Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692.

Bild:
<< vorherige Seite
DOMINICA II. QUADRAGESIMAE.
Resplenduit facies ejus sicut Sol. Matth. 17.

LOcus opportunus hic se offerit, in quo ostendi potest nimia in qui-
busdam formae cura, cum tamen inter faciem & facem, exigua sit
distinctio, sed extinctio.
Die Gestalt vergehet/ die Tugend bestehet.
Vid. p. 273.

Flaccessit pulchritudo, & citius quam folia humi decidit, & prius-
quam venerit Autumnus, marcescit & interit. Clem: Alexand. 3.
praed. c.
1.

DOMINICA III. QUADRAGESIMAE.
Beatus venter. Luc. 11.

BEne pia foemina beatificavit ventrem Deiparentis, ast male nos
beatificamus corpus nostrum, neglecta animae cura.
Bey leib den
Leib sollen wir nicht höher schätzen als die Seel. Vid. p. 250.

Anima humana omnium Creaturarum naturam participat, omne
spirituale suum est: quia coelum habet ad manendum, Angelos ad
congaudendum, gloriam ad habendum & Trinitatem ad fruendum,
S. P. Augustinus serm. 48. ad F. F.

DOMINICA IV. QUADRAGESIMAE.
Colligite fragmenta, ne pereant. Joan. 6.

LOcus hic opportunus disserenti de sacris Reliquiis, quarum usus
legitimus commendatur.
Man pflegt insgemein von einer angeneh-
men Sach zu reden/ er hebts auff wie ein Heiligthumb. Vid. p. 460.

Sanctorum Corpora, & praecipue Beatorum Martyrum Reliquias,
ac si Christi membra syncerissime honoranda, & Basilicas eorum no-
minibus appellatas, velut loca sancta Divino cultui mancipata affectu
piissimo, & devotione fidelissima adeundas credimus. S. P. Augustinus
tom. 3. de Ecc. dogm. c.
73.

DOMINICA PASSIONIS.
Vos non cognovistis eum. Joan 8.

VErum dicit mansuetissimus Salvator, nam qui dicit se nosse Deum,
& mandata ejus non custodit, hic mendax est, quam ergo abomi-
nabiles sunt Christiani, qui fidem quidem exterius profitentur, factis
autem negant.
Das heist vil Geschrey/ wenig Ay. Vid. p. 399.

Cum dilectione fides, Christiani, sine dilectione fides Daemonis.
S. P. Augustinus 10. de Civit.

DO-
DOMINICA II. QUADRAGESIMÆ.
Reſplenduit facies ejus ſicut Sol. Matth. 17.

LOcus opportunus hic ſe offerit, in quo oſtendi poteſt nimia in qui-
busdam formæ cura, cum tamen inter faciem & facem, exigua ſit
diſtinctio, ſed extinctio.
Die Geſtalt vergehet/ die Tugend beſtehet.
Vid. p. 273.

Flacceſſit pulchritudo, & citius quàm folia humi decidit, & prius-
quam venerit Autumnus, marceſcit & interit. Clem: Alexand. 3.
præd. c.
1.

DOMINICA III. QUADRAGESIMÆ.
Beatus venter. Luc. 11.

BEnè pia fœmina beatificavit ventrem Deiparentis, aſt malè nos
beatificamus corpus noſtrum, neglectâ animæ curâ.
Bey leib den
Leib ſollen wir nicht hoͤher ſchaͤtzen als die Seel. Vid. p. 250.

Anima humana omnium Creaturarum naturam participat, omne
ſpirituale ſuum eſt: quia cœlum habet ad manendum, Angelos ad
congaudendum, gloriam ad habendum & Trinitatem ad fruendum,
S. P. Auguſtinus ſerm. 48. ad F. F.

DOMINICA IV. QUADRAGESIMÆ.
Colligite fragmenta, ne pereant. Joan. 6.

LOcus hic opportunus diſſerenti de ſacris Reliquiis, quarum uſus
legitimus commendatur.
Man pflegt insgemein von einer angeneh-
men Sach zu reden/ er hebts auff wie ein Heiligthumb. Vid. p. 460.

Sanctorum Corpora, & præcipuè Beatorum Martyrum Reliquias,
ac ſi Chriſti membra ſynceriſſimè honoranda, & Baſilicas eorum no-
minibus appellatas, velut loca ſancta Divino cultui mancipata affectu
piiſſimo, & devotione fideliſſima adeundas credimus. S. P. Auguſtinus
tom. 3. de Ecc. dogm. c.
73.

DOMINICA PASSIONIS.
Vos non cognoviſtis eum. Joan 8.

VErum dicit manſuetiſſimus Salvator, nam qui dicit ſe noſſe Deum,
& mandata ejus non cuſtodit, hic mendax eſt, quàm ergo abomi-
nabiles ſunt Chriſtiani, qui fidem quidem exterius profitentur, factis
autem negant.
Das heiſt vil Geſchrey/ wenig Ay. Vid. p. 399.

Cum dilectione fides, Chriſtiani, ſine dilectione fides Dæmonis.
S. P. Auguſtinus 10. de Civit.

DO-
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div n="1">
    <pb facs="#f0024"/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA II. QUADRAGESIMÆ</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Re&#x017F;plenduit facies ejus &#x017F;icut Sol. Matth.</hi> 17.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">L</hi>Ocus opportunus hic &#x017F;e offerit, in quo o&#x017F;tendi pote&#x017F;t nimia in qui-<lb/>
busdam formæ cura, cum tamen inter faciem &amp; facem, exigua &#x017F;it<lb/>
di&#x017F;tinctio, &#x017F;ed extinctio.</hi> Die Ge&#x017F;talt vergehet/ die Tugend be&#x017F;tehet.<lb/><hi rendition="#aq">Vid. p.</hi> 273.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Flacce&#x017F;&#x017F;it pulchritudo, &amp; citius quàm folia humi decidit, &amp; prius-<lb/>
quam venerit Autumnus, marce&#x017F;cit &amp; interit. Clem: Alexand. 3.<lb/>
præd. c.</hi> 1.</p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA III. QUADRAGESIMÆ</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Beatus venter. Luc.</hi> 11.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">B</hi>Enè pia f&#x0153;mina beatificavit ventrem Deiparentis, a&#x017F;t malè nos<lb/>
beatificamus corpus no&#x017F;trum, neglectâ animæ curâ.</hi> Bey leib den<lb/>
Leib &#x017F;ollen wir nicht ho&#x0364;her &#x017F;cha&#x0364;tzen als die Seel. <hi rendition="#aq">Vid. p.</hi> 250.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Anima humana omnium Creaturarum naturam participat, omne<lb/>
&#x017F;pirituale &#x017F;uum e&#x017F;t: quia c&#x0153;lum habet ad manendum, Angelos ad<lb/>
congaudendum, gloriam ad habendum &amp; Trinitatem ad fruendum,<lb/>
S. P. Augu&#x017F;tinus &#x017F;erm. 48. ad F. F.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA IV. QUADRAGESIMÆ</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Colligite fragmenta, ne pereant. Joan.</hi> 6.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">L</hi>Ocus hic opportunus di&#x017F;&#x017F;erenti de &#x017F;acris Reliquiis, quarum u&#x017F;us<lb/>
legitimus commendatur.</hi> Man pflegt insgemein von einer angeneh-<lb/>
men Sach zu reden/ er hebts auff wie ein Heiligthumb. <hi rendition="#aq">Vid. p.</hi> 460.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Sanctorum Corpora, &amp; præcipuè Beatorum Martyrum Reliquias,<lb/>
ac &#x017F;i Chri&#x017F;ti membra &#x017F;ynceri&#x017F;&#x017F;imè honoranda, &amp; Ba&#x017F;ilicas eorum no-<lb/>
minibus appellatas, velut loca &#x017F;ancta Divino cultui mancipata affectu<lb/>
pii&#x017F;&#x017F;imo, &amp; devotione fideli&#x017F;&#x017F;ima adeundas credimus. S. P. Augu&#x017F;tinus<lb/>
tom. 3. de Ecc. dogm. c.</hi> 73.</p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">DOMINICA PASSIONIS</hi>.<lb/><hi rendition="#i">Vos non cognovi&#x017F;tis eum. Joan</hi> 8.</hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">V</hi>Erum dicit man&#x017F;ueti&#x017F;&#x017F;imus Salvator, nam qui dicit &#x017F;e no&#x017F;&#x017F;e Deum,<lb/>
&amp; mandata ejus non cu&#x017F;todit, hic mendax e&#x017F;t, quàm ergo abomi-<lb/>
nabiles &#x017F;unt Chri&#x017F;tiani, qui fidem quidem exterius profitentur, factis<lb/>
autem negant.</hi> Das hei&#x017F;t vil Ge&#x017F;chrey/ wenig Ay. <hi rendition="#aq">Vid. p.</hi> 399.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Cum dilectione fides, Chri&#x017F;tiani, &#x017F;ine dilectione fides Dæmonis.<lb/>
S. P. Augu&#x017F;tinus 10. de Civit.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">DO-</hi> </fw><lb/>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0024] DOMINICA II. QUADRAGESIMÆ. Reſplenduit facies ejus ſicut Sol. Matth. 17. LOcus opportunus hic ſe offerit, in quo oſtendi poteſt nimia in qui- busdam formæ cura, cum tamen inter faciem & facem, exigua ſit diſtinctio, ſed extinctio. Die Geſtalt vergehet/ die Tugend beſtehet. Vid. p. 273. Flacceſſit pulchritudo, & citius quàm folia humi decidit, & prius- quam venerit Autumnus, marceſcit & interit. Clem: Alexand. 3. præd. c. 1. DOMINICA III. QUADRAGESIMÆ. Beatus venter. Luc. 11. BEnè pia fœmina beatificavit ventrem Deiparentis, aſt malè nos beatificamus corpus noſtrum, neglectâ animæ curâ. Bey leib den Leib ſollen wir nicht hoͤher ſchaͤtzen als die Seel. Vid. p. 250. Anima humana omnium Creaturarum naturam participat, omne ſpirituale ſuum eſt: quia cœlum habet ad manendum, Angelos ad congaudendum, gloriam ad habendum & Trinitatem ad fruendum, S. P. Auguſtinus ſerm. 48. ad F. F. DOMINICA IV. QUADRAGESIMÆ. Colligite fragmenta, ne pereant. Joan. 6. LOcus hic opportunus diſſerenti de ſacris Reliquiis, quarum uſus legitimus commendatur. Man pflegt insgemein von einer angeneh- men Sach zu reden/ er hebts auff wie ein Heiligthumb. Vid. p. 460. Sanctorum Corpora, & præcipuè Beatorum Martyrum Reliquias, ac ſi Chriſti membra ſynceriſſimè honoranda, & Baſilicas eorum no- minibus appellatas, velut loca ſancta Divino cultui mancipata affectu piiſſimo, & devotione fideliſſima adeundas credimus. S. P. Auguſtinus tom. 3. de Ecc. dogm. c. 73. DOMINICA PASSIONIS. Vos non cognoviſtis eum. Joan 8. VErum dicit manſuetiſſimus Salvator, nam qui dicit ſe noſſe Deum, & mandata ejus non cuſtodit, hic mendax eſt, quàm ergo abomi- nabiles ſunt Chriſtiani, qui fidem quidem exterius profitentur, factis autem negant. Das heiſt vil Geſchrey/ wenig Ay. Vid. p. 399. Cum dilectione fides, Chriſtiani, ſine dilectione fides Dæmonis. S. P. Auguſtinus 10. de Civit. DO-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/24
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 3. Salzburg, 1692, S. . In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas03_1692/24>, abgerufen am 23.02.2020.