Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Gregorius, Daniel: Studenten Predigt. Marburg, 1615.

Bild:
<< vorherige Seite


RECTOR ACADEMIAE
MARPURGENSIS M. THEODORUS

Vietor, Prof. Graec. P. & Poedagogearcha
civibus suis. S.

QUANTA est vitae hujus fragilitas, Cives A-
cademici, quanta im becillitas! una hominis
facies quo est venustior, prae aliis animanti-
bus, eo etiam facilius vel levi aliqua morbi
injuria corrumpitur, non secus ac vitrum,
quo est pulcrius eo etiam citius rumpitur. Metiri hunc vitae
humanae terminum o! homo praesumis? Ecce vix Spithama
vitae est. Quotidie vel nascentes morimur, quotidie demi-
tur aliqua pars, & cum erescimus, vita decrescit, infantiam
amisimus, deinde pueritiam, postea adolescentiam usque
ad hesternum diem, quicquid transit temporis, perit, hunc
ipsum, quem agimus diem, cum morte dividimus, ait Se-
neca. Quid dici potuisset illustrius? Quam vitae humanae in-
constantiam, ac brevitatem cum omnes homines, tum ve-
ro & studiosi adolescentes, ii maxime, qui longo itineris in-
tervallo a patria sua absunt, indesinenter secum meditari
debent: inde enim fiet, ut, si qui, morte praeveniente, vivi
forsan domum redire nequeant, eorumsaltem vita, pie &
honeste in Academiis transacta, dignis laudum titulis, &
testimoniis ornata ad parentes & amicos transmitti queat.
Crediderim ego in patria gratiorem piae ejusmodi mortis,
quam impiae vitae omnibusfore nuncium. Quod ipsum a-
nimo suo probe perpendens Henricus a Bobert, Bo-

russus
D 3


RECTOR ACADEMIÆ
MARPURGENSIS M. THEODORUS

Vietor, Prof. Græc. P. & Pœdagogearcha
civibus ſuis. S.

QUANTA eſt vitæ hujus fragilitas, Cives A-
cademici, quãta im becillitas! una hominis
facies quò eſt venuſtior, præ aliis animanti-
bus, eò etiam faciliùs vel levi aliquâ morbi
injuriâ corrumpitur, non ſecus ac vitrum,
quò eſt pulcrius eò etiam citiùs rumpitur. Metiri hunc vitæ
humanæ terminum ó! homo præſumis? Ecce vix Spithama
vitæ eſt. Quotidiè vel naſcentes morimur, quotidiè demi-
tur aliqua pars, & cùm ereſcimus, vita decreſcit, infantiam
amiſimus, deinde pueritiam, poſteà adoleſcentiam uſquè
ad heſternum diem, quicquid tranſit temporis, perit, hunc
ipſum, quem agimus diem, cum morte dividimus, ait Se-
neca. Quid dici potuiſſet illuſtrius? Quàm vitæ humanæ in-
conſtantiam, ac brevitatem cùm omnes homines, tùm ve-
rò & ſtudioſi adoleſcentes, ii maximè, qui longo itineris in-
tervallo à patriâ ſuâ abſunt, indeſinenter ſecum meditari
debent: inde enim fiet, ut, ſi qui, morte præveniente, vivi
forſan domum redire nequeant, eorumſaltem vita, piè &
honeſtè in Academiis transacta, dignis laudum titulis, &
teſtimoniis ornata ad parentes & amicos transmitti queat.
Crediderim ego in patriâ gratiorem piæ ejusmodi mortis,
quàm impiæ vitæ omnibusfore nuncium. Quod ipſum a-
nimo ſuo probè perpendens Henricus à Bobert, Bo-

ruſſus
D 3
<TEI>
 <text>
  <body>
   <pb facs="#f0029" n="[29]"/>
   <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
   <div type="fsProgrammaAcademicum" n="1">
    <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g"><hi rendition="#b">RECTOR ACADEMIÆ</hi><lb/>
MARPURGENSIS M. THEODORUS</hi><lb/>
Vietor, Prof. Græc. P. &amp; P&#x0153;dagogearcha<lb/>
civibus &#x017F;uis. S.</hi> </head><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">Q</hi>UANTA e&#x017F;t vitæ hujus fragilitas, Cives A-<lb/>
cademici, qua&#x0303;ta im becillitas! una hominis<lb/>
facies quò e&#x017F;t venu&#x017F;tior, præ aliis animanti-<lb/>
bus, eò etiam faciliùs vel levi aliquâ morbi<lb/>
injuriâ corrumpitur, non &#x017F;ecus ac vitrum,<lb/>
quò e&#x017F;t pulcrius eò etiam citiùs rumpitur. Metiri hunc vitæ<lb/>
humanæ terminum ó! homo præ&#x017F;umis? Ecce vix Spithama<lb/>
vitæ e&#x017F;t. Quotidiè vel na&#x017F;centes morimur, quotidiè demi-<lb/>
tur aliqua pars, &amp; cùm ere&#x017F;cimus, vita decre&#x017F;cit, infantiam<lb/>
ami&#x017F;imus, deinde pueritiam, po&#x017F;teà adole&#x017F;centiam u&#x017F;què<lb/>
ad he&#x017F;ternum diem, quicquid tran&#x017F;it temporis, perit, hunc<lb/>
ip&#x017F;um, quem agimus diem, cum morte dividimus, ait Se-<lb/>
neca. Quid dici potui&#x017F;&#x017F;et illu&#x017F;trius? Quàm vitæ humanæ in-<lb/>
con&#x017F;tantiam, ac brevitatem cùm omnes homines, tùm ve-<lb/>&amp; &#x017F;tudio&#x017F;i adole&#x017F;centes, ii maximè, qui longo itineris in-<lb/>
tervallo à patriâ &#x017F;uâ ab&#x017F;unt, inde&#x017F;inenter &#x017F;ecum meditari<lb/>
debent: inde enim fiet, ut, &#x017F;i qui, morte præveniente, vivi<lb/>
for&#x017F;an domum redire nequeant, eorum&#x017F;altem vita, piè &amp;<lb/>
hone&#x017F;tè in Academiis transacta, dignis laudum titulis, &amp;<lb/>
te&#x017F;timoniis ornata ad parentes &amp; amicos transmitti queat.<lb/>
Crediderim ego in patriâ gratiorem piæ ejusmodi mortis,<lb/>
quàm impiæ vitæ omnibusfore nuncium. Quod ip&#x017F;um a-<lb/>
nimo &#x017F;uo probè perpendens <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Henricus</hi></hi> à <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Bobert,</hi></hi> Bo-</hi><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">D</hi> 3</fw>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">ru&#x017F;&#x017F;us</hi> </fw><lb/>
    </p>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[29]/0029] RECTOR ACADEMIÆ MARPURGENSIS M. THEODORUS Vietor, Prof. Græc. P. & Pœdagogearcha civibus ſuis. S. QUANTA eſt vitæ hujus fragilitas, Cives A- cademici, quãta im becillitas! una hominis facies quò eſt venuſtior, præ aliis animanti- bus, eò etiam faciliùs vel levi aliquâ morbi injuriâ corrumpitur, non ſecus ac vitrum, quò eſt pulcrius eò etiam citiùs rumpitur. Metiri hunc vitæ humanæ terminum ó! homo præſumis? Ecce vix Spithama vitæ eſt. Quotidiè vel naſcentes morimur, quotidiè demi- tur aliqua pars, & cùm ereſcimus, vita decreſcit, infantiam amiſimus, deinde pueritiam, poſteà adoleſcentiam uſquè ad heſternum diem, quicquid tranſit temporis, perit, hunc ipſum, quem agimus diem, cum morte dividimus, ait Se- neca. Quid dici potuiſſet illuſtrius? Quàm vitæ humanæ in- conſtantiam, ac brevitatem cùm omnes homines, tùm ve- rò & ſtudioſi adoleſcentes, ii maximè, qui longo itineris in- tervallo à patriâ ſuâ abſunt, indeſinenter ſecum meditari debent: inde enim fiet, ut, ſi qui, morte præveniente, vivi forſan domum redire nequeant, eorumſaltem vita, piè & honeſtè in Academiis transacta, dignis laudum titulis, & teſtimoniis ornata ad parentes & amicos transmitti queat. Crediderim ego in patriâ gratiorem piæ ejusmodi mortis, quàm impiæ vitæ omnibusfore nuncium. Quod ipſum a- nimo ſuo probè perpendens Henricus à Bobert, Bo- ruſſus D 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/523920
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/523920/29
Zitationshilfe: Gregorius, Daniel: Studenten Predigt. Marburg, 1615, S. [29]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/523920/29>, abgerufen am 18.05.2022.