Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692.

Bild:
<< vorherige Seite
DOMINICA IV. POST PENTECOSTEN.
Et cum hoc fecissent, concluserunt piscium multitudinem copiosam
Luc. 5.

APtus hic discursus occurrit de quovis hominum statu salvando.
Der Himmel ist vor alle gebaut. Vid. p.

Christi gratia, sine qua nec infantes, nec aetate grandes, salvi
fieri possunt, non meritis redditur, sed gratis datur, propter quod
gratia nominantur. S. P. Augustinus de natur. & grat.

DOMINICA V. POST PENTECOSTEN.
Omnis, qui irascitur fratri suo, reus erit Judicio. Matth. 5.

MUlti etiam umbram contumeliae dolenter ferunt, & pro minima
convitiorum scintilla vindictam quaerant.
Ein teufflische Gedächt-
nus/ wann mans einem nit vergessen kan. Vid p. 326.

Multa sunt genera Eleemosynarum, quas cum facimus, adju-
vamur, ut dimittantur peccata nostra, sed ea nihil est majus, qua ex
corde dimitimus, quod in nos quisque peccavit. S. P. Aug. in Enchij.

DOMINICA VI. POST PENTECOSTEN.
Misereor super turbam. Marci. 8.

HIc potest declarari immensa Dei bonitas, & infinita Misericordia,
quam large in omne hominum genus, etiam malitiosissimum ef-
fundit.
Es heist auch gar offt/ je grösser der Schelm/ je besser Glück.
Vid p. 349.

Ecce Misericordia, quando vides Justos, & injustos eundem so-
lem intueri, eandem lucem capere, eosdem fontes bibere, eadem plu-
via saginari, iisdem fructibus terrae repleri, noli putare injustum es-
se Deum, qui dat ista aequaliter justis, & injustis, Misericordiae tempus
est, nondum judicii, nisi enim primo Deus per Misericordiam parce-
ret, non inveniret, quos per Judicium coronaret. S. P. August, in Psalm.

190.

DOMINICA VII. POST PENTECOSTEN.
Attendite a falsis Prophetis. Matth. 7.

OQuantus numerus eorum, qui externam solummodo bonitatis &
amicitiae speciem sectantur! O quoties summa malitiae pietatis
pallio vestitur, & lupus pelle tegitur Ovina.
Es ist nit alles Gold was
scheinet. Vid. p. 272.

Simulata aequitas non est aequitas, sed duplex iniquitas, quia ini-
quitas est, & simulatio, Et sicut prope summa & divina virtus est nemi-
nem decipere, ita ultimum vitium est, quemlibet decipere. S. P. Au-
gustinus lib. 8. qq. 3.

DO-
DOMINICA IV. POST PENTECOSTEN.
Et cum hoc feciſſent, concluſerunt piſcium multitudinem copioſam
Luc. 5.

APtus hic diſcurſus occurrit de quovis hominum ſtatu ſalvando.
Der Himmel iſt vor alle gebaut. Vid. p.

Chriſti gratia, ſine quâ nec infantes, nec ætate grandes, ſalvi
fieri poſſunt, non meritis redditur, ſed gratis datur, propter quod
gratia nominantur. S. P. Auguſtinus de natur. & grat.

DOMINICA V. POST PENTECOSTEN.
Omnis, qui iraſcitur fratri ſuo, reus erit Judicio. Matth. 5.

MUlti etiam umbram contumeliæ dolenter ferunt, & pro minima
convitiorum ſcintilla vindictam quærant.
Ein teuffliſche Gedaͤcht-
nus/ wann mans einem nit vergeſſen kan. Vid p. 326.

Multa ſunt genera Eleemoſynarum, quas cum facimus, adju-
vamur, ut dimittantur peccata noſtra, ſed eâ nihil eſt majus, quâ ex
corde dimitimus, quod in nos quiſque peccavit. S. P. Aug. in Enchij.

DOMINICA VI. POST PENTECOSTEN.
Miſereor ſuper turbam. Marci. 8.

HIc poteſt declarari immenſa Dei bonitas, & infinita Miſericordia,
quam largè in omne hominum genus, etiam malitioſiſſimum ef-
fundit.
Es heiſt auch gar offt/ je groͤſſer der Schelm/ je beſſer Gluͤck.
Vid p. 349.

Ecce Miſericordia, quando vides Juſtos, & injuſtos eundem ſo-
lem intueri, eandem lucem capere, eosdem fontes bibere, eadem plu-
via ſaginari, iisdem fructibus terræ repleri, noli putare injuſtum eſ-
ſe Deum, qui dat iſta æqualiter juſtis, & injuſtis, Miſericordiæ tempus
eſt, nondum judicii, niſi enim primò Deus per Miſericordiam parce-
ret, non inveniret, quos per Judicium coronaret. S. P. Auguſt, in Pſalm.

190.

DOMINICA VII. POST PENTECOSTEN.
Attendite à falſis Prophetis. Matth. 7.

OQuantus numerus eorum, qui externam ſolummodò bonitatis &
amicitiæ ſpeciem ſectantur! O quoties ſumma malitiæ pietatis
pallio veſtitur, & lupus pelle tegitur Ovina.
Es iſt nit alles Gold was
ſcheinet. Vid. p. 272.

Simulata æquitas non eſt æquitas, ſed duplex iniquitas, quia ini-
quitas eſt, & ſimulatio, Et ſicut propè ſumma & divina virtus eſt nemi-
nem decipere, ita ultimum vitium eſt, quemlibet decipere. S. P. Au-
guſtinus lib. 8. qq. 3.

DO-
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div n="1">
    <pb facs="#f0028"/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA IV. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Et cum hoc feci&#x017F;&#x017F;ent, conclu&#x017F;erunt pi&#x017F;cium multitudinem copio&#x017F;am<lb/>
Luc. 5.</hi></hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">A</hi>Ptus hic di&#x017F;cur&#x017F;us occurrit de quovis hominum &#x017F;tatu &#x017F;alvando.</hi><lb/>
Der Himmel i&#x017F;t vor alle gebaut. <hi rendition="#aq">Vid. p.</hi></p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Chri&#x017F;ti gratia, &#x017F;ine quâ nec infantes, nec ætate grandes, &#x017F;alvi<lb/>
fieri po&#x017F;&#x017F;unt, non meritis redditur, &#x017F;ed gratis datur, propter quod<lb/>
gratia nominantur. S. P. Augu&#x017F;tinus de natur. &amp; grat.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA V. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Omnis, qui ira&#x017F;citur fratri &#x017F;uo, reus erit Judicio. Matth.</hi> 5.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">M</hi>Ulti etiam umbram contumeliæ dolenter ferunt, &amp; pro minima<lb/>
convitiorum &#x017F;cintilla vindictam quærant.</hi> Ein teuffli&#x017F;che Geda&#x0364;cht-<lb/>
nus/ wann mans einem nit verge&#x017F;&#x017F;en kan. <hi rendition="#aq">Vid p.</hi> 326.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Multa &#x017F;unt genera Eleemo&#x017F;ynarum, quas cum facimus, adju-<lb/>
vamur, ut dimittantur peccata no&#x017F;tra, &#x017F;ed eâ nihil e&#x017F;t majus, quâ ex<lb/>
corde dimitimus, quod in nos qui&#x017F;que peccavit. S. P. Aug. in Enchij.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA VI. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Mi&#x017F;ereor &#x017F;uper turbam. Marci.</hi> 8.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">H</hi>Ic pote&#x017F;t declarari immen&#x017F;a Dei bonitas, &amp; infinita Mi&#x017F;ericordia,<lb/>
quam largè in omne hominum genus, etiam malitio&#x017F;i&#x017F;&#x017F;imum ef-<lb/>
fundit.</hi> Es hei&#x017F;t auch gar offt/ je gro&#x0364;&#x017F;&#x017F;er der Schelm/ je be&#x017F;&#x017F;er Glu&#x0364;ck.<lb/><hi rendition="#aq">Vid p.</hi> 349.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Ecce Mi&#x017F;ericordia, quando vides Ju&#x017F;tos, &amp; inju&#x017F;tos eundem &#x017F;o-<lb/>
lem intueri, eandem lucem capere, eosdem fontes bibere, eadem plu-<lb/>
via &#x017F;aginari, iisdem fructibus terræ repleri, noli putare inju&#x017F;tum e&#x017F;-<lb/>
&#x017F;e Deum, qui dat i&#x017F;ta æqualiter ju&#x017F;tis, &amp; inju&#x017F;tis, Mi&#x017F;ericordiæ tempus<lb/>
e&#x017F;t, nondum judicii, ni&#x017F;i enim primò Deus per Mi&#x017F;ericordiam parce-<lb/>
ret, non inveniret, quos per Judicium coronaret. S. P. Augu&#x017F;t, in P&#x017F;alm.</hi><lb/>
190.</p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA VII. POST PENTECOSTEN</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Attendite à fal&#x017F;is Prophetis. Matth.</hi> 7.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">O</hi>Quantus numerus eorum, qui externam &#x017F;olummodò bonitatis &amp;<lb/>
amicitiæ &#x017F;peciem &#x017F;ectantur! O quoties &#x017F;umma malitiæ pietatis<lb/>
pallio ve&#x017F;titur, &amp; lupus pelle tegitur Ovina.</hi> Es i&#x017F;t nit alles Gold was<lb/>
&#x017F;cheinet. <hi rendition="#aq">Vid. p.</hi> 272.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Simulata æquitas non e&#x017F;t æquitas, &#x017F;ed duplex iniquitas, quia ini-<lb/>
quitas e&#x017F;t, &amp; &#x017F;imulatio, Et &#x017F;icut propè &#x017F;umma &amp; divina virtus e&#x017F;t nemi-<lb/>
nem decipere, ita ultimum vitium e&#x017F;t, quemlibet decipere. S. P. Au-<lb/>
gu&#x017F;tinus lib. 8. qq. 3.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">DO-</hi> </fw><lb/>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0028] DOMINICA IV. POST PENTECOSTEN. Et cum hoc feciſſent, concluſerunt piſcium multitudinem copioſam Luc. 5. APtus hic diſcurſus occurrit de quovis hominum ſtatu ſalvando. Der Himmel iſt vor alle gebaut. Vid. p. Chriſti gratia, ſine quâ nec infantes, nec ætate grandes, ſalvi fieri poſſunt, non meritis redditur, ſed gratis datur, propter quod gratia nominantur. S. P. Auguſtinus de natur. & grat. DOMINICA V. POST PENTECOSTEN. Omnis, qui iraſcitur fratri ſuo, reus erit Judicio. Matth. 5. MUlti etiam umbram contumeliæ dolenter ferunt, & pro minima convitiorum ſcintilla vindictam quærant. Ein teuffliſche Gedaͤcht- nus/ wann mans einem nit vergeſſen kan. Vid p. 326. Multa ſunt genera Eleemoſynarum, quas cum facimus, adju- vamur, ut dimittantur peccata noſtra, ſed eâ nihil eſt majus, quâ ex corde dimitimus, quod in nos quiſque peccavit. S. P. Aug. in Enchij. DOMINICA VI. POST PENTECOSTEN. Miſereor ſuper turbam. Marci. 8. HIc poteſt declarari immenſa Dei bonitas, & infinita Miſericordia, quam largè in omne hominum genus, etiam malitioſiſſimum ef- fundit. Es heiſt auch gar offt/ je groͤſſer der Schelm/ je beſſer Gluͤck. Vid p. 349. Ecce Miſericordia, quando vides Juſtos, & injuſtos eundem ſo- lem intueri, eandem lucem capere, eosdem fontes bibere, eadem plu- via ſaginari, iisdem fructibus terræ repleri, noli putare injuſtum eſ- ſe Deum, qui dat iſta æqualiter juſtis, & injuſtis, Miſericordiæ tempus eſt, nondum judicii, niſi enim primò Deus per Miſericordiam parce- ret, non inveniret, quos per Judicium coronaret. S. P. Auguſt, in Pſalm. 190. DOMINICA VII. POST PENTECOSTEN. Attendite à falſis Prophetis. Matth. 7. OQuantus numerus eorum, qui externam ſolummodò bonitatis & amicitiæ ſpeciem ſectantur! O quoties ſumma malitiæ pietatis pallio veſtitur, & lupus pelle tegitur Ovina. Es iſt nit alles Gold was ſcheinet. Vid. p. 272. Simulata æquitas non eſt æquitas, ſed duplex iniquitas, quia ini- quitas eſt, & ſimulatio, Et ſicut propè ſumma & divina virtus eſt nemi- nem decipere, ita ultimum vitium eſt, quemlibet decipere. S. P. Au- guſtinus lib. 8. qq. 3. DO-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/28
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/28>, abgerufen am 20.10.2021.