Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Reichard, Andreas: Parentalia Tettoviana Augusti Reichardi. Wittenberg, 1624.

Bild:
<< vorherige Seite
Christliche Leichpredigt.
III.
Consolatorium.

S. P. In benedicto DEO & Patte Domini nostri Jesu
Christi patre misericordiarum, & DEO totius consolatio-
nis &c. 2. Cor. 1 Etsi nunc Charissime & jam mestissime Com-
pater atq; Consocer humanissime, propter hanc acerbissi-
mam, & maxime luctuosam, Boni ac probi nostri AUGU.
STI
p. m. immaturam mortem, tam ingens dolor animum
meum invasit, tantusq; moerore mentem oppressit, ut nec
apud me satis esse videar, neq; aliquem hujus tanti mali al-
levationem excogirare valeam; tamen, cum tam gravem
omni[verlorenes Material - 1 Zeichen fehlt]m vesttum maestitiam atq; afflictionem tam subita-
neam a Dn. M. Schneiero comperlor, visum mihi quidem
est & meas partes suscipere, an funestam ejusdem mortem
aliquanto levius ferre possis. Sed me miserum? qui & ipse
consolandus sum, frustra conabor vestrum tam ingentem
dolorem mitigare, ac tamen ingenue fateor: Cum in men-
tem nobis venit. quot miseriis & calamitatibus proximis an-
nis conflictati faeerimus, & quam turbulentis temporibus,
propter ingentes undiq; bellorum tumultus homines &
nunc exagitentur, quantaq; etiam jam in rerum omnium
perturbatione versemur, praeclare cum eo esse actum puto,
qui nunc temporis cum morte vitam commutavit. Quid
n. nune temporis est, quod aliquem ad dintius vivendum
commovere possit? animum igitur tuum ferme fractum &
abjectum amantissime Compater collige; expecta Domi-
num, viriliter age, & confirmetur Cor tuum; expecta Do-
minum, ne propter hunc acetbum luctum paulo demissio-
ri animo videaris, quin potius mentem ad constantiam atq;
perseverentiam excitabis, & qui alios quam blandissime
consolari solites nunc spe fortu[n]ae melioris tuum Ipfius a-
nimum, praesertim divino Elogio facrae scripturae erigere

coneris
Chriſtliche Leichpredigt.
III.
Conſolatorium.

S. P. In benedicto DEO & Patte Domini noſtri Jeſu
Chriſti patre miſericordiarum, & DEO totius conſolatio-
nis &c. 2. Cor. 1 Etſi nunc Chariſſime & jam meſtiſsime Com-
pater atq́; Conſocer humaniſſime, propter hanc acerbiſſi-
mam, & maximè luctuoſam, Boni ac probi noſtri AUGU.
STI
p. m. immaturam mortem, tàm ingens dolor animum
meum invaſit, tantusq́; mœrore mentem oppresſit, ut nec
apud me ſatis eſſe videar, neq; aliquem hujus tanti mali al-
levationem excogirare valeam; tamen, cum tàm gravem
omni[verlorenes Material – 1 Zeichen fehlt]m veſttum mæſtitiam atq́; afflictionem tàm ſubita-
neam à Dn. M. Schneiero comperlor, viſum mihi quidem
eſt & meas partes ſuſcipere, an funeſtam ejusdem mortem
aliquantò levius ferre poſsis. Sed me miſerum? qui & ipſe
conſolandus ſum, fruſtrà conabor veſtrum tàm ingentem
dolorem mitigare, ac tamen ingenuè fateor: Cum in men-
tem nobis venit. quot miſeriis & calamitatibus proximis an-
nis conflictati fæerimus, & quàm turbulentis temporibus,
propter ingentes undiq́; bellorum tumultus homines &
nunc exagitentur, quantaq́; etiam jam in rerum omnium
perturbatione verſemur, præclarè cum eo eſſe actum puto,
qui nunc temporis cum morte vitam commutavit. Quid
n. nune temporis eſt, quod aliquem ad dintius vivendum
commovere poſsit? animum igitur tuum fermè fractum &
abjectum amantiſſime Compater collige; expecta Domi-
num, viriliter age, & confirmetur Cor tuum; expecta Do-
minum, ne propter hunc acetbum luctum paulò demiſſio-
ri animo videaris, quin potius mentem ad conſtantiam atq́;
perſeverentiam excitabis, & qui alios quàm blandiſſimè
conſolari ſolites nunc ſpe fortu[n]æ melioris tuum Ipfius a-
nimum, præſertim divino Elogio facræ ſcripturæ erigere

coneris
<TEI>
 <text>
  <body>
   <pb facs="#f0058" n="[58]"/>
   <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#b">Chri&#x017F;tliche Leichpredigt.</hi> </fw><lb/>
   <div type="fsOtherPublication" n="1">
    <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">III.</hi><lb/>
Con&#x017F;olatorium.</hi> </head><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq">S. P. In benedicto DEO &amp; Patte Domini no&#x017F;tri Je&#x017F;u<lb/>
Chri&#x017F;ti patre mi&#x017F;ericordiarum, &amp; DEO totius con&#x017F;olatio-<lb/>
nis &amp;c. 2. Cor. 1 Et&#x017F;i nunc Chari&#x017F;&#x017F;ime &amp; jam me&#x017F;ti&#x017F;sime Com-<lb/>
pater atq&#x0301;; Con&#x017F;ocer humani&#x017F;&#x017F;ime, propter hanc acerbi&#x017F;&#x017F;i-<lb/>
mam, &amp; maximè luctuo&#x017F;am, Boni ac probi no&#x017F;tri <hi rendition="#g">AUGU.<lb/>
STI</hi> p. m. immaturam mortem, tàm ingens dolor animum<lb/>
meum inva&#x017F;it, tantusq&#x0301;; m&#x0153;rore mentem oppres&#x017F;it, ut nec<lb/>
apud me &#x017F;atis e&#x017F;&#x017F;e videar, neq; aliquem hujus <hi rendition="#i">t</hi>anti mali al-<lb/>
levationem excogirare valeam; tamen, cum tàm gravem<lb/>
omni<gap reason="lost" unit="chars" quantity="1"/>m ve&#x017F;ttum mæ&#x017F;titiam atq&#x0301;; afflictionem tàm &#x017F;ubita-<lb/>
neam à Dn. M. Schneiero comperlor, vi&#x017F;um mihi quidem<lb/>
e&#x017F;t &amp; meas partes &#x017F;u&#x017F;cipere, an fune&#x017F;tam ejusdem mortem<lb/>
aliquantò levius ferre po&#x017F;sis. Sed me mi&#x017F;erum? qui &amp; ip&#x017F;e<lb/>
con&#x017F;olandus &#x017F;um, fru&#x017F;trà conabor ve&#x017F;trum tàm ingentem<lb/>
dolorem mitigare, ac tamen ingenuè fateor: Cum in men-<lb/>
tem nobis venit. quot mi&#x017F;eriis &amp; calamitatibus proximis an-<lb/>
nis conflictati fæerimus, &amp; quàm turbulentis temporibus,<lb/>
propter ingentes undiq&#x0301;; bellorum tumultus homines &amp;<lb/>
nunc exagitentur, quantaq&#x0301;; etiam jam in rerum omnium<lb/>
perturbatione ver&#x017F;emur, præclarè cum eo e&#x017F;&#x017F;e actum puto,<lb/>
qui nunc temporis cum morte vitam commutavit. Quid<lb/>
n. nune temporis e&#x017F;t, quod aliquem ad dintius vivendum<lb/>
commovere po&#x017F;sit<hi rendition="#i">?</hi> animum igitur tuum fermè fractum &amp;<lb/>
abjectum amanti&#x017F;&#x017F;ime Compater collige; expecta Domi-<lb/>
num, viriliter age, &amp; confirmetur Cor tuum; expecta Do-<lb/>
minum, ne propter hunc acetbum luctum paulò demi&#x017F;&#x017F;io-<lb/>
ri animo videaris, quin potius mentem ad con&#x017F;tantiam atq&#x0301;;<lb/>
per&#x017F;everentiam excitabis, &amp; qui alios quàm blandi&#x017F;&#x017F;imè<lb/>
con&#x017F;olari &#x017F;olites nunc &#x017F;pe fortu<supplied>n</supplied>æ melioris tuum Ipfius a-<lb/>
nimum, præ&#x017F;ertim divino Elogio facræ &#x017F;cripturæ erigere</hi><lb/>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">coneris</hi> </fw><lb/>
    </p>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[58]/0058] Chriſtliche Leichpredigt. III. Conſolatorium. S. P. In benedicto DEO & Patte Domini noſtri Jeſu Chriſti patre miſericordiarum, & DEO totius conſolatio- nis &c. 2. Cor. 1 Etſi nunc Chariſſime & jam meſtiſsime Com- pater atq́; Conſocer humaniſſime, propter hanc acerbiſſi- mam, & maximè luctuoſam, Boni ac probi noſtri AUGU. STI p. m. immaturam mortem, tàm ingens dolor animum meum invaſit, tantusq́; mœrore mentem oppresſit, ut nec apud me ſatis eſſe videar, neq; aliquem hujus tanti mali al- levationem excogirare valeam; tamen, cum tàm gravem omni_m veſttum mæſtitiam atq́; afflictionem tàm ſubita- neam à Dn. M. Schneiero comperlor, viſum mihi quidem eſt & meas partes ſuſcipere, an funeſtam ejusdem mortem aliquantò levius ferre poſsis. Sed me miſerum? qui & ipſe conſolandus ſum, fruſtrà conabor veſtrum tàm ingentem dolorem mitigare, ac tamen ingenuè fateor: Cum in men- tem nobis venit. quot miſeriis & calamitatibus proximis an- nis conflictati fæerimus, & quàm turbulentis temporibus, propter ingentes undiq́; bellorum tumultus homines & nunc exagitentur, quantaq́; etiam jam in rerum omnium perturbatione verſemur, præclarè cum eo eſſe actum puto, qui nunc temporis cum morte vitam commutavit. Quid n. nune temporis eſt, quod aliquem ad dintius vivendum commovere poſsit? animum igitur tuum fermè fractum & abjectum amantiſſime Compater collige; expecta Domi- num, viriliter age, & confirmetur Cor tuum; expecta Do- minum, ne propter hunc acetbum luctum paulò demiſſio- ri animo videaris, quin potius mentem ad conſtantiam atq́; perſeverentiam excitabis, & qui alios quàm blandiſſimè conſolari ſolites nunc ſpe fortunæ melioris tuum Ipfius a- nimum, præſertim divino Elogio facræ ſcripturæ erigere coneris

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/522392
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/522392/58
Zitationshilfe: Reichard, Andreas: Parentalia Tettoviana Augusti Reichardi. Wittenberg, 1624, S. [58]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/522392/58>, abgerufen am 27.02.2024.