Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

[N. N.]: Jubilaeum Typographorum Lipsiensium Oder Zweyhundert-Jähriges Buchdrucker JubelFest. [Leipzig], 1640.

Bild:
<< vorherige Seite
de Typögraphia.
Majestas tua clarescet; sic pura vigebit
Relligio; & stabit sua gloria salva Camoenis.
Honoris, & boni ominis ergo
f.
Tobias
Heydenreich/ U. J. D. & Fa-
cult. Juridicae Assessor.


In Artem Chalcographicam tertium
suum Seculum ingredientem.
ARs qvae manus munusqve Divorum clues,
Ars artium benigna nutrix omnium:
Qvae non modo reperta & omne scibile
Sophorum in orbe doctiorum publicis
Communicas nobis typis, & hostis es
Oblivionis, ac asylum Pallados:* In Bibliotheca publica Freibergensi as-
servatur liber 6. Decretalium Boni-
facii VIII. Papae, in charta pergame-
na, his verbis ad finem adjectis:
Praesens bujus sexti Decretalium praecla-
rum opus alma in urbe Moguntia in-
clitae nationis Germanicae, qvam DEI
elementia tam alti ingenii lumine,
donoqz gratuito caeteris terrarum na-
tionibus praeferre, illustrare digna-
tus est, non atramento, plumali can-
na, ne aerea, sed artificiosa qvadam
adinventione imprimendi seu chara-
cterizandi sic essigiatum, & ad euse-
biam Dei industrie est consummatum
per Johannem Fust eivem, & Petrum
Schoiffer de Gernsheim, Anno Domi-
ni 1465. d. 17. Decembr.
Habentur praeterea inter alios in eadem
Bibliotheca Gratianus cum rubricis,
ut vocant, Anno 1472. Decretales
Gregorii, Anno 1473. Sextus Decre-
talium cum constitutionibus Clemen-
tis Papae Anno 1476. a solo Petro
Schoiffer de Gernsheim Moguntiae
excusi & scutis signati.

Sed insimul cor & voluntatem Dei
& sacrosancta Bibliorum dogmata
cunctis per orbem ebuccinas mortalibus.
Ars qvam cadente literarum adorea
Moguntius Jan-Faustus & Gutbergius
Petrusqve Schoiffer, in perenne Teutonum
Decus, tenebris eruerunt primitus,
qvorum * labores nulla delebit dies.
Ars o decora, praestans, utilissima
Salve vigeqve plurimum, salve diu,
& auspicare tertium nunc Seculum
summi sub optatissimo ductu Dei!
Non hostis ullus, non tyrannis effera
Martis tuas unqvam manus sufflaminet!
Lux veritatis entheae, Lux artium,
Jubarqve lingvarum coruscet & micet
per te magis magisqve, qva vi luminis
Phoebea fax emergit, & qva mergitur,
Nec ante cesset in solo munus tuum,
qvam cesset & moles ruat soli ac poli!
At
G 3
de Typögraphia.
Majeſtas tua clareſcet; ſic pura vigebit
Relligio; & ſtabit ſua gloria ſalva Camœnis.
Honoris, & boni ominis ergò
f.
Tobias
Heydenreich/ U. J. D. & Fa-
cult. Juridicæ Aſſeſſor.


In Artem Chalcographicam tertium
ſuum Seculum ingredientem.
ARs qvæ manus munusqve Divorum clues,
Ars artium benigna nutrix omnium:
Qvæ non modò reperta & omne ſcibile
Sophorum in orbe doctiorum publicis
Communicas nobis typis, & hoſtis es
Oblivionis, ac aſylum Pallados:* In Bibliotheca publica Freibergenſi as-
ſervatur liber 6. Decretalium Boni-
facii VIII. Papæ, in charta pergame-
nâ, his verbis ad finem adjectis:
Præſens bujus ſexti Decretalium præcla-
rum opus almâ in urbe Moguntia in-
clitæ nationis Germanicæ, qvam DEI
elementia tam alti ingenii lumine,
donoqz gratuito cæteris terrarum na-
tionibus præferre, illuſtrareꝗ́ digna-
tus est, non atramento, plumali can-
nâ, neꝗ æreâ, ſed artificiosâ qvadam
adinventione imprimendi ſeu chara-
cterizandi ſic eſſigiatum, & ad euſe-
biam Dei induſtriè eſt conſummatum
per Johannem Fuſt eivem, & Petrum
Schoiffer de Gernsheim, Anno Domi-
ni 1465. d. 17. Decembr.
Habentur præterea inter alios in eadem
Bibliothecâ Gratianus cum rubricis,
ut vocant, Anno 1472. Decretales
Gregorii, Anno 1473. Sextus Decre-
talium cum conſtitutionibus Clemen-
tis Papæ Anno 1476. à ſolo Petro
Schoiffer de Gernsheim Moguntiæ
excuſi & ſcutis ſignati.

Sed inſimul cor & voluntatem Dei
& ſacroſancta Bibliorum dogmata
cunctis per orbem ebuccinas mortalibus.
Ars qvam cadente literarum adoreâ
Moguntius Jan-Fauſtus & Gutbergius
Petrusqve Schoiffer, in perenne Teutonum
Decus, tenebris eruerunt primitus,
qvorum * labores nulla delebit dies.
Ars ô decora, præſtans, utilisſima
Salve vigeqve plurimum, ſalve diu,
& auſpicare tertium nunc Seculum
ſummi ſub optatisſimo ductu Dei!
Non hoſtis ullus, non tyrannis effera
Martis tuas unqvam manus ſufflaminet!
Lux veritatis entheæ, Lux artium,
Jubarqve lingvarum coruſcet & micet
per te magis magisqve, qvà vi luminis
Phœbea fax emergit, & qvà mergitur,
Nec antè ceſſet in ſolo munus tuum,
qvàm ceſſet & moles ruat ſoli ac poli!
At
G 3
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <lg type="poem">
      <pb facs="#f0067"/>
      <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#b"> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#k">de Typögraphia.</hi> </hi> </hi> </hi> </fw><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Maje&#x017F;tas tua clare&#x017F;cet; &#x017F;ic pura vigebit</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Relligio; &amp; &#x017F;tabit &#x017F;ua gloria &#x017F;alva Cam&#x0153;nis.</hi> </l>
     </lg><lb/>
     <closer>
      <salute> <hi rendition="#et"><hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Honoris, &amp; boni ominis ergò<lb/>
f.<lb/>
Tobias</hi></hi><hi rendition="#b">Heydenreich</hi>/ <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">U. J. D. &amp; Fa-<lb/>
cult. Juridicæ A&#x017F;&#x017F;e&#x017F;&#x017F;or.</hi></hi></hi> </salute>
     </closer>
    </div><lb/>
    <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
    <div n="2">
     <lg type="poem">
      <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#b"> <hi rendition="#i">In Artem Chalcographicam tertium<lb/>
&#x017F;uum Seculum ingredientem.</hi> </hi> </hi> </head><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">A</hi>Rs qvæ manus munusqve Divorum clues,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Ars artium benigna nutrix omnium:</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Qvæ non modò reperta &amp; omne &#x017F;cibile</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Sophorum in orbe doctiorum publicis</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Communicas nobis typis, &amp; ho&#x017F;tis es</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Oblivionis, ac a&#x017F;ylum Pallados:</hi> <note place="right">* <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">In Bibliotheca publica Freibergen&#x017F;i as-<lb/>
&#x017F;ervatur liber 6. Decretalium Boni-<lb/>
facii VIII. Papæ, in charta pergame-<lb/>
nâ, his verbis ad finem adjectis:<lb/>
Præ&#x017F;ens bujus &#x017F;exti Decretalium præcla-<lb/>
rum opus almâ in urbe Moguntia in-<lb/>
clitæ nationis Germanicæ, qvam <hi rendition="#g">DEI<lb/>
elementia tam alti ingenii lumine,<lb/>
donoqz gratuito cæteris terrarum na-<lb/>
tionibus præferre, illu&#x017F;trare&#xA757;&#x0301; digna-<lb/>
tus est, non atramento, plumali can-<lb/>
nâ, ne&#xA757; æreâ, &#x017F;ed artificiosâ qvadam<lb/>
adinventione imprimendi &#x017F;eu chara-<lb/>
cterizandi &#x017F;ic e&#x017F;&#x017F;igiatum, &amp; ad eu&#x017F;e-<lb/>
biam Dei indu&#x017F;triè e&#x017F;t con&#x017F;ummatum<lb/>
per Johannem Fu&#x017F;t eivem, &amp; Petrum<lb/>
Schoiffer de Gernsheim, Anno Domi-<lb/>
ni 1465. d. 17. Decembr.<lb/>
Habentur præterea inter alios in eadem<lb/>
Bibliothecâ Gratianus cum rubricis,<lb/>
ut vocant, Anno 1472. Decretales<lb/>
Gregorii, Anno 1473. Sextus Decre-<lb/>
talium cum con&#x017F;titutionibus Clemen-<lb/>
tis Papæ Anno 1476. à &#x017F;olo Petro<lb/>
Schoiffer de Gernsheim Moguntiæ<lb/>
excu&#x017F;i &amp; &#x017F;cutis &#x017F;ignati.</hi></hi></hi></note>
      </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Sed in&#x017F;imul cor &amp; voluntatem <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Dei</hi></hi></hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">&amp; &#x017F;acro&#x017F;ancta Bibliorum dogmata</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">cunctis per orbem ebuccinas mortalibus.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Ars qvam cadente literarum adoreâ</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Moguntius <hi rendition="#i">Jan-Fau&#x017F;tus &amp; Gutbergius</hi></hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Petrusqve Schoiffer,</hi> in perenne Teutonum</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Decus, tenebris eruerunt primitus,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">qvorum * labores nulla delebit dies.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Ars ô decora, præ&#x017F;tans, utilis&#x017F;ima</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Salve vigeqve plurimum, &#x017F;alve diu,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">&amp; au&#x017F;picare tertium nunc Seculum</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">&#x017F;ummi &#x017F;ub optatis&#x017F;imo ductu <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Dei!</hi></hi></hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Non ho&#x017F;tis ullus, non tyrannis effera</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Martis tuas unqvam manus &#x017F;ufflaminet!</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Lux veritatis entheæ, Lux artium,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Jubarqve lingvarum coru&#x017F;cet &amp; micet</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">per te magis magisqve, qvà vi luminis</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Ph&#x0153;bea fax emergit, &amp; qvà mergitur,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Nec antè ce&#x017F;&#x017F;et in &#x017F;olo munus tuum,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">qvàm ce&#x017F;&#x017F;et &amp; moles ruat &#x017F;oli ac poli!</hi> </l>
     </lg><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">G</hi> 3</fw>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">At</hi> </fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0067] de Typögraphia. Majeſtas tua clareſcet; ſic pura vigebit Relligio; & ſtabit ſua gloria ſalva Camœnis. Honoris, & boni ominis ergò f. Tobias Heydenreich/ U. J. D. & Fa- cult. Juridicæ Aſſeſſor. In Artem Chalcographicam tertium ſuum Seculum ingredientem. ARs qvæ manus munusqve Divorum clues, Ars artium benigna nutrix omnium: Qvæ non modò reperta & omne ſcibile Sophorum in orbe doctiorum publicis Communicas nobis typis, & hoſtis es Oblivionis, ac aſylum Pallados: Sed inſimul cor & voluntatem Dei & ſacroſancta Bibliorum dogmata cunctis per orbem ebuccinas mortalibus. Ars qvam cadente literarum adoreâ Moguntius Jan-Fauſtus & Gutbergius Petrusqve Schoiffer, in perenne Teutonum Decus, tenebris eruerunt primitus, qvorum * labores nulla delebit dies. Ars ô decora, præſtans, utilisſima Salve vigeqve plurimum, ſalve diu, & auſpicare tertium nunc Seculum ſummi ſub optatisſimo ductu Dei! Non hoſtis ullus, non tyrannis effera Martis tuas unqvam manus ſufflaminet! Lux veritatis entheæ, Lux artium, Jubarqve lingvarum coruſcet & micet per te magis magisqve, qvà vi luminis Phœbea fax emergit, & qvà mergitur, Nec antè ceſſet in ſolo munus tuum, qvàm ceſſet & moles ruat ſoli ac poli! At G 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/oa_jubilaeum_1640
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/oa_jubilaeum_1640/67
Zitationshilfe: [N. N.]: Jubilaeum Typographorum Lipsiensium Oder Zweyhundert-Jähriges Buchdrucker JubelFest. [Leipzig], 1640, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/oa_jubilaeum_1640/67>, abgerufen am 18.04.2021.