Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686.

Bild:
<< vorherige Seite
Index Concionatorius.
Ora tument ira nigrescunt sanguine venae,
Lumina Gorgoneo saevius angue micant.
Ovid. de arte ama.
DOMINICA VI. POST PENTECOST.

UNde istos poterit quis hic saturare panibus in solitudine? Marc. 8. Occasio est
objurgandi eos, qui de immensa Dei Providentia diffidentes, in sustentanda vita
nimium anxijs marcescunt curis hinc non alio honestiori insigniuntur titulo, quam
vulgo
Lethfeigen. Vide fol. 336. usque 360.

Dominus regit me, & nihil mihi deerit. Psalm. 22.

DOMINICA VII. POST PENTECOST.

ATendite a falsis Propbetis. Matth. 7. Inter hos tenebriones etiam numerandi.
sunt adulatores (per anagramma laudatores) quorum officium sive vitium est
vulpina cauda veritatem sauciare hoc hominum genus plerumque palatum suum in
Palatijs implere soler. Vide fol. 143. usque
171.

Meliora sunt vulnera diligentis, quam fraudulenta oscula odientis Prov. 27.

Quid Adulationis unctio nisi donorum emunctio? quid commendationis allu-
sio, niß Praelatorum delusto? quid laudis arrisio, nisi eorundem derisio?

Alanus de complac Natur.
Lingua assentatrix vitium peccantis aceruat;
Et delectatum Crimine laude ligat.
Nulla sit ut lapso reparandae cura salutis,
Blanditur sonti, dum male suasit honor.
DOMINICA VIII. POST PENTECOST.

ET hic diffamatus est apud illum quasi dissipasset bona ipsius. Luc. 16. Iste villicus
non erat vilis fur, utpote harpagando bona aliena transgressor factus est septimi
praecepti non furtum f[a]cies, habet tamen hicce Scholat is multos condiscipulos, qui
Ablativum non possunt declinare. Vide fol. 298. usque
328.

Maledictum & Mendacium, homicidium & furtum inundaverunt. Oseas 4. v. 2.

Nemo habet injustum lucrum sine justo damno lucrum in arca, damnum in
conscientia. S. Prosp. Ser.
11.

Latronum finis funis, Mors ultima merces:
Furca capit fures, hinc puto, nomen habet.
At multi evasere? dabit Deus his quoque funem,
Rarus funesto fur sine fune perit. Owen.
DOMINICA IX. POST PENTECOST.

NUnc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Luc. 19. Locus hic idoneus est tra-
ctandi de curiositate humana, quae multoties arcana Dei Judicia exenterare prae-
sumit, non perpensa hominis ignavia, cum tamen Nos simili in causa, & casu Tal-
pis & salpis non absimiles simus. Vide de curios. fol. 259. usque
268.

Ecce
)( )( )( )( 2
Index Concionatorius.
Ora tument irâ nigreſcunt ſanguine venæ,
Lumina Gorgoneo ſævius angue micant.
Ovid. de arte ama.
DOMINICA VI. POST PENTECOST.

UNde iſtos poterit quis hic ſaturare panibus in ſolitudine? Marc. 8. Occaſio eſt
objurgandi eos, qui de immenſa Dei Providentia diffidentes, in ſuſtentanda vita
nimium anxijs marceſcunt curis hinc non alio honeſtiori inſigniuntur titulo, quàm
vulgò
Lethfeigen. Vide fol. 336. uſq́ue 360.

Dominus regit me, & nihil mihi deerit. Pſalm. 22.

DOMINICA VII. POST PENTECOST.

ATendite à falſis Propbetis. Matth. 7. Inter hos tenebriones etiam numerandi.
ſunt adulatores (per anagramma laudatores) quorum officium ſivè vitium eſt
vulpinâ caudâ veritatem ſauciare hoc hominum genus plerumq́ue palatum ſuum in
Palatijs implere ſoler. Vide fol. 143. uſq́ue
171.

Meliora ſunt vulnera diligentis, quàm fraudulenta oſcula odientis Prov. 27.

Quid Adulationis unctio niſi donorum emunctio? quid commendationis allu-
ſio, niß Prælatorum deluſto? quid laudis arriſio, niſi eorundem deriſio?

Alanus de complac Natur.
Lingua aſſentatrix vitium peccantis aceruat;
Et delectatum Crimine laude ligat.
Nulla ſit ut lapſo reparandæ cura ſalutis,
Blanditur ſonti, dum male ſuaſit honor.
DOMINICA VIII. POST PENTECOST.

ET hic diffamatus eſt apud illum quaſi diſſipaſſet bona ipſius. Luc. 16. Iſte villicus
non erat vilis fur, utpote harpagando bona aliena transgreſſor factus eſt ſeptimi
præcepti non furtum f[a]cies, habet tamen hicce Scholat is multos condiſcipulos, qui
Ablativum non poſſunt declinare. Vide fol. 298. uſq́ue
328.

Maledictum & Mendacium, homicidium & furtum inundaverunt. Oſeas 4. v. 2.

Nemo habet injuſtum lucrum ſine juſto damno lucrum in arca, damnum in
conſcientia. S. Proſp. Ser.
11.

Latronum finis funis, Mors ultima merces:
Furca capit fures, hinc puto, nomen habet.
At multi evasêre? dabit Deus his quoq́ue funem,
Rarus funeſto fur ſine fune perit. Owen.
DOMINICA IX. POST PENTECOST.

NUnc autem abſcondita ſunt ab oculis tuis. Luc. 19. Locus hic idoneus eſt tra-
ctandi de curioſitate humana, quæ multoties arcana Dei Judicia exenterare præ-
ſumit, non perpenſâ hominis ignaviâ, cum tamen Nos ſimili in cauſa, & caſu Tal-
pis & ſalpis non abſimiles ſimus. Vide de curioſ. fol. 259. uſq́ue
268.

Ecce
)( )( )( )( 2
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <lg type="poem">
      <pb facs="#f0031"/>
      <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#i"> <hi rendition="#aq">Index Concionatorius.</hi> </hi> </fw><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Ora tument irâ nigre&#x017F;cunt &#x017F;anguine venæ,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Lumina Gorgoneo &#x017F;ævius angue micant.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#c">Ovid. de arte ama.</hi> </hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA VI. POST PENTECOST.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">U</hi><hi rendition="#i">Nde i&#x017F;tos poterit quis hic &#x017F;aturare panibus in &#x017F;olitudine? Marc. 8.</hi> Occa&#x017F;io e&#x017F;t<lb/>
objurgandi eos, qui de immen&#x017F;a Dei Providentia diffidentes, in &#x017F;u&#x017F;tentanda vita<lb/>
nimium anxijs marce&#x017F;cunt curis hinc non alio hone&#x017F;tiori in&#x017F;igniuntur titulo, quàm<lb/>
vulgò</hi> Lethfeigen. <hi rendition="#aq">Vide fol. 336. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 360.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Dominus regit me, &amp; nihil mihi deerit. P&#x017F;alm.</hi> 22.</p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA VII. POST PENTECOST.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">A</hi><hi rendition="#i">Tendite à fal&#x017F;is Propbetis. Matth. 7.</hi> Inter hos tenebriones etiam numerandi.<lb/>
&#x017F;unt adulatores (per anagramma laudatores) quorum officium &#x017F;ivè vitium e&#x017F;t<lb/>
vulpinâ caudâ veritatem &#x017F;auciare hoc hominum genus plerumq&#x0301;ue palatum &#x017F;uum in<lb/>
Palatijs implere &#x017F;oler. Vide fol. 143. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 171.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Meliora &#x017F;unt vulnera diligentis, quàm fraudulenta o&#x017F;cula odientis Prov.</hi> 27.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Quid Adulationis unctio ni&#x017F;i donorum emunctio? quid commendationis allu-<lb/>
&#x017F;io, niß Prælatorum delu&#x017F;to? quid laudis arri&#x017F;io, ni&#x017F;i eorundem deri&#x017F;io?</hi> </p><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Alanus de complac Natur.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Lingua a&#x017F;&#x017F;entatrix vitium peccantis aceruat;</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Et delectatum Crimine laude ligat.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Nulla &#x017F;it ut lap&#x017F;o reparandæ cura &#x017F;alutis,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Blanditur &#x017F;onti, dum male &#x017F;ua&#x017F;it honor.</hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA VIII. POST PENTECOST.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">E</hi><hi rendition="#i">T hic diffamatus e&#x017F;t apud illum qua&#x017F;i di&#x017F;&#x017F;ipa&#x017F;&#x017F;et bona ip&#x017F;ius. Luc. 16.</hi> I&#x017F;te villicus<lb/>
non erat vilis fur, utpote harpagando bona aliena transgre&#x017F;&#x017F;or factus e&#x017F;t &#x017F;eptimi<lb/>
præcepti <hi rendition="#i">non furtum f<supplied>a</supplied>cies,</hi> habet tamen hicce Scholat is multos condi&#x017F;cipulos, qui<lb/>
Ablativum non po&#x017F;&#x017F;unt declinare. Vide fol. 298. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 328.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Maledictum &amp; Mendacium, homicidium &amp; furtum inundaverunt. O&#x017F;eas 4. v.</hi> 2.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Nemo habet inju&#x017F;tum lucrum &#x017F;ine ju&#x017F;to damno lucrum in arca, damnum in<lb/>
con&#x017F;cientia. S. Pro&#x017F;p. Ser.</hi> 11.</p><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Latronum finis funis, Mors ultima merces:</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Furca capit fures, hinc puto, nomen habet.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">At multi evasêre? dabit Deus his quoq&#x0301;ue funem,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Rarus fune&#x017F;to fur &#x017F;ine fune perit. Owen.</hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA IX. POST PENTECOST.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">N</hi><hi rendition="#i">Unc autem ab&#x017F;condita &#x017F;unt ab oculis tuis. Luc. 19.</hi> Locus hic idoneus e&#x017F;t tra-<lb/>
ctandi de curio&#x017F;itate humana, quæ multoties arcana Dei Judicia exenterare præ-<lb/>
&#x017F;umit, non perpen&#x017F;â hominis ignaviâ, cum tamen Nos &#x017F;imili in cau&#x017F;a, &amp; ca&#x017F;u Tal-<lb/>
pis &amp; &#x017F;alpis non ab&#x017F;imiles &#x017F;imus. Vide de curio&#x017F;. fol. 259. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 268.</p><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig">)( )( )( )( 2</fw>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Ecce</hi> </fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0031] Index Concionatorius. Ora tument irâ nigreſcunt ſanguine venæ, Lumina Gorgoneo ſævius angue micant. Ovid. de arte ama. DOMINICA VI. POST PENTECOST. UNde iſtos poterit quis hic ſaturare panibus in ſolitudine? Marc. 8. Occaſio eſt objurgandi eos, qui de immenſa Dei Providentia diffidentes, in ſuſtentanda vita nimium anxijs marceſcunt curis hinc non alio honeſtiori inſigniuntur titulo, quàm vulgò Lethfeigen. Vide fol. 336. uſq́ue 360. Dominus regit me, & nihil mihi deerit. Pſalm. 22. DOMINICA VII. POST PENTECOST. ATendite à falſis Propbetis. Matth. 7. Inter hos tenebriones etiam numerandi. ſunt adulatores (per anagramma laudatores) quorum officium ſivè vitium eſt vulpinâ caudâ veritatem ſauciare hoc hominum genus plerumq́ue palatum ſuum in Palatijs implere ſoler. Vide fol. 143. uſq́ue 171. Meliora ſunt vulnera diligentis, quàm fraudulenta oſcula odientis Prov. 27. Quid Adulationis unctio niſi donorum emunctio? quid commendationis allu- ſio, niß Prælatorum deluſto? quid laudis arriſio, niſi eorundem deriſio? Alanus de complac Natur. Lingua aſſentatrix vitium peccantis aceruat; Et delectatum Crimine laude ligat. Nulla ſit ut lapſo reparandæ cura ſalutis, Blanditur ſonti, dum male ſuaſit honor. DOMINICA VIII. POST PENTECOST. ET hic diffamatus eſt apud illum quaſi diſſipaſſet bona ipſius. Luc. 16. Iſte villicus non erat vilis fur, utpote harpagando bona aliena transgreſſor factus eſt ſeptimi præcepti non furtum facies, habet tamen hicce Scholat is multos condiſcipulos, qui Ablativum non poſſunt declinare. Vide fol. 298. uſq́ue 328. Maledictum & Mendacium, homicidium & furtum inundaverunt. Oſeas 4. v. 2. Nemo habet injuſtum lucrum ſine juſto damno lucrum in arca, damnum in conſcientia. S. Proſp. Ser. 11. Latronum finis funis, Mors ultima merces: Furca capit fures, hinc puto, nomen habet. At multi evasêre? dabit Deus his quoq́ue funem, Rarus funeſto fur ſine fune perit. Owen. DOMINICA IX. POST PENTECOST. NUnc autem abſcondita ſunt ab oculis tuis. Luc. 19. Locus hic idoneus eſt tra- ctandi de curioſitate humana, quæ multoties arcana Dei Judicia exenterare præ- ſumit, non perpenſâ hominis ignaviâ, cum tamen Nos ſimili in cauſa, & caſu Tal- pis & ſalpis non abſimiles ſimus. Vide de curioſ. fol. 259. uſq́ue 268. Ecce )( )( )( )( 2

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/31
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/31>, abgerufen am 28.02.2024.