Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686.

Bild:
<< vorherige Seite
Index Concionatorius.
DOMINICA IN SEPTUAGESIMA.

QUid hic statis tota die otiosi? Matth. 20. O quantus Numerus est eorum, qui
tempus male consumunt, & tam, pretiosum thesaurum Inertia dilapidant.
Vide fol. 554. usque
561.

Non defrauderis a Die bono, & particula boni doni non te praetereat. Eccl. 14.

Caro mihi valent stillae temporum. S. P. August. lib. 1. Confess. c. 1.

Damna fleo rerum, sed plus fleo damna dierum,
Rex poterit rebus succurrere, Nemo diebus.
Drexel. in Aurifod.
DOMINICA IN SEXAGESIMA.

QUi habet aures audiendi, audiat. Lucae. c. 8. Hic agi potest, veritatem in mun-
do non habere locum, a demonstratione, quod varij status Hominum vitij men-
dacij defoedati sint, quibus hodierni verba Evangelij improperari possunt, qui ha-
bet aures audiendi, audiat turpitudinem, & abominationem mendaciorum. Vide
fol. 445. usque
465.

Abominatio est Domino labia mendacia. Proverb. 19. vers. 22.

Qui loquitur mendacia peribit. Proverb. 19. vers. 9.

Nec artificioso mendacio, nec simplici verbo oportet quenquam decipere,
quia quomodolibet mentitur quis, occidit animam. S. P. August. lib. de conflict.
Vit. & Virt.

DOMINICA IN QUINQUAGESIMA.

CAEcus quidam sedebat secus Viam. Luc. 18. Amplissimus hic Campus se offert,
differendi de varijs stultorum classibus, cum absque hoc praesens Bacchanaliorum
tempus omnibus stultis sacrum habeatur, quorum Numerus ubique non exigiuus ut-
pote furiosorum Vid. fol. Ebriosorum, Vid fol. lusorum 375. usque
377.

Stultorum infinitus est numerus. Eccl. 1 v. 15.
Qui se diligit Stultum, non proficiet ad sapientiam.
S. P. Aug. de ver Relig.
DOMINICA I. QUADRAGESIMAE.

NOn in solo Pane Vivit homo. Matth. 4. Objurgandi sunt illi, qui Immodicis
tanguntur & anguntur curis circa sustentationem humanam, cum rerum omnium
factor non cesset esse benefactor, imo Dei proprium est, Casibus desperatis subve-
nire. Vid. de Provident. fol. 336. usque
360.

Non est alius Deus quam tu, cui cura est de Omnibus. Sap. 12. v. 13. & 18.

Sic Deus intendit singulis, ac si vacet a Cunctis: & sic omnibus simul inten-
dit, ac si vacet a singulis, S. Greg. l. 25. Moral. c.
19.

Nec curare Deum, credis Mortalia quenquam? Virgil. Eccl. 8.

DOMINICA II. QUADRAGESIMAE.

DUxit illos in Montem excelsum seorsum. Matth 17. Hic potest haberi prolixa
panegyris eorum quos Deus ducit ad altiora, & hi sunt Religiosi diversorum
Ordinum quos tamen Mordax Mundus non cessat theoninis laedere dentibus. Vid. de
Relig: fol. 235. usque
259.

Posui
)( )( )( 3
Index Concionatorius.
DOMINICA IN SEPTUAGESIMA.

QUid hic ſtatis totâ die otioſi? Matth. 20. O quantus Numerus eſt eorum, qui
tempus malè conſumunt, & tam, pretioſum theſaurum Inertiâ dilapidant.
Vide fol. 554. uſq́ue
561.

Non defrauderis à Die bono, & particula boni doni non te prætereat. Eccl. 14.

Carò mihi valent ſtillæ temporum. S. P. Auguſt. lib. 1. Confeſſ. c. 1.

Damna fleo rerum, ſed plus fleo damna dierum,
Rex poterit rebus ſuccurrere, Nemo diebus.
Drexel. in Aurifod.
DOMINICA IN SEXAGESIMA.

QUi habet aures audiendi, audiat. Lucæ. c. 8. Hic agi poteſt, veritatem in mun-
do non habere locum, à demonſtratione, quod varij ſtatus Hominum vitij men-
dacij defœdati ſint, quibus hodierni verba Evangelij improperari poſſunt, qui ha-
bet aures audiendi, audiat turpitudinem, & abominationem mendaciorum. Vide
fol. 445. uſq́ue
465.

Abominatio eſt Domino labia mendacia. Proverb. 19. verſ. 22.

Qui loquitur mendacia peribit. Proverb. 19. verſ. 9.

Nec artificioſo mendacio, nec ſimplici verbo oportet quenquam decipere,
quia quomodolibet mentitur quis, occidit animam. S. P. Auguſt. lib. de conflict.
Vit. & Virt.

DOMINICA IN QUINQUAGESIMA.

CÆcus quidam ſedebat ſecus Viam. Luc. 18. Ampliſſimus hic Campus ſe offert,
differendi de varijs ſtultorum claſſibus, cum absque hoc præſens Bacchanaliorum
tempus omnibus ſtultis ſacrum habeatur, quorum Numerus ubiq́ue non exigiuus ut-
pote furioſorum Vid. fol. Ebrioſorum, Vid fol. luſorum 375. uſq́ue
377.

Stultorum infinitus eſt numerus. Eccl. 1 v. 15.
Qui ſe diligit Stultum, non proficiet ad ſapientiam.
S. P. Aug. de ver Relig.
DOMINICA I. QUADRAGESIMÆ.

NOn in ſolo Pane Vivit homo. Matth. 4. Objurgandi ſunt illi, qui Immodicis
tanguntur & anguntur curis circa ſuſtentationem humanam, cum rerum omnium
factor non ceſſet eſſe benefactor, imò Dei proprium eſt, Caſibus deſperatis ſubve-
nire. Vid. de Provident. fol. 336. uſq́ue
360.

Non eſt alius Deus quàm tu, cui cura eſt de Omnibus. Sap. 12. v. 13. & 18.

Sic Deus intendit ſingulis, ac ſi vacet à Cunctis: & ſic omnibus ſimul inten-
dit, ac ſi vacet à ſingulis, S. Greg. l. 25. Moral. c.
19.

Nec curare Deum, credis Mortalia quenquam? Virgil. Eccl. 8.

DOMINICA II. QUADRAGESIMÆ.

DUxit illos in Montem excelſum ſeorſum. Matth 17. Hic poteſt haberi prolixa
panegyris eorum quos Deus ducit ad altiora, & hi ſunt Religioſi diverſorum
Ordinum quos tamen Mordax Mundus non ceſſat theoninis lædere dentibus. Vid. de
Relig: fol. 235. uſq́ue
259.

Poſui
)( )( )( 3
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <pb facs="#f0025"/>
    <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#i"> <hi rendition="#aq">Index Concionatorius.</hi> </hi> </fw><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA IN SEPTUAGESIMA.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">Q</hi><hi rendition="#i">Uid hic &#x017F;tatis totâ die otio&#x017F;i? Matth. 20.</hi> O quantus Numerus e&#x017F;t eorum, qui<lb/>
tempus malè con&#x017F;umunt, &amp; tam, pretio&#x017F;um the&#x017F;aurum Inertiâ dilapidant.<lb/>
Vide fol. 554. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 561.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Non defrauderis à Die bono, &amp; particula boni doni non te prætereat. Eccl.</hi> 14.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Carò mihi valent &#x017F;tillæ temporum. S. P. Augu&#x017F;t. lib. 1. Confe&#x017F;&#x017F;. c.</hi> 1.</p><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Damna fleo rerum, &#x017F;ed plus fleo damna dierum,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Rex poterit rebus &#x017F;uccurrere, Nemo diebus.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#c">Drexel. in Aurifod.</hi> </hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA IN SEXAGESIMA.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">Q</hi><hi rendition="#i">Ui habet aures audiendi, audiat. Lucæ. c. 8.</hi> Hic agi pote&#x017F;t, veritatem in mun-<lb/>
do non habere locum, à demon&#x017F;tratione, quod varij &#x017F;tatus Hominum vitij men-<lb/>
dacij def&#x0153;dati &#x017F;int, quibus hodierni verba Evangelij improperari po&#x017F;&#x017F;unt, qui ha-<lb/>
bet aures audiendi, audiat turpitudinem, &amp; abominationem mendaciorum. Vide<lb/>
fol. 445. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 465.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Abominatio e&#x017F;t Domino labia mendacia. Proverb. 19. ver&#x017F;.</hi> 22.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Qui loquitur mendacia peribit. Proverb. 19. ver&#x017F;.</hi> 9.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Nec artificio&#x017F;o mendacio, nec &#x017F;implici verbo oportet quenquam decipere,<lb/>
quia quomodolibet mentitur quis, occidit animam. S. P. Augu&#x017F;t. lib. de conflict.<lb/>
Vit. &amp; Virt.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA IN QUINQUAGESIMA.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">C</hi><hi rendition="#i">Æcus quidam &#x017F;edebat &#x017F;ecus Viam. Luc. 18.</hi> Ampli&#x017F;&#x017F;imus hic Campus &#x017F;e offert,<lb/>
differendi de varijs &#x017F;tultorum cla&#x017F;&#x017F;ibus, cum absque hoc præ&#x017F;ens Bacchanaliorum<lb/>
tempus omnibus &#x017F;tultis &#x017F;acrum habeatur, quorum Numerus ubiq&#x0301;ue non exigiuus ut-<lb/>
pote furio&#x017F;orum Vid. fol. Ebrio&#x017F;orum, Vid fol. lu&#x017F;orum 375. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 377.</p><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Stultorum infinitus e&#x017F;t numerus. Eccl. 1 v. 15.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Qui &#x017F;e diligit Stultum, non proficiet ad &#x017F;apientiam.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#c">S. P. Aug. de ver Relig.</hi> </hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA I. QUADRAGESIMÆ.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">N</hi><hi rendition="#i">On in &#x017F;olo Pane Vivit homo. Matth.</hi> 4. Objurgandi &#x017F;unt illi, qui Immodicis<lb/>
tanguntur &amp; anguntur curis circa &#x017F;u&#x017F;tentationem humanam, cum rerum omnium<lb/>
factor non ce&#x017F;&#x017F;et e&#x017F;&#x017F;e benefactor, imò Dei proprium e&#x017F;t, Ca&#x017F;ibus de&#x017F;peratis &#x017F;ubve-<lb/>
nire. Vid. de Provident. fol. 336. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 360.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Non e&#x017F;t alius Deus quàm tu, cui cura e&#x017F;t de Omnibus. Sap. 12. v.</hi> 13. &amp; 18.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Sic Deus intendit &#x017F;ingulis, ac &#x017F;i vacet à Cunctis: &amp; &#x017F;ic omnibus &#x017F;imul inten-<lb/>
dit, ac &#x017F;i vacet à &#x017F;ingulis, S. Greg. l. 25. Moral. c.</hi> 19.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Nec curare Deum, credis Mortalia quenquam? Virgil. Eccl.</hi> 8.</p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA II. QUADRAGESIMÆ.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">D</hi><hi rendition="#i">Uxit illos in Montem excel&#x017F;um &#x017F;eor&#x017F;um. Matth 17.</hi> Hic pote&#x017F;t haberi prolixa<lb/>
panegyris eorum quos Deus ducit ad altiora, &amp; hi &#x017F;unt Religio&#x017F;i diver&#x017F;orum<lb/>
Ordinum quos tamen Mordax Mundus non ce&#x017F;&#x017F;at theoninis lædere dentibus. Vid. de<lb/>
Relig: fol. 235. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 259.</p><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig">)( )( )( 3</fw>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Po&#x017F;ui</hi> </fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0025] Index Concionatorius. DOMINICA IN SEPTUAGESIMA. QUid hic ſtatis totâ die otioſi? Matth. 20. O quantus Numerus eſt eorum, qui tempus malè conſumunt, & tam, pretioſum theſaurum Inertiâ dilapidant. Vide fol. 554. uſq́ue 561. Non defrauderis à Die bono, & particula boni doni non te prætereat. Eccl. 14. Carò mihi valent ſtillæ temporum. S. P. Auguſt. lib. 1. Confeſſ. c. 1. Damna fleo rerum, ſed plus fleo damna dierum, Rex poterit rebus ſuccurrere, Nemo diebus. Drexel. in Aurifod. DOMINICA IN SEXAGESIMA. QUi habet aures audiendi, audiat. Lucæ. c. 8. Hic agi poteſt, veritatem in mun- do non habere locum, à demonſtratione, quod varij ſtatus Hominum vitij men- dacij defœdati ſint, quibus hodierni verba Evangelij improperari poſſunt, qui ha- bet aures audiendi, audiat turpitudinem, & abominationem mendaciorum. Vide fol. 445. uſq́ue 465. Abominatio eſt Domino labia mendacia. Proverb. 19. verſ. 22. Qui loquitur mendacia peribit. Proverb. 19. verſ. 9. Nec artificioſo mendacio, nec ſimplici verbo oportet quenquam decipere, quia quomodolibet mentitur quis, occidit animam. S. P. Auguſt. lib. de conflict. Vit. & Virt. DOMINICA IN QUINQUAGESIMA. CÆcus quidam ſedebat ſecus Viam. Luc. 18. Ampliſſimus hic Campus ſe offert, differendi de varijs ſtultorum claſſibus, cum absque hoc præſens Bacchanaliorum tempus omnibus ſtultis ſacrum habeatur, quorum Numerus ubiq́ue non exigiuus ut- pote furioſorum Vid. fol. Ebrioſorum, Vid fol. luſorum 375. uſq́ue 377. Stultorum infinitus eſt numerus. Eccl. 1 v. 15. Qui ſe diligit Stultum, non proficiet ad ſapientiam. S. P. Aug. de ver Relig. DOMINICA I. QUADRAGESIMÆ. NOn in ſolo Pane Vivit homo. Matth. 4. Objurgandi ſunt illi, qui Immodicis tanguntur & anguntur curis circa ſuſtentationem humanam, cum rerum omnium factor non ceſſet eſſe benefactor, imò Dei proprium eſt, Caſibus deſperatis ſubve- nire. Vid. de Provident. fol. 336. uſq́ue 360. Non eſt alius Deus quàm tu, cui cura eſt de Omnibus. Sap. 12. v. 13. & 18. Sic Deus intendit ſingulis, ac ſi vacet à Cunctis: & ſic omnibus ſimul inten- dit, ac ſi vacet à ſingulis, S. Greg. l. 25. Moral. c. 19. Nec curare Deum, credis Mortalia quenquam? Virgil. Eccl. 8. DOMINICA II. QUADRAGESIMÆ. DUxit illos in Montem excelſum ſeorſum. Matth 17. Hic poteſt haberi prolixa panegyris eorum quos Deus ducit ad altiora, & hi ſunt Religioſi diverſorum Ordinum quos tamen Mordax Mundus non ceſſat theoninis lædere dentibus. Vid. de Relig: fol. 235. uſq́ue 259. Poſui )( )( )( 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/25
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/25>, abgerufen am 25.02.2024.