Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647.

Bild:
<< vorherige Seite

peresse lethoq; obliterati viraum volitare per ora satagunt, alij pulli
discupiuntreddi Martis ut Bellonae sintvictime, alij sumptuosis supra
sortem aedificijs exstruendis invigilant, multi picta ficta ignotis nota
facere, seu mavis, persuadere allaborant, prout Duce Genio & Ingenio
alij aliud diuturnioris memoriae iter meando & remeando calcant.

At meo aedepol suffragio, tibi melior arrisit Apollo, qui insuper
habitis truculenti Martis exuvijs, nec non superbientibus haud aeque
ad usum quan pompan in altun erectis aedibus, alijsq; id generis anquisitis
delectamentis, post DEI gloriam, omnes lucubrationes, omne studiun
tuum in commodum proximi confers, & per se alias satis incognita
quasi sipario expanso introspicienda non tantum praebes, sed etian ab
oblivione vindicas, Haecvia est, qnae ad summum immortalitatis fa-
stigium ducit, haec illa fax, qua Illustrium ingeniorum acumen accen-
ditur, qna in notitiam alterius tanquam novi cujusdam Orbis perve-
nimus, quaeq; hactenus ne fando accepimus ex concinna hac tua de-
scriptione quotidie delibamus, quod merito est, cur meo, cur tuo, cur
etiam publico nomine gaudeam, certa speinnixus, uti hac quasi pro-
mulside ad hujus tui apparatushistorici solidiores delicias nos invitas,
te non tantum optatam totius Persarum Regni accolarumq; seriem
expliciturun, sed etiam quas desuper confecisti tabulas Geographicas,
ut & inde allata scripta tum Mahometica tum philosophica una cum
scholijs propediem editurum.

Quod ut fiat, tuq; susq; deq; Mimorum Momorumq; habito
dente theonino, aut quicquid invidia seu cuculet seu blateret, opus
bonis auspicijs coeptum deproperes, rudentes immittas, vela pandas.
Etautor & sponsor sum, te hisce tanquam famae alis aetherem scansu-
rum, & quod vere & ex animo suspiras, venerando Numen & cunctis
benefaciendo) immortalem fore.

Hoc tecum vovere omnes boni de facili credo, & in eodem quoq;,
ne modum epistolae excedam, finio. Deproperabam Gottorpij,
tertio Nonarum Junij, ad aerae Christianae
1647.AD

pereſſe lethoq; obliterati virûm volitare per ora ſatagunt, alij pulli
diſcupiuntreddi Martis ut Bellonæ ſintvictimę, alij ſumptuoſis ſupra
ſortem ædificijs exſtruendis invigilant, multi picta ficta ignotis nota
facere, ſeu mavis, perſuadere allaborant, prout Duce Genio & Ingenio
alij aliud diuturnioris memoriæ iter meando & remeando calcant.

At meo ædepol ſuffragio, tibi melior arriſit Apollo, qui inſuper
habitis truculenti Martis exuvijs, nec non ſuperbientibus haud æquè
ad uſum quã pompã in altũ erectis ædibus, alijsq; id generis anquiſitis
delectamentis, poſt DEI gloriam, omnes lucubrationes, omne ſtudiũ
tuum in commodum proximi confers, & per ſe alias ſatis incognita
quaſi ſipario expanſo introſpicienda non tantum præbes, ſed etiã ab
oblivione vindicas, Hæcvia eſt, qnæ ad ſummum immortalitatis fa-
ſtigium ducit, hæc illa fax, qua Illuſtrium ingeniorum acumen accen-
ditur, qna in notitiam alterius tanquam novi cujusdam Orbis perve-
nimus, quæq; hactenus ne fando accepimus ex concinna hac tua de-
ſcriptione quotidie delibamus, quod merito eſt, cur meo, cur tuo, cur
etiam publico nomine gaudeam, certa ſpeinnixus, uti hac quaſi pro-
mulſide ad hujus tui apparatushiſtorici ſolidiores delicias nos invitas,
te non tantum optatam totius Perſarum Regni accolarumq; ſeriem
expliciturũ, ſed etiam quas deſuper confeciſti tabulas Geographicas,
ut & inde allata ſcripta tum Mahometica tum philoſophica unà cum
ſcholijs propediem editurum.

Quod ut fiat, tuq; ſusq; deq; Mimorum Momorumq; habito
dente theonino, aut quicquid invidia ſeu cuculet ſeu blateret, opus
bonís auſpicijs cœptum deproperes, rudentes immittas, vela pandas.
Etautor & ſponſor ſum, te hiſce tanquam famæ alis ætherem ſcanſu-
rum, & quod verè & ex animo ſuſpiras, venerando Numen & cunctis
benefaciendo) immortalem fore.

Hoc tecum vovere omnes boni de facili credo, & in eodem quoq;,
ne modum epiſtolæ excedam, finio. Deproperabam Gottorpij,
tertio Nonarum Junij, ad æræ Chriſtianæ
1647.AD
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div n="1">
    <p>
     <pb facs="#f0020"/> <hi rendition="#aq">pere&#x017F;&#x017F;e lethoq; obliterati virûm volitare per ora &#x017F;atagunt, alij pulli<lb/>
di&#x017F;cupiuntreddi Martis ut Bellonæ &#x017F;intvictim&#x0119;, alij &#x017F;umptuo&#x017F;is &#x017F;upra<lb/>
&#x017F;ortem ædificijs ex&#x017F;truendis invigilant, multi picta ficta ignotis nota<lb/>
facere, &#x017F;eu mavis, per&#x017F;uadere allaborant, prout Duce Genio &amp; Ingenio<lb/>
alij aliud diuturnioris memoriæ iter meando &amp; remeando calcant.</hi> </p><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq">At meo ædepol &#x017F;uffragio, tibi melior arri&#x017F;it Apollo, qui in&#x017F;uper<lb/>
habitis truculenti Martis exuvijs, nec non &#x017F;uperbientibus haud æquè<lb/>
ad u&#x017F;um qua&#x0303; pompa&#x0303; in altu&#x0303; erectis ædibus, alijsq; id generis anqui&#x017F;itis<lb/>
delectamentis, po&#x017F;t DEI gloriam, omnes lucubrationes, omne &#x017F;tudiu&#x0303;<lb/>
tuum in commodum proximi confers, &amp; per &#x017F;e alias &#x017F;atis incognita<lb/>
qua&#x017F;i &#x017F;ipario expan&#x017F;o intro&#x017F;picienda non tantum præbes, &#x017F;ed etia&#x0303; ab<lb/>
oblivione vindicas, Hæcvia e&#x017F;t, qnæ ad &#x017F;ummum immortalitatis fa-<lb/>
&#x017F;tigium ducit, hæc illa fax, qua Illu&#x017F;trium ingeniorum acumen accen-<lb/>
ditur, qna in notitiam alterius tanquam novi cujusdam Orbis perve-<lb/>
nimus, quæq; hactenus ne fando accepimus ex concinna hac tua de-<lb/>
&#x017F;criptione quotidie delibamus, quod merito e&#x017F;t, cur meo, cur tuo, cur<lb/>
etiam publico nomine gaudeam, certa &#x017F;peinnixus, uti hac qua&#x017F;i pro-<lb/>
mul&#x017F;ide ad hujus tui apparatushi&#x017F;torici &#x017F;olidiores delicias nos invitas,<lb/>
te non tantum optatam totius Per&#x017F;arum Regni accolarumq; &#x017F;eriem<lb/>
explicituru&#x0303;, &#x017F;ed etiam quas de&#x017F;uper confeci&#x017F;ti tabulas Geographicas,<lb/>
ut &amp; inde allata &#x017F;cripta tum Mahometica tum philo&#x017F;ophica unà cum<lb/>
&#x017F;cholijs propediem editurum.</hi> </p><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq">Quod ut fiat, tuq; &#x017F;usq; deq; Mimorum Momorumq; habito<lb/>
dente theonino, aut quicquid invidia &#x017F;eu cuculet &#x017F;eu blateret, opus<lb/>
bonís au&#x017F;picijs c&#x0153;ptum deproperes, rudentes immittas, vela pandas.<lb/>
Etautor &amp; &#x017F;pon&#x017F;or &#x017F;um, te hi&#x017F;ce tanquam famæ alis ætherem &#x017F;can&#x017F;u-<lb/>
rum, &amp; quod verè &amp; ex animo &#x017F;u&#x017F;piras, venerando Numen &amp; cunctis<lb/>
benefaciendo) immortalem fore.</hi> </p><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">Hoc tecum vovere omnes boni de facili credo, &amp; in eodem quoq;,<lb/>
ne modum epi&#x017F;tolæ excedam, finio. Deproperabam Gottorpij,<lb/>
tertio Nonarum Junij, ad æræ Chri&#x017F;tianæ</hi> 1647.</p>
   </div><lb/>
   <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
   <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">AD</hi> </fw><lb/>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0020] pereſſe lethoq; obliterati virûm volitare per ora ſatagunt, alij pulli diſcupiuntreddi Martis ut Bellonæ ſintvictimę, alij ſumptuoſis ſupra ſortem ædificijs exſtruendis invigilant, multi picta ficta ignotis nota facere, ſeu mavis, perſuadere allaborant, prout Duce Genio & Ingenio alij aliud diuturnioris memoriæ iter meando & remeando calcant. At meo ædepol ſuffragio, tibi melior arriſit Apollo, qui inſuper habitis truculenti Martis exuvijs, nec non ſuperbientibus haud æquè ad uſum quã pompã in altũ erectis ædibus, alijsq; id generis anquiſitis delectamentis, poſt DEI gloriam, omnes lucubrationes, omne ſtudiũ tuum in commodum proximi confers, & per ſe alias ſatis incognita quaſi ſipario expanſo introſpicienda non tantum præbes, ſed etiã ab oblivione vindicas, Hæcvia eſt, qnæ ad ſummum immortalitatis fa- ſtigium ducit, hæc illa fax, qua Illuſtrium ingeniorum acumen accen- ditur, qna in notitiam alterius tanquam novi cujusdam Orbis perve- nimus, quæq; hactenus ne fando accepimus ex concinna hac tua de- ſcriptione quotidie delibamus, quod merito eſt, cur meo, cur tuo, cur etiam publico nomine gaudeam, certa ſpeinnixus, uti hac quaſi pro- mulſide ad hujus tui apparatushiſtorici ſolidiores delicias nos invitas, te non tantum optatam totius Perſarum Regni accolarumq; ſeriem expliciturũ, ſed etiam quas deſuper confeciſti tabulas Geographicas, ut & inde allata ſcripta tum Mahometica tum philoſophica unà cum ſcholijs propediem editurum. Quod ut fiat, tuq; ſusq; deq; Mimorum Momorumq; habito dente theonino, aut quicquid invidia ſeu cuculet ſeu blateret, opus bonís auſpicijs cœptum deproperes, rudentes immittas, vela pandas. Etautor & ſponſor ſum, te hiſce tanquam famæ alis ætherem ſcanſu- rum, & quod verè & ex animo ſuſpiras, venerando Numen & cunctis benefaciendo) immortalem fore. Hoc tecum vovere omnes boni de facili credo, & in eodem quoq;, ne modum epiſtolæ excedam, finio. Deproperabam Gottorpij, tertio Nonarum Junij, ad æræ Chriſtianæ 1647. AD

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/20
Zitationshilfe: Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647. , S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/20>, abgerufen am 25.07.2024.