Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

scelera, ex nimia profusione pecuniae quae oriuntur, vitari
possent: vt sunt Caritas in annona & mercimonijs, inopia,
foenora, rapinae, furta, peculatus & sacrilegia. Ex quo fit ut
frustra a Subditis tributa exigantur: frustra quoq; postuletur,
ut homines Luxuria exhausti, aliquid in comune conferant.

6

Sic etiam quia hodie in omnibus fere nuptijs atque
conviviis tanta a multis petulantia & levitas exercetur: ut sae-
pe quis non homines, sed Diabolos adesse existimet: huie
quoque foedo acprobroso mori, ad avertendam Dei indi-
gnationem, mature est subveniendum, & subgravipecunia-
ria poena statuendum: Ne quis, cujuscunque sit Status, con-
ditionis atque aetatis, in nuptijs atque convivijs, quocun que
illaloco publico, vel privato sint, ullis Susurris, clamoribus,
impijs & scurrilibus sermonibus, turpibus & inhonestis fa-
ctis, in perfringendis fenestris, sornacibus, mensis & alijs re-
bus, inque effundendis & perdendis ferculis atque cibis, vel
aliis modis, ullum dedecu atque probrum committat: ne-
ve ullas rixas, jurgia, & cotentiones moveat: sed ita se omnes
gerant, ut appareat, nuptias & convivia honesta esse recrea-
tiones, & verae amicitiae congressus, atque pignora: non au-
tem impietatis, scurrilitatis & rixarum conventicula. Ubi
autem subditi in omnibus M. T. Regnis atq; Provincijs poe-
nalibus constitutionibus obtemperabunt: non solum pie
& Christiane vivent, sedetiam necessarijs facultatibus nun-
quam destituentur quod utrunque longe est utilissimum.
Plurimum enim Reipub. interest pios aclocupletes habere
subditos.

7

Deinde cum Actiones Injuriarum passim & ubiquein-
valescant: quibus subditi non solum erga seinvicem exacer-
bantur: sed etiam in officijs suis plurimum impediuntur,
magnisque sumptibus in litibus persequendis obruuntur:

ideo

ſcelera, ex nimia profuſione pecuniæ quæ oriuntur, vitari
poſſent: vt ſunt Caritas in annona & mercimonijs, inopia,
fœnora, rapinæ, furta, peculatus & ſacrilegia. Ex quo fit ut
fruſtra à Subditis tributa exigantur: fruſtra quoq; poſtuletur,
ut homines Luxuria exhauſti, aliquid in cõmune conferant.

6

Sic etiam quia hodie in omnibus ferè nuptijs atque
conviviis tanta à multis petulantia & levitas exercetur: ut ſæ-
pè quis non homines, ſed Diabolos adeſſe exiſtimet: huie
quoque fœdo acprobroſo mori, ad avertendam Dei indi-
gnationem, maturè eſt ſubveniendum, & ſubgravipecunia-
ria pœna ſtatuendum: Ne quis, cujuſcunque ſit Status, con-
ditionis atque ætatis, in nuptijs atque convivijs, quocun que
illaloco publico, vel privato ſint, ullis Suſurris, clamoribus,
impijs & ſcurrilibus ſermonibus, turpibus & inhoneſtis fa-
ctis, in perfringendis feneſtris, ſornacibus, menſis & alijs re-
bus, inque effundendis & perdendis ferculis atque cibis, vel
aliis modis, ullum dedecu atque probrum committat: ne-
vè ullas rixas, jurgia, & cõtentiones moveat: ſed ita ſe omnes
gerant, ut appareat, nuptias & convivia honeſta eſſe recrea-
tiones, & veræ amicitiæ congreſſus, atque pignora: non au-
tem impietatis, ſcurrilitatis & rixarum conventicula. Ubi
autem ſubditi in omnibus M. T. Regnis atq; Provincijs pœ-
nalibus conſtitutionibus obtemperabunt: non ſolum piè
& Chriſtianè vivent, ſedetiam neceſſarijs facultatibus nun-
quam deſtituentur quod utrunque longè eſt utiliſſimum.
Plurimum enim Reipub. intereſt pios aclocupletes habere
ſubditos.

7

Deinde cum Actiones Injuriarum paſſim & ubiquein-
valeſcant: quibus ſubditi non ſolum erga ſeinvicem exacer-
bantur: ſed etiam in officijs ſuis plurimum impediuntur,
magniſque ſumptibus in litibus perſequendis obruuntur:

ideò
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <div n="2">
     <p>
      <pb facs="#f0038" n="22"/> <hi rendition="#aq">&#x017F;celera, ex nimia profu&#x017F;ione pecuniæ quæ oriuntur, vitari<lb/>
po&#x017F;&#x017F;ent: vt &#x017F;unt Caritas in annona &amp; mercimonijs, inopia,<lb/>
f&#x0153;nora, rapinæ, furta, peculatus &amp; &#x017F;acrilegia. Ex quo fit ut<lb/>
fru&#x017F;tra à Subditis tributa exigantur: fru&#x017F;tra quoq; po&#x017F;tuletur,<lb/>
ut homines Luxuria exhau&#x017F;ti, aliquid in cõmune conferant.</hi> </p><lb/>
     <note place="left">6</note>
     <p> <hi rendition="#aq">Sic etiam quia hodie in omnibus ferè nuptijs atque<lb/>
conviviis tanta à multis petulantia &amp; levitas exercetur: ut &#x017F;æ-<lb/>
pè quis non homines, &#x017F;ed Diabolos ade&#x017F;&#x017F;e exi&#x017F;timet: huie<lb/>
quoque f&#x0153;do acprobro&#x017F;o mori, ad avertendam <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Dei</hi></hi> indi-<lb/>
gnationem, maturè e&#x017F;t &#x017F;ubveniendum, &amp; &#x017F;ubgravipecunia-<lb/>
ria p&#x0153;na &#x017F;tatuendum: Ne quis, cuju&#x017F;cunque &#x017F;it Status, con-<lb/>
ditionis atque ætatis, in nuptijs atque convivijs, quocun que<lb/>
illaloco publico, vel privato &#x017F;int, ullis Su&#x017F;urris, clamoribus,<lb/>
impijs &amp; &#x017F;currilibus &#x017F;ermonibus, turpibus &amp; inhone&#x017F;tis fa-<lb/>
ctis, in perfringendis fene&#x017F;tris, &#x017F;ornacibus, men&#x017F;is &amp; alijs re-<lb/>
bus, inque effundendis &amp; perdendis ferculis atque cibis, vel<lb/>
aliis modis, ullum dedecu atque probrum committat: ne-<lb/>
vè ullas rixas, jurgia, &amp; cõtentiones moveat: &#x017F;ed ita &#x017F;e omnes<lb/>
gerant, ut appareat, nuptias &amp; convivia hone&#x017F;ta e&#x017F;&#x017F;e recrea-<lb/>
tiones, &amp; veræ amicitiæ congre&#x017F;&#x017F;us, atque pignora: non au-<lb/>
tem impietatis, &#x017F;currilitatis &amp; rixarum conventicula. Ubi<lb/>
autem &#x017F;ubditi in omnibus M. T. Regnis atq; Provincijs p&#x0153;-<lb/>
nalibus con&#x017F;titutionibus obtemperabunt: non &#x017F;olum piè<lb/>
&amp; Chri&#x017F;tianè vivent, &#x017F;edetiam nece&#x017F;&#x017F;arijs facultatibus nun-<lb/>
quam de&#x017F;tituentur quod utrunque longè e&#x017F;t utili&#x017F;&#x017F;imum.<lb/>
Plurimum enim Reipub. intere&#x017F;t pios aclocupletes habere<lb/>
&#x017F;ubditos.</hi> </p><lb/>
     <note place="left">7</note>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Deinde</hi></hi> cum Actiones Injuriarum pa&#x017F;&#x017F;im &amp; ubiquein-<lb/>
vale&#x017F;cant: quibus &#x017F;ubditi non &#x017F;olum erga &#x017F;einvicem exacer-<lb/>
bantur: &#x017F;ed etiam in officijs &#x017F;uis plurimum impediuntur,<lb/>
magni&#x017F;que &#x017F;umptibus in litibus per&#x017F;equendis obruuntur:</hi><lb/>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">ideò</hi> </fw><lb/>
     </p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[22/0038] ſcelera, ex nimia profuſione pecuniæ quæ oriuntur, vitari poſſent: vt ſunt Caritas in annona & mercimonijs, inopia, fœnora, rapinæ, furta, peculatus & ſacrilegia. Ex quo fit ut fruſtra à Subditis tributa exigantur: fruſtra quoq; poſtuletur, ut homines Luxuria exhauſti, aliquid in cõmune conferant. Sic etiam quia hodie in omnibus ferè nuptijs atque conviviis tanta à multis petulantia & levitas exercetur: ut ſæ- pè quis non homines, ſed Diabolos adeſſe exiſtimet: huie quoque fœdo acprobroſo mori, ad avertendam Dei indi- gnationem, maturè eſt ſubveniendum, & ſubgravipecunia- ria pœna ſtatuendum: Ne quis, cujuſcunque ſit Status, con- ditionis atque ætatis, in nuptijs atque convivijs, quocun que illaloco publico, vel privato ſint, ullis Suſurris, clamoribus, impijs & ſcurrilibus ſermonibus, turpibus & inhoneſtis fa- ctis, in perfringendis feneſtris, ſornacibus, menſis & alijs re- bus, inque effundendis & perdendis ferculis atque cibis, vel aliis modis, ullum dedecu atque probrum committat: ne- vè ullas rixas, jurgia, & cõtentiones moveat: ſed ita ſe omnes gerant, ut appareat, nuptias & convivia honeſta eſſe recrea- tiones, & veræ amicitiæ congreſſus, atque pignora: non au- tem impietatis, ſcurrilitatis & rixarum conventicula. Ubi autem ſubditi in omnibus M. T. Regnis atq; Provincijs pœ- nalibus conſtitutionibus obtemperabunt: non ſolum piè & Chriſtianè vivent, ſedetiam neceſſarijs facultatibus nun- quam deſtituentur quod utrunque longè eſt utiliſſimum. Plurimum enim Reipub. intereſt pios aclocupletes habere ſubditos. Deinde cum Actiones Injuriarum paſſim & ubiquein- valeſcant: quibus ſubditi non ſolum erga ſeinvicem exacer- bantur: ſed etiam in officijs ſuis plurimum impediuntur, magniſque ſumptibus in litibus perſequendis obruuntur: ideò

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/38
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 22. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/38>, abgerufen am 24.09.2020.