Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Lohenstein, Daniel Casper von: Agrippina. Breslau, 1665.

Bild:
<< vorherige Seite
Bildnüße ein Sack/ darein die Eltern-Mörder gesteckt
worden/ l. un. C. de his qui parentes vel libr. occid. ge-
hencket und offentlich angeschrieben.
[fremdsprachliches Material - 29 Zeichen fehlen],

Nero, Orestes, Alcmaeon matricidae.. Xiphil. in Ner. p.
m.
165.

v. 348. 349. 350. Der Sterne Gold wird durch mich blaß
und klein.) Hieher gehören die schönen Worte Lipsii
de Constant. lib. 1. cap. 16. Omnia ista, quae suspicis,
quae miraris, vicibus suis aut pereunt aut certe mutan-
tur. Solem illum vides? deficit. Lunam? laborat & ta-
bescit. Sidera? labunrur & cadunt. Et ut velet aut excu-
set haec Ingenium humanum: evenere tamen in coelesti
illo corpore & evenient, quae Mathematicis legem o-
muem frangant & mentem. Cometas omitto, varia
forma, vario situ & motu: quos omnes ab aere & in il-
lo esse, haud facile imponat mihi Lyceum: sed ecce nu-
per negotium Astrologis fecere motus quidam novi de-
prehensi, & novae stellae. Sidus exortum hoc ipso anno:
cujus Incrementa & Decrementa clare observata; vidi-
musque (dissiculter creditum) in coelo ipso nasci ali-
quid posse & mori. Quin Varro ecce apud Augustinum
clamat & asserit. stellam Veneris, quam Plautus Vespe-
rugmem, Homerus [fremdsprachliches Material - 7 Zeichen fehlen] appellat, colorem mutasse,
magnitudinem, figuram, cursum.
Die fünffte Abhandlung.
v. 46. Mit Sohn und Bruder hat unkeusche Lust getrie-
ben.) Schild. in Not. ad Sueton. in Neron. c. 5. p. 576.
n.
6 beschreibet der Agrippine Leben kurtz also; Hae-
optimi Parentis pessima filia primum Passieno Crispo
bis Consuli nupta, inde Cn. Domitio a Tiberio tradi-
ta defuncto marito, sollicitatis nequicquam Galbae nu-
ptiis, tandem in Caji fratris foedissimo contubernio vi-
xit. A quo mox exoletis objecta atque in exilium acta,
cum rediisset, patruo suo Claudio post Messalinae ne-
cem incestis nuptiis conjuncta, parto tot Parricidiis Ne-
roni filio Imperio, ab eodem interfecta periit.
v. 48.
I 5
Bildnuͤße ein Sack/ darein die Eltern-Moͤrder geſteckt
worden/ l. un. C. de his qui parentes vel libr. occid. ge-
hencket und offentlich angeſchrieben.
[fremdsprachliches Material – 29 Zeichen fehlen],

Nero, Oreſtes, Alcmæon matricidæ.. Xiphil. in Ner. p.
m.
165.

v. 348. 349. 350. Der Sterne Gold wird durch mich blaß
und klein.) Hieher gehoͤren die ſchoͤnen Worte Lipſii
de Conſtant. lib. 1. cap. 16. Omnia iſta, quæ ſuſpicis,
quæ miraris, vicibus ſuis aut pereunt aut certè mutan-
tur. Solem illum vides? deficit. Lunam? laborat & ta-
beſcit. Sidera? labunrur & cadunt. Et ut velet aut excu-
ſet hæc Ingenium humanum: evenêre tamen in cœleſti
illo corpore & evenient, quæ Mathematicis legem o-
muem frangant & mentem. Cometas omitto, variâ
formâ, vario ſitu & motu: quos omnes ab aëre & in il-
lo eſſe, haud facilè imponat mihi Lyceum: ſed ecce nu-
per negotium Aſtrologis fecêre motus quidam novi de-
prehenſi, & novæ ſtellæ. Sidus exortum hoc ipſo anno:
cujus Incrementa & Decrementa clarè obſervata; vidi-
muśque (diſſiculter creditum) in cœlo ipſo naſci ali-
quid poſſe & mori. Quin Varro ecce apud Auguſtinum
clamat & aſſerit. ſtellam Veneris, quam Plautus Veſpe-
rugmem, Homerus [fremdsprachliches Material – 7 Zeichen fehlen] appellat, colorem mutaſſe,
magnitudinem, figuram, curſum.
Die fuͤnffte Abhandlung.
v. 46. Mit Sohn und Bruder hat unkeuſche Luſt getrie-
ben.) Schild. in Not. ad Sueton. in Neron. c. 5. p. 576.
n.
6 beſchreibet der Agrippine Leben kurtz alſo; Hæ-
optimi Parentis peſſima filia primùm Paſſieno Criſpo
bis Conſuli nupta, inde Cn. Domitio à Tiberio tradi-
ta defuncto marito, ſollicitatis nequicquam Galbæ nu-
ptiis, tandem in Caji fratris fœdisſimo contubernio vi-
xit. A quo mox exoletis objecta at́que in exilium acta,
cum rediiſſet, patruo ſuo Claudio poſt Meſſalinæ ne-
cem inceſtis nuptiis conjuncta, partô tot Parricidiis Ne-
roni filio Imperio, ab eodem interfecta periit.
v. 48.
I 5
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <list>
      <item><pb facs="#f0155" n="137."/>
Bildnu&#x0364;ße ein Sack/ darein die Eltern-Mo&#x0364;rder ge&#x017F;teckt<lb/>
worden/ <hi rendition="#aq">l. un. C. de his qui parentes vel libr. occid.</hi> ge-<lb/>
hencket und offentlich ange&#x017F;chrieben.</item>
     </list><lb/>
     <cit>
      <quote><gap reason="fm" unit="chars" quantity="29"/>,</quote>
     </cit><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Nero, Ore&#x017F;tes, Alcmæon matricidæ.. Xiphil. in Ner. p.<lb/>
m.</hi> 165.</p><lb/>
     <list>
      <item><hi rendition="#aq">v.</hi> 348. 349. 350. Der Sterne Gold wird durch mich blaß<lb/>
und klein.) Hieher geho&#x0364;ren die &#x017F;cho&#x0364;nen Worte <hi rendition="#aq">Lip&#x017F;ii<lb/>
de Con&#x017F;tant. lib. 1. cap. 16. Omnia i&#x017F;ta, quæ &#x017F;u&#x017F;picis,<lb/>
quæ miraris, vicibus &#x017F;uis aut pereunt aut certè mutan-<lb/>
tur. Solem illum vides? deficit. Lunam? laborat &amp; ta-<lb/>
be&#x017F;cit. Sidera? labunrur &amp; cadunt. Et ut velet aut excu-<lb/>
&#x017F;et hæc Ingenium humanum: evenêre tamen in c&#x0153;le&#x017F;ti<lb/>
illo corpore &amp; evenient, quæ Mathematicis legem o-<lb/>
muem frangant &amp; mentem. Cometas omitto, variâ<lb/>
formâ, vario &#x017F;itu &amp; motu: quos omnes ab aëre &amp; in il-<lb/>
lo e&#x017F;&#x017F;e, haud facilè imponat mihi Lyceum: &#x017F;ed ecce nu-<lb/>
per negotium A&#x017F;trologis fecêre motus quidam novi de-<lb/>
prehen&#x017F;i, &amp; novæ &#x017F;tellæ. Sidus exortum hoc ip&#x017F;o anno:<lb/>
cujus Incrementa &amp; Decrementa clarè ob&#x017F;ervata; vidi-<lb/>
mus&#x0301;que (di&#x017F;&#x017F;iculter creditum) in c&#x0153;lo ip&#x017F;o na&#x017F;ci ali-<lb/>
quid po&#x017F;&#x017F;e &amp; mori. Quin Varro ecce apud Augu&#x017F;tinum<lb/>
clamat &amp; a&#x017F;&#x017F;erit. &#x017F;tellam Veneris, quam Plautus Ve&#x017F;pe-<lb/>
rugmem, Homerus <gap reason="fm" unit="chars" quantity="7"/> appellat, colorem muta&#x017F;&#x017F;e,<lb/>
magnitudinem, figuram, cur&#x017F;um.</hi></item>
     </list>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#b">Die fu&#x0364;nffte Abhandlung.</hi> </head><lb/>
     <list>
      <item><hi rendition="#aq">v.</hi> 46. Mit Sohn und Bruder hat unkeu&#x017F;che Lu&#x017F;t getrie-<lb/>
ben.) <hi rendition="#aq">Schild. in Not. ad Sueton. in Neron. c. 5. p. 576.<lb/>
n.</hi> 6 be&#x017F;chreibet der Agrippine Leben kurtz al&#x017F;o; <hi rendition="#aq">Hæ-<lb/>
optimi Parentis pe&#x017F;&#x017F;ima filia primùm Pa&#x017F;&#x017F;ieno Cri&#x017F;po<lb/>
bis Con&#x017F;uli nupta, inde Cn. Domitio à Tiberio tradi-<lb/>
ta defuncto marito, &#x017F;ollicitatis nequicquam Galbæ nu-<lb/>
ptiis, tandem in Caji fratris f&#x0153;dis&#x017F;imo contubernio vi-<lb/>
xit. A quo mox exoletis objecta at&#x0301;que in exilium acta,<lb/>
cum redii&#x017F;&#x017F;et, patruo &#x017F;uo Claudio po&#x017F;t Me&#x017F;&#x017F;alinæ ne-<lb/>
cem ince&#x017F;tis nuptiis conjuncta, partô tot Parricidiis Ne-<lb/>
roni filio Imperio, ab eodem interfecta periit.</hi></item>
     </list><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">I</hi> 5</fw>
     <fw place="bottom" type="catch"><hi rendition="#aq">v.</hi> 48.</fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[137./0155] Bildnuͤße ein Sack/ darein die Eltern-Moͤrder geſteckt worden/ l. un. C. de his qui parentes vel libr. occid. ge- hencket und offentlich angeſchrieben. _____________________________, Nero, Oreſtes, Alcmæon matricidæ.. Xiphil. in Ner. p. m. 165. v. 348. 349. 350. Der Sterne Gold wird durch mich blaß und klein.) Hieher gehoͤren die ſchoͤnen Worte Lipſii de Conſtant. lib. 1. cap. 16. Omnia iſta, quæ ſuſpicis, quæ miraris, vicibus ſuis aut pereunt aut certè mutan- tur. Solem illum vides? deficit. Lunam? laborat & ta- beſcit. Sidera? labunrur & cadunt. Et ut velet aut excu- ſet hæc Ingenium humanum: evenêre tamen in cœleſti illo corpore & evenient, quæ Mathematicis legem o- muem frangant & mentem. Cometas omitto, variâ formâ, vario ſitu & motu: quos omnes ab aëre & in il- lo eſſe, haud facilè imponat mihi Lyceum: ſed ecce nu- per negotium Aſtrologis fecêre motus quidam novi de- prehenſi, & novæ ſtellæ. Sidus exortum hoc ipſo anno: cujus Incrementa & Decrementa clarè obſervata; vidi- muśque (diſſiculter creditum) in cœlo ipſo naſci ali- quid poſſe & mori. Quin Varro ecce apud Auguſtinum clamat & aſſerit. ſtellam Veneris, quam Plautus Veſpe- rugmem, Homerus _______ appellat, colorem mutaſſe, magnitudinem, figuram, curſum. Die fuͤnffte Abhandlung. v. 46. Mit Sohn und Bruder hat unkeuſche Luſt getrie- ben.) Schild. in Not. ad Sueton. in Neron. c. 5. p. 576. n. 6 beſchreibet der Agrippine Leben kurtz alſo; Hæ- optimi Parentis peſſima filia primùm Paſſieno Criſpo bis Conſuli nupta, inde Cn. Domitio à Tiberio tradi- ta defuncto marito, ſollicitatis nequicquam Galbæ nu- ptiis, tandem in Caji fratris fœdisſimo contubernio vi- xit. A quo mox exoletis objecta at́que in exilium acta, cum rediiſſet, patruo ſuo Claudio poſt Meſſalinæ ne- cem inceſtis nuptiis conjuncta, partô tot Parricidiis Ne- roni filio Imperio, ab eodem interfecta periit. v. 48. I 5

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/lohenstein_agrippina_1665
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/lohenstein_agrippina_1665/155
Zitationshilfe: Lohenstein, Daniel Casper von: Agrippina. Breslau, 1665, S. 137.. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/lohenstein_agrippina_1665/155>, abgerufen am 27.11.2021.