Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Münch, Johann: Christliche Leichpredigt. Straßburg, 1619.

Bild:
<< vorherige Seite


ORATIO PARENTALIS.

TRistes, acerbae, vereque amarae lachrymae fuerunt,
quibus, fatalem Moijsis excessum, Tharidae posteri
defleverunt: quibus Samuelis cineres mactarunt Rha-
menses
: quibus Elisaei rogum discipuli consperserunt:
quibus Mathatiae sandapilam rigarunt milites: quibus Stephani
exequias, Viri, ut cum scriptura loquar, timorati cohonesta-
runt. Sed non tristes minus, acerbae, vereq; amarae lachrymae
fuerunt: quas ad tuum nuper tumulum fudimus Senex vene-
rande: Johannes Ludovice Hawenreutere:
miles Christi, in hac miseriarum valle dum militabas, fide atq;
fidelis: nunc vero jmmarcessibili corona justitiae: corona
veritatis: vitae corona: corona gloriae redimite. Fallor, aut
tristes aeque vereque acerbae sunt lachrymae: quas hic nobis
hominum caetus exprimit, frequentiam illam atque ce-
lebritatem repraesentans, quae in funeris tui conspecta dedu-
ctione fuit: lachrymae, quas haec nobis cathedra prolicit, ex
qua toties vox illa tua: at quae vox? quam docta? quam sapiens?
personuit: lachrymae, ut paucis multa dicam, quae non nisi an-
norum lapsu plurimorum, adeoque ipsa tandem maerendi las-
situdine exarescent. Neque id quidem immmerito. Quippe
enim uti spissa ac procellosa grandinis ruina, non uno calami-
tatis genere inferiora haec affligit: sed hic quidem flavescen-
tem segetem decutit: illic contendentes ad maturitatem bo-
tros contundit: verberat hic novellas arborum f[r]uges: illic
grato blandientes colore flosculos prosternit: tegulas hic
confringit, illic fenestras: sic tristi acerboque viri tanti fato,

non


ORATIO PARENTALIS.

TRiſtes, acerbæ, verèque amaræ lachrymæ fuerunt,
quibus, fatalem Moijſis exceſſum, Tharidæ poſteri
defleverunt: quibus Samuelis cineres mactârũt Rha-
menſes
: quibus Eliſæi rogum diſcipuli conſperſerunt:
quibus Mathatiæ ſandapilam rigârunt milites: quibus Stephani
exequias, Viri, ut cum ſcriptura loquar, timorati cohoneſtâ-
runt. Sed non triſtes minùs, acerbæ, verèq; amaræ lachrymæ
fuerunt: quas ad tuum nuper tumulum fudimus Senex vene-
rande: Johannes Ludovice Hawenreutere:
miles Chriſti, in hâc miſeriarum valle dum militabas, fide atq;
fidelis: nunc verò jmmarceſſibili coronâ juſtitiæ: coronâ
veritatis: vitæ coronâ: coronâ gloriæ redimite. Fallor, aut
triſtes æquè verèque acerbæ ſunt lachrymæ: quas hic nobis
hominum cætus exprimit, frequentiam illam atque ce-
lebritatem repræſentans, quæ in funeris tui conſpecta dedu-
ctione fuit: lachrymæ, quas hæc nobis cathedra prolicit, ex
qua toties vox illa tua: at quæ vox? quam docta? quam ſapiens?
perſonuit: lachrymæ, ut paucis multa dicam, quæ non niſi an-
norum lapſu plurimorum, adeòque ipſâ tandem mærendi laſ-
ſitudine exareſcent. Neque id quidem immmeritò. Quippe
enim uti ſpiſſa ac procelloſa grandinis ruina, non uno calami-
tatis genere inferiora hæc affligit: ſed hic quidem flaveſcen-
tem ſegetem decutit: illic contendentes ad maturitatem bo-
tros contundit: verberat hic novellas arborum f[r]uges: illic
grato blandientes colore floſculos proſternit: tegulas hic
confringit, illic feneſtras: ſic triſti acerboque viri tanti fato,

non
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <floatingText>
     <body>
      <pb facs="#f0031" n="29"/>
      <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
      <div type="fsProgrammaAcademicum" n="1">
       <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#i">ORATIO PARENTALIS.</hi> </hi> </hi> </head><lb/>
       <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">T</hi>Ri&#x017F;tes, acerbæ, verèque amaræ lachrymæ fuerunt,<lb/>
quibus, fatalem <hi rendition="#i">Moij&#x017F;is</hi> exce&#x017F;&#x017F;um, <hi rendition="#i">Tharidæ</hi> po&#x017F;teri<lb/>
defleverunt: quibus <hi rendition="#i">Samuelis</hi> cineres mactâru&#x0303;t <hi rendition="#i">Rha-<lb/>
men&#x017F;es</hi>: quibus <hi rendition="#i">Eli&#x017F;æi</hi> rogum <hi rendition="#i">di&#x017F;cipuli</hi> con&#x017F;per&#x017F;erunt<hi rendition="#i">:</hi><lb/>
quibus <hi rendition="#i">Mathatiæ</hi> &#x017F;andapilam rigârunt <hi rendition="#i">milites:</hi> quibus <hi rendition="#i">Stephani</hi><lb/>
exequias, <hi rendition="#i">Viri,</hi> ut cum &#x017F;criptura loquar, <hi rendition="#i">timorati</hi> cohone&#x017F;tâ-<lb/>
runt. Sed non tri&#x017F;tes minùs, acerbæ, verèq; amaræ lachrymæ<lb/>
fuerunt<hi rendition="#i">:</hi> quas ad tuum nuper tumulum fudimus Senex vene-<lb/>
rande: <hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Johannes Ludovice Hawenreutere<hi rendition="#i">:</hi></hi></hi><lb/>
miles Chri&#x017F;ti, in hâc mi&#x017F;eriarum valle dum militabas, fide atq;<lb/>
fidelis: nunc verò jmmarce&#x017F;&#x017F;ibili coronâ ju&#x017F;titiæ: coronâ<lb/>
veritatis<hi rendition="#i">:</hi> vitæ coronâ: coronâ gloriæ redimite. Fallor, aut<lb/>
tri&#x017F;tes æquè verèque acerbæ &#x017F;unt lachrymæ: quas hic nobis<lb/>
hominum cætus exprimit, frequentiam illam atque ce-<lb/>
lebritatem repræ&#x017F;entans, quæ in funeris tui con&#x017F;pecta dedu-<lb/>
ctione fuit: lachrymæ, quas hæc nobis cathedra prolicit, ex<lb/>
qua toties vox illa tua<hi rendition="#i">:</hi> at quæ vox<hi rendition="#i">?</hi> quam docta<hi rendition="#i">?</hi> quam &#x017F;apiens<hi rendition="#i">?</hi><lb/>
per&#x017F;onuit: lachrymæ, ut paucis multa dicam, quæ non ni&#x017F;i an-<lb/>
norum lap&#x017F;u plurimorum, adeòque ip&#x017F;â tandem mærendi la&#x017F;-<lb/>
&#x017F;itudine exare&#x017F;cent. Neque id quidem immmeritò. Quippe<lb/>
enim uti &#x017F;pi&#x017F;&#x017F;a ac procello&#x017F;a grandinis ruina, non uno calami-<lb/>
tatis genere inferiora hæc affligit: &#x017F;ed hic quidem flave&#x017F;cen-<lb/>
tem &#x017F;egetem decutit<hi rendition="#i">:</hi> illic contendentes ad maturitatem bo-<lb/>
tros contundit<hi rendition="#i">:</hi> verberat hic novellas arborum f<supplied>r</supplied>uges<hi rendition="#i">:</hi> illic<lb/>
grato blandientes colore flo&#x017F;culos pro&#x017F;ternit: tegulas hic<lb/>
confringit, illic fene&#x017F;tras: &#x017F;ic tri&#x017F;ti acerboque viri tanti fato,</hi><lb/>
        <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">non</hi> </fw><lb/>
       </p>
      </div>
     </body>
    </floatingText>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[29/0031] ORATIO PARENTALIS. TRiſtes, acerbæ, verèque amaræ lachrymæ fuerunt, quibus, fatalem Moijſis exceſſum, Tharidæ poſteri defleverunt: quibus Samuelis cineres mactârũt Rha- menſes: quibus Eliſæi rogum diſcipuli conſperſerunt: quibus Mathatiæ ſandapilam rigârunt milites: quibus Stephani exequias, Viri, ut cum ſcriptura loquar, timorati cohoneſtâ- runt. Sed non triſtes minùs, acerbæ, verèq; amaræ lachrymæ fuerunt: quas ad tuum nuper tumulum fudimus Senex vene- rande: Johannes Ludovice Hawenreutere: miles Chriſti, in hâc miſeriarum valle dum militabas, fide atq; fidelis: nunc verò jmmarceſſibili coronâ juſtitiæ: coronâ veritatis: vitæ coronâ: coronâ gloriæ redimite. Fallor, aut triſtes æquè verèque acerbæ ſunt lachrymæ: quas hic nobis hominum cætus exprimit, frequentiam illam atque ce- lebritatem repræſentans, quæ in funeris tui conſpecta dedu- ctione fuit: lachrymæ, quas hæc nobis cathedra prolicit, ex qua toties vox illa tua: at quæ vox? quam docta? quam ſapiens? perſonuit: lachrymæ, ut paucis multa dicam, quæ non niſi an- norum lapſu plurimorum, adeòque ipſâ tandem mærendi laſ- ſitudine exareſcent. Neque id quidem immmeritò. Quippe enim uti ſpiſſa ac procelloſa grandinis ruina, non uno calami- tatis genere inferiora hæc affligit: ſed hic quidem flaveſcen- tem ſegetem decutit: illic contendentes ad maturitatem bo- tros contundit: verberat hic novellas arborum fruges: illic grato blandientes colore floſculos proſternit: tegulas hic confringit, illic feneſtras: ſic triſti acerboque viri tanti fato, non

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/523602
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/523602/31
Zitationshilfe: Münch, Johann: Christliche Leichpredigt. Straßburg, 1619, S. 29. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/523602/31>, abgerufen am 28.11.2022.