Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686.

Bild:
<< vorherige Seite

INDEX
CONCION ATORIUS SUPER DO MINICAS.
DOMINICA I. ADVENTUS.

TUnc videbunt filium bominis venientem in nube, &c. Luc. 21. Demonstrari po-
test pavenda non cavenda dies extremi Judicij, ubi clarissime patebit, Deum
omnia Mortalium facta & acta vidisse quapropter Concio inniti poterit huic axioma-
ti Germanico,
Es ist nichts so klein gesponnen/ es komdt alldort an die Sonnen: Extat
hac de re copiosa materia de Praesentia Dei. fol. 419. usque
444.

Beatus vir, qui in sapientia morabitur, & qui in Justitia sua meditabitur, & in
sensu cogitabit circumspectionem Dei. Eccl. 14. v.
22.

Ipse timendus est in publico, ipse in secreto, procedis videris, lucerna extin-
cta est, videt te. In cubile intras, videt te, in corde versaris, videt te: & vel timen-
do castus esto, aut si non peccaveris, quaere ubi te non videat, & fac quod vis. S. P.
August. Serm. 46. de Verb. Domini.

Cum quid turpe facis, quod me spectante ruberes, Cur spectante Deo, non ma-
gis ipse rubes? Hug. Card. in Psal. 15. v.
8.

DOMINIGA II. ADVENTUS.

ILlis autem abeuntibus, coepit Jesus dicere ad turbas de Joanne. Matth. 11. Boni de
absentibus plerumque bene, Mali autem potissimum male solent loqui, adeoque
ostendi potest magnus Calumniantium Numerus. Vide fol de Detract. 655. usque
686.

Acuerunt linguas suas sicut serpentes: Venenum aspidum sub labijs eorum
Psal.
139.

Qui detractioni studet diabolo servit, grave malum, turbulentus, daemon est
detractio. S. Chrys. in Psalm.
100.

Dum facies clarum Titana sororis obumbrat,
Dimidiumque auffert Invidiosa Jubar.
Intentos tenet obtutus Coeli horror & orbis,
Plusque vident homines deficiente die.
Fulgidior Titan radios rursum explicat omnes,
Jam conversa alio lumina quisque refert.
Sic rarum spectatorem Virtutis habebis,
Quae si deficiat, plurimus Argus erit.
Andr. Bianc. lib. Epi. 31.
DOMINICA III. ADVENTUS.

ET qui missi fuerant ex Pharisaeis. Joan. 1. Die sincere de falsis, ostendendo[, plu-]
res moderno tempore vivere Hypocritas quam Hypocrates. Vid. fol. de[Hypo-]
crisi 465. usque
478.

)( )( )(

INDEX
CONCION ATORIUS SUPER DO MINICAS.
DOMINICA I. ADVENTUS.

TUnc videbunt filium bominis venientem in nube, &c. Luc. 21. Demonſtrari po-
teſt pavenda non cavenda dies extremi Judicij, ubi clariſſimè patebit, Deum
omnia Mortalium facta & acta vidiſſe quapropter Concio inniti poterit huic axioma-
ti Germanico,
Es iſt nichts ſo klein geſponnen/ es komdt alldort an die Sonnen: Extat
hac de re copioſa materia de Præſentia Dei. fol. 419. uſque
444.

Beatus vir, qui in ſapientia morabitur, & qui in Juſtitia ſua meditabitur, & in
ſenſu cogitabit circumſpectionem Dei. Eccl. 14. v.
22.

Ipſe timendus eſt in publico, ipſe in ſecreto, procedis videris, lucerna extin-
cta eſt, videt te. In cubile intras, videt te, in corde verſaris, videt te: & vel timen-
do caſtus eſto, aut ſi non peccaveris, quære ubi te non videat, & fac quod vis. S. P.
Auguſt. Serm. 46. de Verb. Domini.

Cum quid turpe facis, quod me ſpectante ruberes, Cur ſpectante Deo, non ma-
gis ipſe rubes? Hug. Card. in Pſal. 15. v.
8.

DOMINIGA II. ADVENTUS.

ILlis autem abeuntibus, cœpit Jeſus dicere ad turbas de Joanne. Matth. 11. Boni de
abſentibus plerúmque benè, Mali autem potiſſimùm malè ſolent loqui, adeoq́ue
oſtendi poteſt magnus Calumniantium Numerus. Vide fol de Detract. 655. uſque
686.

Acuerunt linguas ſuas ſicut ſerpentes: Venenum aſpidum ſub labijs eorum
Pſal.
139.

Qui detractioni ſtudet diabolo ſervit, grave malum, turbulentus, dæmon eſt
detractio. S. Chryſ. in Pſalm.
100.

Dum facies clarum Titana ſororis obumbrat,
Dimidiumque auffert Invidioſa Jubar.
Intentos tenet obtutus Cœli horror & orbis,
Pluſque vident homines deficiente die.
Fulgidior Titan radios rurſum explicat omnes,
Jam converſa alio lumina quiſque refert.
Sic rarum ſpectatorem Virtutis habebis,
Quæ ſi deficiat, plurimus Argus erit.
Andr. Bianc. lib. Epi. 31.
DOMINICA III. ADVENTUS.

ET qui miſſi fuerant ex Phariſæis. Joan. 1. Die ſincerè de falſis, oſtendendo[, plu-]
res moderno tempore vivere Hypocritas quam Hypocrates. Vid. fol. de[Hypo-]
criſi 465. uſque
478.

)( )( )(
<TEI>
 <text>
  <body>
   <pb facs="#f0021"/>
   <milestone rendition="#hr" unit="section"/>
   <div n="1">
    <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g"><hi rendition="#b">INDEX</hi><lb/><hi rendition="#i">CONCION ATORIUS SUPER DO MINICAS.</hi><lb/>
DOMINICA I. ADVENTUS.</hi> </hi> </head><lb/>
    <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">T</hi><hi rendition="#i">Unc videbunt filium bominis venientem in nube, &amp;c. Luc. 21.</hi> Demon&#x017F;trari po-<lb/>
te&#x017F;t pavenda non cavenda dies extremi Judicij, ubi clari&#x017F;&#x017F;imè patebit, Deum<lb/>
omnia Mortalium facta &amp; acta vidi&#x017F;&#x017F;e quapropter Concio inniti poterit huic axioma-<lb/>
ti Germanico,</hi> Es i&#x017F;t nichts &#x017F;o klein ge&#x017F;ponnen/ es komdt alldort an die Sonnen: <hi rendition="#aq">Extat<lb/>
hac de re copio&#x017F;a materia de Præ&#x017F;entia Dei. fol. 419. u&#x017F;que</hi> 444.</p><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">Beatus vir, qui in &#x017F;apientia morabitur, &amp; qui in Ju&#x017F;titia &#x017F;ua meditabitur, &amp; in<lb/>
&#x017F;en&#x017F;u cogitabit circum&#x017F;pectionem Dei. Eccl. 14. v.</hi> 22.</p><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq">Ip&#x017F;e timendus e&#x017F;t in publico, ip&#x017F;e in &#x017F;ecreto, procedis videris, lucerna extin-<lb/>
cta e&#x017F;t, videt te. In cubile intras, videt te, in corde ver&#x017F;aris, videt te: &amp; vel timen-<lb/>
do ca&#x017F;tus e&#x017F;to, aut &#x017F;i non peccaveris, quære ubi te non videat, &amp; fac quod vis. S. P.<lb/>
Augu&#x017F;t. Serm. 46. de Verb. Domini.</hi> </p><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">Cum quid turpe facis, quod me &#x017F;pectante ruberes, Cur &#x017F;pectante Deo, non ma-<lb/>
gis ip&#x017F;e rubes? Hug. Card. in P&#x017F;al. 15. v.</hi> 8.</p><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINIGA II. ADVENTUS.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">I</hi><hi rendition="#i">Llis autem abeuntibus, c&#x0153;pit Je&#x017F;us dicere ad turbas de Joanne. Matth. 11.</hi> Boni de<lb/>
ab&#x017F;entibus plerúmque benè, Mali autem poti&#x017F;&#x017F;imùm malè &#x017F;olent loqui, adeoq&#x0301;ue<lb/>
o&#x017F;tendi pote&#x017F;t magnus Calumniantium Numerus. Vide fol de Detract. 655. u&#x017F;que</hi> 686.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Acuerunt linguas &#x017F;uas &#x017F;icut &#x017F;erpentes: Venenum a&#x017F;pidum &#x017F;ub labijs eorum<lb/>
P&#x017F;al.</hi> 139.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Qui detractioni &#x017F;tudet diabolo &#x017F;ervit, grave malum, turbulentus, dæmon e&#x017F;t<lb/>
detractio. S. Chry&#x017F;. in P&#x017F;alm.</hi> 100.</p><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Dum facies clarum Titana &#x017F;ororis obumbrat,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Dimidiumque auffert Invidio&#x017F;a Jubar.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Intentos tenet obtutus C&#x0153;li horror &amp; orbis,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Plu&#x017F;que vident homines deficiente die.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Fulgidior Titan radios rur&#x017F;um explicat omnes,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Jam conver&#x017F;a alio lumina qui&#x017F;que refert.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Sic rarum &#x017F;pectatorem Virtutis habebis,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Quæ &#x017F;i deficiat, plurimus Argus erit.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#c">Andr. Bianc. lib. Epi. 31.</hi> </hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA III. ADVENTUS.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">E</hi><hi rendition="#i">T qui mi&#x017F;&#x017F;i fuerant ex Phari&#x017F;æis. Joan. 1.</hi> Die &#x017F;incerè de fal&#x017F;is, o&#x017F;tendendo<supplied>, plu-</supplied><lb/>
res moderno tempore vivere Hypocritas quam Hypocrates. Vid. fol. de<supplied>Hypo-</supplied><lb/>
cri&#x017F;i 465. u&#x017F;que</hi> 478.</p><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig">)( )( )(</fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0021] INDEX CONCION ATORIUS SUPER DO MINICAS. DOMINICA I. ADVENTUS. TUnc videbunt filium bominis venientem in nube, &c. Luc. 21. Demonſtrari po- teſt pavenda non cavenda dies extremi Judicij, ubi clariſſimè patebit, Deum omnia Mortalium facta & acta vidiſſe quapropter Concio inniti poterit huic axioma- ti Germanico, Es iſt nichts ſo klein geſponnen/ es komdt alldort an die Sonnen: Extat hac de re copioſa materia de Præſentia Dei. fol. 419. uſque 444. Beatus vir, qui in ſapientia morabitur, & qui in Juſtitia ſua meditabitur, & in ſenſu cogitabit circumſpectionem Dei. Eccl. 14. v. 22. Ipſe timendus eſt in publico, ipſe in ſecreto, procedis videris, lucerna extin- cta eſt, videt te. In cubile intras, videt te, in corde verſaris, videt te: & vel timen- do caſtus eſto, aut ſi non peccaveris, quære ubi te non videat, & fac quod vis. S. P. Auguſt. Serm. 46. de Verb. Domini. Cum quid turpe facis, quod me ſpectante ruberes, Cur ſpectante Deo, non ma- gis ipſe rubes? Hug. Card. in Pſal. 15. v. 8. DOMINIGA II. ADVENTUS. ILlis autem abeuntibus, cœpit Jeſus dicere ad turbas de Joanne. Matth. 11. Boni de abſentibus plerúmque benè, Mali autem potiſſimùm malè ſolent loqui, adeoq́ue oſtendi poteſt magnus Calumniantium Numerus. Vide fol de Detract. 655. uſque 686. Acuerunt linguas ſuas ſicut ſerpentes: Venenum aſpidum ſub labijs eorum Pſal. 139. Qui detractioni ſtudet diabolo ſervit, grave malum, turbulentus, dæmon eſt detractio. S. Chryſ. in Pſalm. 100. Dum facies clarum Titana ſororis obumbrat, Dimidiumque auffert Invidioſa Jubar. Intentos tenet obtutus Cœli horror & orbis, Pluſque vident homines deficiente die. Fulgidior Titan radios rurſum explicat omnes, Jam converſa alio lumina quiſque refert. Sic rarum ſpectatorem Virtutis habebis, Quæ ſi deficiat, plurimus Argus erit. Andr. Bianc. lib. Epi. 31. DOMINICA III. ADVENTUS. ET qui miſſi fuerant ex Phariſæis. Joan. 1. Die ſincerè de falſis, oſtendendo, plu- res moderno tempore vivere Hypocritas quam Hypocrates. Vid. fol. deHypo- criſi 465. uſque 478. )( )( )(

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/21
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/21>, abgerufen am 27.02.2024.