Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

[N. N.]: Jubilaeum Typographorum Lipsiensium Oder Zweyhundert-Jähriges Buchdrucker JubelFest. [Leipzig], 1640.

Bild:
<< vorherige Seite
de Typögraphia.
Hinc etiam artifices peragunt solennia Festa,
Atqve tibi laudes post duo secla litant.
Duret ut augustum monumen venerabilis artis,
Atqve inventori debitus extet honos.
Summe Deus tanti nobis usura perennet
Doni, sed pessum cunctus abusus eat!
Sive qvis obscoenis nugis turpaverit illud
Dogmate seu falso contemerare velit.
Heinricus Höpffnerus, D.


SAEpe a diversis diverso tempore easdem
Artes profluere, est autor Aristoteles.
Chalcographia rei est testis, gens semina cujus
* Sinarum sparsit secla per alta retro.
Praeterfluxerunt sed jam vix Secula bina,
Ars ubi perfecte tanta diem intuita est.
Qvis fando laudes cantaret carmina Divae,
Qvae libros mundi suppeditat populis?
Haec vigeat posthac, posthac qvoqve serviat isthaec
Et Christo & Themidi, tum Medicae & Sophiae.
Ananias Weber/ Theol. Doct.
& P. P.


ARtes dum multas invenit cana vetustas,
Commoda qvae nobis multa tulere satis,
Mirum, Chalcographam qvod non invenerit artem,
Libros immensa qvae modo mole parit.
Sci-
* Ita Osorius narrat, sicut de ipso Lau-
rentius Beyerlinck in Theatr. sub
tit. Typographia fol. 235. refert,
inqviens: Hieronymus Osorius
lib. 11. de rebus Emmanuelis, omnem de nimio in se patriamqve
suam amore suspicionem removens, non Lusitaniae suae, neqve genti
aut populo, qvi Lusitanico sceptro pareat: sed remotissimae Sina-
rum
nationi tam mirabilis inventi laudem, eamqve non nuper na-
tam, sed pervetustam, peneqve canam tribuit. In libris, ait, descri-
bendis & rerum memoria propaganda, aeneis formis uti solent Sinae,
qvarum usus adeo antiqvus apud illos est, ut qvi primus eam artem ex-
cogitarit, ignoretur.
G 2
de Typögraphia.
Hinc etiam artifices peragunt ſolennia Feſta,
Atqve tibi laudes poſt duo ſecla litant.
Duret ut auguſtum monumen venerabilis artis,
Atqve inventori debitus extet honos.
Summe Deus tanti nobis uſura perennet
Doni, ſed peſſum cunctus abuſus eat!
Sive qvis obſcœnis nugis turpaverit illud
Dogmate ſeu falſo contemerare velit.
Heinricus Höpffnerus, D.


SÆpè à diverſis diverſo tempore easdem
Artes profluere, eſt autor Ariſtoteles.
Chalcographia rei eſt teſtis, gens ſemina cujus
* Sinarum ſparſit ſecla per alta retrò.
Præterfluxerunt ſed jam vix Secula bina,
Ars ubi perfectè tanta diem intuita eſt.
Qvis fando laudes cantaret carmina Divæ,
Qvæ libros mundi ſuppeditat populis?
Hæc vigeat poſthac, poſthac qvoqve ſerviat iſthæc
Et Christo & Themidi, tùm Medicæ & Sophiæ.
Ananias Weber/ Theol. Doct.
& P. P.


ARtes dum multas invenit cana vetuſtas,
Commoda qvæ nobis multa tulêre ſatis,
Mirum, Chalcographam qvòd non invenerit artem,
Libros immensâ qvæ modò mole parit.
Sci-
* Ita Oſorius narrat, ſicut de ipſo Lau-
rentius Beyerlinck in Theatr. ſub
tit. Typographia fol. 235. refert,
inqviens: Hieronymus Oſorius
lib. 11. de rebus Emmanuelis, omnem de nimio in ſe patriamqve
ſuam amore ſuſpicionem removens, non Luſitaniæ ſuæ, neqve genti
aut populo, qvi Luſitanico ſceptro pareat: ſed remotisſimæ Sina-
rum
nationi tàm mirabilis inventi laudem, eamqve non nuper na-
tam, ſed pervetuſtam, peneqve canam tribuit. In libris, ait, deſcri-
bendis & rerum memoria propagandâ, æneis formis uti ſolent Sinæ,
qvarum uſus adeò antiqvus apud illos eſt, ut qvi primus eam artem ex-
cogitarit, ignoretur.
G 2
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <lg type="poem">
      <pb facs="#f0065"/>
      <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#b"> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#k">de Typögraphia.</hi> </hi> </hi> </hi> </fw><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Hinc etiam artifices peragunt &#x017F;olennia Fe&#x017F;ta,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Atqve tibi laudes po&#x017F;t duo &#x017F;ecla litant.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Duret ut augu&#x017F;tum monumen venerabilis artis,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Atqve inventori debitus extet honos.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Summe <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Deus</hi></hi> tanti nobis u&#x017F;ura perennet</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Doni, &#x017F;ed pe&#x017F;&#x017F;um cunctus abu&#x017F;us eat!</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Sive qvis ob&#x017F;c&#x0153;nis nugis turpaverit illud</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Dogmate &#x017F;eu fal&#x017F;o contemerare velit.</hi> </l>
     </lg><lb/>
     <closer>
      <salute> <hi rendition="#et"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Heinricus Höpffnerus, D.</hi> </hi> </hi> </salute>
     </closer>
    </div><lb/>
    <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
    <div n="2">
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">S</hi>Æpè <hi rendition="#i">à diver&#x017F;is</hi> diver&#x017F;o tempore <hi rendition="#i">easdem</hi></hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Artes profluere,</hi> e&#x017F;t autor <hi rendition="#i">Ari&#x017F;toteles.</hi></hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Chalcographia</hi> rei e&#x017F;t te&#x017F;tis, <hi rendition="#i">gens</hi> &#x017F;emina cujus</hi> </l><lb/>
      <l>
       <note place="foot" n="*"> <hi rendition="#aq">Ita O&#x017F;orius narrat, &#x017F;icut de ip&#x017F;o Lau-<lb/>
rentius Beyerlinck in Theatr. &#x017F;ub<lb/>
tit. Typographia fol. 235. refert,<lb/>
inqviens: Hieronymus O&#x017F;orius<lb/>
lib. 11. de rebus Emmanuelis, omnem de nimio in &#x017F;e patriamqve<lb/>
&#x017F;uam amore &#x017F;u&#x017F;picionem removens, non Lu&#x017F;itaniæ &#x017F;uæ, neqve genti<lb/>
aut populo, qvi Lu&#x017F;itanico &#x017F;ceptro pareat: &#x017F;ed remotis&#x017F;imæ <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Sina-<lb/>
rum</hi></hi> nationi tàm mirabilis inventi laudem, eamqve non nuper na-<lb/>
tam, &#x017F;ed pervetu&#x017F;tam, peneqve canam tribuit. In libris, ait, de&#x017F;cri-<lb/>
bendis &amp; rerum memoria propagandâ, æneis formis uti &#x017F;olent <hi rendition="#k">Sinæ,</hi><lb/>
qvarum u&#x017F;us adeò antiqvus apud illos e&#x017F;t, ut qvi primus eam artem ex-<lb/>
cogitarit, ignoretur.</hi> </note> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Sinarum</hi> &#x017F;par&#x017F;it &#x017F;ecla per alta retrò.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Præterfluxerunt &#x017F;ed jam vix <hi rendition="#i">Secula bina,</hi></hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Ars</hi> ubi <hi rendition="#i">perfectè</hi> tanta diem intuita e&#x017F;t.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Qvis fando laudes cantaret carmina <hi rendition="#i">Divæ,</hi></hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Qvæ libros mundi &#x017F;uppeditat populis?</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Hæc vigeat po&#x017F;thac, po&#x017F;thac qvoqve &#x017F;erviat i&#x017F;thæc</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Et <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Christo &amp; Themidi,</hi></hi> tùm <hi rendition="#k">Medicæ &amp; Sophiæ.</hi></hi> </l>
     </lg><lb/>
     <closer>
      <salute> <hi rendition="#et"><hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Ananias</hi></hi> Weber/ <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Theol. Doct.<lb/>
&amp; P. P.</hi></hi></hi> </salute>
     </closer>
    </div><lb/>
    <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
    <div n="2">
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">A</hi>Rtes dum multas invenit cana vetu&#x017F;tas,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Commoda qvæ nobis multa tulêre &#x017F;atis,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Mirum, Chalcographam qvòd non invenerit artem,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Libros immensâ qvæ modò mole parit.</hi> </l><lb/>
      <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">G</hi> 2</fw>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Sci-</hi> </fw><lb/>
     </lg>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0065] de Typögraphia. Hinc etiam artifices peragunt ſolennia Feſta, Atqve tibi laudes poſt duo ſecla litant. Duret ut auguſtum monumen venerabilis artis, Atqve inventori debitus extet honos. Summe Deus tanti nobis uſura perennet Doni, ſed peſſum cunctus abuſus eat! Sive qvis obſcœnis nugis turpaverit illud Dogmate ſeu falſo contemerare velit. Heinricus Höpffnerus, D. SÆpè à diverſis diverſo tempore easdem Artes profluere, eſt autor Ariſtoteles. Chalcographia rei eſt teſtis, gens ſemina cujus * Sinarum ſparſit ſecla per alta retrò. Præterfluxerunt ſed jam vix Secula bina, Ars ubi perfectè tanta diem intuita eſt. Qvis fando laudes cantaret carmina Divæ, Qvæ libros mundi ſuppeditat populis? Hæc vigeat poſthac, poſthac qvoqve ſerviat iſthæc Et Christo & Themidi, tùm Medicæ & Sophiæ. Ananias Weber/ Theol. Doct. & P. P. ARtes dum multas invenit cana vetuſtas, Commoda qvæ nobis multa tulêre ſatis, Mirum, Chalcographam qvòd non invenerit artem, Libros immensâ qvæ modò mole parit. Sci- * Ita Oſorius narrat, ſicut de ipſo Lau- rentius Beyerlinck in Theatr. ſub tit. Typographia fol. 235. refert, inqviens: Hieronymus Oſorius lib. 11. de rebus Emmanuelis, omnem de nimio in ſe patriamqve ſuam amore ſuſpicionem removens, non Luſitaniæ ſuæ, neqve genti aut populo, qvi Luſitanico ſceptro pareat: ſed remotisſimæ Sina- rum nationi tàm mirabilis inventi laudem, eamqve non nuper na- tam, ſed pervetuſtam, peneqve canam tribuit. In libris, ait, deſcri- bendis & rerum memoria propagandâ, æneis formis uti ſolent Sinæ, qvarum uſus adeò antiqvus apud illos eſt, ut qvi primus eam artem ex- cogitarit, ignoretur. G 2

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/oa_jubilaeum_1640
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/oa_jubilaeum_1640/65
Zitationshilfe: [N. N.]: Jubilaeum Typographorum Lipsiensium Oder Zweyhundert-Jähriges Buchdrucker JubelFest. [Leipzig], 1640, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/oa_jubilaeum_1640/65>, abgerufen am 18.04.2021.