Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Praetorius, Johannes: Blockes-Berges Verrichtung. Leipzig u. a., 1668.

Bild:
<< vorherige Seite

praesertim frigoris ope, deorsum trahente,
causatur pluvia.

Experimentum I.
Pluvia artificialis.

Ad pluviam artificialem exhibendam pri-
mo fiat ex laminis ferreis thol sive hemisphe-
riun duplicatum, ferreis filis crassioribus, si ma-
china parva; si major fuerit, fortioribus ferra-
mentis veluti columnis innitens. Hoc peracto, fiat
ex aere vas cun collo oblongo, quod humore ad
medietaten fere implebis, tholo vero duplicato
nives, seu contusas glacies una cun nitro seu vi-
triolo permixtas inseres; habebisq; instrumentun
praeparatun. Tempore igitur, quo amicis expe-
rimentun pluviae demonstrare desideres, suppo-
sito supra ignem vase, rarefiet aqua; quae mox
rarefacta, per colli orificium, cum impetu in
vapores abiens, in cavitatem hemisphaerici
tecti sese recipiet: verum vapor hic ex frigore
a latente glacie, vel nive causato compactus,
condensatusq; paulatim in aquam resolutus
guttatim omniun astantiun admiratione, descen-
det. Hoc auten instrumentun ad naturae exenplar
factun ita probo. Quoniam n. tholus nive re-
pletus aeren inclusun sibi simile reddit, videlicer
frigidissimun; refert hujusmodi aer mediam re-
gionen aeris frigidissiman, vas vero aqua repletun
inferioren aeris regionen reflexis solis radiis ae-
stuantem; aqua igitur in vase, aestu in vaporem
abiens, ascendet usq; ad regionen aeris frigidi.

Ergo

præſertim frigoris ope, deorſum trahente,
cauſatur pluvia.

Experimentum I.
Pluvia artificialis.

Ad pluviam artificialem exhibendam pri-
mò fiat ex laminis ferreis tholꝰ ſive hemiſphę-
riũ duplicatum, ferreis filis craſſioribus, ſi ma-
china parva; ſi major fuerit, fortioribus ferra-
mẽtis veluti columnis iñitẽs. Hoc peracto, fiat
ex ære vas cũ collo oblõgo, quod humore ad
medietatẽ ferè implebis, tholo vero duplicato
nives, ſeu contuſas glacies unà cũ nitro ſeu vi-
triolô permixtas inſeres; habebisq; inſtrumẽtũ
præparatũ. Tempore igitur, quo amicis expe-
rimentũ pluviæ demõſtrare deſideres, ſuppo-
ſito ſupra ignem vaſe, rarefiet aqua; quæ mox
rarefacta, per colli orificium, cum impetu in
vapores abiens, in cavitatem hemiſphærici
tecti ſeſe recipiet: verùm vapor hic ex frigore
à latente glacie, vel nive cauſato compactus,
condenſatusq; paulatim in aquam reſolutus
guttatim omniũ aſtantiũ admiratione, deſcẽ-
det. Hoc autẽ inſtrumentũ ad naturæ exẽplar
factũ ita probo. Quoniam n. tholus nive re-
pletus aerẽ incluſũ ſibi ſimile reddit, videlicer
frigidiſſimũ; refert hujusmodi aer mediam re-
gionẽ aeris frigidiſſimã, vas verò aqua repletũ
inferiorẽ aeris regionẽ reflexis ſolis radiis æ-
ſtuantem; aqua igitur in vaſe, æſtu in vaporem
abiens, aſcendet usq; ad regionẽ aeris frigidi.

Ergo
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <p>
      <pb facs="#f0182" n="158.[158]"/> <hi rendition="#aq">præ&#x017F;ertim frigoris ope, deor&#x017F;um trahente,<lb/>
cau&#x017F;atur pluvia.</hi> </p><lb/>
     <div n="3">
      <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Experimentum I.<lb/>
Pluvia artificialis.</hi> </hi> </head><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Ad pluviam artificialem exhibendam pri-<lb/>
mò fiat ex laminis ferreis thol&#xA770; &#x017F;ive hemi&#x017F;ph&#x0119;-<lb/>
riu&#x0303; duplicatum, ferreis filis cra&#x017F;&#x017F;ioribus, &#x017F;i ma-<lb/>
china parva; &#x017F;i major fuerit, fortioribus ferra-<lb/>
me&#x0303;tis veluti columnis in&#x0303;ite&#x0303;s. Hoc peracto, fiat<lb/>
ex ære vas cu&#x0303; collo oblo&#x0303;go, quod humore ad<lb/>
medietate&#x0303; ferè implebis, tholo vero duplicato<lb/>
nives, &#x017F;eu contu&#x017F;as glacies unà cu&#x0303; nitro &#x017F;eu vi-<lb/>
triolô permixtas in&#x017F;eres; habebisq; in&#x017F;trume&#x0303;tu&#x0303;<lb/>
præparatu&#x0303;. Tempore igitur, quo amicis expe-<lb/>
rimentu&#x0303; pluviæ demo&#x0303;&#x017F;trare de&#x017F;ideres, &#x017F;uppo-<lb/>
&#x017F;ito &#x017F;upra ignem va&#x017F;e, rarefiet aqua; quæ mox<lb/>
rarefacta, per colli orificium, cum impetu in<lb/>
vapores abiens, in cavitatem hemi&#x017F;phærici<lb/>
tecti &#x017F;e&#x017F;e recipiet: verùm vapor hic ex frigore<lb/>
à latente glacie, vel nive cau&#x017F;ato compactus,<lb/>
conden&#x017F;atusq; paulatim in aquam re&#x017F;olutus<lb/>
guttatim omniu&#x0303; a&#x017F;tantiu&#x0303; admiratione, de&#x017F;ce&#x0303;-<lb/>
det. Hoc aute&#x0303; in&#x017F;trumentu&#x0303; ad naturæ exe&#x0303;plar<lb/>
factu&#x0303; ita probo. Quoniam n. tholus nive re-<lb/>
pletus aere&#x0303; inclu&#x017F;u&#x0303; &#x017F;ibi &#x017F;imile reddit, videlicer<lb/>
frigidi&#x017F;&#x017F;imu&#x0303;; refert hujusmodi aer mediam re-<lb/>
gione&#x0303; aeris frigidi&#x017F;&#x017F;ima&#x0303;, vas verò aqua repletu&#x0303;<lb/>
inferiore&#x0303; aeris regione&#x0303; reflexis &#x017F;olis radiis æ-<lb/>
&#x017F;tuantem; aqua igitur in va&#x017F;e, æ&#x017F;tu in vaporem<lb/>
abiens, a&#x017F;cendet usq; ad regione&#x0303; aeris frigidi.</hi><lb/>
       <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Ergo</hi> </fw><lb/>
      </p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[158.[158]/0182] præſertim frigoris ope, deorſum trahente, cauſatur pluvia. Experimentum I. Pluvia artificialis. Ad pluviam artificialem exhibendam pri- mò fiat ex laminis ferreis tholꝰ ſive hemiſphę- riũ duplicatum, ferreis filis craſſioribus, ſi ma- china parva; ſi major fuerit, fortioribus ferra- mẽtis veluti columnis iñitẽs. Hoc peracto, fiat ex ære vas cũ collo oblõgo, quod humore ad medietatẽ ferè implebis, tholo vero duplicato nives, ſeu contuſas glacies unà cũ nitro ſeu vi- triolô permixtas inſeres; habebisq; inſtrumẽtũ præparatũ. Tempore igitur, quo amicis expe- rimentũ pluviæ demõſtrare deſideres, ſuppo- ſito ſupra ignem vaſe, rarefiet aqua; quæ mox rarefacta, per colli orificium, cum impetu in vapores abiens, in cavitatem hemiſphærici tecti ſeſe recipiet: verùm vapor hic ex frigore à latente glacie, vel nive cauſato compactus, condenſatusq; paulatim in aquam reſolutus guttatim omniũ aſtantiũ admiratione, deſcẽ- det. Hoc autẽ inſtrumentũ ad naturæ exẽplar factũ ita probo. Quoniam n. tholus nive re- pletus aerẽ incluſũ ſibi ſimile reddit, videlicer frigidiſſimũ; refert hujusmodi aer mediam re- gionẽ aeris frigidiſſimã, vas verò aqua repletũ inferiorẽ aeris regionẽ reflexis ſolis radiis æ- ſtuantem; aqua igitur in vaſe, æſtu in vaporem abiens, aſcendet usq; ad regionẽ aeris frigidi. Ergo

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/praetorius_verrichtung_1668
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/praetorius_verrichtung_1668/182
Zitationshilfe: Praetorius, Johannes: Blockes-Berges Verrichtung. Leipzig u. a., 1668, S. 158.[158]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/praetorius_verrichtung_1668/182>, abgerufen am 11.04.2021.