara, &#x017F;in, (quod tamen nolimus,) expe-<lb/>
rieris profectò, non dee&#x017F;&#x017F;e cum Sereni&#x017F;&#x017F;imis Principi-<lb/>
bus, tum nobis ea adver&#x017F;us contumaciam remedia, quæ<lb/>
nolentes eò po&#x017F;&#x017F;int adigere. Nunquam, credite nobis,<lb/>
continget, ut quæ illi tanto con&#x017F;en&#x017F;u, tantoque cum<lb/>
Zelo decreverunt, irrita reddi, &#x017F;eque adeò ludos fieri<lb/>
patiantur. Vos quoque, reliqui cives Academici, da-<lb/>
bitis operam, ne deinceps ulla re Pennali&#x017F;mum adju-<lb/>
tum eatis. Sin, manebit &amp; vos &#x017F;evera animadver&#x017F;io.<lb/>
P. P. ip&#x017F;o fe&#x017F;to vi&#x017F;itationis B. Virginis, hoc e&#x017F;t, d. II. Ju-<lb/>
lii, A. C. &#x217D;&#x217C;&#x2184; &#x217C;&#x2184; CLXI.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#b">Das <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">XXXIV</hi>.</hi> Capitul/</hi> </head><lb/>
     <argument>
      <p><hi rendition="#aq">Pro&#x017F;criptio</hi><hi rendition="#fr">deß</hi><hi rendition="#aq">Pennali&#x017F;mi</hi><hi rendition="#fr">der Univer&#x017F;ita&#x0364;t Gie&#x017F;&#x017F;en auch in</hi><lb/>
Lateini&#x017F;cher Sprache/ wie &#x017F;olche Anno 1660. herauß gegeben<lb/>
worden.</p>
     </argument><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig">N n n 2</fw>
     <fw place="bottom" type="catch">Zu</fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[931/0951] Romans II. Buch. rum comeſſationum apparatus quccunque modo ad- jutum iverit; iſte quidem Profeſſorio munere hoc ipſo futurus expers; hic verò pro ratione circum- ſtantiarum graviter plectendus. Hæc Summa eſt Decreti Sereniſſimorum Saxoniæ Ducum utriusque Lineæ de Pennaliſmo, fœtu iſto or- cino, profligando & exterminando. Tuum jam eſt, Juventus ſtudioſa, tàm Veterana, quàm Novitia, juris- jurandi, quo Te Sereniſſimis Principibus ac Magiſtra- tui Academico obſtrinxiſti, memorem, maturè obſe- qui. Pietatis eſt Magiſtratui DEI in terris Vicario obe- dire. Nemo veſtrum eſt, qui non malit pius, quàm im- pius audire. Virtutis eſt, ea vitare, quæ vel ſpeciem ma- litiæ præ ſe ferunt. Nemo veſtrum eſt, qui non felices malit ſtudiorum ſucceſſus, quam infelices. Bonam de- nique famam conciliat eorum patratio, quæ legibus & honeſtati ſunt conformia. Nemo veſtrum eſt, qui non malit honeſtus, quam infamis dici. Hæc, Juven- tus ſtudioſa, Tecum meditare: &, ſi ſapis, ſponte ad peragenda, cavendaque, quæ Illuſtre Mandatum re- quirit, Te compara, ſin, (quod tamen nolimus,) expe- rieris profectò, non deeſſe cum Sereniſſimis Principi- bus, tum nobis ea adverſus contumaciam remedia, quæ nolentes eò poſſint adigere. Nunquam, credite nobis, continget, ut quæ illi tanto conſenſu, tantoque cum Zelo decreverunt, irrita reddi, ſeque adeò ludos fieri patiantur. Vos quoque, reliqui cives Academici, da- bitis operam, ne deinceps ulla re Pennaliſmum adju- tum eatis. Sin, manebit & vos ſevera animadverſio. P. P. ipſo feſto viſitationis B. Virginis, hoc eſt, d. II. Ju- lii, A. C. ⅽⅼↄ ⅼↄ CLXI. Das XXXIV. Capitul/ Proſcriptio deß Pennaliſmi der Univerſitaͤt Gieſſen auch in Lateiniſcher Sprache/ wie ſolche Anno 1660. herauß gegeben worden. Zu N n n 2

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/happel_roman_1690
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/happel_roman_1690/951
Zitationshilfe: Happel, Eberhard Werner: Der Academische Roman. Ulm, 1690, S. 931. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/happel_roman_1690/951>, abgerufen am 02.12.2023.