Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Pancovius, Thomas: Herbarium Portatile, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch. Leipzig, 1656.

Bild:
<< vorherige Seite
[Spaltenumbruch]
AUGUSTUS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare.
Fons. Flumen. Ripa, Uligo. Scrobs.
Locus bumidus.

Sisymbrium. Menthae species. Bo-
trys, (quod alias clivis apricis gau-
det.) Sphatula foetida. Halicacabus.
Tribulus aquaticus fl. Gratiola. Ana-
gallis aquatica angustifolia minima
C. Bauh. Allium fol. narcissinis ma-
jus & minus Clusii. Arundo.

Pratum. Campus. Pascuum. Solum
berbosum.

Colchicum. Verbascum nigrum,
(maxime quod mas dicitur.) Ange-
lica sylvestris. Trifolium vulgare al-
bum & rubrum. Trifolium luteum
minimum Lobel. Pimpinella. Saxi-
fragia major. AEgilops seu Festuca 2.
Tabern: Vlmaria.

Hortus. Viridarium. Pomarium.
Cameterium.

Frumentum Turcicum sive Indi-
cum seu Bactrianum. Brassica. Men-
tha crispa. Abrotanum fl: Abrota-
num camphorat. fl: Ammi. Men-
thastrum. Majorana. Angelica.
Cucumis asininus. Ricinus. Lathy-
ris. Digitalis rubra. Momordica.
Cnicus. Poma frugif. Poma Veneris
Lilium album. Tanacetum Angl.
flor:

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.
Dumetum. Convallis. Collis umbrosus.
Locus opacus.

Erica. Succisa. Filicum genera.
Sonchus sylvaticus, & Thalii. Auri-
[Spaltenumbruch] cula muris major Tragi. Polypo-
dium. Lampsana Lobel. Rhamnus
catharticus (baccis onustus est.)

Ager. Agrorum margines. Arvum.
Seges.

Milium. Osyris. Hieracium.
Hieracium minus. Hieracium A-
phacoides Tabern. Hieracium mi-
nimum Clusii vel octavum. Hiera-
cium minimum angustifol. C. Bau-
hini. Lappa major capitulis tomen-
tosis.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus
Sabuletum. Locus siticulesus.

Erica. Abrotanum foemina, (in
quibusdam regionibns spontaneum,
aliis tantum hortense.) Serpillum
alterum. Serpillum angustifolium
inodorum. Virga aurea. Cucumer
asininus. Mercurialis mas & foemina.
Trifoilum acutum album. Trifolii
lutei Thaliam 1. minor species.

Sepes. Ruinae. Maceries. Via. Ag-
ger. Semita.

Vincetoxicum. Halicacabus. So-
lanum nigrum. Solatrum vulgare
baccis rubris. Acanthium. Carduus
viarum vulgatior. Carduus lanceo-
latus Taber. Atriplex parietum in-
cana. Convolvulus major. Her-
niaria.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera,
& saxosa.

Peucedanum, quod etiam in qui-
busdam aridioribus pratis occurrit.)
Vincetoxicum. Atractylis. Clino-
podium majus, minus. Aster Atti-

cus.
[Spaltenumbruch]
AUGUSTUS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare.
Fons. Flumen. Ripa, Uligo. Scrobs.
Locus bumidus.

Siſymbrium. Menthæ ſpecies. Bo-
trys, (quod aliàs clivis apricis gau-
det.) Sphatula fœtida. Halicacabus.
Tribulus aquaticus fl. Gratiola. Ana-
gallis aquatica anguſtifolia minima
C. Bauh. Allium fol. narcisſinis ma-
jus & minus Cluſii. Arundo.

Pratum. Campus. Paſcuum. Solum
berboſum.

Colchicum. Verbaſcum nigrum,
(maximè quod mas dicitur.) Ange-
lica ſylveſtris. Trifolium vulgare al-
bum & rubrum. Trifolium luteum
minimum Lobel. Pimpinella. Saxi-
fragia major. Ægilops ſeu Feſtuca 2.
Tabern: Vlmaria.

Hortus. Viridarium. Pomarium.
Cameterium.

Frumentum Turcicum ſive Indi-
cum ſeu Bactrianum. Brasſica. Men-
tha criſpa. Abrotanum fl: Abrota-
num camphorat. fl: Ammi. Men-
thaſtrum. Majorana. Angelica.
Cucumis aſininus. Ricinus. Lathy-
ris. Digitalis rubra. Momordica.
Cnicus. Poma frugif. Poma Veneris
Lilium album. Tanacetum Angl.
flor:

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.
Dumetum. Convallis. Collis umbroſus.
Locus opacus.

Erica. Succiſa. Filicum genera.
Sonchus ſylvaticus, & Thalii. Auri-
[Spaltenumbruch] cula muris major Tragi. Polypo-
dium. Lampſana Lobel. Rhamnus
catharticus (baccis onuſtus eſt.)

Ager. Agrorum margines. Arvum.
Seges.

Milium. Oſyris. Hieracium.
Hieracium minus. Hieracium A-
phacoides Tabern. Hieracium mi-
nimum Cluſii vel octavum. Hiera-
cium minimum anguſtifol. C. Bau-
hini. Lappa major capitulis tomen-
toſis.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus
Sabuletum. Locus ſiticuleſus.

Erica. Abrotanum fœmina, (in
quibusdam regionibns ſpontaneum,
aliis tantùm hortenſe.) Serpillum
alterum. Serpillum anguſtifolium
inodorum. Virga aurea. Cucumer
aſininus. Mercurialis mas & fœmina.
Trifoilum acutum album. Trifolii
lutei Thaliam 1. minor ſpecies.

Sepes. Ruinæ. Maceries. Via. Ag-
ger. Semita.

Vincetoxicum. Halicacabus. So-
lanum nigrum. Solatrum vulgare
baccis rubris. Acanthium. Carduus
viarum vulgatior. Carduus lanceo-
latus Taber. Atriplex parietum in-
cana. Convolvulus major. Her-
niaria.

Mons. Petra. Loca clivoſa, aſpera,
& ſaxoſa.

Peucedanum, quod etiam in qui-
busdam aridioribus pratis occurrit.)
Vincetoxicum. Atractylis. Clino-
podium majus, minus. Aſter Atti-

cus.
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <pb facs="#f0370"/>
     <cb/>
    </div>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">AUGUSTUS.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Stagnum. Lacus. Palus. Mare.<lb/>
Fons. Flumen. Ripa, Uligo. Scrobs.<lb/>
Locus bumidus.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Si&#x017F;ymbrium. Menthæ &#x017F;pecies. Bo-<lb/>
trys, (quod aliàs clivis apricis gau-<lb/>
det.) Sphatula f&#x0153;tida. Halicacabus.<lb/>
Tribulus aquaticus fl. Gratiola. <hi rendition="#i">A</hi>na-<lb/>
gallis aquatica angu&#x017F;tifolia minima<lb/>
C. Bauh. <hi rendition="#i">A</hi>llium fol. narcis&#x017F;inis ma-<lb/>
jus &amp; minus Clu&#x017F;ii. <hi rendition="#i">A</hi>rundo.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Pratum. Campus. Pa&#x017F;cuum. Solum<lb/>
berbo&#x017F;um.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Colchicum. Verba&#x017F;cum nigrum,<lb/>
(maximè quod mas dicitur.) Ange-<lb/>
lica &#x017F;ylve&#x017F;tris. Trifolium vulgare al-<lb/>
bum &amp; rubrum. Trifolium luteum<lb/>
minimum <hi rendition="#i">L</hi>obel. Pimpinella. <hi rendition="#i">S</hi>axi-<lb/>
fragia major. Ægilops &#x017F;eu Fe&#x017F;tuca 2.<lb/>
Tabern: Vlmaria.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Hortus. Viridarium. Pomarium.<lb/>
Cameterium.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Frumentum Turcicum &#x017F;ive Indi-<lb/>
cum &#x017F;eu Bactrianum. Bras&#x017F;ica. Men-<lb/>
tha cri&#x017F;pa. Abrotanum fl: Abrota-<lb/>
num camphorat. fl: <hi rendition="#i">A</hi>mmi. Men-<lb/>
tha&#x017F;trum. Majorana. Angelica.<lb/>
Cucumis a&#x017F;ininus. Ricinus. Lathy-<lb/>
ris. Digitalis rubra. <hi rendition="#i">M</hi>omordica.<lb/>
Cnicus. Poma frugif. Poma Veneris<lb/><hi rendition="#i">L</hi>ilium album. Tanacetum Angl.<lb/>
flor:</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.<lb/>
Dumetum. Convallis. Collis umbro&#x017F;us.<lb/>
Locus opacus.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Erica. Succi&#x017F;a. Filicum genera.<lb/>
Sonchus &#x017F;ylvaticus, &amp; Thalii. Auri-<lb/><cb/>
cula muris major Tragi. Polypo-<lb/>
dium. Lamp&#x017F;ana Lobel. Rhamnus<lb/>
catharticus (baccis onu&#x017F;tus e&#x017F;t.)</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Ager. Agrorum margines. Arvum.<lb/>
Seges.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Milium. O&#x017F;yris. Hieracium.<lb/><hi rendition="#i">H</hi>ieracium minus. Hieracium <hi rendition="#i">A</hi>-<lb/>
phacoides Tabern. Hieracium mi-<lb/>
nimum <hi rendition="#i">C</hi>lu&#x017F;ii vel octavum. Hiera-<lb/>
cium minimum angu&#x017F;tifol. <hi rendition="#i">C.</hi> Bau-<lb/>
hini. Lappa major capitulis tomen-<lb/>
to&#x017F;is.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Vinea. Collis apricus. Tractus aridus<lb/>
Sabuletum. Locus &#x017F;iticule&#x017F;us.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Erica. <hi rendition="#i">A</hi>brotanum f&#x0153;mina, (in<lb/>
quibusdam regionibns &#x017F;pontaneum,<lb/>
aliis tantùm horten&#x017F;e.) <hi rendition="#i">S</hi>erpillum<lb/>
alterum. Serpillum angu&#x017F;tifolium<lb/>
inodorum. Virga aurea. <hi rendition="#i">C</hi>ucumer<lb/>
a&#x017F;ininus. Mercurialis mas &amp; f&#x0153;mina.<lb/>
Trifoilum acutum album. Trifolii<lb/>
lutei Thaliam 1. minor &#x017F;pecies.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sepes. Ruinæ. Maceries. Via. Ag-<lb/>
ger. Semita.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Vincetoxicum. Halicacabus. <hi rendition="#i">S</hi>o-<lb/>
lanum nigrum. <hi rendition="#i">S</hi>olatrum vulgare<lb/>
baccis rubris. <hi rendition="#i">A</hi>canthium. <hi rendition="#i">C</hi>arduus<lb/>
viarum vulgatior. <hi rendition="#i">C</hi>arduus lanceo-<lb/>
latus Taber. <hi rendition="#i">A</hi>triplex parietum in-<lb/>
cana. <hi rendition="#i">C</hi>onvolvulus major. Her-<lb/>
niaria.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Mons. Petra. Loca clivo&#x017F;a, a&#x017F;pera,<lb/>
&amp; &#x017F;axo&#x017F;a.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">P</hi>eucedanum, quod etiam in qui-<lb/>
busdam aridioribus pratis occurrit.)<lb/>
Vincetoxicum. <hi rendition="#i">A</hi>tractylis. <hi rendition="#i">C</hi>lino-<lb/>
podium majus, minus. <hi rendition="#i">A</hi>&#x017F;ter <hi rendition="#i">A</hi>tti-</hi><lb/>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">cus.</hi> </fw><lb/>
     </p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0370] AUGUSTUS. Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa, Uligo. Scrobs. Locus bumidus. Siſymbrium. Menthæ ſpecies. Bo- trys, (quod aliàs clivis apricis gau- det.) Sphatula fœtida. Halicacabus. Tribulus aquaticus fl. Gratiola. Ana- gallis aquatica anguſtifolia minima C. Bauh. Allium fol. narcisſinis ma- jus & minus Cluſii. Arundo. Pratum. Campus. Paſcuum. Solum berboſum. Colchicum. Verbaſcum nigrum, (maximè quod mas dicitur.) Ange- lica ſylveſtris. Trifolium vulgare al- bum & rubrum. Trifolium luteum minimum Lobel. Pimpinella. Saxi- fragia major. Ægilops ſeu Feſtuca 2. Tabern: Vlmaria. Hortus. Viridarium. Pomarium. Cameterium. Frumentum Turcicum ſive Indi- cum ſeu Bactrianum. Brasſica. Men- tha criſpa. Abrotanum fl: Abrota- num camphorat. fl: Ammi. Men- thaſtrum. Majorana. Angelica. Cucumis aſininus. Ricinus. Lathy- ris. Digitalis rubra. Momordica. Cnicus. Poma frugif. Poma Veneris Lilium album. Tanacetum Angl. flor: Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbroſus. Locus opacus. Erica. Succiſa. Filicum genera. Sonchus ſylvaticus, & Thalii. Auri- cula muris major Tragi. Polypo- dium. Lampſana Lobel. Rhamnus catharticus (baccis onuſtus eſt.) Ager. Agrorum margines. Arvum. Seges. Milium. Oſyris. Hieracium. Hieracium minus. Hieracium A- phacoides Tabern. Hieracium mi- nimum Cluſii vel octavum. Hiera- cium minimum anguſtifol. C. Bau- hini. Lappa major capitulis tomen- toſis. Vinea. Collis apricus. Tractus aridus Sabuletum. Locus ſiticuleſus. Erica. Abrotanum fœmina, (in quibusdam regionibns ſpontaneum, aliis tantùm hortenſe.) Serpillum alterum. Serpillum anguſtifolium inodorum. Virga aurea. Cucumer aſininus. Mercurialis mas & fœmina. Trifoilum acutum album. Trifolii lutei Thaliam 1. minor ſpecies. Sepes. Ruinæ. Maceries. Via. Ag- ger. Semita. Vincetoxicum. Halicacabus. So- lanum nigrum. Solatrum vulgare baccis rubris. Acanthium. Carduus viarum vulgatior. Carduus lanceo- latus Taber. Atriplex parietum in- cana. Convolvulus major. Her- niaria. Mons. Petra. Loca clivoſa, aſpera, & ſaxoſa. Peucedanum, quod etiam in qui- busdam aridioribus pratis occurrit.) Vincetoxicum. Atractylis. Clino- podium majus, minus. Aſter Atti- cus.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656/370
Zitationshilfe: Pancovius, Thomas: Herbarium Portatile, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch. Leipzig, 1656, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656/370>, abgerufen am 25.09.2023.