Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Happel, Eberhard Werner: Der Academische Roman. Ulm, 1690.

Bild:
<< vorherige Seite

Romans II. Buch.
te/ niemahlen auch in ein fremdes Sauffgelach kam/
biß er seine Disputation außgefertiget hatte/ welche
er dem Condado übergab/ folgenden Jnnhalts:

Das XXXIX. Capitul/

Allhier wird deß Cerebacchii possierliche Disputation von
dem Jure Potandi eingeführet.

Disputatio Inauguralis Theoretico-Practica

Jus Potandi, cum omnibus Solennitatibus &
Controversiis occurrentibus secundum Jus Civile
discussis, breviter adumbrans.

Quam Permissu & Autoritate Nobilissimi & Fa-
mosissimi Ordinis in Academia Divae Potinae,

Praeside

Dion ysio Baccho Symposiaste Summo & Anteces-
sore praecellentissimo in Collegio Hilaritatis ad tres Reges
Sympotis suis praestantissimis publice exponer

Blasius Cerebacchius Multibibus, utriusq; Vini
& Cerevisiae Doctor longe meritissimus,
horis ante & postmeridianis solitis & licitis.

DE JURE POTANDI.
Positio 1.

QUotidiana esse addiscenda, lucerna illa Juris Paulus in l.
legavi 25. de libertat. leg. admonet, cum itaque nihil,
quod sciam, familiarius, nihilque magis solenne, quam
ipsius Bacchi sacra, & verendum, ne nobis objiciatur, quod
olim servio Mutius opponebat in l. necessarium 2. §. Servius 43.
ff. de Orig. Jur. turpe esse Germano Jus Conviviorum, in quo
quotidie versatur, ignorare: non abs re esse duxi, si non nullas
observationes tam Theoreticas, quam Practicas in gratiam eo-
rum, qui aliquando animum ad forum applicare desiderant,
eventilarem, quo rudiores excitarentur & excolerentur, erudi-
tioribus vero penitius in eam rem inquirendi ansa propinatetur.

2. Origo hujus Dionysii festi quin sit antiquissima omni-
bus constat; usum itidem promiscuum omnibus gentibus
communem esse, aeque notum est, temporum tamen evolutio-

ne nemo

Romans II. Buch.
te/ niemahlen auch in ein fremdes Sauffgelach kam/
biß er ſeine Diſputation außgefertiget hatte/ welche
er dem Condado uͤbergab/ folgenden Jnnhalts:

Das XXXIX. Capitul/

Allhier wird deß Cerebacchii poſſierliche Diſputation von
dem Jure Potandi eingefuͤhret.

Diſputatio Inauguralis Theoretico-Practica

Jus Potandi, cum omnibus Solennitatibus &
Controverſiis occurrentibus ſecundum Jus Civile
diſcuſſis, breviter adumbrans.

Quam Permiſſu & Autoritate Nobiliſſimi & Fa-
moſiſſimi Ordinis in Academia Divæ Potinæ,

Præſide

Dion yſio Baccho Sympoſiaſte Summo & Anteceſ-
ſore præcellentiſſimo in Collegio Hilaritatis ad tres Reges
Sympotis ſuis præſtantiſſimis publicè exponer

Blasius Cerebacchius Multibibus, utriusq́; Vini
& Cereviſiæ Doctor longè meritiſſimus,
horis ante & poſtmeridianis ſolitis & licitis.

DE JURE POTANDI.
Poſitio 1.

QUotidiana eſſe addiſcenda, lucerna illa Juris Paulus in l.
legavi 25. de libertat. leg. admonet, cum itaque nihil,
quod ſciam, familiarius, nihilque magis ſolenne, quam
ipſius Bacchi ſacra, & verendum, ne nobis objiciatur, quod
olim ſervio Mutius opponebat in l. neceſſarium 2. §. Servius 43.
ff. de Orig. Jur. turpe eſſe Germano Jus Conviviorum, in quo
quotidiè verſatur, ignorare: non abs re eſſe duxi, ſi non nullas
obſervationes tam Theoreticas, quàm Practicas in gratiam eo-
rum, qui aliquando animum ad forum applicare deſiderant,
eventilarem, quò rudiores excitarentur & excolerentur, erudi-
tioribus verò penitiùs in eam rem inquirendi anſa propinatetur.

2. Origo hujus Dionyſii feſti quin ſit antiquiſſima omni-
bus conſtat; uſum itidem promiſcuum omnibus gentibus
communem eſſe, æquè notum eſt, temporum tamen evolutio-

ne nemo
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <p><pb facs="#f0995" n="975"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#b">Romans <hi rendition="#aq">II.</hi> Buch.</hi></fw><lb/>
te/ niemahlen auch in ein fremdes Sauffgelach kam/<lb/>
biß er &#x017F;eine <hi rendition="#aq">Di&#x017F;putation</hi> außgefertiget hatte/ welche<lb/>
er dem <hi rendition="#aq">Condado</hi> u&#x0364;bergab/ folgenden Jnnhalts:</p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#b">Das <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">XXXIX.</hi></hi> Capitul/</hi> </head><lb/>
     <argument>
      <p>Allhier wird deß <hi rendition="#aq">Cerebacchii</hi> po&#x017F;&#x017F;ierliche <hi rendition="#aq">Di&#x017F;putation</hi> von<lb/>
dem <hi rendition="#aq">Jure Potandi</hi> eingefu&#x0364;hret.</p>
     </argument><lb/>
     <div n="3">
      <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Di&#x017F;putatio Inauguralis Theoretico-Practica</hi> </hi> </head><lb/>
      <p> <hi rendition="#c"> <hi rendition="#aq">Jus Potandi, cum omnibus Solennitatibus &amp;<lb/>
Controver&#x017F;iis occurrentibus &#x017F;ecundum Jus Civile<lb/>
di&#x017F;cu&#x017F;&#x017F;is, breviter adumbrans.</hi> </hi> </p>
     </div><lb/>
     <div n="3">
      <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Quam Permi&#x017F;&#x017F;u &amp; Autoritate Nobili&#x017F;&#x017F;imi &amp; Fa-<lb/>
mo&#x017F;i&#x017F;&#x017F;imi Ordinis in Academia Divæ Potinæ,</hi> </hi> </head><lb/>
      <p> <hi rendition="#c"> <hi rendition="#aq">Præ&#x017F;ide</hi> </hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#c"> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Dion y&#x017F;io Baccho</hi></hi> Sympo&#x017F;ia&#x017F;te Summo &amp; Antece&#x017F;-<lb/>
&#x017F;ore præcellenti&#x017F;&#x017F;imo in Collegio Hilaritatis ad tres Reges<lb/>
Sympotis &#x017F;uis præ&#x017F;tanti&#x017F;&#x017F;imis publicè exponer</hi> </hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#c"> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Blasius Cerebacchius</hi></hi> Multibibus, utriusq&#x0301;; Vini<lb/>
&amp; Cerevi&#x017F;iæ Doctor longè meriti&#x017F;&#x017F;imus,<lb/>
horis ante &amp; po&#x017F;tmeridianis &#x017F;olitis &amp; licitis.</hi> </hi> </p>
     </div><lb/>
     <div n="3">
      <head> <hi rendition="#aq">DE JURE POTANDI.<lb/><hi rendition="#i">Po&#x017F;itio 1.</hi></hi> </head><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">Q</hi>Uotidiana e&#x017F;&#x017F;e addi&#x017F;cenda, lucerna illa Juris Paulus in l.<lb/>
legavi 25. de libertat. leg. admonet, cum itaque nihil,<lb/>
quod &#x017F;ciam, familiarius, nihilque magis &#x017F;olenne, quam<lb/>
ip&#x017F;ius Bacchi &#x017F;acra, &amp; verendum, ne nobis objiciatur, quod<lb/>
olim &#x017F;ervio Mutius opponebat in l. nece&#x017F;&#x017F;arium 2. §. Servius 43.<lb/>
ff. de Orig. Jur. turpe e&#x017F;&#x017F;e Germano Jus Conviviorum, in quo<lb/>
quotidiè ver&#x017F;atur, ignorare: non abs re e&#x017F;&#x017F;e duxi, &#x017F;i non nullas<lb/>
ob&#x017F;ervationes tam Theoreticas, quàm Practicas in gratiam eo-<lb/>
rum, qui aliquando animum ad forum applicare de&#x017F;iderant,<lb/>
eventilarem, quò rudiores excitarentur &amp; excolerentur, erudi-<lb/>
tioribus verò penitiùs in eam rem inquirendi an&#x017F;a propinatetur.</hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">2. Origo hujus Diony&#x017F;ii fe&#x017F;ti quin &#x017F;it antiqui&#x017F;&#x017F;ima omni-<lb/>
bus con&#x017F;tat; u&#x017F;um itidem promi&#x017F;cuum omnibus gentibus<lb/>
communem e&#x017F;&#x017F;e, æquè notum e&#x017F;t, temporum tamen evolutio-</hi><lb/>
       <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">ne nemo</hi> </fw><lb/>
      </p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[975/0995] Romans II. Buch. te/ niemahlen auch in ein fremdes Sauffgelach kam/ biß er ſeine Diſputation außgefertiget hatte/ welche er dem Condado uͤbergab/ folgenden Jnnhalts: Das XXXIX. Capitul/ Allhier wird deß Cerebacchii poſſierliche Diſputation von dem Jure Potandi eingefuͤhret. Diſputatio Inauguralis Theoretico-Practica Jus Potandi, cum omnibus Solennitatibus & Controverſiis occurrentibus ſecundum Jus Civile diſcuſſis, breviter adumbrans. Quam Permiſſu & Autoritate Nobiliſſimi & Fa- moſiſſimi Ordinis in Academia Divæ Potinæ, Præſide Dion yſio Baccho Sympoſiaſte Summo & Anteceſ- ſore præcellentiſſimo in Collegio Hilaritatis ad tres Reges Sympotis ſuis præſtantiſſimis publicè exponer Blasius Cerebacchius Multibibus, utriusq́; Vini & Cereviſiæ Doctor longè meritiſſimus, horis ante & poſtmeridianis ſolitis & licitis. DE JURE POTANDI. Poſitio 1. QUotidiana eſſe addiſcenda, lucerna illa Juris Paulus in l. legavi 25. de libertat. leg. admonet, cum itaque nihil, quod ſciam, familiarius, nihilque magis ſolenne, quam ipſius Bacchi ſacra, & verendum, ne nobis objiciatur, quod olim ſervio Mutius opponebat in l. neceſſarium 2. §. Servius 43. ff. de Orig. Jur. turpe eſſe Germano Jus Conviviorum, in quo quotidiè verſatur, ignorare: non abs re eſſe duxi, ſi non nullas obſervationes tam Theoreticas, quàm Practicas in gratiam eo- rum, qui aliquando animum ad forum applicare deſiderant, eventilarem, quò rudiores excitarentur & excolerentur, erudi- tioribus verò penitiùs in eam rem inquirendi anſa propinatetur. 2. Origo hujus Dionyſii feſti quin ſit antiquiſſima omni- bus conſtat; uſum itidem promiſcuum omnibus gentibus communem eſſe, æquè notum eſt, temporum tamen evolutio- ne nemo

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/happel_roman_1690
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/happel_roman_1690/995
Zitationshilfe: Happel, Eberhard Werner: Der Academische Roman. Ulm, 1690, S. 975. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/happel_roman_1690/995>, abgerufen am 02.12.2023.