Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647.

Bild:
<< vorherige Seite

necin ijs tantum colligendis operam insumit, sed ex singulari Se re-
nißimi & Celsißimi Ducis, Domini nostri Clementiß: praescripto,
abdita quaeq;, imprimis Religionis Mahumetanae sacra, populorum
ritus & mores, tum etiam ipsius Regiminis formam & normam per-
vigili studio scrutatus es, utq; nihilincognitum reliqueretur, quo ma-
gisi nvestigasti, eo minus te fecisse animum induxisti, ex quo factum,
uttuae narrationi jure meritoq[;] consentientes, plenam ipsi fidem at-
tr ibuamus. Multorum scriptorum votum in aes exit, occupaturq; in
co mmodo rei familiaris promovendo, iccirco ut quaestus uberior sit,
opusq; in majus excrescat, miseras ac insontes chartas sermunculo-
rum inanijs effartiunt, & qnadrata rotundis nec non nigra candidis
miscendo, tantum non deformant, Hocvero uti malagmate aut vi-
ctus causa ad vacuam aliorum licentiam descendere non indigebas,
cum a Terrestri Numine satis conspicuo & munifico de necessarijs
quibusvis tibi abunde perspectum erat, ut exinde reliquae felicitatis
arbitrium summo sine rivali Numini non injuria relinqueres, & quod
caputrei estabsq; omni taediosae loliginis succo, ut res est, illam poste-
ritati exhiberes.

Ut ut sit, licet utrumq; tanto Principe dignum, tuumq; ingenium
tam illustri servitio haudquaquam indignum sit, vide autem, amabo
te quantopere casem, vel ex coepto & auspicato, aut ex perfecti itineris
relatione pinguius tibi honoris elogium statuere, utrum quod erro-
nes stellas fixis praetuleris, quodq; cum Coelo commune habent ma-
gni ingenij simulachra, motu potius gavisus fueris, aut instar fluvij
per medios lacus erumpentis nec illis tamen mixtus non tantum illae-
sus exiveris, sed insuper stylo Teutonico, ut in omnes patriae Germa-
niae nostre cives redundaret hujus enarrationis commodum maxima
medioxuma imo & in minima graphice depinxeris. Plininium me-
miniolim nutantem, an obsonia pro exantlatis Iselasticis certamini-
bus athletis distribuenda impertiretur ex eo, quo erant coronati die
aut quando patriam invecti, desuper Trajanum suum consuluisse,
mihi fas sit hujus sub manu nati & impliciti Gordij enodationem O-
ptimi nostri Principis limatiori submittere censurae, nec desuper per
satyram subitoq; suffragari; Interibi hujus dubietatis serram recipro-
cantibus haud invidiosum erit, si ex utroq; te tui memoriam quam
maxime longam effecisse pronunciavero;

Verum enim vero, utpro varia mortalium indole, diversa diversi
studia sectantur, quibus rebus humanis exempti vivere, humati su-

per-

necin ijs tantum colligendis operam inſumit, ſed ex ſingulari Se re-
nißimi & Celſißimi Ducis, Domini noſtri Clementiß: præſcripto,
abdita quæq;, imprimis Religionis Mahumetanæ ſacra, populorum
ritus & mores, tum etiam ipſius Regiminis formam & normam per-
vigili ſtudio ſcrutatus es, utq; nihilincognitum reliqueretur, quo ma-
gisi nveſtigaſti, eò minus te feciſſe animum induxiſti, ex quo factum,
uttuæ narrationi jure meritoq[;] conſentientes, plenam ipſi fidem at-
tr ibuamus. Multorum ſcriptorum votum in æs exit, occupaturq; in
co mmodo rei familiaris promovendo, iccirco ut quæſtus uberior ſit,
opusq; in majus excreſcat, miſeras ac inſontes chartas ſermunculo-
rum inanijs effartiunt, & qnadrata rotundis nec non nigra candidis
miſcendo, tantum non deformant, Hocverò uti malagmate aut vi-
ctus cauſa ad vacuam aliorum licentiam deſcendere non indigebas,
cum à Terreſtri Numine ſatis conſpicuo & munifico de neceſſarijs
quibusvis tibi abunde perſpectum erat, ut exinde reliquæ felicitatis
arbitrium ſum̃o ſine rivali Numini non injuria relinqueres, & quod
caputrei eſtabsq; omni tædioſæ loliginis ſucco, ut res eſt, illam poſte-
ritati exhiberes.

Ut ut ſit, licet utrumq; tanto Principe dignum, tuumq; ingenium
tam illuſtri ſervitio haudquaquam indignum ſit, vide autem, amabo
te quantopere caſem, vel ex cœpto & auſpicato, aut ex perfecti itineris
relatione pinguius tibi honoris elogium ſtatuere, utrum quod erro-
nes ſtellas fixis prætuleris, quodq; cum Cœlo commune habent ma-
gni ingenij ſimulachra, motu potius gaviſus fueris, aut inſtar fluvij
per medios lacus erumpentis nec illis tamen mixtus non tantum illæ-
ſus exiveris, ſed inſuper ſtylo Teutonico, ut in omnes patriæ Germa-
niæ noſtrę cives redundaret hujus enarrationis commodum maxima
medioxuma imò & in minima graphicè depinxeris. Plininium me-
miniolim nutantem, an obſonia pro exantlatis Iſelaſticis certamini-
bus athletis diſtribuenda impertiretur ex eo, quo erant coronati die
aut quando patriam invecti, deſuper Trajanum ſuum conſuluiſſe,
mihi fas ſit hujus ſub manu nati & impliciti Gordij enodationem O-
ptimi noſtri Principis limatiori ſubmittere cenſuræ, nec deſuper per
ſatyram ſubitoq; ſuffragari; Interibi hujus dubietatis ſerram recipro-
cantibus haud invidioſum erit, ſi ex utroq; te tui memoriam quam
maximè longam effeciſſe pronunciavero;

Verum enim verò, utpro varia mortalium indole, diverſa diverſi
ſtudia ſectantur, quibus rebus humanis exempti vivere, humati ſu-

per-
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div n="1">
    <p>
     <pb facs="#f0019"/> <hi rendition="#aq">necin ijs tantum colligendis operam in&#x017F;umit, &#x017F;ed ex &#x017F;ingulari Se re-<lb/>
nißimi &amp; Cel&#x017F;ißimi Ducis, Domini no&#x017F;tri Clementiß: præ&#x017F;cripto,<lb/>
abdita quæq;, imprimis Religionis Mahumetanæ &#x017F;acra, populorum<lb/>
ritus &amp; mores, tum etiam ip&#x017F;ius Regiminis formam &amp; normam per-<lb/>
vigili &#x017F;tudio &#x017F;crutatus es, utq; nihilincognitum reliqueretur, quo ma-<lb/>
gisi nve&#x017F;tiga&#x017F;ti, eò minus te feci&#x017F;&#x017F;e animum induxi&#x017F;ti, ex quo factum,<lb/>
uttuæ narrationi jure meritoq<supplied>;</supplied> con&#x017F;entientes, plenam ip&#x017F;i fidem at-<lb/>
tr ibuamus. Multorum &#x017F;criptorum votum in æs exit, occupaturq; in<lb/>
co mmodo rei familiaris promovendo, iccirco ut quæ&#x017F;tus uberior &#x017F;it,<lb/>
opusq; in majus excre&#x017F;cat, mi&#x017F;eras ac in&#x017F;ontes chartas &#x017F;ermunculo-<lb/>
rum inanijs effartiunt, &amp; qnadrata rotundis nec non nigra candidis<lb/>
mi&#x017F;cendo, tantum non deformant, Hocverò uti malagmate aut vi-<lb/>
ctus cau&#x017F;a ad vacuam aliorum licentiam de&#x017F;cendere non indigebas,<lb/>
cum à Terre&#x017F;tri Numine &#x017F;atis con&#x017F;picuo &amp; munifico de nece&#x017F;&#x017F;arijs<lb/>
quibusvis tibi abunde per&#x017F;pectum erat, ut exinde reliquæ felicitatis<lb/>
arbitrium &#x017F;um&#x0303;o &#x017F;ine rivali Numini non injuria relinqueres, &amp; quod<lb/>
caputrei e&#x017F;tabsq; omni tædio&#x017F;æ loliginis &#x017F;ucco, ut res e&#x017F;t, illam po&#x017F;te-<lb/>
ritati exhiberes.</hi> </p><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq">Ut ut &#x017F;it, licet utrumq; tanto Principe dignum, tuumq; ingenium<lb/>
tam illu&#x017F;tri &#x017F;ervitio haudquaquam indignum &#x017F;it, vide autem, amabo<lb/>
te quantopere ca&#x017F;em, vel ex c&#x0153;pto &amp; au&#x017F;picato, aut ex perfecti itineris<lb/>
relatione pinguius tibi honoris elogium &#x017F;tatuere, utrum quod erro-<lb/>
nes &#x017F;tellas fixis prætuleris, quodq; cum C&#x0153;lo commune habent ma-<lb/>
gni ingenij &#x017F;imulachra, motu potius gavi&#x017F;us fueris, aut in&#x017F;tar fluvij<lb/>
per medios lacus erumpentis nec illis tamen mixtus non tantum illæ-<lb/>
&#x017F;us exiveris, &#x017F;ed in&#x017F;uper &#x017F;tylo Teutonico, ut in omnes patriæ Germa-<lb/>
niæ no&#x017F;tr&#x0119; cives redundaret hujus enarrationis commodum maxima<lb/>
medioxuma imò &amp; in minima graphicè depinxeris. Plininium me-<lb/>
miniolim nutantem, an ob&#x017F;onia pro exantlatis I&#x017F;ela&#x017F;ticis certamini-<lb/>
bus athletis di&#x017F;tribuenda impertiretur ex eo, quo erant coronati die<lb/>
aut quando patriam invecti, de&#x017F;uper Trajanum &#x017F;uum con&#x017F;ului&#x017F;&#x017F;e,<lb/>
mihi fas &#x017F;it hujus &#x017F;ub manu nati &amp; impliciti Gordij enodationem O-<lb/>
ptimi no&#x017F;tri Principis limatiori &#x017F;ubmittere cen&#x017F;uræ, nec de&#x017F;uper per<lb/>
&#x017F;atyram &#x017F;ubitoq; &#x017F;uffragari; Interibi hujus dubietatis &#x017F;erram recipro-<lb/>
cantibus haud invidio&#x017F;um erit, &#x017F;i ex utroq; te tui memoriam quam<lb/>
maximè longam effeci&#x017F;&#x017F;e pronunciavero;</hi> </p><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq">Verum enim verò, utpro varia mortalium indole, diver&#x017F;a diver&#x017F;i<lb/>
&#x017F;tudia &#x017F;ectantur, quibus rebus humanis exempti vivere, humati &#x017F;u-</hi><lb/>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">per-</hi> </fw><lb/>
    </p>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0019] necin ijs tantum colligendis operam inſumit, ſed ex ſingulari Se re- nißimi & Celſißimi Ducis, Domini noſtri Clementiß: præſcripto, abdita quæq;, imprimis Religionis Mahumetanæ ſacra, populorum ritus & mores, tum etiam ipſius Regiminis formam & normam per- vigili ſtudio ſcrutatus es, utq; nihilincognitum reliqueretur, quo ma- gisi nveſtigaſti, eò minus te feciſſe animum induxiſti, ex quo factum, uttuæ narrationi jure meritoq; conſentientes, plenam ipſi fidem at- tr ibuamus. Multorum ſcriptorum votum in æs exit, occupaturq; in co mmodo rei familiaris promovendo, iccirco ut quæſtus uberior ſit, opusq; in majus excreſcat, miſeras ac inſontes chartas ſermunculo- rum inanijs effartiunt, & qnadrata rotundis nec non nigra candidis miſcendo, tantum non deformant, Hocverò uti malagmate aut vi- ctus cauſa ad vacuam aliorum licentiam deſcendere non indigebas, cum à Terreſtri Numine ſatis conſpicuo & munifico de neceſſarijs quibusvis tibi abunde perſpectum erat, ut exinde reliquæ felicitatis arbitrium ſum̃o ſine rivali Numini non injuria relinqueres, & quod caputrei eſtabsq; omni tædioſæ loliginis ſucco, ut res eſt, illam poſte- ritati exhiberes. Ut ut ſit, licet utrumq; tanto Principe dignum, tuumq; ingenium tam illuſtri ſervitio haudquaquam indignum ſit, vide autem, amabo te quantopere caſem, vel ex cœpto & auſpicato, aut ex perfecti itineris relatione pinguius tibi honoris elogium ſtatuere, utrum quod erro- nes ſtellas fixis prætuleris, quodq; cum Cœlo commune habent ma- gni ingenij ſimulachra, motu potius gaviſus fueris, aut inſtar fluvij per medios lacus erumpentis nec illis tamen mixtus non tantum illæ- ſus exiveris, ſed inſuper ſtylo Teutonico, ut in omnes patriæ Germa- niæ noſtrę cives redundaret hujus enarrationis commodum maxima medioxuma imò & in minima graphicè depinxeris. Plininium me- miniolim nutantem, an obſonia pro exantlatis Iſelaſticis certamini- bus athletis diſtribuenda impertiretur ex eo, quo erant coronati die aut quando patriam invecti, deſuper Trajanum ſuum conſuluiſſe, mihi fas ſit hujus ſub manu nati & impliciti Gordij enodationem O- ptimi noſtri Principis limatiori ſubmittere cenſuræ, nec deſuper per ſatyram ſubitoq; ſuffragari; Interibi hujus dubietatis ſerram recipro- cantibus haud invidioſum erit, ſi ex utroq; te tui memoriam quam maximè longam effeciſſe pronunciavero; Verum enim verò, utpro varia mortalium indole, diverſa diverſi ſtudia ſectantur, quibus rebus humanis exempti vivere, humati ſu- per-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/19
Zitationshilfe: Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647. , S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/19>, abgerufen am 15.07.2024.