Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617.

Bild:
<< vorherige Seite

ante condantur. Unde Xenophon brevi ejus ducis Impe-
rium periturum esse dicit, cujus culpa exercitus caret rebus
necessarijs, & commeatu.

Atqui rem ita instituit, ut sibi victus sufficiat, & hostes in-4
opia frangat: jam quasi victor existit. Itaque antequam
exercitus adversus Tuream educatur: frumentum, caeterae-
que annonariae species, a Subditis, & a Statibus Romani Im-
perij exigi, vel pecunia comparari, & in opportunis ad rem,
gerendam, & in munitissimis locis aggregari debent: & qui-
dem in ampliori copia, quam sufficere videtur. Frequen-
ter enim necessitas geminatur: & saepius bellum longius
protrahitur, ac initio existimatur. In urbibus quoque &
arcibus, hosti oppositis, & ijs quarum, obsidio timetur,
commeatum pro numero pugnantium, & civium retinen-
dorum, ad tempus diuturnum depositum ac caeteras belli
munitiones ibidem paratas esse oportet, ut etiam Thucyd.
quodam in loco monuit. Sic Romani tam ad usum militum
in castris, quam in praesidiis, in plerisque locis optime instru-
cta penuaria habuerunt, teste Capitol. in Gordian.

Praeterea quicquid in pecore, vel quacunque fruge, vino.5
que, Turca ad suum victum occupare posset, mature ad tu-
ta loca est transferendum, & fideliter servandum. Dum
enim nobis bene prospicimus, dumque nostra diligenter
custodimus: hosti ansam praeripimus, quo minus nos ob
rerum penuriam expugnare & opprimere possit: qua tamen
in re hodie non raro peccatur: quod merito summo studio
est corrigendum.

DE ARMIS.

Arma quoque necessario requiruntur. His enim ca-1
tere exercitus nullo modo potest. Haec, si Festo credimus, di-

cuntur

antè condantur. Unde Xenophon brevi ejus ducis Impe-
rium periturum eſſe dicit, cujus culpâ exercitus caret rebus
neceſſarijs, & commeatu.

Atqui rem ita inſtituit, ut ſibi victus ſufficiat, & hoſtes in-4
opia frangat: jam quaſi victor exiſtit. Itaque antequam
exercitus adverſus Tuream educatur: frumentum, cæteræ-
que annonariæ ſpecies, à Subditis, & à Statibus Romani Im-
perij exigi, vel pecunia comparari, & in opportunis ad rem,
gerendam, & in munitiſſimis locis aggregari debent: & qui-
dem in ampliori copia, quàm ſufficere videtur. Frequen-
ter enim neceſſitas geminatur: & ſæpius bellum longiùs
protrahitur, ac initio exiſtimatur. In urbibus quoque &
arcibus, hoſti oppoſitis, & ijs quarum, obſidio timetur,
commeatum pro numero pugnantium, & civium retinen-
dorum, ad tempus diuturnum depoſitum ac cæteras belli
munitiones ibidem paratas eſſe oportet, ut etiam Thucyd.
quodam in loco monuit. Sic Romani tàm ad uſum militum
in caſtris, quàm in præſidiis, in pleriſque locis optimè inſtru-
cta penuaria habuerunt, teſte Capitol. in Gordìan.

Præterea quicquid in pecore, vel quacunque fruge, vino.5
que, Turca âd ſuum victum occupare poſſet, maturè ad tu-
ta loca eſt transferendum, & fideliter ſervandum. Dum
enim nobis benè proſpicimus, dumque noſtra diligenter
cuſtodimus: hoſti anſam præripimus, quò minùs nos ob
rerum penuriam expugnare & opprimere poſſit: qua tamen
in re hodie non rarò peccatur: quod meritò ſummo ſtudio
eſt corrigendum.

DE ARMIS.

Arma quoque neceſſariò requiruntur. His enim ca-1
tere exercitus nullo modo poteſt. Hæc, ſi Feſto credimus, di-

cuntur
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div xml:lang="lat" n="1">
    <div n="2">
     <div n="2">
      <p>
       <pb facs="#f0069" n="53"/> <hi rendition="#aq">antè condantur. Unde Xenophon brevi ejus ducis Impe-<lb/>
rium periturum e&#x017F;&#x017F;e dicit, cujus culpâ exercitus caret rebus<lb/>
nece&#x017F;&#x017F;arijs, &amp; commeatu.</hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Atqui rem ita in&#x017F;tituit, ut &#x017F;ibi victus &#x017F;ufficiat, &amp; ho&#x017F;tes in-<note place="right">4</note><lb/>
opia frangat: jam qua&#x017F;i victor exi&#x017F;tit. Itaque antequam<lb/>
exercitus adver&#x017F;us Tuream educatur: frumentum, cæteræ-<lb/>
que annonariæ &#x017F;pecies, à Subditis, &amp; à Statibus Romani Im-<lb/>
perij exigi, vel pecunia comparari, &amp; in opportunis ad rem,<lb/>
gerendam, &amp; in muniti&#x017F;&#x017F;imis locis aggregari debent: &amp; qui-<lb/>
dem in ampliori copia, quàm &#x017F;ufficere videtur. Frequen-<lb/>
ter enim nece&#x017F;&#x017F;itas geminatur: &amp; &#x017F;æpius bellum longiùs<lb/>
protrahitur, ac initio exi&#x017F;timatur. In urbibus quoque &amp;<lb/>
arcibus, ho&#x017F;ti oppo&#x017F;itis, &amp; ijs quarum, ob&#x017F;idio timetur,<lb/>
commeatum pro numero pugnantium, &amp; civium retinen-<lb/>
dorum, ad tempus diuturnum depo&#x017F;itum ac cæteras belli<lb/>
munitiones ibidem paratas e&#x017F;&#x017F;e oportet, ut etiam Thucyd.<lb/>
quodam in loco monuit. Sic Romani tàm ad u&#x017F;um militum<lb/>
in ca&#x017F;tris, quàm in præ&#x017F;idiis, in pleri&#x017F;que locis optimè in&#x017F;tru-<lb/>
cta penuaria habuerunt, <hi rendition="#i">te&#x017F;te Capitol. in Gordìan.</hi></hi> </p><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq">Præterea quicquid in pecore, vel quacunque fruge, vino.<note place="right">5</note><lb/>
que, Turca âd &#x017F;uum victum occupare po&#x017F;&#x017F;et, maturè ad tu-<lb/>
ta loca e&#x017F;t transferendum, &amp; fideliter &#x017F;ervandum. Dum<lb/>
enim nobis benè pro&#x017F;picimus, dumque no&#x017F;tra diligenter<lb/>
cu&#x017F;todimus: ho&#x017F;ti an&#x017F;am præripimus, quò minùs nos ob<lb/>
rerum penuriam expugnare &amp; opprimere po&#x017F;&#x017F;it: qua tamen<lb/>
in re hodie non rarò peccatur: quod meritò &#x017F;ummo &#x017F;tudio<lb/>
e&#x017F;t corrigendum.</hi> </p>
     </div><lb/>
     <div n="2">
      <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"> <hi rendition="#g">DE ARMIS.</hi> </hi> </hi> </head><lb/>
      <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Arma</hi> quoque nece&#x017F;&#x017F;ariò requiruntur. His enim ca-<note place="right">1</note><lb/>
tere exercitus nullo modo pote&#x017F;t. Hæc, &#x017F;i Fe&#x017F;to credimus, di-</hi><lb/>
       <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">cuntur</hi> </fw><lb/>
      </p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[53/0069] antè condantur. Unde Xenophon brevi ejus ducis Impe- rium periturum eſſe dicit, cujus culpâ exercitus caret rebus neceſſarijs, & commeatu. Atqui rem ita inſtituit, ut ſibi victus ſufficiat, & hoſtes in- opia frangat: jam quaſi victor exiſtit. Itaque antequam exercitus adverſus Tuream educatur: frumentum, cæteræ- que annonariæ ſpecies, à Subditis, & à Statibus Romani Im- perij exigi, vel pecunia comparari, & in opportunis ad rem, gerendam, & in munitiſſimis locis aggregari debent: & qui- dem in ampliori copia, quàm ſufficere videtur. Frequen- ter enim neceſſitas geminatur: & ſæpius bellum longiùs protrahitur, ac initio exiſtimatur. In urbibus quoque & arcibus, hoſti oppoſitis, & ijs quarum, obſidio timetur, commeatum pro numero pugnantium, & civium retinen- dorum, ad tempus diuturnum depoſitum ac cæteras belli munitiones ibidem paratas eſſe oportet, ut etiam Thucyd. quodam in loco monuit. Sic Romani tàm ad uſum militum in caſtris, quàm in præſidiis, in pleriſque locis optimè inſtru- cta penuaria habuerunt, teſte Capitol. in Gordìan. Præterea quicquid in pecore, vel quacunque fruge, vino. que, Turca âd ſuum victum occupare poſſet, maturè ad tu- ta loca eſt transferendum, & fideliter ſervandum. Dum enim nobis benè proſpicimus, dumque noſtra diligenter cuſtodimus: hoſti anſam præripimus, quò minùs nos ob rerum penuriam expugnare & opprimere poſſit: qua tamen in re hodie non rarò peccatur: quod meritò ſummo ſtudio eſt corrigendum. DE ARMIS. Arma quoque neceſſariò requiruntur. His enim ca- tere exercitus nullo modo poteſt. Hæc, ſi Feſto credimus, di- cuntur

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/69
Zitationshilfe: Obrecht, Georg: Fünff Vnderschiedliche Secreta Politica. Straßburg, 1617, S. 53. In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/obrecht_secreta_1617/69>, abgerufen am 09.08.2020.