Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Münch, Johann: Christliche Leichpredigt. Straßburg, 1619.

Bild:
<< vorherige Seite


RECTOR ACADEMIAE ARGENTI-
NENSIS, JOANNES RVDOLPHV[S]
Saltzmann,
Medicinae Doctor & Professor.
Adolescentibus Studiosis S. P. D.

QUm apud Graecos olim, illustrior quispiam, & prae
alijs virtute clarior, supremum vitae suae diem clau-
sisset, primo omnium funus ipsi splendidum & ma-
gnificum fiebat: hoc vero peracto, & a luctu ali-
quantum quiescentibus animis, caena instituebatur exequia-
lis, varijs exquisitissimorum obsoniorum generibus instructa:
non quidem, ut una cum corpore defuncti, simul etiam me-
moria, ac benemeritorum recordatio, & luctus omnis sepeli-
retur, atque ex animis hominum expuncta difflueret: sed po-
tius ut vini cibique lenimine, desiderium ejus levaretur, moe-
ror animorum leniretur, ipsiusque humati virtutes, & animi
quibus splendebat dona, quibusque multum Reipub: pro-
derat, beneficia, inter epulandum recenserentur. Alij aliter
defunctis suis sacra facere, postrema praestare officia, & supre-
mum ipsis vale, tanquam nunquam cos visuri ultra, dicere so-
lebant. Nostris temporibus, alij hactenus usitati fuerunt mo-
di, celebratorum hominum conservandi memoriam, publi-
ceque contestandi, grata nobis fuisse, diversis vitae ordinibus
praestita ab ipsis officia: quin etiam clarorum virorum cele-

bratio-


RECTOR ACADEMIÆ ARGENTI-
NENSIS, JOANNES RVDOLPHV[S]
Saltzmann,
Medicinæ Doctor & Profeſſor.
Adoleſcentibus Studioſis S. P. D.

QUm apud Græcos olim, illuſtrior quiſpiam, & præ
alijs virtute clarior, ſupremum vitæ ſuæ diem clau-
ſiſſet, primo omnium funus ipſi ſplendidum & ma-
gnificum fiebat: hoc vero peracto, & à luctu ali-
quantum quieſcentibus animis, cæna inſtituebatur exequia-
lis, varijs exquiſitiſſimorum obſoniorum generibus inſtructa:
non quidem, ut unà cum corpore defuncti, ſimul etiam me-
moria, ac benemeritorum recordatio, & luctus omnis ſepeli-
retur, atque ex animis hominum expuncta difflueret: ſed po-
tius ut vini cibique lenimine, deſiderium ejus levaretur, mœ-
ror animorum leniretur, ipſiusque humati virtutes, & animi
quibus ſplendebat dona, quibusque multum Reipub: pro-
derat, beneficia, inter epulandum recenſerentur. Alij aliter
defunctis ſuis ſacra facere, poſtrema præſtare officia, & ſupre-
mum ipſis vale, tanquam nunquam cos viſuri ultra, dicere ſo-
lebant. Noſtris temporibus, alij hactenus uſitati fuerunt mo-
di, celebratorum hominum conſervandi memoriam, publi-
cèque conteſtandi, grata nobis fuiſſe, diverſis vitæ ordinibus
præſtita ab ipſis officia: quin etiam clarorum virorum cele-

bratio-
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <floatingText>
     <body>
      <pb facs="#f0028" n="26"/>
      <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
      <div type="fsOtherPublication" n="1">
       <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">RECTOR ACADEMIÆ ARGENTI-<lb/>
NENSIS, JOANNES RVDOLPHV<supplied>S</supplied><lb/><hi rendition="#k">Saltzmann,</hi></hi> Medicinæ Doctor &amp; Profe&#x017F;&#x017F;or.<lb/><hi rendition="#i">Adole&#x017F;centibus Studio&#x017F;is S. P. D.</hi></hi> </head><lb/>
       <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">Q</hi>Um apud Græcos olim, illu&#x017F;trior qui&#x017F;piam, &amp; præ<lb/>
alijs virtute clarior, &#x017F;upremum vitæ &#x017F;uæ diem clau-<lb/>
&#x017F;i&#x017F;&#x017F;et, primo omnium funus ip&#x017F;i &#x017F;plendidum &amp; ma-<lb/>
gnificum fiebat: hoc vero peracto, &amp; à luctu ali-<lb/>
quantum quie&#x017F;centibus animis, cæna in&#x017F;tituebatur exequia-<lb/>
lis, varijs exqui&#x017F;iti&#x017F;&#x017F;imorum ob&#x017F;oniorum generibus in&#x017F;tructa<hi rendition="#i">:</hi><lb/>
non quidem, ut unà cum corpore defuncti, &#x017F;imul etiam me-<lb/>
moria, ac benemeritorum recordatio, &amp; luctus omnis &#x017F;epeli-<lb/>
retur, atque ex animis hominum expuncta difflueret: &#x017F;ed po-<lb/>
tius ut vini cibique lenimine, de&#x017F;iderium ejus levaretur, m&#x0153;-<lb/>
ror animorum leniretur, ip&#x017F;iusque humati virtutes, &amp; animi<lb/>
quibus &#x017F;plendebat dona, quibusque multum Reipub<hi rendition="#i">:</hi> pro-<lb/>
derat, beneficia, inter epulandum recen&#x017F;erentur. Alij aliter<lb/>
defunctis &#x017F;uis &#x017F;acra facere, po&#x017F;trema præ&#x017F;tare officia, &amp; &#x017F;upre-<lb/>
mum ip&#x017F;is vale, tanquam nunquam cos vi&#x017F;uri ultra, dicere &#x017F;o-<lb/>
lebant. No&#x017F;tris temporibus, alij hactenus u&#x017F;itati fuerunt mo-<lb/>
di, celebratorum hominum con&#x017F;ervandi memoriam, publi-<lb/>
cèque conte&#x017F;tandi, grata nobis fui&#x017F;&#x017F;e, diver&#x017F;is vitæ ordinibus<lb/>
præ&#x017F;tita ab ip&#x017F;is officia: quin etiam clarorum virorum cele-</hi><lb/>
        <fw type="catch" place="bottom"> <hi rendition="#aq">bratio-</hi> </fw><lb/>
       </p>
      </div>
     </body>
    </floatingText>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[26/0028] RECTOR ACADEMIÆ ARGENTI- NENSIS, JOANNES RVDOLPHVS Saltzmann, Medicinæ Doctor & Profeſſor. Adoleſcentibus Studioſis S. P. D. QUm apud Græcos olim, illuſtrior quiſpiam, & præ alijs virtute clarior, ſupremum vitæ ſuæ diem clau- ſiſſet, primo omnium funus ipſi ſplendidum & ma- gnificum fiebat: hoc vero peracto, & à luctu ali- quantum quieſcentibus animis, cæna inſtituebatur exequia- lis, varijs exquiſitiſſimorum obſoniorum generibus inſtructa: non quidem, ut unà cum corpore defuncti, ſimul etiam me- moria, ac benemeritorum recordatio, & luctus omnis ſepeli- retur, atque ex animis hominum expuncta difflueret: ſed po- tius ut vini cibique lenimine, deſiderium ejus levaretur, mœ- ror animorum leniretur, ipſiusque humati virtutes, & animi quibus ſplendebat dona, quibusque multum Reipub: pro- derat, beneficia, inter epulandum recenſerentur. Alij aliter defunctis ſuis ſacra facere, poſtrema præſtare officia, & ſupre- mum ipſis vale, tanquam nunquam cos viſuri ultra, dicere ſo- lebant. Noſtris temporibus, alij hactenus uſitati fuerunt mo- di, celebratorum hominum conſervandi memoriam, publi- cèque conteſtandi, grata nobis fuiſſe, diverſis vitæ ordinibus præſtita ab ipſis officia: quin etiam clarorum virorum cele- bratio-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/523602
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/523602/28
Zitationshilfe: Münch, Johann: Christliche Leichpredigt. Straßburg, 1619, S. 26. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/523602/28>, abgerufen am 28.09.2021.